Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції
НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції
Дата конвертації14.08.2013
Розмір66.3 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Шановні колеги!Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції

«Сучасні кризові явища в економіці і

проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством»
Мета конференції - дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством та обмін досвідом з наукової роботи.

Запрошуються члени професійних організацій, науковці, викладачі, практикуючі бухгалтери, ревізори і аудитори, аспіранти і пошуковці.
^ На конференції будуть працювати

наступні секції:

 1. Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки

 2. Теоретико-методичні передумови гармонізації національної системи фінансового обліку з міжнародними стандартами

 3. Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту підприємства

 4. Теорія і методологія аналітичного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання

 5. Перспективи розвитку аудиту в період економічної інтеграції

 6. Науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних технологій в систему обліку, аналізу та контролю

 7. Проблеми формування показників звітності підприємств

 8. Проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат

 9. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки

Місце та час проведення конференції:

43018, Україна, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Луцький національний технічний університет,

Конференц-зал (ауд. 401)

27 червня 2013 р.
Початок роботи конференції: 27.06.2013 р. о 10.00
Мови конференції:

українська, російська, польська, англійська.Умови участі в конференції:

Для участі в роботі конференції Вам необхідно до

1 травня 2013 року надіслати на електронну адресу:

konferencia_lntu@ukr.net

заявку на участь у конференції;

 • тези (не більше 2-х сторінок);

 • наукову статтю (6-10 сторінок);

 • копію квитанції про оплату


До початку конференції будуть видані:

  • Збірник наукових праць фаховий: Постанова президії ВАК України від 14.10.09 № 1-05/4

  • Збірник матеріалів конференції (тези)

Вартість публікацій:

За розміщення тез - 70 грн.

За розміщення статті 6-10стор. – 25 грн. за 1 сторінку

Витрати на розсилку збірника поштою складають ^ 20 грн за 1 примірник тез і 20 грн за 1 примірник збірника наукових праць.

У вартість оплати включено 1 примірник тез і/або збірник наукових праць (фахове видання)
Оплату за опублікування тез і статей здійснювати за наступними реквізитами:
^

ВОГО «Перспективи Волині», код 37572593


р/р № 26006045172001, в ПАТ «Укрінбанк»,

МФО 300142

У призначенні платежу вказати:

«Для організації наукової конференції без ПДВ» та прізвище платника
Вимоги до оформлення та представлення тез і наукових статей:


Тези і статті подаються українською, російською або англійською мовою набрані у текстовому редакторі не нижче MS Word 6.0/7.0 на листах формату А5 (148x210 мм) (А5 формат обов’язковий). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не більше 2 сторінок.

^ Шапка тез: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації – набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.

Назва: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ^ ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 11 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після назви організації.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.

^ Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Формули: застосовувати редактор формул MS Word (використовувати шрифти: Symbol, Times New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Ілюстрації розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі з вимогами ВАК через 1 інтервал від останнього рядка шрифтом Times New Roman розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

^ Для статей обов’язковими є анотація і ключові слова (3-4) на українській, російській і англійській мовах, які подаються шрифтом Times New Roman розміром 9 пт. Статті подаються у відповідності до вимог ВАК.

Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ніж ширина рядка. Над таблицею зазначити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

^ Список літератури (наявність якого є обов’язковим для статті) подається загальним списком в кінці рукопису згідно вимог ВАК.
Організаційний комітет конференції:

Голова оргкомітету:

Герасимчук З.В., д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНТУ

Заступники голови організаційного комітету:

Садовська І.Б., к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

^ Савош Л.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки і економічної теорії ЛНТУ;

Семенишена Н.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ПДАУ

Члени організаційного комітету:

Московчук А.Т., к.е.н., доцент, декан факультету обліку та фінансів ЛНТУ;

^ Божидарнік Т.В., д.е.н., доцент, декан факультету бізнесу ЛНТУ;

Голян В.А., д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Бабіч І.І., к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

^ Нужна О.А., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Талах Т.А., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Писаренко Т.М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Голячук Н.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

^ Чудовець В.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Жураковська І.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Ткачук І.М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

^ Зеленко С.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;

Сидоренко Р.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ.
Програма конференції

27 червня 2013 року

9.00-10.00 – Реєстрація учасників

10.00-13.00 – Відкриття конференції, пленарне засідання

13.00-14.00 – Обід

14.00-16.00 – Робота в секціях

16.00-17.00 – Підведення підсумків роботи конференції
За додатковою інформацією звертатись:

Шолом Лілія Олексіївна

063 599 30 86 або (0332)78-99-52

E-mail: konferencia_lntu@ukr.net
^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище _____________________________

Ім’я __________________________________

По батькові ___________________________

Науковий ступінь ______________________

Вчене звання __________________________

Посада _______________________________

Організація ___________________________

______________________________________

Поштова адреса ________________________

______________________________________

E-mail ________________________________

Тел./факс______________________________

Назва тез _____________________________

Секція________________________________
Виступ на конференції (підкреслити):

ТАК НІ

Потреба в технічних засобах (підкреслити):

ТАК НІ

у яких ________________________________
Потреба бронювання місця у готелі (підкреслити):

ТАК НІ

Прим. Всі поля заявки є обов’язковими для заповнення

^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів

АПК України

Луцький національний технічний університет

Подільський державний аграрно-технічний університет

Полоцький державний університет

^ Університет імені Д.А. Кунаєва

Горно-Алтайский государственный университет

Кемеровский государственный университет

Волжский университет имени В. Н. Татищева

Южно-Уральский государственный университет

^ Волинська обласна громадська організація «Перспективи Волині»


ЗАПРОШЕННЯ
НА V МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
СУЧАСНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ І ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, КОНТРОЛЬНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Луцьк

27 червня 2013 року

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Інформатика...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconЕкологія. Людина. Суспільство
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі X міжнародної науково-практичної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconЛуганська державна академія культури І мистецтв
Запрошуємо вас взяти участь у роботі VI міжнародної науково-практичної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconКиївська наукова організація педагогіки та психології
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка та психологія: сучасний гуманітарний...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconІ.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Культурно-історичний та соціально-психологічний...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма та запрошення
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції „Інформаційно-хвильова терапія І нова медична парадигма”
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconТаврійський державний агротехнологічний університет
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічної науково-практичної конференції студентів та магістрів Таврійського державного агротехнологічного...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconМіністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний університет
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка