Бухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт
Скачати 249.06 Kb.
НазваБухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт
Сторінка1/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір249.06 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет


Кафедра обліку і аудиту

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІКМетодичні вказівки і завдання до контрольних робіт


для студентів заочної форми навчання

спеціальності:


5.050107 – Економіка підприємства


Запоріжжя


2008

Розглянуто кафедрою Рекомендовано науково-методичною

обліку і аудиту комісією економічного факультету

протокол № від 2008 р. протокол № від 2008 р.

Ухвалено до друку вченою радою

Класичного приватного університету

протокол № __ від ________ 2008р.

^ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності: 5.050107 – Економіка підприємстваУклав: Г.В. Власюк, доцент

Зміст
^
1. Мета контрольної роботи 4

2. Вказівки до виконання контрольних робіт

2.1. Порядок виконання роботи 6

2.2. Вимоги до оформлення контрольної роботи 7

3. Зміст контрольної роботи

3.1. Вибір варіанта 8

3.2. Перелік теоретичних питань 10

3.3. Практична частина 12

4. Методичні вказівки до вирішення практичного завдання 16

5. Перелік питань до заліку з дисципліни 17

Література 19

Додатки 21
^

1. Мета контрольної роботиДисципліна “Бухгалтерський облік” має велике значення для подальшого вивчення фінансового обліку і визначення його місця в системі управління підприємством. Вивчення курсу дає майбутнім фахівцям базові знання в галузі обліково-економічної роботи.

Згідно з навчальним планом, курс “Бухгалтерський облік” вивчають в обсязі 135 годин, у т. ч. 8 годин лекцій і 4 години практичних занять.

При такому обсязі аудиторних занять значну увагу приділяють самостійній роботі. Студент-заочник виконує контрольну роботу і захищає її, що дає змогу перевірити якість і повноту засвоєння ним матеріалу дисципліни. Контрольна робота має на меті перевірку теоретичних знань і практичних навичок. Для виконання роботи студенти мають вивчити питання курсу за допомогою самостійної роботи з літературою.

Якість виконання роботи показує:

- якою мірою студент-заочник засвоїв теоретичний матеріал курсу;

- уміння самостійно опрацьовувати літературу, робити її критичний аналіз і визначати важливість окремих питань;

- уміння чітко, стисло відповідати на теоретичні питання;

- уміння застосувати теоретичні знання при вирішенні практичного завдання;

- уміння правильно оформити контрольну роботу.

У результаті вивчення дисципліни студент має:

знати:

- поняття про господарський облік, його види. Значення бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин, облікові вимірники;

- загальну характеристику предмету і методу бухгалтерського обліку і класифікацію засобів підприємства за складом та джерелами їх утворення;

- поняття про баланс, його значення та структуру, типи змін у балансі;

- будову рахунків, їх зв’язок із балансом, суть подвійного запису; призначення рахунків синтетичного та аналітичного обліку, взаємозв’язок між ними; узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку;

- основні поняття про облік операцій на виробничих і торговельних підприємствах;

- правила складання документів, виправлення в них помилок, порядок перевірки, прийняття і бухгалтерської обробки документів, їх зберігання;

- призначення облікових регістрів, правила їх ведення, суть журнально-ордерної форми обліку;

- функції органів бухгалтерського обліку, бухгалтерський апарат, його структуру; права і обов’язки головного бухгалтера;
вміти:

- групувати засоби за складом та джерелами їх утворення;

- відображати на рахунках прості господарські операції підприємств;

- складати, перевіряти, приймати й обробляти первинні та зведені бухгалтерські документи, виправляти в них помилки;

- робити записи до облікових регістрів, виправляти в них помилки.

^ 1. Вказівки до виконання контрольних робіт

2.1 Порядок виконання роботи

Виконуючи контрольну роботу, необхідно висвітлити одне теоретичне питання та вирішити одне практичне завдання.

^

Порядок роботи


 1. Вибір варіанта контрольної роботи.

 2. Визначення коефіцієнта для вирішення практичного завдання.

 3. Ознайомлення з літературою і визначення теми курсу, до якої належить теоретичне питання.

 4. Написання відповіді на теоретичне питання.

 5. Ознайомлення з методичними рекомендаціями до виконання практичного завдання.

 6. Виконання практичного завдання з урахуванням коефіцієнта.

 7. Оформлення контрольної роботи згідно з вимогами.


^ 2.2. Вимоги до оформлення контрольної роботи
До оформлення контрольної роботи ставляться такі вимоги:

 1. Загальний обсяг роботи, включаючи додатки та список літератури, має становити 13 – 15 сторінок тексту, надрукованого через 1,5 інтервалу, шрифт 14.

 2. Аркуш роботи повинен мати такі поля: ліве – 25 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 20 мм. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною, тобто нумерують всі сторінки без пропусків і повторів. Першою сторінкою вважають титульну (додаток А), на якій цифру 1 не ставлять. На зворотній стороні титульного аркуша пишуть рецензію на контрольну роботу (додаток Б).

 3. На другій сторінці має бути план роботи.

 4. Відповідь на теоретичне питання повинна бути чіткою, ясною і вичерпною.

 5. Практичне завдання має бути виконане згідно з вказівками, поданими у п. 3.3 і у четвертому розділі методичних вказівок.

 6. Список літератури необхідно подавати в алфавітному порядку, вказуючи прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво. рік видання. Для статей – повну назву статті, назву журналу або газети, рік, номер, дату виходу. Кількість використаних джерел не може бути меншою, ніж 20.

 7. Контрольну роботу, виконану не за своїм варіантом, повертають студенту без перевірки та заліку.

  1   2   3   4

Схожі:

Бухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Бухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт icon2. Модульний тематичний план
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт для студентів заочного відділення 17
Бухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали»
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Бухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи системного ана­лізу” для сту­дентів всіх форм нав­чан­ня спе­ці­альності...
Бухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт iconВступ Дисципліну «Бухгалтерський облік»
Дисципліну «Бухгалтерський облік» студенти 3 курсу спеціальностей «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Менеджмент організацій»...
Бухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Бухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт iconЗакон Украини від 22. 05. 97 р. №283/вр “Про оподаткування прибутку...
Закон України “Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні” №996-15 від 16. 07. 1999 // Все про бухгалтерський облік...
Бухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
Бухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт
Методичні вказівки до виконання курсових робіт. – Полтава: Полтнту, 2013. – 28 с
Бухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт icon2 завдання для контрольних робіт завдання №1
Поясніть, чому грецькі поліси, які існували на півдні України в VII ст до н е. VI ст н е
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка