Посадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу
Скачати 54.54 Kb.
НазваПосадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу
Дата конвертації03.03.2013
Розмір54.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Посадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу


Затверджую:

Директор ТОВ «ААА»

____________І.І. Іванов

наказ № ___ від ____________р.
Посадова інструкція № ___
смєтчик планово-договірного відділу


 1. Загальні положення.


Смєтчик планово-договірного відділу відноситься до категорії інженерно-технічних працівників та є робітником планово-договірного відділу підприємства.

На посаду призначається особа, що має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації.

На посаду призначається та звільняється з посади за наказом директора підприємства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, головному інженеру підприємства та директору.
 ІІ. Завдання та обов'язки.


 1. Розробляє заходи щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та організовує їх впровадження.

 2. Сприяє підвищенню обґрунтованості економічних розрахунків, установленню планових показників на основі прогресивних техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат з урахуванням досягнень науки і техніки, організації виробництва та праці.

 3. Розробляє методичні матеріали з техніко-економічного планування роботи виробничих підрозділів підприємства, розрахунків економічної ефективності капітальних вкладень, необхідності впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів, нової техніки і технології.

 4. Розробляє раціональні форми первинної планової, облікової та звітної документації, яка застосовується на підприємстві, а також бере участь у впровадженні автоматизованих систем керування та обчислювальної техніки для проведення економічних розрахунків у галузі планування, обліку й аналізу господарської діяльності.

 5. Виконує проведення економічних розрахунків та аналізу ефективності впровадження нової техніки і технології, а також нових видів продукції під час їх створення і освоєння, порівняльного аналізу показників роботи підприємства та інших підприємств, упровадженням передового досвіду економічної роботи.

 6. Надає пропозиції для впровадження заходів з поліпшення економічних показників роботи підприємства (щодо обсягу виробництва, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку тощо), у реалізації прогресивних форм і методів економічної роботи.

 7. Складає звіти про результати економічної діяльності керівництву.

 8. Виконує розробку кошторисної документації, забезпечуючи високий рівень, конкуренто- та патентоспроможність, відповідність сучасним досягненням науки і техніки, вимогам технічної естетики та найбільш економічної технології виробництва.

 9. Складає та подає на розгляд керівництву економічні розрахунки щодо розвитку підприємства та ефективності його діяльності, бізнес-плани, пропозиції щодо вдосконалення системи виробництва на підприємстві.

 10. Забезпечує якісну і своєчасну видачу замовнику готових кошторисів та експертиз кошторисів в терміни, передбачені графіком виконання робіт та договором.

 11. Розроблює кошторисну частину проектів за завданням замовників, забезпечуючи варіантність, високий рівень, відповідність їх техніко-економічним вимогам і прогресивній технології виробництва, вимогам ергономіки. Бере участь у підготовці пояснювальних записок до проектів.

 12. Вивчає вимоги замовника до проектованих об’єктів, технічні можливості підприємства щодо їх виготовлення.

 13. Забезпечує відповідність кошторисів завданням на проектування та відповідність робочої документації затвердженим архітектурним та проектним рішенням, містобудівним умовам, технічним умовам, містобудівним обґрунтуванням, будівельним нормам та правилам, державним стандартам, тощо. Про це ставить свій підпис на розділах проектної документації та несе персональну відповідальність за якість прийнятих рішень, відповідно до чинного законодавства України.

 14. Виконує роботу, пов'язану з проектуванням форм супровідних документів, пакування і реклами конструйованих виробів.

 15. Готує матеріали для експертизи проектів та кошторисів і представленні впровадженої у виробництво нової продукції на атестацію і сертифікацію.

 16. Оформлює документацію на закінчені розробки, складає звіти про результати виконаних робіт.ІІІ. Повинен знати:
Постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регулюють порядок діяльності та організації економічної роботи на підприємстві; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного та економічного розвитку галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства; основи технології виробництва продукції; порядок розроблення та затвердження програм, бізнес-планів та планів виробничо-господарської діяльності; економічні методи керування підприємством; організацію, форми і методи планової роботи на підприємстві, систему економічних стандартів; порядок розрахунку економічної ефективності від упровадження нових видів продукції, техніки, технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат; порядок укладення та виконання господарських та фінансових договорів; систему кошторисної документації для будівництва; вимоги до розроблення та оформлення кошторисної документації; порядок проведення експертизи проектів, критерії оцінки їх якості; вітчизняні та світові досягнення науки і техніки у відповідній галузі, виробництва та досвід передових підприємств з організації і вдосконалення економічної роботи; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

IV. Права
Смєтчик планово-договірного відділу має право:

 1. Подати керівництву пропозиції про підвищення кваліфікації, вдосконалення досвіду, тощо.

 2. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб підприємства та керівників структурних підрозділів необхідні дані та документи з питань, що належать до його компетенції.

 3. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції., які проводяться на підприємстві, виносити на розгляд нарад питань, що належать до його компетенції..

 4. Вносити керівництву підприємства пропозиції з питань удосконалення роботи.

 5. Давати роз’яснення, рекомендації, вказівки, що входять до його компетенції.

 6. Брати участь у розробленні і вдосконаленні організаційної структури та штатного розпису підприємства.

 7. Представляти інтереси підприємства в установах та організаціях у межах своєї компетенції. V. Відповідальність
Смєтчик планово-договірного відділу несе відповідальність:

1. За неналежне виконання (невиконання) посадових обов´язків, передбачених цією посадовою інструкцією - відповідно до чинного законодавства України з питань праці.

2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання посадових обов´язків - відповідно до чинного адміністративного, цивільного та уголовного законодавства України.

3. За завдання матеріальної шкоди - відповідно до чинного законодавства України з питань праці, адміністративного, цивільного та уголовного законодавства України.

4. Несе матеріальну відповідальність за надане у користування майно підприємства - відповідно до чинного адміністративного, цивільного та уголовного законодавства України.

5. Несе персональну відповідальність за якість прийнятих рішень, та виконання усіх обов’язків, покладених цією інструкцією відповідно до чинного законодавства України.


З посадовою інструкцією ознайомлен
_________________ __________________ _________________________

дата підпис призвище та по батькові

Схожі:

Посадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу iconПосадова інструкція начальника планово-договірного відділу
Начальник планово-договірного відділу відноситься до категорії інженерно-технічних працівників та є керівником планово-договірного...
Посадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу iconПосадова інструкція начальник планово-договірного відділу, головний економіст
На посаду призначається особа, що має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації....
Посадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу iconПосадова інструкція №32
...
Посадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу iconПосадова інструкція №29
...
Посадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу iconПосадова інструкція ведучого інженера проектного відділу електропостачання
Ведучий інженер проектного відділу електропостачання відноситься до категорії інженерно-технічних працівників та є керівником проектного...
Посадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу iconПосадова інструкція ведучого інженера проектного відділу водопостачання та каналізації

Посадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу iconПосадова інструкція ведучого інженера проектного відділу теплопостачання та вентиляції

Посадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу iconПосадова інструкція №31
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик професій «Робітник з комплексного обслуговування...
Посадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу iconПосадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2
Дана посадова інструкція розроблена на основі Закону України „ Про дошкільну освіту, Положення про дошкільний навчальний заклад
Посадова інструкція смєтчик планово-договірного відділу iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка