Міської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота». Розробник Програми
Скачати 170.23 Kb.
НазваМіської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота». Розробник Програми
Дата конвертації04.03.2013
Розмір170.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Додаток

до рішення Луганської міської ради

від 26 __02___ 2009 № 48/5


Паспорт

міської цільової Програми
1. Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота».

2.Розробник Програми: Міське управління праці та соціального захисту населення Луганської міської ради
3. Відповідальний виконавець Програми: Міське управління праці та соціального захисту населення Луганської міської ради.

Виконавці Програми: районні у місті Луганську ради, Луганський міський центр по наданню соціальних послуг.
4. Термін реалізації Програми: 2006-2010 роки.
5. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: міський бюджет, районні у місті Луганську бюджети
6. Загальні обсяги фінансування:

всього: 1943,842 тис.грн.

в т.ч.:

- кошти міського бюджету: 798,976 тис. грн.

- кошти районних у місті Луганську бюджетів 1144,864 тис.грн.

^ Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма соціального захисту населення

на 2006-2010 рр «Турбота».

Одним із стратегічних пріоритетів розвитку Ук­раїни визначена соціальна переорієнтація економічної політики. У соціальній сфері головним завданням є цілеспрямова­не забезпечення надійних передумов реалізації прав та свобод громадян у всіх їх виявах.

Про соціальний характер держави світове співтовариство ро­бить висновок по її ставленню до найнезахищених категорій громадян (люди з обмеженими фізични можливостями, люди без постійного місця мешкання та інші).

Основними кри­теріями оцінки державної політики щодо таких категорій населення є наявність офіційно визнаної політики по відношенню до них, це й доступ до реалізації громадянських прав, в тому числі права на працю, на освіту, на недоторканість приватного життя та влас­ності, а також політичних прав, тощо.

У місті Луганську мешкає більш 400 тисяч громадян, і майже половина з них на сьогоднішній день потребують соціального захисту, а саме:

- близько 100 тисяч громадян – це ветерани війни та праці; особи, що мають особливі заслуги (Герої Радянського Союзу, особи, які дорівняні до них), ветерани та інваліди з числа військовослужбовців, громадяни похилого віку;

- понад 23 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями;

- 556 багатодітних сімей;

- понад 3 тисяч громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- та інші.

Однією з найчисельніших категорій громадян нашого міста, яка потребує соціальної допомоги є ветерани війни та праці; особи, що мають особливі заслуги (Герої Радянського Союзу, особи, які дорівняні до них), ветерани та інваліди з числа військовослужбовців, громадяни похилого віку.

Так, у кожного чоловіка похилого віку є 4-5 хронічних захворювань, кожний другий потребує обов’язкового щорічного реабілітаційного лікування, кожний третій – стаціонарного медичного лікування, кожний четвертий – самостійно не виходить за межи свого житла. Їх життя залежить від розміру пенсії, якості харчування, своєчасності надання медичної допомоги, організації догляду за ними.

Вищєзазначені категорії мають пільги на задоволення своїх потреб згідно із законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" та інші. Аналізуючи дані нормативно – правові акти ми можемо зробити висновок, що проблем у даної категорії населення просто немає, так, якби на зазначені у них заходи виділялось сто відсоткове фінансування. Не вирішеними залишаються проблеми з забезпечення ліками, путівками на санаторне лікування, слуховими апаратами, зубопротезуванням та інше.
Найбільш прогресивно зростаюча категорія населення – це люди з обмеженими фізичними можливостями. Інвалідність є соціальним явищєм, уникнути якого не може жодне суспільство. В Україні на сьогодні чисельність інвалідів складає 2,44 млн. осіб. Кожен 18-ий громадянин України – інвалід, тобто людина, яка потребує допомоги та підтримки не лише у гошовому еквіваленті, а й особливого планування житла, облаштування під’їздів, громадського транспорту, забезпечення засобами та виробами медичного призначення, сприяння у здобутті освіти, професійних знань, медичних, культурних послуг та іншого. Проблема інвалідності набуває особливого значення у зв’язку з постійним зростанням частки інвалідів у загальній структурі населення.

Державна політика щодо інвалідів ґрунтується на законах, а реалізація та розв'язання проблем інвалідів відбувається через соціальні проекти і програми. Права осіб з обмеженими можливостями на участь у житті суспільства і захист їх інтересів закріплено чинним законодавством. Вони, у першу чергу, спрямовані на надання інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей у реалізації соціальних, економічних, політичних та інших конституційних прав і свобод. Базовим законом країни, який сформулював мету державної соціальної політики щодо інвалідів, став Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", прийнятий у 1991 році зі змінами і доповненнями, внесеними протягом 2003-2007 років. Виходячи з вищєвикладеного ми можемо зробити висновок, що на законодавчому рівні права та свободи людей з обмеженими фізичними можливостями повністю захищені, але передбачені заходи не фінансуються майже на 50 відсотків. І тому на сьогоднішній день люди з проблемами здоров’я змушені самотужки захищати свої права, кожен день долати бар’єри навколишнього середовища, з маленької пенсії купувати дорогі ліки, які вкрай необхідні для існування, про життя майже не йде мова.

У місті Луганську мешкає більш 23 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями, як і по всій території нашої країни їх чисельність постійно збільшується. Актуальними проблемами на сьогоднішній день залишаються: практично повна відсутність умов щодо повноцінної інтеграції інвалідів у суспільне життя; відсутність комплексного вирішення проблем дітей-інвалідів із вадами фізичного та розумового розвитку та інше.
Розглядаючи проблеми громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (у місті Луганську мешкає понад 3-х тисяч чоловік) можемо відмітити, що фінансування заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за державними програмами здійснюється не в повному обсязі. Через незбалансованість між потребою в коштах, визначеною на підставі законодавства про захист данної категорії громадян, та видатками з Державного бюджету значно обмежені обсяги допомоги, а надання деяких видів пільг та компенсацій взагалі призупинено. Як результат, постійно утворюються нові соціальні проблеми. Серед них постійне зростання захворюваності постраждалого населення через те, що заходи, які вживаються на сьогодні не забезпечують гарантоване чинним законодавством право постраждалих громадян на необхідний рівень медичної допомоги. Недостатньо фінансуються житлові програми по забезпеченню житлом, та інше.
Бездомні одинокі люди існували у всі часи. Соціальне походження бомжів досить різноманітне, однак зрозуміло одне – що проблема бездомності – це проблема не тільки людей, які живуть на вулиці, а й усього суспільства. На державному рівні зазначена проблема вирішуєься через Закони України «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі на певний строк», Постанов Кабінету Міністрів «Про затвердження типового положення про центр реінтеграції бездомних громадян» та інші нормативно – правові акти, де зазначені основні напрямки соціального захисту, обумовлено правове регулювання відносин у суспільстві, розкриті основи забезпечення конституційних прав і свобод громадян даної категорії. Однак через те що на вирішення даної проблеми практично не виділяється державне фінансування, ситуація в місті тільки загострюється. Вирішення проблем даної категорії населення на міському рівні надасть можливість зменшити рівень злочинності в місті, зниження розповсюдження інфекційних, венеричних захворювань та таке інше.
Розглядаючи різні категорії населення ми можемо виділити дуже особливу категорію яка є «колисковою» усього нашого суспільства це – сім’я, а саме багатодітні родини.

У місті Луганську зареєстровано 183 тис. сімей, багатодітних родин 556, сімей що виховують дев’ять та більше неповнолітніх дітей 5, та 23 - «Матері – героїні».

Сім’я як осередок суспільства є невіддільною складовою частиною суспільства. І життя суспільства характеризується тими ж духовними і матеріальними процесами як і життя сім’ї. Чим вища культура сім’ї, отже тим вище культура всього суспільства. Суспільство складається з людей, які є батьками і матерями в своїх сім’ях, а також їх дітей. В зв’язку з цим дуже важливі ролі батька і матері в сім’ї, а зокрема виховна функція сім’ї. Адже від того, як батьки привчають своїх дітей до праці, пошани до старших, любові до навколишньої природи і людям, залежить те, яким буде суспільство, в якому житимуть наші діти. Чи буде це суспільство побудованим на принципах добра і справедливості, чи ж навпаки? Таким чином, суспільство (а його теж можна назвати великою сім’єю) прямо пропорціонально залежить від благополуччя сім’ї.

Багатодітна сім'я - сім'я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей. Нажаль, на сьогоднішній день держава дуже мало піклується про становищє сімей, а особливо багатодітних родин, ті пільги якими зараз користується вищезазначена категорія, не можуть вирішити усіх проблем, у зв’язку із швидким зростанням цін та інших факторів. Тому підтримка багатодітних сімей на міському рівні є вкрай необхідною на сьогодняшній день.

За особисті заслуги перед містом члени територіальної громади, які своєю працею, видатними досягненнями у виробничій, науковій, культурній та громадській діяльності сприяли розвитку та пропаганді міста, досягли визнання в різних галузях літератури, мистецтва, фізичної культури та спорту тощо, на знак великої поваги до їх громадської діяльності, а також здійснення вчинків на благо міста надається звання „Почесний громадянин м. Луганська”.

У місті Луганську мешкає 40 громадян, яким надано звання „Почесний громадянин м. Луганська”, необхідність підтримки даної категорії обумовлена не лише піклуванням за тих людей, які своїми справами сприяли розвитку та пропаганді міста, дана підтримка носитиме ще й великий виховний потенціал для підростаючого покоління міста, бо саме з таких людей складається історія нашого міста.

Для вирішення проблем різних категорій населення необхідно надання адресної допомоги на міському рівні, підтримка громадських організацій міста з метою розвитку їх діяльності та надання їм можливості допомогати самим собі.

Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

^ Мета Програми

Мета Програми соціального захисту населення на 2006-2010 рр «Турбота» (далі Програма): вирішення основних проблем з соціального захисту окремих категорій громадян та забезпечення надійних передумов з реалізації їх прав та свобод.

Пріоритетними мають стати заходи щодо зменшення соціальної напруги серед громадян та підвищення їх життєвого рівня.

^ Аналіз факторів впливу

на проблему та ресурсів для реалізації Програми

(SWOT-аналіз)

Сильні сторони

 • персоніфікованість соціального захисту;

 • прагнення людей самостійно будувати своє майбутнє;

 • існування законодавчої бази щодо захисту окремих категорій громадян;

 • розвинута мережа закладів з соціального захисту населення;

 • стабільний політичний клімат у місті.


Слабкі сторони

 • недостатнє фінансування на державному рівні;

 • низький рівень життя більшості населення;

 • постійне зростання кількості соціальнонезахищєних категорій громадян;

 • низький рівень правової освіти більшості громадян міста;


Можливості

 • підвищення рівня життя населення;

 • зниження соціальної напруги у місті;

 • рівні умови життя для усіх категорій населення.


Загрози

 • нестабільна фінансово - економічна ситуація в країні;

 • соціальна нерівність.


Шляхи і засоби розв’язання проблем,

джерела фінансування, строки виконання


Програма соціального захисту населення на 2006-2010рр «Турбота» націлена на здійснення заходів у таких напрямках:

 • надання соціальної допомоги деяким категоріям громадян (надання матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах; надання безкоштовних продуктових наборів окремим соціально – незахищеним категоріям громадян; проведення благодійних обідів для окремих категорій громадян; придбання взуття, білизни та одягу для окремих категорій громадян; надання громадянам, які в цьому мають потребу засобів реабілітації (слухові апарати, засоби пересування), та інших засобів (сечоприймачів та інше.); щомісячні грошові виплати окремим соціально - незахищеним категоріям громадян для придбання проїзних квитків на проїзд у міському пасажирському транспорті (дітям віком до 18 років воїнів - інвалідів, які отримали інвалідність при виконанні обов'язків військової служби в Афганістані, матерям (батькам) що виховують дітей - інвалідів під час проїзду без дитини - інваліда та іншим особам; придбання молочних сумішей та безкоштовний відпуск молочних сухих, консервованих та інших спеціальних продуктів дитячого харчування для покинутих новонороджених дітей та дітей з малозабезпечених сімей першого року життя; надання одноразової матеріальної (натуральної) допомоги матерям, що мешкають у м. Луганську, при народженні дитини); одноразова (нецільова благодійна) грошова допомога громадянам (зареєстрованим, як постійно мешкаючі у м. Луганську), які опинились у складних життєвих обставинах; надання матеріальної допомоги особам, які опинились в екстремальній ситуації у зв’язку із хворобою, пожежею, катастрофою та таке інше;

.


 • сприяння забезпеченню належного соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Герої Радянського Союзу та особи, які дорівняні до них), ветеранів праці, ветеранів та інвалідів з числа військовослужбовців, громадян похилого віку, та організацій ветеранів війни (надання грошової допомоги головам первинних організацій ветеранів; одноразова щорічна грошова допомога сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані (200 грн. на сім’ю); одноразова щорічна грошова допомога до свята Дня Перемоги героям Радянського Союзу та особам прирівняним до них; відшкодування витрат загальним і спеціалізованим поліклінікам, лікарням на зубопротезування та ремонт зубопротезів пільговим категоріям громадян, в тому числі членам сімей воїнів загиблих в Афганістані; щомісячні грошові виплати Луганського міського голови для довгожителів міста; сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані та членам їх сімей, які мешкають разом з ними: 100% відшкодування фактичних витрат на оплату житлово – комунальних послуг (квартирної плати, плати за комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо – та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів, та інші) понад пільг передбачених законодавством;
 • сприяння створенню належних умов життєдіяльності для людей з обмеженими фізичними можливостями (придбання та надання дітям та молоді хворим на цукровий діабет, апаратів для визначення цукру в крові, тест - смужок, шприців - ручок, шприців інсулінових, глюкометрів; надання безкоштовних продуктових наборів для громадян, хворих на цукровий діабет; 100% зниження абонентної плати за користування квартирним телефоном за тарифами на послуги місцевого телефонного зв’язку сім’ям, що мають дітей – інвалідів у віці до 18 років; 50% зниження абонентної плати за користування квартирним телефоном за тарифами на послуги місцевого телефонного зв’язку інвалідам 1 і 2 груп по зору (у тому числі дитинства), інвалідам 1 групи трудового каліцтва (у тому числі по зору), інвалідам 1 групи захворювання, одержаного у період перебування на військовій службі та інвалідам 1 групи загального захворювання (у т.ч. з дитинства); інвалідам I і II групи по зору (у т.ч. з дитинства) та членам їх сімей (дружина, або чоловік, їхні неповнолітні діти (до 18 років) та непрацездатні батьки), які мешкають разом з ними додатково до встановлених законодавством пільг: 50% зниження квартирної плати, плати за комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо – та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів, та інші) в межах норм визначених законодавством для пільгових категорій громадян; відшкодування вартості основних робіт по установці квартирного телефону та безкоштовне забезпечення телефонним аппаратом сімей, що мають дітей інвалідів у віці до 18 років; надання щорічної матеріальної та натуральної допомоги сім'ям, що виховують дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, молоді з обмеженими фізичними можливостями);
 • Надання соціальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (одноразова грошова щорічна допомога вдовам (вдівцям) громадян загиблих або померлих внаслідок аварії на ЧАЕС; допомога на поховання померлих громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у т.ч. дітей, віком до 18 років (у розмірі 600 грн. на сім’ю), які зареєстровані та мешкають у м. Луганську ;
 • надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі (відшкодування витрат щодо надання лазневих послуг для малозабезпечених верств населення, осіб без постійного місця мешкання та осіб, звільнених з місць позбавлення волі; відшкодування витрат щодо оформлення паспортів для осіб, звільнених з місць позбавлення волі (згідно довідки) у яких на момент арешту він був відсутній, осіб без постійного місця мешкання та осіб постраждалих від стихійного лиха);
 • сприяння створенню сприятливих умов для соціального, культурного розвитку багатодітних сімей, сприяння зміцненню позитивного іміджу багатодітних родин (одноразова щорічна грошова допомога до свята Дня Матері матерям – героїням (1000 грн. на сім’ю), сім’ям, в яких виховується дев’ять та більше неповнолітніх дітей (500 грн. на сім’ю); 100% зниження абонентної плати за користування квартирним телефоном за тарифами на послуги місцевого телефонного зв’язку матерям – героїням та активу міської організації багатодітних сімей);
 • надання допомоги «Почесним громадянам міста Луганська» (Почесним громадянам м. Луганська: 100% відшкодування витрат на оплату квартирної плати та плати за комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо – та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів) в межах норм, визначених законодавством для пільгових категорій громадян. Зазначені пільги не поширюються на членів сімей Почесних громадян м.Луганська. У разі смерті Почесного громадянина м.Луганська вказані пільги надаються його (її) дружині (чоловіку), якщо вони не уклали іншого шлюбу; щомісячна допомога не працюючим пенсіонерам (з числа Почесних громадян м.Луганська), розмір пенсії яких менший за рівень малозабезпеченності; надання щомісячної адресної допомоги на проїзд у міському пасажирському транспорті (автомобільному та електротранспорті) Почесним громадянам міста Луганська; надання ритуальних послуг у звязку з похованням Почесних громадян м.Луганська, виготовлення та встановлення на могилі померлого (загиблого) пам"ятника);
 • надання допомоги громадським організаціям інвалідів та ветеранів міста (фінансова підтримка громадських організацій міста; підписка на періодичні видання "Жизнь Луганска", "Наше життя", "Третий тост" та інші видання учасникам бойових дій, сім”ям воїнів, загиблих у Афганістані, ветеранам ВВ війни, Почесним громадянам міста Луганська та іншим членам інших громадських організацій);
 • проведення загально міських заходів для окремих категорій громадян;


- підтримка зайнятості населення (проведення спільних заходів з представниками зацікавлених органів місцевого самоврядування, соціальних служб для молоді, роботодавцями, профспілками, громадськими організаціями, ЗМІ та іншими соціальними партнерами з питань проведення профорієнтаційної роботи серед громадян міста; сприяння постійному обміну інформацією, між постійними соціальними партнерами, щодо бажаючих працевлаштуватися з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями; проведення роз’яснювальної роботи серед громадян щодо негативних наслідків отримання неофіційної заробітної плати («у конвертах»).
Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, проводиться за рахунок коштів міського бюджету, а також за рахунок районних у місті Луганську бюджетів.

Виконавці Програми в межах бюджетних асигнувань передбачають в відповідних кошторисах цільові засоби фінансування Програми.

Основні заходи щодо виконання Програми та їх фінансове забезпечення відображені у Додатках до Програми.

Термін виконаня Програми – 2006-2010 рр.
Напрямки діяльності та заходи Міської цільової Програми соціального захисту населення на 2006-2010рр "Турбота" наведені у додатку №1. Ресурсне забезпечення Міської цільової Програми соціального захисту населення на 2006-2010 роки "Турбота" наведено у додатку № 2.
Завдання Програми:


 • надання соціальної допомоги деяким категоріям громадян;

 • забезпечення належного соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Герої Радянського Союзу та особи, які дорівняні до них), ветеранів праці, ветеранів та інвалідів з числа військовослужбовців, громадян похилого віку, та організацій ветеранів війни;

 • сприяти створенню належних умов життєдіяльності для людей з обмеженими фізичними можливостями;

 • надання соціальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та зменшеня соціальної напруги серед постраждалого населення;

 • надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі;

 • сприяти створенню сприятливих умов для соціального, культурного розвитку багатодітних сімей, сприяння зміцненню позитивного іміджу багатодітних родин;

 • надання допомоги «Почесним громадянам міста Луганська»;

 • надання допомоги громадським організаціям інвалідів та ветеранів міста;


^ Організація управління та контроль за виконанням Програми
Функції організації управління та контролю за здійсненням заходів Програми покладаються на Міське управління праці та соціального захисту населення Луганської міської ради.

Виконавці Програми: Жовтнева районна у м. Луганську рада; Кам’янобрідська районна у м. Луганську рада; Артемівська районна у м. Луганську рада; Ленінська районна у м. Луганську рада; Луганський міський центр по наданню соціальних послуг щоквартально надаватимуть інформацію про хід виконання Програми до Міського управління праці та соціального захисту населення Луганської міської ради.

^

Очікувані результатиВиконання Програми надасть змогу:

- зменшити кількість громадян міста які перебувають у складних життєвих обставинах;

- покращити умови життя ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Герої Радянського Союзу та особи, які дорівняні до них), ветеранів праці, ветеранів та інвалідів з числа військовослужбовців, громадян похилого віку, та організацій ветеранів війни;

- покращити умови життєдіяльності для людей з обмеженими фізичними можливостями;

- зменшити соціальну напругу серед населення;

- покращити умови існування бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі;

- покращити умови життя багатодітних родин міста;

- створити належні умови життя для «Почесних громадян міста Луганська»;

- покращити роботу громадських організацій міста;

- забезпечіти доступ громади до діяльності органів місцевого самоврядування;

- сприяти ліквідації практики сплати неофіційної заробітної плати («в конвертах»), - підвищити соціальний захист працюючих.

Орієнтовні кількісні результативні показники з виконання Міської цільової Програми соціального захисту населення на 2006-2010 роки "Турбота" наведені у додатку №3

Секретар Луганської міської ради Н.Чернова

Схожі:

Міської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота». Розробник Програми iconЗвіт про хід виконання цільової програми соціального захисту населення...
Тому, одне з важливих питань органів місцевого самоврядування, в умовах гострого дефіциту грошових коштів надавати допомогу соціально...
Міської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота». Розробник Програми iconПро затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 2015 роки
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою підвищення соціального...
Міської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота». Розробник Програми iconКабінет міністрів україни постанова від 7 березня 2007 р. №410 Київ...
Затвердити Державну цільову програму протидії торгівлі людьми на 2006-2010 роки (далі -програма), що додається
Міської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота». Розробник Програми iconДержавна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015...
Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки
Міської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота». Розробник Програми iconРайонна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю...
Підстава для розроблення: Закони України “Про місцеве самоврядування”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”
Міської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота». Розробник Програми iconОбласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості...
Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №1016...
Міської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота». Розробник Програми iconПро хід виконання Програми раціонального й ефективного використання...
Луганську на 2006-2010 роки, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі рішення виконавчого комітету...
Міської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота». Розробник Програми iconНазва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1

Міської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота». Розробник Програми iconПро затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні...
Затвердити Державну програму “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006–2010 роки (далі — Програма), що...
Міської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту населення на 2006-2010 роки «Турбота». Розробник Програми iconМіністерство праці та соціальної політики україни
Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка