Ефективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні І зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені
Скачати 58.99 Kb.
НазваЕфективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні І зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені
Дата конвертації16.09.2013
Розмір58.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Ефективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні і зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені рішення і досконала організаційна структура, а залежить і від людей, що впроваджують у життя ці плани. Якщо фактичну роботу в організації ніхто не виконує, то всі попередні зусилля нічого не варті.

Численні дослідження показують, що можливості людини в процесі трудової діяльності реалізуються не більш ніж на 30-40%. Керівників завжди цікавило, за яких умов людина охоче виконує чуже завдання, що нею управляє, що змушує напружувати всі сили, іноді навіть приносити значні жертви, виконуючи свою роботу. І чому навіть у сприятливих виробничих умовах люди вперті, інертні і байдужі до роботи? Забезпечити виконання роботи персоналом відповідно до планів і делегованих повноважень – задача функції «мотивація». Мотивація – вид управлінської діяльності, що забезпечує процес спонукання себе й інших працівників до діяльності, спрямованої на досягнення особистих цілей і цілей організації. Терміном «трудова мотивація» визначають процес стимулювання виконавця чи групи людей до діяльності, спрямованої на досягнення цілей організації, до продуктивного виконання прийнятих рішень чи запланованих робі.

Найпершим засобом мотивації трудової діяльності людей був метод «батога і пряника». Метод давав результат, коли люди знаходилися на межі голодного існування. Людей можна змусити виконувати ті чи інші рішення, ту чи іншу роботу, однак примусове виконання має визначені межі, що залежать від системи організації праці і контролю.

Сучасна філософія менеджменту стверджує, що в основі впливу на людей – не примус, а мотиваційні регулятори, побудовані на врахуванні психологічних особливостей людей.

^ Функція мотивації включає ряд таких взаємозалежних дій менеджера:

– спілкування з підлеглими і роз’яснення їм цілі діяльності організації;

– визначення правил і норм діяльності;

– підготовка підлеглих до бажаного професійного рівня;

– своєчасна й об’єктивна оцінка діяльності підлеглих;

– заохочення і покарання працівників;

– створення сприятливого мотиваційного середовища.

Мотивація також передбачає формування і виховання здорових і розумних потреб, високих ідеалів людей, розробку нетрадиційних способів спонукання до високоякісної роботи. При цьому зв’язок між окремими силами і діями людини визначається складною системою взаємодії, тому різні люди на ті самі впливи однакових сил реагують по-різному.

На практиці сутність мотивації зводиться до створення умов, які дозволяють робітникам відчувати, що вони можуть задовольнити свої потреби такою поведінкою, яка забезпечує досягнення цілей організації.

Попередньо варто дати визначення основним поняттям, якими будемо оперувати надалі: потреби, винагороди, цінності, мотиви, стимули.

Потреби – це те, що виникає і знаходиться всередині людини і виявляється в індивідуальній формі. Це особливий стан психіки індивіда, усвідомлення їм незадоволеності, відчуття відсутності чогось, відображення невідповідності між внутрішнім станом і зовнішніми умовами. Це те, від чого людина завжди прагне звільнитися (задовольнити свої потреби, приглушити чи не реагувати на них). Виникають потреби як усвідомлені, так і неусвідомлені, і велика їх частина періодично відновлюється. Відновлюватися потреби можуть у зміненій формі, і ступінь їх впливу на людину теж може бути іншим. Потреби не можна безпосередньо спостерігати чи виміряти, про їх наявність можна судити, лише спостерігаючи за поведінкою людей.

Іншим елементом спонукання до трудової діяльності (після потреби) є винагорода. Винагорода – це те, що людина вважає для себе цінним, це широкий вибір конкретних засобів, що базуються на системі цінностей робітника. Розрізняють зовнішні винагороди, що дає організація (грошові виплати, пільги або надання товарів і послуг, просування по службі), і внутрішні винагороди, що дає власне робота (зміст роботи, почуття успіху, задоволеність роботою, самоповага, яку людина одержує в процесі виконання роботи).

Крім потреб і винагороди, людиною також можуть рухати інші причини і підстави – цінності. Цінності – це потреби людей, вироблені, узагальнені і загальноприйняті в результаті їхньої взаємодії і взаємного узгодження. Цінності забезпечують об’єктивну оцінку всього того, що відбувається в дійсності.

Менеджер повинен прагнути до того, щоб мотиви діяльності гарантували максимальне задоволення від роботи. Будь-яка трудова ситуація містить можливості задоволення потреби у фізичній і емоційній діяльності, а також елементи зацікавленості.

Необхідно створювати систему стимулів, що відповідають внутрішнім мотивам працівників і спрямовують їхню діяльність у загальне русло. Для цього треба знати, як діють мотиви і стимули. Стимули стають діючими тоді, коли вони погоджуються з внутрішніми мотивами працівників і відповідають їм. Важливо також створювати можливості для реалізації мотивів.

Проблема мотивації набуває все більшого значення, насамперед, тому, що у всіх випадках виконання завдань вимагає розумових зусиль працівників.

Мотивація співробітників повинна виходити з того, що ніколи неможливо замінити власну мотивацію співробітників чужою мотивацією. Проте менеджер може мотивувати своїх працівників, створивши ситуаційне поле, що спонукає їх зробити те, чого від них очікують.

Для встановлення правильної мотивації керівнику треба, насамперед, знати, яких цілей той чи інший працівник прагне досягти. Виявити це просто: запитати в самого працівника.

Існує багато стимулів, які спонукають співробітників добре працювати, однак серед них немає універсальних. Люди по-різному реагують на різні стимули, тому менеджер повинен володіти великим набором стимулів і постійно їх обновляти.

Сучасна філософія менеджменту віддає перевагу не впливу на саму людину, а врахуванню її реальних цілей, життєвих цінностей і установок, вичікування і потреб та об’єднанню їх з цілями організації. Людина, яка розуміє і розділяє цінності своєї організації, здатна сама для себе встановлювати задачі, шукати шляхи їх рішення і здійснювати самоконтроль. Таким чином, людина переходить від мотивації до само мотивації.

Людина розчаровується в роботі, якщо вона не відчуває себе потрібним і самостійним працівником, якому довіряють і якого поважають. З огляду на те, що люди з економічної точки зору є дуже дорогим ресурсом, використовуватися цей ресурс повинен з максимально можливою ефективністю. Таким чином, менеджер повинен вирішити непросту задачу створення виробничих умов, що забезпечують внутрішнє задоволення працівників. Умови роботи, які у максимальному ступені задовольняють більшу частину персоналу («ідеальна робота»), повинні відповідати таким вимогам:

– цілісність, закінченість, визначений результат роботи;

– робота оцінюється виконавцем як важлива і необхідна, тобто така, яку треба виконати;

– виконавці можуть приймати самостійні рішення щодо шляхів і способів виконання завдання (автономність у визначених межах);

– інтенсивність і умови зворотного зв’язку з виконавцем встановлюються в залежності від ефективності його роботи;

– винагорода за виконану роботу повинна бути справедливою з точки зору виконавця.

Протягом розвитку теорії менеджменту було розроблено чимало теорій мотивації, у тому числі й українськими вченими: М. Вольським (1834-1878), Г. Цехановецьким (1833-1889), М. Туган-Барановським (1865-1919).

М. Вольський у своїх роботах підкреслював необхідність поліпшувати фізичні, моральні та інтелектуальні умови існування та праці людини, наголошуючи, що політекономія є наукою про діяльність людини, спрямовану на задоволення власних матеріальних та духовних потреб.

М. Цехановецьким заперечував узагальнення людської поведінки, стверджуючи, що чимало людей намагаються поліпшити власне становище не тільки завдяки власній праці, а й за рахунок інших.

М. Туган-Барановський у статті «Психологічні фактори суспільного розвитку» (1904 р.) розробив чітку класифікацію потреб, розподіливши їх на п’ять груп:

– фізіологічні: повітря, їжа, вода, відпочинок тощо;

– статеві: секс;

– симптоматичні інстинкти і потреби: безпека, самозбереження;

– альтруїстичні: безкорислива турбота про інших;

– практичні: житло, гроші, автомобіль.

Туган-Барановський вважав, що негосподарські мотиви й інтереси мали особливо великий вплив на розвиток господарства. Він також особливе значення надавав раціональним почуттям, моральним та релігійним поглядам і підкреслював значущість духовності в розвитку економіки.

Теорії мотивації дозволяють менеджеру формувати стратегію і тактику впливу на підлеглих з урахуванням конкретних умов функціонування організації й особливостей індивідуальної поведінки персоналу. Існуючі теорії мотивації фахівці поділяють на дві групи: змістовні і процесуальні.

Схожі:

Ефективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні І зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені iconІ семестр
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання рідної мови шестикласників. Плани уроків складені відповідно до вимог програми...
Ефективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні І зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені iconАналіз останніх досліджень І публікацій з проблеми
...
Ефективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні І зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені iconОподаткування прибутку в даний час є дуже актуальної І визначається...
Основні теоретичні аспекти оподатковування прибутку юридичних осіб в україні
Ефективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні І зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені iconСтворення психолого-педагогічних умов для розвитку мотиваційної
Проблематика мотивації навчальної діяльності школярів тільки зрозумілі, а й прийняті школярем, тобто були значущі
Ефективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні І зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені iconЛ и с т
Ефективність домашніх завдань визначається дотриманням певних вимог до їх організації
Ефективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні І зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені iconМіністерство освіти І науки україни
Ефективність домашніх завдань визначається дотриманням певних вимог до їх організації
Ефективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні І зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені iconВикористання елементів розвитку психічних процесів учнів під час навчання
Така дитина буде краще навчатись у школі І засвоювати знання, аніж та, яка вміє тільки рахувати І читати. Якщо в дитини не розвинули...
Ефективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні І зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені icon"Концепції логістики та їх види"
Логістика, яка займається питаннями регулювання потокових процесів, які виходять за межі виробничо-комерційної діяльності, але знаходяться...
Ефективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні І зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені icon6. Типи мережевих технологій
Основні напрямки та цілі захисту інформації: конфіденційність інформації, цілісність інформації та пов’язаних з нею процесів, доступ...
Ефективність виробничо-господарських процесів визначається не тільки такими факторами, як реальні І зрозумілі цілі, ретельно складені плани, якісно розроблені icon1. Скласти плани цз на 2013 р
Скласти графік консультацій по предметам та забезпечити виконання графіку й ефективність консультацій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка