Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут положення про студентський науковий гурток ”Міжнародники”
Скачати 52.87 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут положення про студентський науковий гурток ”Міжнародники”
Дата конвертації22.08.2013
Розмір52.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут

ПОЛОЖЕННЯ

про студентський науковий гурток ”Міжнародники”

І. Загальні положення

1.1. Студентський науковий гурток _«Міжнародники»__ (далі – Гурток) є добровільним некомерційним об’єднанням студентів, яке створене при кафедрі міжнародної економіки наказом директора Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

1.2. Гурток створений на підставі спільності наукових інтересів студентів, які беруть участь у дослідженнях за науковими напрямками кафедри.

1.3. Гурток не є юридичною особою і не може вступати від свого імені в цивільно-правові відносини, не може мати майнових і немайнових прав. 

1.4. У своїй діяльності Гурток керується Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також Статутом КНТЕУ, Положенням про ЧТЕІ КНТЕУ, Положенням про кафедру міжнародної економіки, наказами директора ЧТЕІ КНТЕУ та даним Положенням.

1.5. Основною метою Гуртка є

- сприяння підвищенню рівня наукової підготовки студентів;

- формування у студентів інтересу й потреби до наукових досліджень;

- розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

1.6. Основними завданнями Гуртка є:

- формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань за науковими напрямками діяльності кафедри міжнародної економіки;

- допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

- обмін досвідом з організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків;

- забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;

- сприяння поглибленому вивченню в більш широкому плані навчального матеріалу, залучення студентів до виконання НДР кафедри.
ІІ. Організація та управління діяльністю Гуртка

2.1. Гурток працює за планом, який укладається на навчальний рік і затверджується завідувачем кафедри. План роботи Гуртка складається з трьох основних розділів: організаційні заходи; наукова робота; наукові заходи.

2.2. Періодичність засідань Гуртка, як правило, раз на місяць.

2.3. У складі Гуртка можуть створюватися секції з окремих дисциплін або проблемні групи за напрямками.

2.4. Членом Гуртка може стати будь-який студент, який успішно освоює навчальну програму і має бажання брати участь у науково-дослідній роботі з тематики кафедри. Прийом здійснюється в добровільному порядку на підставі усної заяви вступаючого.

2.5. Загальне керівництво Гуртком здійснює к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Бабінська О.В.:

- організовує роботу Гуртка;

- затверджує план роботи Гуртка на навчальний рік;

- здійснює роботу з членами гуртка з урахуванням їхніх інтересів, індивідуальних здатностей і схильностей;

- разом із координаторами та членами Гуртка визначає тематику науково-дослідних робіт і виступів членів Гуртка на наукових конференціях;

- організовує рецензування виконаних студентами наукових праць і їхнє обговорення на засіданні Гуртка;

- запрошує на засідання Гуртка для виступів провідних учених, фахівців-практиків;

- клопоче про заохочення координаторів Гуртка та студентів – членів Гуртка.

2.6. Координацію роботи Гуртка за науковими напрямками (секціями) здійснюють наукові керівники з провідних викладачів кафедри.

2.7. Наукові координатори Гуртка:

- відповідають за планування роботи та звітування, організацію і якісне проведення засідань Гуртка, розгляд на них актуальних наукових доповідей;

- проводять індивідуальні співбесіди з членами Гуртка, виявляють коло їхніх наукових інтересів і рівень підготовки, розподіляють тематику наукових досліджень та надають відповідну допомогу, виконують консультативно-дорадчі функції для членів Гуртка;

- сприяють поширенню інформації про Гурток, у т.ч. у ЗМІ та у мережі Інтернет;

- забезпечують підготовку звіту про діяльність Гуртка;

- інформують студентів про різноманітні наукові конкурси;

- організовують участь членів Гуртка в науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та конкурсах;

- відбирають виконані студентами роботи для участі в наукових конкурсах тощо;

- контролюють хід виконання наукового дослідження;

- готують відгук (рецензію) на закінчену наукову роботу.

2.8. Для кращої організації роботи Гуртка зі складу його членів обирається староста гуртка. З цією метою він:

- залучає до роботи в гуртку студентів, які виявляють схильність до науково-дослідної роботи;

- займається інформаційним забезпеченням діяльності Гуртка;

- веде облік роботи Гуртка та необхідну документацію;

- забезпечує явку членів Гуртка на його засідання;

- контролює виконання доручень керівника та координаторів Гуртка;

- бере безпосередню участь в організації усіх заходів Гуртка (круглих столів, конкурсів тощо).

2.9. Члени Гуртка мають право:

- брати участь у планових заходах Гуртка;

- одержувати інформацію про організацію наукової роботи студентів;

- представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі наукові роботи студентів;

- публікувати кращі наукові праці й виступи у виданнях Інституту та інших навчальних закладів.

2.10. Члени Гуртка зобов’язані:

- протягом навчального року регулярно відвідувати засідання Гуртка;

- виступати на засіданнях Гуртка й наукових конференцій з науковими повідомленнями й доповідями;

- виконувати доручення керівника та координаторів Гуртка, пов'язані з організацією наукової праці;

- розробляти обрану тему наукової роботи.
ІІІ. Форми роботи Гуртка

3.1. Основними формами роботи Гуртка є:

- засідання;

- зустрічі з провідними вченими та фахівцями-практиками у сфері економіки;

- участь у наукових і методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах;

- заслуховування звітів студентів за підсумками виконаних наукових досліджень;

- обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку.

3.2. Документація Гуртка ведеться за зразками, наведеними у Додатках.


Завідувач кафедри _____________ / Школа І.М./

керівник Гуртка _____________ / Бабінська О. В./

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут положення про студентський науковий гурток ”Міжнародники” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
Фао продовольча І сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут положення про студентський науковий гурток ”Міжнародники” iconМіністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний...
У 1946 році Роланд Берілл (баррістер) І доктор Ланс Ваір (вчений, юрист) заснували в Англії товариство Mensa. У них виникла ідея...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут положення про студентський науковий гурток ”Міжнародники” iconМіністерство освіти І науки україни київський національний торговельно-економічний...
Міністри країн G8 зустрічаються протягом року. Зокрема, міністри фінансів G8 проводять зустрічі чотири рази на рік. Також мають місце...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут положення про студентський науковий гурток ”Міжнародники” iconМіністерство освіти І науки україни київський національний торговельно-економічний...
Рішення створити міжнародну організацію, що усіляко сприяла би суспільному прогресу через встановлення й підтримання соціального...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут положення про студентський науковий гурток ”Міжнародники” iconМіністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний університет
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері»,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут положення про студентський науковий гурток ”Міжнародники” iconМенеджмент
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут положення про студентський науковий гурток ”Міжнародники” iconУкраїна, Київський національний торговельно-економічний університет
Становлення України як держави з розвинутою ринковою системою та входження її до світової економічної спільноти потребує докорінних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут положення про студентський науковий гурток ”Міжнародники” iconКиївський національний торговельно-економічний університет
Перш ніж приступити до встановлення ділових відносин з французькими фірмами, необхідно чітко поставити цілі цих відносин
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут положення про студентський науковий гурток ”Міжнародники” iconКиївський національний торговельно-економічний університет
Вихід радгосп-заводу “Алушта” на ринок Нової Зеландії шляхом створення філії “Alushta plus” та придбання сільськогосподарської землі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут положення про студентський науковий гурток ”Міжнародники” iconКиївський національний торговельно-економічний університет
Економічна І соціальна рада ООН (екосор) — головний орган з координації економічної діяльності Організацій Об’єднаних Націй (оон)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка