«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств»
Назва«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств»
Дата конвертації26.02.2013
Розмір39.6 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Курсова робота

«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств»
План:

Вступ

  1. Основи фінансової діяльності господарювання

  2. Фінансова діяльність кооперативів

    1. Поняття права власності підприємства корпоративного типу. Об’єкти і суб’єкти корпоративного права власності.

    2. Підстави та порядок припинення права участі в підприємствах корпоративного типу

  3. Корпоративні права як об’єкт цивільних прав у законодавстві України

Висновок

Література


Вступ

Реформування української економіки на інноваційних засадах, що є неодмінною умовою зростання її конкурентоспроможності, передбачає оновлення організаційних структур відповідно до сучасних світових тенденцій розвитку економіки з урахуванням особливостей ринкових перетворень у нашій країні. Зміни, що відбулись у суспільно-економічній системі за останні роки, спричинили істотні перетворення в організації господарської діяльності та появу нових організаційних структур. Водночас масового цілеспрямованого руху до прогресивних організаційних формувань поки що не спостерігається. Це зумовлено низкою причин, зокрема відсутністю чіткої моделі організаційного устрою майбутньої економіки і відповідної державної політики, спрямованої на її впровадження.

Важливою рисою сучасної ринкової економіки є організаційне різноманіття, зумовлене новими інформаційними та технологічними можливостями, що відкриваються світовою глобалізацією. Із загальнотеоретичної точки зору випливає, що не існує жодних форм організації господарської діяльності або структур власності, які б мали абсолютні переваги над усіма іншими. Залежно від конкретних умов кожна з них може бути ефективнішою від інших. У ринковій економіці будь-яка організаційна форма господарювання може знайти свою нішу, де її переваги будуть більш значущими порівняно з недоліками і де вона матиме найкращі результати порівняно з альтернативними організаційними формами господарювання. Саме цим і пояснюється велике різноманіття форм економічної діяльності.

Але така ситуація не є характерною для перехідних економік. Формування структур власності та відповідних організаційних форм господарювання не було результатом еволюційного процесу і ринкового відбору з позицій ефективності. Навпаки, їх поява зумовлена специфікою приватизаційних процесів, які відбувались у рамках ринкових трансформацій, не завжди пов´язаних із суспільними інтересами і економічною доцільністю. Причому ігнорували відсутність належного інс-титуціонального забезпечення, норм права і організаційних правил. Не було враховано конкретних національно-історичних особливостей та менталітету населення. Внаслідок цього поряд з ефективними організаційними формами господарювання утворились неефективні організаційні структури в економіці.

Раптова зміна соціально-економічного устрою без створення відповідної системи інституціо-нальних засад ускладнила розвиток позитивних економічних процесів і спричинила необґрунто-ване руйнування багатьох ланок суспільного відтворення. Пристосування підприємств до ринку не супроводжувалось удосконаленням їх організаційної структури та відповідним розвитком коопераційних зв´язків. Розвал великих виробничих і науково-технічних комплексів, зумовлений помилками у здійсненні демонополізації та приватизації, супроводжувався утворенням слабких господарських суб´єктів…
1. Основи фінансової діяльності господарювання
Однією з ключових категорій фінансів підприємств є капітал. Саме з його формуванням і використанням безпосередньо пов’язана фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Тому розгляд основ фінансової діяльності підприємств слід розпочати з дослідження економічної сутності цієї категорії.

Поняття «капітал» є однією з найскладніших категорій фінансової науки. У вітчизняній та зарубіжній науково-практичній літературі можна зустріти багато (досить часто взаємопротилежних) підходів до визначення сутності капіталу. Серед численних дефініцій капіталу можна виокремити:…
Кооператив — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами на засадах добровільного членства та об’єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності та обслуговування переважно членів кооперативу. В Украї­ні кількість членів кооперативу залежить від його виду та галузі діяльності. У Німеччині, наприклад, мінімальна кількість членів будь-якого кооперативу становить сім осіб. Вважається, що головною метою створення кооперативів є не стільки одержання прибутку, скільки фінансове, організаційне сприяння господарській діяльності та задоволення економічних потреб його членів.

Кооператив має всі ознаки підприємства: самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, виконавчі органи. Основним правовим документом, що регулює діяльність кооперативу, є статут…

Висновок
Проведене дослідження теоретичних, методичних і прикладних положень щодо формування і функціонування корпоративних структур в економіці регіону дозволило одержати елементи теоретичного, практичного і наукового характеру. Основні з них полягають у наступному: …
Література

1. Конституція України.

2. Закон України “Про власність” від 07.02. 1991.

3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991.

4. Постанова Кабінету Міністрів “Про порядок визначення розміру збитків

від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних

цінностей” від 22 січня 1996.

5. В.З. Ярчук. Аграрне право України. – Юрінком Інтер. К.: 2000.

6. http://www.yurpayintel.com.ua/section6/articles3/

Схожі:

«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств» icon1 Основи організації фінансів підприємств
Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний...
«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств» iconМожливості сучасних комутаторів по організації мереж vlan в корпоративних мережах

«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств» iconВибрати та написати одну тему
Удосконалення методів прогнозування фінансової стійкості організації в умовах розвитку її діяльності
«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств» iconВибрати та написати одну тему
Удосконалення методів прогнозування фінансової стійкості організації в умовах розвитку її діяльності
«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств» iconТема Міжнародна система норм бухгалтерського обліку
Міжнародні стандарти фінансової звітності являють собою документи, які визначають загальний підхід до складання фінансової звітності...
«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств» iconСаме фінансової системи та окремих її складовмх є надзвичайно великою...
«кровоносна система» будь-якої економіки. Показники фінансової системи є головним індикатором її стану. Тут прямо чи опосередковано...
«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств» iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств» iconФорми звітності №4-пн "Інформація про заплановане масове вивільнення...
Язку із змінами в організації виробництва І праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ...
«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств» iconЛекція Фінансове планування
Фінансова стратегія — складова загальної стратегії економічного розвитку, яка охоплює систему довготермінових завдань фінансової...
«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України " Про мінімізацію впливу...
України від фінансової кризи, яка охопила більшу частину промислово розвинутих країн, з огляду на нагальну необхідність підвищення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка