Затверджую
Скачати 56.76 Kb.
НазваЗатверджую
Дата конвертації23.10.2013
Розмір56.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы

_________________________________
(назва установи, організації)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЕКОНОМІСТА З ПЛАНУВАННЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи, організації,

інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)
_________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.I. Загальні положення

1. Економіст з планування належить до професійної групи "Професіонали".

2. Призначення на посаду економіста з планування та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням начальника планово-економічного відділу з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Економіст з планування підпорядковується безпосередньо начальнику планово-економічного відділу.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ II. Завдання та обов'язки

Економіст з планування:

1. Готує вихідні дані для складання проектів перспективних і річних планів і програм виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку підприємства.

2. Розроблює окремі розділи бізнес-плану підприємства з розподілом по кварталах, готує розрахунки й обгрунтування до них, доводить планові показники до підрозділів підприємства.

3. Бере участь у техніко-економічному обгрунтуванні освоєння нових видів продукції, нової техніки, прогресивної технології, механізації та автоматизації виробничих процесів.

4. Розроблює техніко-економічні нормативи матеріальних і трудових витрат для визначення собівартості продукції, планово-розрахункові ціни на основні види сировини, матеріалів, палива, енергії, що використовуються у виробництві.

5. Складає кошторисну калькуляцію і проекти цін на товарну продукцію.

6. Бере участь у вдосконаленні планової, програмної і облікової документації, в підготовці методичних матеріалів з організації планування.

7. Здійснює комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства і його підрозділів.

8. Виявляє резерви виробництва та визначає заходи щодо забезпечення режиму економії, більш ефективного використання ресурсів, підвищення темпів зростання продуктивності праці.

9. Контролює правильність розрахунків економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

10. Веде облік і контроль виконання завдань по підприємству в цілому та його підрозділах, а також результатів їх госпрозрахункової діяльності.

11. Готує періодичну звітність у зазначені строки та за встановленими формами.

12. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

13. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Економіст з планування має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією посадовою інструкцією.

3. В межах своєї компетенції повідомляти начальнику планово-економічного відділу про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників) та вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням начальника планово-економічного відділу у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

7. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ IV. Відповідальність

Економіст з планування несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ V. Економіст з планування повинен знати:

1. Постанови, розпорядження, накази, методичні нормативні й інші керівні матеріали з планування, обліку, аналізу діяльності підприємства і господарського розрахунку.

2. Організацію планової роботи на підприємстві.

3. Порядок розроблення перспективних і річних планів і програм виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку підприємства.

4. Планово-облікову документацію.

5. Порядок визначення собівартості товарної продукції, розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат, оптових і роздрібних цін.

6. Методи економічного аналізу якісних і кількісних показників діяльності підприємства та його підрозділів.

7. Методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

8. Порядок і строки складання звітності.

9. Економіку виробництва.

10. Організацію виробництва, праці та управління.

11. Основи технології виробництва.

12. Можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення техніко-економічних розрахунків і аналізу господарської діяльності, правила її експлуатації.

13. Основи трудового законодавства.

14. Правила та норми охорони праці.

15. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ VI. Кваліфікаційні вимоги

- Провідний економіст з планування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з планування I категорії не менше 2 років.

- Економіст з планування I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста з планування II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

- Економіст з планування II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією економіста з планування не менше 2 років.

- Економіст з планування: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності економіста з планування його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Ця особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

2. Для виконання обов'язків та реалізації прав економіст з планування взаємодіє:

2.1. З _________________________________ з питань:

(посада)

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

2.2. З _________________________________ з питань:

(посада)

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.


Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.


Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Президент федерації Т. в о. начальникауправління...
Змагання проводяться 20 квітня 2013 року на території Сумського р-ну, в урочищі «Зелений Гай»
Затверджую iconЗатверджую Затверджую Начальник управління Начальник Сумського освіти...
Хі обласна універсіада вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (незалежно від відомчого підпорядкування) проводиться...
Затверджую iconЗатверджую затверджую
України від 18. 08. 1999 року №300, Державного стандарту базової повної середньої освіти, затвердженого постановою кму від 14. 01....
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconР затверджую

Затверджую iconК затверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую погоджено

Затверджую iconЗатверджую Старобабанівська загальноосвітня

Затверджую icon«Затверджую» Директор днз

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка