Проектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності
НазваПроектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності
Сторінка1/4
Дата конвертації16.08.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4
МІНИСТЕРСТВО НАУКИ, ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Українська інженерно-педагогічна академія

Кафедра педагогіки та методики професійного навчання


КУРСОВА РОБОТА

На тему:

Проектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка і підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності

з поглибленою розробкою технологій навчання по темі:

«Методи організації виробничих процесів» з дисципліни «Планування й організація діяльності підприємства»
Виконала:

Студентка групи ДСЕ-Ек9-2

Волвенкова Катерина


Харків 2012

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………….…………………………………3

РОЗДІЛ 1. Проектування програми професійної підготовки за фахом «економіст»

1.1. Аналіз професійної діяльності фахівця

1.1.1. Характеристика господарської діяльності фахівця

1.1.2. Визначення видів діяльності фахівця

1.1.3. Характеристика трудових процесів, що виконуються фахівцем

1.2. Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

1.2.1. Професійне призначення і умови використання фахівця

1.2.2. Побудова функціональної структури діяльності фахівця

1.2.3. Визначення вимог до підготовки і умов атестації фахівця

1.3. Розробка змісту професійної підготовки фахівця

1.3.1. Зміст професіональної підготовки фахівця

1.3.2. Постановка тактичних цілей навчання

РОЗДІЛ 2. Проектування технологій навчання за темою «Методи організації виробничих процесів» з дисципліни «Планування й організація діяльності підприємства»

2.1. Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації

2.2. Проектування дидактичних матеріалів

2.3. Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань

2.4. Проектування мотиваційних технологій навчання

2.5. Проектування технологій поетапного формування навчальної діяльності

2.6. Складання перспективно-поурочного плану викладу теми

2.7. Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається, на уроці «…»

Висновок

Використана література

Додатки

ВСТУП
На сучасному етапі розвитку суспільства та переходу на ринкові відносини актуальним є підготовка фахівців в галузі економіки. Професійна підготовка економістів є важливою та необхідною для підприємств, дозволить застосувати здобуті знання, уміння та навички для реалізації господарсько-економічних робіт, а саме здійснення економічного аналізу господарської діяльності підприємства, розрахунків витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції та розробка бізнес-планів підприємства, що дозволить в майбутньому підвищити ефективність та рентабельність виробництва.

У наш час впровадження досягнень НТП зазнали істотних змін. У зв'язку з цим науково-технічний соціальний розвиток нашого суспільства висуває нові вимоги до підготовки фахівців. Зростає значення творчого відношення до праці, уміння самостійно здобувати знання і підвищувати професійну майстерність та наявність професійних навиків та умінь, необхідних робітникові при вирішенні практичних завдань по плануванні, організації і регулюванні трудових процесів.

Саме тому в цьому курсовому проекті ми розглянемо професійну діяльність економіста.

Об'єкт дослідження: процес підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка і підприємництво»
Предмет дослідження: процес професійної підготовки фахівця «економіст».
Мета дослідження: розробка дидактичного проекту підготовки фахівця за фахом «економіст» з поглибленою розробкою технологій навчання.
Задачі дослідження:
1. Провести аналіз умов здійснення професійної діяльності фахівця «економіст».
2. Визначити програму професійної підготовки фахівця «економіст».
3. Обґрунтувати доцільність вибраного змісту, об'єму і послідовності викладу навчального матеріалу.
4. Визначити технології навчання майбутнього фахівця на рівні теми розділу, теми уроку і обґрунтувати свій вибір.

РОЗДІЛ 1

Проектування програми професійної підготовки за фахом «економіст»
1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця

1.1.1 Характеристика господарської діяльності фахівця

Сучасні умови у процесі глобалізації та переходу на ринкову економіку передбачають обновлення техніки та технології на сучасному етапі розвитку для підвищення ефективності та рентабельності виробництва та реалізації господарсько-економічних робіт. Для економіста господарсько-економічними роботами є робота щодо здійснення економічної діяльності підприємства, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції і освоєння нових видів продукції, досягнення високих кінцевих результатів за оптимального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; підготовка вихідних даних для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку. Дані, що входять у коло обов'язків економіста та його підготовка є на сьогоднішній час актуальними.
1.1.2 Визначення видів діяльності фахівця

На даний момент виділяють 5 видів професійної діяльності: технологічний, організаційний, проектно-плановий, науково-дослідницький та педагогічний.

Для спеціаліста економічного профілю виділяють 4 вида: технологічний, організаційний, проектно-плановий та науково-дослідницький. Наявність або відсутність певного виду професійної діяльності залежить від освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівня.

Підготовка економіста здійснюється на базі коледжу. Освітній рівень даного спеціаліста - базова вища, освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр.

Видами професійної діяльності для економіста є технологічний, організаційний та проектно-плановий.
1.1.3 Характеристика трудових процесів, що виконуються фахівцем

Існують три групи трудових процесів, які залежать від двох факторів - повторюваності операцій та їх залежності від ситуації: 1 група, основні частини яких можуть бути самостійними частинами процесу навчання, в яких велика повторюваність операцій при невеликій їх варіативності на різних виробах; 2 група, основні частини яких не можуть бути самостійними частинами процесу навчання, тобто невелика повторюваність операцій при значній варіативності у зв'язку з ситуацією та 3 група трудових процесів, що займають проміжне значення між 1 і 2 групою, у яких велика повторюваність операцій при трудності їх вичленення у виробничих умовах.

Для даного фахівця характерна 3 група трудових процесів, тому що економіст виконує з одного боку (повторюваність операцій) складання бізнес-планів підприємства, розрахунок матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції, аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, а з іншого боку (залежність від ситуації), бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, планової та облікової документації, здійснює контроль за ходом виконання планових завдань підприємством та його підрозділами, виконує роботу, пов'язану з нерегламентованими розрахунками і контролем за правильним здійсненням розрахункових операцій, бере участь у формуванні економічного поставлення задач або окремих їх етапів.


1.2 Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

1.2.1 Професійне призначення і умови використання фахівця

Щоб більш детально визначити систему виробничого навчання необхідно встановити місця працевлаштування фахівця та визначити його професіональні дії.

Професійне призначення та умови використання фахівця представлені у табл. 1.1.
Таблиця 1.1.

Професійне призначення фахівця: економіст

Трудові процеси, що виконуються

Місця використання фахівця

1

2

Технологічний:

-Планово-економічний відділ підприємства, фінансово-економічний відділ підприємства, бухгалтерія підприємства, каса підприємства.

- виконує роботу щодо здійснення економічної діяльності підприємства;

- виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції;

- здійснює економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат;


Планово-економічний відділ підприємства, фінансово-економічний відділ підприємства, бухгалтерія підприємства, каса підприємства.

продовження таблиці 1.1.

- веде облік економічних показників результатів виробничої діяльності підприємства та його підрозділів, а також облік укладених договорів;--готує періодичну звітність в установлені терміни;

- визначає економічну ефективність організації праці та виробництва.

- здійснює контроль за ходом виконання планових завдань підприємством та його підрозділами, використанням внутрішньогосподарських резервів;

- бере участь у проведенні маркетингових досліджень і прогнозуванні розвитку підприємства.

Організаційний:

- Оформлює матеріали для укладання договорів, стежить за термінами виконання договірних зобов'язань;
Проектно-плановий:

- бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, проведенні робіт з ресурсозберігання, у впровадженні та вдосконаленні внутрішньо-господарського розрахунку, удосконаленні прогресивних форм організації праці та управління, а також планової та облікової документації;

- Готує вихідні дані для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку.

1.2.2 Побудова функціональної структури діяльності фахівця

Використання системного підходу до організації професійної діяльності фахівця припускає виділення предмету, засобів, процедур та продукту діяльності.

Предмет діяльності - це те, що має суб'єкт на початку діяльності, і те, що в остаточному підсумку перетвориться у продукт.

Засоби діяльності - це досвід суб'єкта, який може бути виражений через сукупність професійно-методичних задач, чи усі допоміжні об'єкти, за допомогою яких здійснюється діяльність.

Процедури діяльності - це сукупність цілеспрямованих дій фахівця по застосуванню предмета діяльності відповідно до заданої мети.

Продукт діяльності - це матеріальне подання того, що виходить при здійсненні діяльності.

Функціональна структура діяльності фахівця представлена у табл. 1.2.
Таблиця 1.2.

Функціональна структура діяльності фахівця: економіст

Найменування функції діяльності

Функціональні етапи діяльності

Предмет

діяльності

Матеріальні засоби діяльності

Процедури

діяльності

Продукт

діяльності

1

2

3

4

5

6Пла-нова

1.1. Розробка перспективних і поточних планів діяльності підприємства

1.2. Розробка бізнес-плану розвитку підприємства

Документація підприємства, техніко-економічні розрахунки діяльності підприємства


Планово-облікова документація, показники діяльності підприємства

Методичні матеріали з планування діяльності підприємства, організацію планової роботи, порядок розроблення перспективних і річних планів господарсько-фінансової та виробничої діяльності підприємства
Порядок розроблення бізнес-планів, законодавчі та нормативні правові акти, засоби обчислювальної техніки, Баланс, бухгалтерські документи, технічні дані.

За допомогою необхідних даних для складання планів здійснюється розробка перспектив-них і поточних планів діяльності підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту

За допомогою необхідних даних, які характеризують діяльність підприємства та порядку розроблення бізнес-планів здійснюється розробка плану розвитку підприємства.

Розроблені перспективні та поточні плани діяльності підприємстві

Розроблений бізнес-план1.2.3 Визначення вимог до підготовки і умов атестації фахівця

Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до фахівця, визначаються на основі функціональної структури діяльності, тобто групування функцій діяльності в залежності від її типів та визначення для них необхідних засобів діяльності, у вигляді систем знань і умінь.

Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до економіста представлені у табл. 1.3.
Таблиця 1.3.

Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до економіста

Найменування функції

Уміння, що формуються

Знання, що формуються

№ п/п

Найменування

Вид

№ п/п

Найменування

1.Планова

1.1

Розроблені перспективні та поточні плани діяльності підприємстві


ЗП

1.1.1


Порядок оформлення документів»
1.2

Розробка бізнес-плану розвитку підприємства

ЗП

1.1.2

Порядок розроблення планово-облікову документацію


Навчальним планом підготовки фахівця передбачені такі цикли навчальних дисциплін: цикл гуманітарної підготовки, за яким передбачено 4 іспити та 10 заліків; цикл природно-наукової та загальноекономічної підготовки, який складається з 7 іспитів та 15 заліків; цикл професійної підготовки, за яким передбачається 5 іспитів та 6 заліків та цикл практичної підготовки. Цикл практичної підготовки передбачає навчально-комп'ютерну практику, на якій ретельно вивчається принципи та правила роботи з ПК, освоєння спеціальних програм щодо здійснення необхідних економічних розрахунків; виробничу практику, на якій формуються уміння та навички виконання розрахункових операцій; переддипломну практику, на якій збираються дані про діяльність підприємства для подальшого написання дипломного проекту.

До складу атестаційної комісії входять викладачі з провідних дисциплін, представники навчального закладу та представники від підприємства (частіше за все є головою атестаційної комісії).
1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця

1.3.1 Зміст професіональної підготовки фахівця

Основними чинниками, що впливають на зміст професійної підготовки фахівця є об'єкт вивчення та вид формованої діяльності фахівця.

Зміст професійної підготовки економіста представлений у табл. 1.4.

Таблиця 1.4.

Зміст професійної підготовки фахівця

№ уміння


№ знання


Перелік навчальних дисциплін і тем, що забезпечують формування приведені знання і уміння


«Основи економічної теорії»

«Економіка підприємства»

«Техніко-економічний аналіз»

«Бухгалтерський облік»

1

2

3

4

5

6

Продовження таблиці 1.4.

1

2

3

4

5

6

1.1

1.2

1.1.1

1.2.1

Поняття економічної ефективності


Економічна ефективність виробництва


Економічна ефективність виробництва


Показники та методи розрахунку економічної ефективності
Характеристика методів економічного аналізу


Документація. Правила ведення документації

Поняття економічної ефективності.Економічна ефективність виробництва.Показники та методи розрахунку економічної ефективності. Характеристика методів економічного аналізу Сутність та зміст звітності. Порядок складання звітності

Методи розрахунку операцій
1.3.2 Постановка тактичних цілей навчання

Тактичні цілі представляють собою конкретизовані стратегічні цілі, тобто цілі вивчення дисциплін чи цикли дисциплін. Ці цілі повинні відображати професійну спрямованість (смотивованість діяльності фахівця, які відображається через зацікавленість у високих результатах праці, бажання здійснити трудову дію швидко та якісно), професійну компетентність (якість праці), комунікативну готовність (уміння пояснювати, обґрунтовувати ухваленні рішення), економічну ерудицію і правову компетентність (дбайливо відноситися до засобів виробництва, дотримуватися правил праці і т.д.), характеристики професійної пам'яті та мислення, здатність творчого підходу в рішенні технічних задач, здатність саморегуляції і самоаналізу (уміння контролювати професійні дії).

Постановка тактичних цілей навчання економіста представлені у табл. 1.5.

Таблиця 1.5.

Постановка тактичних цілей підготовки економіста в рамках дисципліни «Техніко-економічний аналіз»

Елементи структури особистості

Характеристика мети


У загальному виглядіУ конкретному вигляді


Досвід особистості

Професійна спрямованість

Сформувати мотивацію та потребу у вивченні даної дисципліни, у результаті ознайомитися з теоретичними питаннями, а також в подальшому з практикою - основними теоретичними положеннями аналізу діяльності підприємства, визначенні економічної ефективності.

^ Продовження таблиці 1.5

1

2

3
Професійна компетентність

компетентність

Сформувати уміння систематизувати економічну інформацію, готовити вихідні аналітичні дані, визначати показники економічної ефективності організації праці та виробництва, упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проводити економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявляти резерви виробництва, заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення

рентабельності, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції, виявлення можливостей додаткового випуску продукції.

^ Продовження таблиці1.5

1

2

3
Комунікативна готовність

Сформувати уміння спілкуватися за допомогою спеціальних термінів: економічна інформація, економічна ефективність, планова, оперативна, бухгалтерська та статистична інформація, коефіцієнти росту, приросту, вибуття, а також знання їх значень; формулювати відповіді на поставлені питання щодо сутності аналізу діяльності виробництва.

Економічна ерудиція, правова компетентність

Сформувати знання законодавчих та нормативних актів, основ трудового законодавства. Постійно вивчати вітчизняний і зарубіжний досвід раціональної організації економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.

^ Продовження таблиці 1.5

1

2

3

Функціональні механізми в психіки

Професійна пам’ять

Сформувати і розвивати зорову, довільну та оперативну пам'ять, які дозволяють запам'ятовувати необхідну інформацію для подальшої її обробки (економічний аналіз господарської діяльності підприємства, економічна ефективність та її показники).

Технічне мислення

Сформувати і розвивати оперативне і логічне мислення, що дозволить ефективно працювати з необхідною інформацією та документами.

Здатність творчого підходу в рішенні професійних задач

Сформувати вміння творчо підходити до поставлених задач

Типологічні властивості

Здатність саморегуляції і самоаналізу

Сформувати уміння перевіряти правильність своїх дій, аналізувати; уміння закріплювати та розширювати знання,

^ Продовження таблиці 1.5розвиток уваги, самостійності, відповідальності, вимогливості до себе за доручену справу, самоконтроль.

  1   2   3   4

Схожі:

Проектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності iconМетодичні рекомендації до написання дипломних робіт розроблені на...
«Економіка та підприємництво» спеціальності 03050803 «Оподаткування» магістерських програм «Фіскальне адміністрування», «Податкове...
Проектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «фінансові інструменти...

Проектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності iconРобочий зошит
Економіка І підприємництво” напряму підготовки: 030502 „Економічна кібернетика”, 030503 “Міжнародна економіка”, 030504 „Економіка...
Проектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Проектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності iconНавчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових послуг»...
Ринок фінансових послуг: Навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та...
Проектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності icon4 роки, на базі повної середньої освіти
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом «Фізика» приймаються особи без обмеження віку, які мають...
Проектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності iconПрограма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки...
Програма є нормативним документом, в якому визначається зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої...
Проектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових...
Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка...
Проектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності iconРезюме куштана Ярослава Всеволодовича
Природничо-гуманітарний коледж інформатики, економіки І права ЗакДУ, отримав диплом молодшого спеціаліста по спеціальності: Програміст,...
Проектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності iconРобоча програма дисципліни: “ Маркетинг ” напрямів підготовки: 0501 ”Економіка І підприємництво”
Мета: формування системи знань про сутність І зміст маркетингу як філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка