Список готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші
Скачати 199.75 Kb.
НазваСписок готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші
Дата конвертації02.03.2013
Розмір199.75 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Список готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші


 1. Ринкова економіка: суть, структура і типи (курсова робота)

 1. Ділова кар’єра в менеджменті (курсова робота)

 1. Договір перевозки вантажів (курсова робота)

 1. Договір поставки (курсова робота)

 1. Документ як артефакт (курсова робота)

 1. Домогосподарство як суб’єкт економіки (курсова робота)

 1. Внутрішнє середовище організації та напрямки його вдосконалення (курсова робота)

 1. Виникнення і розвиток козацької республіки – Запорізької Січі (контрольна робота)

 1. Бюджетна класифікація:суть, функції, складові елементи (курсова робота)

 1. Бухгалтерський облік розрахунків оплати праці в торгівлі (курсова робота)

 1. Бухгалтерський облік та його складові (курсова робота)

 1. Основи соціального менеджменту (курсова робота)

 1. Блок рядкової розгортки: настроювання і ремонт (курсова робота)

 1. Битва під Крутами (реферат)

 1. Нещасні випадки на виробництві. Розслідування та облік. Запобігання нещасних випадків (реферат)

 1. Проблеми нації і держави (контрольна робота)

 1. Програма Photoshop (курсова робота)

 1. Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства (дипломна робота)

 1. Аптека, її завдання і функції (реферат)

 1. Архітектурні пам’ятки м.Коломия, їх розміщення та архітектура (курсова робота)

 1. Проблеми нації і держави (контрольна робота)

 1. Поняття римського сімейного права (курсова робота)

 1. Соціологічні погляди М.Грушевського (контрольна робота)

 1. Автотранспорт. Будова коробки передач МАЗ 5335. Ремонт та зварювальні роботи (курсова робота)

 1. Людвіг Фейєрбах та його теорія (курсова робота)

 1. Аналіз відвантаження і збуту продукції (на прикладі ВАТ \\\"Роси Буковини\\\") (контрольна робота)

 1. Зайнятість і безробіття. Соціальні та економічні витрати від безробіття. Закон Оукена. Безробіття на Україні (курсова робота)

 1. Навчання рухових дій на уроках фізкультури (курсова робота)

 1. Встановлення економічної думки. Виникнення політекономії (курсова робота)

 1. Особливості перевірки та оцінки доказової інформації при відмові в порушенні кримінальної справи (контрольна робота)

 1. Місце господарського права в правовій системі України (курсова робота)

 1. Зовнішньоекономічний договір (курсова робота)

 1. Цінність права (реферат)

 1. Правова культура (контрольна робота)

 1. Освіта епохи середньовіччя (реферат)

 1. Макроекономічна модель сукупних видатків (курсова робота)

 1. Кримінологічне планування боротьби зі злочинністю (реферат)

 1. Кримінально-правові наслідки та значимість судимості (контрольна робота)

 1. Кревська унія 1385 р. (реферат)

 1. Козацька Республіка та її державно-правовий устрій (курсова робота)

 1. Державні символи України (курсова)

 1. Державний борг (внутрішній та зовнішній), його роль (курсова)

 1. Дізнання в митних органах (курсова)

 1. Властивості адміністративного процесу (курсова)

 1. Географія злочинності (курсова)

 1. Українське право часів Гетьманщини (курсова)

 1. Громадянське суспільство і правова держава (курсова)

 1. Гроші та банки. Монетарна політика (курсова)

 1. Грошові надходження підприємств та напрямки їх використання (курсова)

 1. Двоїста природа капіталу і виникнення ринку інвестиційних ресурсів (курсова)

 1. Декларація про державний суверенітет України і її значення для утвердження суверенітету України (курсова)

 1. Декоративна штукатурка (курсова)

 1. Політична діяльність Августина Волошина (курсова)

 1. Глобальні проблеми світової економіки (курсова)

 1. Державна влада (курсова)

 1. Державний лад і право Української Народної Республіки (курсова)

 1. Джерела конституційного права України (курсова)

 1. Джерела адміністративного права (курсова)

 1. Джерела дипломатичного консульського права (курсова)

 1. Джерела конституційного права України (курсова)

 1. Аналіз основних засобів підприємства (на прикладі місцевого підприємства) (курсова робота)

 1. Бюджетна класифікація (курсова робота)

 1. Бюджет як інструмент реалізації соціально-економічних проблем (курсова робота)

 1. Історія баяну (курсова робота)

 1. Біг з бар’єрами на 400 метрів (курсова робота)

 1. АПК Карпатського економічного району (курсова робота)

 1. Аналіз прямих та непрямих податків України (курсова робота)

 1. Аналіз пасивів підприємства (курсова робота)

 1. Бюджетна політика в умовах переходу до ринкової економіки (курсова робота)

 1. Бюджетна політика держави, її економічні наслідки (курсова робота)

 1. Взаємодія школи та сім’ї у вихованні дітей (курсова робота)

 1. Вдосконалення процесу стимулювання праці на підприємстві (курсова робота)

 1. Вдосконалення процесу стимулювання праці в організації (курсова робота)

 1. Вдосконалення організаційної структури підприємства (курсова робота)

 1. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності (курсова робота)

 1. Властивості адміністративного процесу (курсова робота)

 1. Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів (курсова робота)

 1. Бюджетне планування та його удосконалення (курсова робота)

 1. Бюджетна система в Україні (курсова робота)

 1. Аналіз оборотності і ефективності використання основних засобів (курсова робота)

 1. Аналіз активів підприємства (курсова робота)

 1. Організація інвестиційних процесів на промислових підприємствах (курсова робота)

 1. Правосвідомість та правова культура (курсова робота)

 1. Норми права та інші соціальні норми (курсова робота)

 1. Валютне регулювання ЗЕД в Україні (на прикладі місцевого ВАТ) (курсова робота)

 1. Організація роботи з виконання бюджетів (курсова робота)

 1. Формування професійно-етичної культури соціального педагога (курсова робота)

 1. Правова держава – основний гарант здійснення прав людини (курсова робота)

 1. Політичне лідерство (контрольна робота)

 1. Проблеми створення привабливого інвестиційного клімату в Україні (дипломна робота)

 1. Особливості соціально-педагогічної діяльності і модель особистості соціального педагога (курсова робота)

 1. Акціонерний капітал (курсова робота)

 1. Адміністративно-правовий статус місцевих органів самоврядування (курсова робота)

 1. Адміністративний примус (курсова робота)

 1. Адміністративне право – провідна галузь правового регулювання діяльності виконавчої влади (курсова робота)

 1. Автоматизовані системи бухгалтерського обліку (курсова робота)

 1. Внесок К.Маркса в теорію соціальної стратифікації (контрольна робота)

 1. Розуміння права у світовій та вітчизняній юриспруденції (курсова робота)

 1. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади (курсова робота)

 1. Передумови виникнення та якісне перетворення психіки в процесі філогенезу (курсова робота)

 1. Взаємозв’язок споживання і заощадження (курсова робота)

 1. Відповідальність в Конституційному праві України (курсова робота)

 1. Бюджетна система України: стан і перспективи розвитку (курсова робота)

 1. Галузеві принципи кримінально-процесуального права України (курсова робота)

 1. Галицько-Волинська держава (курсова робота)

 1. Галичина. Революція 1848 р. (курсова робота)

 1. Вулкани Землі (курсова робота)

 1. Вплив фізичних факторів на здоров’я людини (курсова робота)

 1. Виконавча влада та її функції (курсова робота)

 1. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки (курсова робота)

 1. Архітектура України (курсова робота)

 1. Агропромисловий комплекс (АПК) Столичного району (курсова робота)

 1. Властивості адміністративного процесу (курсова робота)

 1. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми (курсова робота)

 1. Виховна робота з дитячими та юнацькими організаціями (курсова робота)

 1. Виховання як педагогічна категорія. Змістовий компонент виховного процесу (курсова робота)

 1. Виникнення та сутність грошей і грошових відносин (курсова робота)

 1. Використання методів стимулювання пізнавального інтересу у виховному процесі (курсова робота)

 1. Використання та прийняття управлінських рішень у менеджменті (курсова робота)

 1. Агропромисловий комплекс (АПК) України (курсова робота)

 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства (курсова робота)

 1. Види покарань за чинним кримінальним законодавством України (курсова робота)

 1. Атрибутика української держави (курсова робота)

 1. Атрибути української держави (курсова робота)

 1. Відповідальність за заподіяння шкоди (курсова робота)

 1. Відповідальність організації за шкоду заподіяну з вини її працівника (курсова робота)

 1. Види покарань за чинним кримінальним законодавством України (курсова робота)

 1. Видатні митці епохи Відродження (реферат)

 1. Видатки бюджету на соціальний захист населення (курсова робота)

 1. Видатки бюджетів на розвиток економіки (курсова робота)

 1. Аудиторський контроль: його зміст, класифікація і організація (курсова робота)

 1. Безробіття, форми державного регулювання (реферат)

 1. Бізнес і бухгалтерський облік (курсова робота)

 1. Вдосконалення стимулювання праці (курсова робота)

 1. Бухгалтерський облік: суть і значення (курсова робота)

 1. Облік оплати праці (курсова робота)

 1. Бухгалтерський облік як інформаційна система (курсова робота)

 1. Бухгалтерський облік як наука і мистецтво (курсова робота)

 1. Братські школи як осередок формування національної самосвідомості та культури українців (курсова робота)

 1. Біль в серці. Перша медична допомога (реферат)

 1. Бій під Крутами (реферат)

 1. Облік та аудит безготівкових розрахунків (бакалаврська робота)

 1. Ревізія грошових коштів та видатків бюджетних установ (дипломна робота)

 1. Логістичний підхід до управління ЗЕД на підприємстві (дипломна робота)

 1. Фінансові проблеми медичного страхування (курсова робота)

 1. Вплив статі на сексуальність особи. Розлади (курсова)

 1. Суть і види статистичних показників (курсова робота)

 1. Пряме оподаткування підприємств в Україні та шляхи його удосконалення (магістерська робота)

 1. Управління формуванням та використанням оборотного капіталу підприємства (магістарська робота)

 1. Макроекономічна політика в умовах відкритої економіки (курсова робота)

 1. Організаційно-правові засади діяльності комерційних банків в Україні (дипломна робота)

 1. Організація перевезень авіакомпанією «Турецькі авіалінії» (курсова робота)

 1. Туристичні ресурси Бутану (курсова робота)

 1. Товарознавча експертиза якості та порядок оформлення плодоовочевих соків при переміщенні через митний кордон України (дипломна робота)

 1. Проблеми інвестування в економіку України (курсова)

 1. Загальний фінансовий стан підприємства (курсова)

 1. Генезис традиційного українського одягу (історико-культурний аспект) (дипломна робота)

 1. Проблемне навчання (дипломна робота)

 1. УКРАЇНСЬКИЙ ІКОНОПИС XIV–XVI СТ. (дипломна)

 1. Михайло Грушевський в українському національно-державному і культурному відродженні України наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (дипломна робота)

 1. Етногенез українського народу (V ст. – ХХ ст.), його роль та місце у суспільно-політичному розвитку слов’янських народів (дипломна робота)

 1. Сучасна система оподаткування фізичних осіб в Україні (дипломна робота)

 1. Податкова система України, оподаткування фізичних осіб (дипломна робота)

 1. Перевезення пасажирів чеськими авіалініями (курсова робота)

 1. Організація екстримальних турів (курсова робота)

 1. Види, механізм та здійснення безготівкових розрахунків в Україні (на матеріалах ПриватБанку) (дипломна робота)

 1. Прямі податки як регулятор доходів фізичних осіб (магістерська робота)

 1. Податки з фізичних осіб в умовах перехідної економіки, аналіз діючої системи оподаткування фізичних осіб в Україні (дипломна робота)

 1. Контроль і ревізія грошових потоків підприємств торгівлі (дипломна робота)

 1. Конкуренція і монополія (курсова робота)

 1. Лізинг в Україні, стан та перспективи розвитку (курсова робота)

 1. Правова поведінка та суб’єктивне право (курсова робота)

 1. Кадрова політика організації (курсова робота)

 1. Інвестиції та інвестиційна діяльність в умовах ринку (на прикладі місцевого підприємства) (курсова робота)

 1. Інвестиції та інвестиційна політика фірми (на прикладі місцевого підприємства) (курсова робота)

 1. Імідж України (курсова робота)

 1. Закони ХІІ таблиць у Римі та інші ранні джерела права (курсова робота)

 1. Огляд закону “Про Державний бюджет України” на 2005 рік (курсова робота)

 1. Кароліна – кодекс феодального права Німеччини (курсова робота)

 1. Зовнішня економічна діяльність підприємства (на прикладі місцевого акціонерного товариства) (курсова робота)

 1. Інформаційне забезпечення проведення аудиту (курсова робота)

 1. Казначейська система виконання бюджету (курсова робота)

 1. Хімічний комплекс України (курсова робота)

 1. Сукупний попит і сукупна пропозиція (курсова робота)

 1. Структура трудового права (курсова робота)

 1. Конституційний розвиток на Україні (курсова робота)

 1. Функції і особливості формування функцій менеджменту (контрольна робота)

 1. Реалізація норм права (курсова робота)

 1. Механізм і апарат держави (курсова робота)

 1. Конституційний статус Верховної Ради України (курсова робота)

 1. Демографічний потенціал України та особливості його розміщення (курсова робота)

 1. Вишивка. Рушник (дипломна робота)

 1. Вишивка. Рушник (курсова робота)

 1. Аудит кредитних операцій (курсова робота)

 1. Аудит розрахунків з бюджетом (курсова робота)

 1. Аудит фінансового стану підприємства (курсова робота)

 1. Влада та право (курсова робота)

 1. Спільні підприємства в Україні (реферат)

 1. Головні постачальники паливно-енергетичних ресурсів на світовий ринок та головні споживачі (реферат)

 1. Держава в політичній системі суспільства (курсова робота)

 1. Державне Казначейство україни як складова система органів державної виконавчої влади (курсова робота)

 1. Держава і громадянське суспільство (курсова робота)

 1. Держава і громадянське суспільство (курсова робота)

 1. Бюджетна політика в умовах переходу до ринкової економіки (курсова робота)

 1. Використання рухливих ігор та естафет на уроках фізичної культури (курсова робота)

 1. Предмет трудового права і його законодавче закріплення (курсова робота)

 1. Предмет та методологія загальної теорії держави і права (курсова робота)

 1. Амортизаційна політика та її вплив на фінансові результати діяльності підприємства (курсова робота)

 1. Бухгалтерський облік як наука і мистецтво (курсова робота)

 1. Дефіцит державного бюджету: причини виникнення, соціально-економічні наслідки (курсова робота)

 1. Причини виникнення дефіциту державного бюджету та його наслідки (курсова робота)

 1. Валютний ринок в Україні (курсова робота)

 1. Валютний ринок України (курсова робота)

 1. Важкі підлітки та особливості спілкування з ними (курсова робота)

 1. Валютні операції та валютний курс (курсова робота)

 1. Вдосконалення діючої системи доходів Державного бюджету України (курсова робота)

 1. Правосвідомість та правова культура (курсова робота)

 1. Зовнішні економічні зв\'язки Росії (курсова робота)

 1. Способи забезпечення виконання зобов’язання договірних відносин(курсова робота)

 1. Способи забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади (курсова робота)

 1. Органи місцевого самоврядування (курсова робота)

 1. Готельне господарство України (курсова робота)

 1. Громадянство України (курсова робота)

 1. Еволюція формування бюджетної системи України (курсова робота)

 1. Єдиний митний тариф. Мито, його нарахування, види і ставки (курсова робота)

 1. Еволюція формування бюджетної системи України (курсова робота)

 1. Доходи і видатки державного бюджету (курсова робота)

 1. Зберігання. Договір зберігання (курсова робота)

 1. Зведений бюджет України та його складові (курсова робота)

 1. Способи забезпечення виконання зобов’язання як гарантія захисту прав та законних інтересів учасників договірних віднос (курсова робота)

 1. Соціально-економічна характеристика Причорноморського району (курсова робота)

 1. Облік оплати праці (курсова робота)

 1. Виникнення та припинення юридичних осіб (курсова робота)

 1. Виховання особистості в світлі ідей К.Д.Ушинського (курсова робота)

 1. Вирішення освітніх завдань на уроках фізичної культури (курсова робота)

 1. Греко-католицька церква: виникнення, специфіка віровчення і культу, існування в сучасних умовах (курсова робота)

 1. Греко-католицька церква: виникнення, специфіка віровчення і культу, існування в сучасних умовах (курсова робота)

 1. Десталінізація України в період 1950-1960 рр. (курсова робота)

 1. Експлуатація і ремонт механізмів системи охолодження автомобіля (курсова робота)

 1. Свобода совісті та релігійні організації (курсова робота)

 1. Страхування. Договір страхування (курсова робота)

 1. Договір страхування (курсова робота)

 1. Договір найму жилого приміщення (курсова робота)

 1. Аудит кредитних операцій (курсова робота)

 1. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади (курсова робота)

 1. Державний (політичний) режим (курсова робота)

 1. Юридичні факти в цивільному законодавстві (курсова робота)

 1. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр. (реферат)

 1. Підстави виникнення індивідуально-трудових відносин (курсова робота)

 1. РПС. Транспортна система України (курсова робота)

 1. Соціальний працівник: специфіка професії, особливості професійного відбору (курсова робота)

 1. Внесок В.Сухомлинського в розвиток педагогічної психології (курсова робота)

 1. РПС. Розміщення продуктивних сил Столичного економічного району (курсова)

 1. Автоматизація обліку матеріальних ресурсів (курсова робота)

 1. Секретарська справа. Листування (бакалаврська робота)

 1. Соціально-психологічне вивчення розвитку та динаміки груп (реферат)

 1. Соціологічне знання: передумови виникнення та етапи становлення (реферат)

 1. Основні принципи наукового пізнання суспільства (реферат)

 1. Сучасні тенденції розвитку соціологічної теорії (реферат)

 1. Статутний капітал підприємства – важливе джерело формування його активів (курсова робота)

 1. Філософія. Вчення про субстанцію Бенедикта Спінози (реферат)

 1. Поняття і види правосуб’єктності (курсова робота)

 1. Довголіття Конституції США (контрольна робота)

 1. Історія інституту президентства (реферат)

 1. Форма української держави (курсова робота)

 1. Правочини (курсова робота)

 1. Трудова книжка - основний документ про трудову діяльність працівника (курсова робота)

 1. Соціологія. Молодь і її роль у суспільному житті (реферат)

 1. Педагогіка. Неуспішність учнів та її причини і засоби подолання (курсова робота)

 1. Зовнішньоекономічна політика України (реферат)

 1. Внесок Китаю в світову матеріальну та духовну культуру (реферат)

 1. Історичні умови формування національної економіки США (курсова робота)

 1. Місце Франції у світовому співтоваристві та ЄС (курсова робота)

 1. Форми держави (курсова робота)

 1. Україна в системі міжнародних економічних відносин (курсова робота)

 1. Іван Миколайчук – видатний діяч українського кіно (реферат)

 1. Формування понять у дітей старшого дошкільного віку (курсова)

 1. Міжнародні договори як джерела конституційного права в зарубіжних країнах (контрольна робота)

 1. Правове регулювання та його механізм (курсова)

 1. Суспільство, держава, право (курсова)

 1. Психологія. Бар’єри спілкування (курсова)

 1. Правовий статус Кабінету Міністрів України (курсова робота)

 1. Письменник Івано-Франківщини - Юрій Андрухович (реферат)

 1. Походження держави (курсова робота)

 1. Конституційний Суд України та права людини (контрольна робота)

 1. Національні та міжнародні гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина (курсова)

 1. Законність і правопорядок (курсова робота)

 1. Зайнятість і соціальний захист населення (курсова робота)

 1. Зайнятість і безробіття в Україні (курсова робота)

 1. Загальна характеристика транспортного комплексу України (курсова робота)

 1. Загальна характеристика договору майнового найму (курсова робота)

 1. Загальна характеристика соціально-економічних прав і свобод громадян України (курсова робота)

 1. “Жовтий князь” В.Барки – реквієм жертвам голодомру (курсова робота)

 1. Етноцентризм – як соціально-психологічне явище (курсова робота)

 1. Ефективність комунікацій в системі менеджменту (курсова робота)

 1. Загальна теорія держави і права як фундаментальна наука (курсова робота)

 1. Апарат Президента України (курсова робота)

 1. Особливості спадкування за спадковим договором (курсова робота)

 1. Аналіз виробничо-господарської діяльності та фінансового стану підприємства (курсова робота)

 1. Автономна Республіка Крим – територіальна автономія у складі України (курсова робота)

 1. Ділова жінка (на прикладі Ю.Тимошенко) (творча робота)

 1. Охорона праці та соціальний захист (реферат)

 1. Шляхи формування правової держави в Україні (курсова робота)

 1. Суть та форми зайнятості (курсова робота)

 1. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича (реферат)

 1. Цінні папери та проблеми їх обігу на фінансовому ринку України (курсова)

 1. Організаційно-економічні особливості функціонування торговельного підприємства (на прикладі місцевого підприємства) (курсова)

 1. Microsoft Excel. Шаблони та бази даних в Excel (курсова)

 1. Зернове господарство України (курсова)

 1. Робота з текстом в COREL DRAW (реферат)

 1. Робота з пакетом Corel Draw (реферат)

 1. Сохранение данных на гибких дисках (реферат)

 1. Суспільний устрій Англії в ХІ-ХV ст. Відокремлення общинних і селянських земель (курсова)

 1. Англійське феодальне право (контрольна робота)

 1. Економічні основи виникнення монополій та їх форми (курсова робота)

 1. Форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Характерні риси і труднощі переходу України до ринкової економіки та включення її в інте

 1. О.Конт і виникнення позитивістської соціології (контрольна)

 1. Економічні погляди М.Драгоманова (реферат)

 1. Господарство світу 20-х рр. ХХ ст. (реферат)

 1. Аудит виробничих запасів (курсова робота)

 1. Органи місцевого самоврядування (курсова робота)

 1. Системні теорії соціології (реферат)

 1. Формування експортної стратегії організації (на прикладі місцевого підприємства) (диплом)

 1. Інформаційне забезпечення діяльності туристичного підприємства (курсова)

 1. Світовий туризм і туристична фірма на сучасному етапі (курсова)

 1. Макроекономічна рівновага: суть та шляхи досягнення (курсова)

 1. Макроекономічна рівновага: суть та шляхи досягнення (курсова)

 1. Державна підтримка розвитку туризму в Україні (реферат)

 1. Інститут омбудсмена (курсова)

 1. Матерія як вид буття (реферат)

 1. Характеристика загальних засад конституційного ладу в Україні (контрольна робота)

 1. Макроекономічна рівновага: різноманітність аспектів (курсова)

 1. Неповторна самобутність поезії Ліни Костенко (курсова)

 1. Органи місцевого самоврядування (курсова)

 1. Ринок праці в Україні (курсова)


  • Реферат чи контрольна робота – 15 грн.;

  • Курсова робота – 30 грн.;

  • Дипломна чи магістерська робота – 50 грн.


Запит надсилайте на e-mail: avtoru@i.ua

Схожі:

Список готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші iconПоради батькам щодо підтримки дитини в період адаптації до школи
Відомо, що не існує готових рецептів та моделей виховання, які можна просто взяти І без змін "прикласти" до своєї дитини. Але не...
Список готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші iconЯкщо ваша дитина першокласник
Не існує готових рецептів та моделей виховання, які можна було б, не змінюючи, «застосовувати» до своєї дитини. Індивідуальне ставлення...
Список готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші iconЦе організовані невеликі колективи передових, най досвідченіших працівників...
Творчі групи – це організовані невеликі колективи передових, най досвідченіших працівників освіти, які поглиблено вивчають розв’язувану...
Список готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші iconПолтавський Університет Споживчої Кооперації України Котрольна робота...
Банк рідко видає кредити більше ніж на рік. Випускаючи цінні папери, можна отримати гроші навіть на декілька десятиліть (облігації)...
Список готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші iconГроші І кредит Питання (іспит)
Гроші як міра вартості, як засіб обігу, засіб платежу, засіб накопичення І світові гроші
Список готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші icon"Економічний аналіз (укр.)"
Заробітна плата яка виражається в кількості товарів І послуг, які працівник може придбати за свою грошову заробітну плату
Список готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали»
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Список готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші iconДаний документ не містить роботу Її можна придбати всього за 35 гривень...
При динамізмі ринкових зон збуту важко провести жорстку стійку межу між фірмами, компаніями, підприємствами, що беруть долю в міжнародному...
Список готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші iconВступ
Гроші існують так давно, як І людська цивілізація. Протягом століть гроші постійно змінювались І сьогоднішній їх стан не є завершальною...
Список готових робіт, які можна придбати за невеликі гроші iconПопит на гроші
В україні, де тільки формується цей ринок І освоюються механізм та інструменти грошово-кредитної політики, вивчення попиту на гроші...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка