Вступ 3
Скачати 234.7 Kb.
НазваВступ 3
Дата конвертації28.10.2013
Розмір234.7 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
ЗМІСТ


ВСТУП 3

1.Теорії економічного циклу. 5

1.1. Типи економічних циклів. 5

1.2. Нерівновага в грошово-кредитній сфері. 5

1.3. Теорія нововведень. 7

1.4. Психологічна теорія. 9

2. Довгі хвилі. 12

2.1. Основні положення гіпотези Н. Д. Кондратьєва. 12

2.2. Деякі інші теорії довгих хвиль. 16

3. Політика держави у відношенні політичного циклу.

Суть фази механічної дії. 19

4. Причини економічної кризи в Україні. 20

Література. 24

ВСТУП
Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, що може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. Однак спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності. Підйоми і спади рівнів економічної активності, що випливають один за іншим прийнято називати діловим чи економічним циклом. Термін “цикл” вживається в біології й інших науках для позначення таких подій, що постійно повторюються, але не обов'язково в однаковій мірі. Тому є всі підстави думати, що рух ділового життя суспільства протікає у формі циклів, сутність яких полягає в наявності повторюваної послідовності змін. Діловий цикл припускає рух трьох величин:

 • обсягу зайнятості,

 • обсягу продукції,

 • рівня цін.

У процесі безупинного економічного росту економічна система проходить чотири фази, що називаються фазами ділового циклу:

 • пік (процвітання),

 • спад (рецесія),

 • дно (депресія),

 • пожвавлення (відновлення).

Почнемо розгляд з піка. У цей час в економіці спостерігається повна зайнятість, а виробництво працює на повну потужність. Реальний обсяг виробництва досягає свого максимуму. Ціни, як правило, підвищуються, а ріст ділової активності, досягши повної зайнятості ресурсів, припиняється і завмирає. Неминуче, досягши фази піка, економічна система переходить у фазу рецесії. У цей час виробництво починає відходити від набраної потужності, а обсяг зайнятості невблаганно скорочується. Але при цьому ціни не піддаються загальної тенденції до спаду, зниження цін, як правило, має місце під час серйозного тривалого спаду. Через якийсь час фаза спаду доходить до стану депресії, що характеризується тим, що як виробництво, так і зайнятість проходять період свого мінімуму. Після проходження дна економіка починає відновлюватися: обсяг виробництва і зайнятості починають збільшуватися; цей процес йде доти, поки економічна система знову не досягне піка.

1. Теорії економічного циклу.

1.1. Типи економічних циклів.
Зародження теорії циклів і криз можна віднести до початку 19 століття. Ця проблема висвітлювалася в роботах К.Родбертуса і Т.Мальтуса.

У наш час переважне місце зайняла ідея погляду на цикл як на єдиний процес, що послідовно проходить через фази криз і підйомів, а не просто як на випадкову послідовність криз, що переривають час від часу хід відтворення. Предметом дослідження є весь цикл, а не окремі його фази.

В даний час виявлено 1380 типів економічного циклу.

Теорії, що вивчають цикли виходячи з часу їхнього протікання можна розділити на три групи, і, відповідно, можна визначити три типи циклу:

 1. “Цикл запасів” - триває 2-3 року.

 1. “Цикл будівництва” - триває 15-20 років.

 1. “Довгі хвилі” - тривають 40-60 років.

Кожна з теорій дивиться всередину, кожна з них намагається знайти причини постійного відхилення економічної системи від стану рівноваги. Висунуто безліч причин циклічних коливань від грошово-кредитної експансії і теорії нововведень до теорії, що зв'язує перепади ділової активності із сонячними плямами. Далі в роботі докладніше розглянуті теорії циклу.
^ 1.2. Нерівновага в грошово-кредитній сфері.
Це пояснення економічного циклу є чисто монетарним. Найбільш широко і послідовно розглядається цикл, як чисто грошове явище в роботах Хоутрі. Він стверджував, що вивчення грошового потоку є єдиною причиною зміни економічної активності, чергування періодів процвітання і депресії, активної і млявої торгівлі. Коли грошовий потік (чи попит на товари, виражений у грошах) збільшиться, то торгівля стає більш активною, виробництво розширюється, ціни ростуть. Коли грошовий потік зменшується, торгівля слабшає, виробництво скорочується, ціни падають.

Попит на товари, виражений у грошах безпосередньо визначається споживчими витратами. Виходить, такий стан як загальна депресія викликається грошовими факторами. Виключення можуть скласти тільки ті випадки, коли не грошові фактори приводять до падіння споживчих витрат. Сума споживчих витрат змінюється за рахунок зміни кількості грошей. Раптове скорочення кількості, тобто пряма дефляція, впливає на економічну активність. Так, відповідно до даної теорії, процес стиску чи рецесії відбувається в такий спосіб. Скорочення кількості грошей спричиняє неминуче скорочення попиту. Виробники, що виготовили продукцію в розрахунку на звичайний попит, зіштовхуються з тим, що вони не можуть реалізувати цю продукцію за передбачуваними цінами. Почнеться скупчення товарних запасів, виникнуть збитки, виробництво скоротитися, пошириться безробіття і неминуче почнеться процес зниження заробітної плати й інших доходів. Процес скорочення ділової активності є кумулятивним. Коли відбувається падіння цін, оптові торговці схильні припускати, що воно буде продовжуватися і надалі. Відповідно до цих припущень, вони прагнуть скоротити товарні запаси і зменшити чи припинити зовсім замовлення виробникам. Але витрати споживачів, так само як і доходи, зменшуються, попит слабшає, а запаси, усупереч усім старанням торговців скоротити їх, накопичуються; кредит продовжує знижуватися. Таким чином, рух відбувається по спіралі.

Фаза підйому торгово-промислового циклу є копією руху вниз по спіралі депресії , але спіраль у даному випадку буде мати зростаючий характер. Пожвавлення ділової активності викликається розширенням кредиту і триває доти, поки це розширення продовжується. Причиною розширення кредиту є те, що банки полегшують умови надання позичок своїм клієнтам, тобто знижують дисконтну ставку. Якщо норма відсотка знизилася, то це спонукує оптових торговців збільшувати товарні запаси. Торговці збільшують замовлення виробникам товарів. Але це не спричиняє такого збільшення товарних запасів як під час рецесії, а скоріше навпаки, веде до їх скорочення, тому що розширення виробництва спричиняє зростання доходів і витрат споживачів. Це означає розширення попиту на товари, а це, у свою чергу, веде до неминучого скорочення запасів у торгівлі. У результаті підуть нові замовлення, подальше збільшення доходів споживачів, їхніх витрат і попиту і подальше зменшення товарних запасів. У такий спосіб установлюється кумулятивне розширення виробничої діяльності, що підтримується безупинним розширенням кредиту. Розширення ділової активності раз почавшись, продовжується внаслідок власних рушійних сил, і подальшого заохочення з боку банків уже не потрібно. Навпаки, банки повинні бути тепер досить обачні, щоб не допустити виходу процесу розширення ділової активності з під контролю і переродження його в бурхливу інфляцію.
^ 1.3. Теорія нововведень.
Інша версія пояснення економічних коливань зводить справу до технічних нововведень і винаходів, до залучення в експлуатацію нових ресурсів і освоєнню нових територій. Ця точка зору притаманна таким економістам як Віксель, Шпітгоф, Шумпетер.

Насамперед, нововведення являє собою історичне значення, що має, і необоротна зміна способу виробництва. “Ми можемо визначити нововведення попросту як установлення нової функції виробництва.”*

Епохи підвищеної економічної активності являють собою періоди, на протязі яких розвиток техніки і відкриття нових ресурсів створюють сприятливу основу для росту, і, у першу чергу, для росту інвестицій. У такі періоди темп технічного прогресу набагато прискорюється в порівнянні з тим, что можна було б очікувати при звичайній дії численних винаходів, кожне з який має відносно невелике значення. У тривалі періоди експансії вводиться в дію нова, можна сказати революційна техніка, що глибоко змінює характер всієї економіки. Ця техніка, створює основу для величезного збільшення маси капітальних благ і росту інвестицій.

Процвітання на думку Шпітгофа, починаються тоді, коли нові винаходи відкривають нові можливості для інвестицій в основний капітал. Для того щоб підприємці зробили великі інвестиції, потрібно спонукання, а без нього виробництво основного капіталу в широких масштабах не буде мати місця. Великі нововведення спричиняють створення нових підприємств і нового обладнання. Процвітання не виникає усього лише як результат винаходів чи відкриттів. Воно є результатом практичного розгортання нововведень, що є рушійною силою періоду процвітання.

Як правило, банкіри й інвестори скептично відносяться до нових ризикованих починань, і далеко не кожний здатний домогтися фінансової підтримки. Але після того, як новий задум втілиться в діюче підприємство, іншим уже неважко діставати кредит і капітал для аналогічних підприємств. Якщо новий процес успішно приведений у дію, то інші можуть попросту копіювати його. Щораз, коли з'являється кілька вдалих новаторів, їхньому прикладу слідують інші. У такий спосіб рушійний поштовх, що дається новатором, породжує рух послідовників.

Бум - це явище, викликане діями підприємців, що спрямовується до нових можливостей. Бум може підсилюватися перебільшено оптимістичними очікуваннями. Сутність буму можна звести до впровадження у виробничу систему нововведеннь.

“Дисперсія являє собою не що інше, як реакцію економічної системи на бум чи пристосування економічної системи до того стану, до якого приводить її бум.” Порушення, що виникають з нововведень не можуть розсмоктатися поступово, на ходу, тому що майже усі з них носять капітальний характер. Вони розглядають існуючу систему і викликають необхідність особливого процесу пристосування. У період рецесії економічна система переходить до нового стану рівноваги, що випливає за порушеннями, викликаними бумом. Якщо нововведення з'являються одночасно й у великій кількості, то умови міняються різко, і процес пристосування стає надзвичайно важким. Поступово, однак це пристосування здійснюється, і досягається новий стан рівноваги. Період депресії можна визначити як період, протягом якого завершується пристосування до нової промислової ситуації, що створюється в попередній період упровадження нововведень. Перебудова системи є неминучою. Цей процес і втілює в себе сутність депресії, і його здійснення зв'язано з втратами, опором, катастрофою надій.

Ми дійшли висновку, що велика кількість нововведень, що з'являються в період процвітання, є саме тим самим фактором, що порушує рівновагу і настільки змінює умови промислового життя, що після цього неминуче настає період перебудови цін і виробництва.

На думку Шумпетера “нововведенням властиво нахлинути приливною хвилею і потім відступити. Економічний цикл зводиться до відливу і припливу нововведень і до тих наслідків, що звідси випливають.”
^ 1.4. Психологічна теорія.
Ми “може, знайдемо, що причина хвороби криз лежить, власне кажучи, не в гаманці, а в душі.”1

Велике місце психологічна теорія зайняла в роботах Пігу. Під психологічними причинами Пігу розуміє “зміни в людських думках, що виникають крім тих змін у очікуваннях, що викликаються змінами активних факторів, на яких будується судження.”

Пігу будує свій аналіз на тій ролі, що грають очікування прибутку від витрат у промисловості. З настанням кожної з фаз циклу одночасно відбувається відповідно зміна очікувань людей, і від циклу до циклу ці зміни бувають ті самі. З уведенням такого елемента як “очікування” чи “розрахунки на майбутнє” виникає проблема невизначеності цих очікувань. Як правило, прогноз майбутніх подій не може бути абсолютно вірним, і чим більше події віддалені в часі, тим менш точний прогноз і тем сильніше імовірність порушень. А тому що кожне економічне рішення - частина економічного плану, що простирається в більш-менш віддалене майбутнє, то в кожній економічній діяльності є елемент непевності. У зв'язку з цим варто ввести такі терміни як оптимізм і песимізм. Психологічні теорії мають щось більше ніж те, що під час підйому люди дотримуються більш оптимістичних, а під час спаду більш песимістичних поглядів, тільки те, що під час підйому люди інвестують більш вільно і роблять це з небажанням під час спаду. Оптимізм і песимізм розглядаються в цих теоріях як фактори, що мають тенденцію викликати або підсилювати ріст чи падіння вкладень. Слід зазначити, що неможливо пророчити, з якою силою будуть реагувати підприємці на зміни в економіці, в якому ступені вони збільшать чи зменшать суму інвестицій.

У період, коли відбувається ріст попиту на продукцію багатьох галузей промисловості і розширення випуску їхньої продукції, виробники в тих галузях, що не випробували ще підвищення попиту на свою продукцію, схильні очікувати, що воно наступить. Крім того, коли в плині деякого часу відбувається ріст попиту і цін, люди мають звичай усі з великою впевненістю очікувати, що і надалі ріст попиту і цін буде відбуватися в таких же чи приблизно таких же розмірах, тобто вони занадто впевнено розраховують на те, що нинішнє положення збережеться й у майбутньому. “Самою головною й істотною рисою буму є те, що інвестиції, що фактично в умовах повної зайнятості принесуть 2%, виробляються з розрахунку 6%.”2 Саме під впливом такого роду ідей здоровий економічний ріст починає поступово виливатися в небезпечне розбухання. На цьому етапі, як правило, помилки оптимізму виявляються, настає реакція і виникають помилки протилежного характеру. Оптимістичні прогнози зрештою приводяться в зіставлення з фактами. Коли ця перевірка речей виявляється невтішною, зменшуеться упевненість, настає розчарування. Песимізм і небажання інвестувати приводять до скорочення купівельної спроможності. Гроші не інвестуються і не витрачаються на товари виробничого призначення, а йдуть на покриття збитків. Оскільки заощадження не інвестуються, те усе, що сприяє збільшенню розмірів заощаджень, робить гнітючий вплив. Ціни падають, і це підсилює песимістичні настрої.

Кожне економічне явище має свій психологічний аспект. Психологічні фактори висуваються в якості додаткових до інших економічних факторів.

^ 2. Довгі хвилі Н.Д. Кондратьєва.

2.1. Основні положення гіпотези Н. Д. Кондратьева.
Н. Д. Кондратьевим була проаналізована динаміка зміни наступних показників з кінця XVIII століття по початок XX століття:

 • по Англії: цін, відсотків на капітал, заробітної плати сільськогосподарських і текстильних робітників, зовнішньої торгівлі, виробництва вугілля, чавуна, свинцю.

 • по Франції: цін, відсотка на капітал, зовнішньої торгівлі, споживання вугілля, посівної площі вівса, внесків в ощадних касах, споживання бавовни, кава, цукру.

 • по Німеччині: виробництва вугілля і сталі.

 • по США: цін, виробництва вугілля, чавуна і сталі, кількості веретен бавовняної промисловості, посівних площ бавовни.

 • світового виробництва вугілля і чавуна.

 • Показники виробництва і споживання - не загальні, а в розрахунку на душу населення.

Після обробки отриманих кривих залежностей зазначених показників від часу методами математичної статистики виявлені добре виражені цикли економічної динаміки довжиною 48 - 55 років. На переважній більшості кривих ці цикли чітко видно без усякої математичної обробки. Періоди коливань і основні (верхні і нижні) точки кривих залежностей різних показників збігаються ((3 роки).
Таблиця 1.

Хронологія великих циклів економічної динаміки по Кондратьеву (складена в 1925 р.).


I зростаюча хвиля

1785-1790 по 1810-1817

I спадна хвиля

1810-1817 по 1844-1851

II зростаюча хвиля

1844-1851 по 1870-1875

II спадна хвиля

1870-1875 по 1890-1896

III зростаюча хвиля

1890-1896 по 1914-1920

III спадна хвиля

1914-1920 по ?


Кондратьевим також було зроблено 4 важливі спостереження щодо характеру цих циклів - «4 емпіричні правила».
Спостереження перше.

Перед початком і на початку зростаючої хвилі кожного довгого економічного циклу спостерігаються глибокі зміни в умовах економічного життя суспільства. Ці зміни виражені в значних змінах у техніці (чому передують у свою чергу значні технічні відкриття і винаходи), залучення у світові економічні зв'язки нових країн, зміни видобутку золота і грошового обігу.
Спостереження друге.

На періоди зростаючої хвилі кожного великого циклу приходиться найбільше число соціальних потрясінь (воєн і революцій).

Приведемо список самих основних подій.

^ I зростаюча хвиля: Велика французька революція, наполеонівські війни, війни Росії з Туреччиною, війна за незалежність США.

I спадна хвиля: французька революція 1830 р., рух чартистів в Англії.

^ II зростаюча хвиля: революції 1848-1849 р. у Європі (Франція, Угорщина, Німеччина), Кримська війна 1856 р., повстання сипаїв в Індії 1867-1869 р., громадянська війна в США 1861-1865 р., війни за об'єднання Німеччини 1865-1871 р., французька революція 1871 р..

^ II спадна хвиля: війна Росії з Туреччиною 1877-1878 р..

III зростаюча хвиля: англо-бурська війна 1899-1902 р., російсько-японська війна 1904 р., перша світова війна, революції 1905 р. і 1917 р. і громадянська війна в Росії.

Ясно видно, що соціальні потрясіння зростаючих хвиль набагато перевершують такі спадаючих хвиль як по числу подій, так і (що більш важливо) по числу жертв і руйнувань.
Спостереження третє.

Періоди спадаючої хвилі кожного великого циклу супроводжуються тривалої й особливо вираженою депресією сільського господарства.
Спостереження четверте.

У періоди зростаючої хвилі великого циклу середні капіталістичні цикли характеризуються стислістю депресій і інтенсивністю підйомів, у періоди спадної хвилі великого циклу спостерігається зворотна картина.
Таблиця 2.

Короткі підйоми і депресії на тлі «довгих хвиль» Кондратьева.


Періоди

Число років підйому

Число років депресії

1822-1843

9

12

1843-1874

21

10

1874-1895

6

15

1895-1912

15

4


Хоча Кондратьевм був розглянутий період довжиною 140 років (усього 2.5 довжини хвилі великого циклу), він робить висновок, що наявність таких циклів дуже імовірно, і їхнє існування не може бути пояснено випадковими, привхідними величинами. На його думку, їхні причини необхідно шукати в особливостях, властивій капіталістичній системі господарства. Однак, при побудові пояснення причин наявності таких циклів він зустрівся з дуже великими труднощами.

«Тривалість функціонування різних створених господарських благ і продуктивних сил різна. Так само для їхнього створення потрібно різний час і різні засоби. Як правило, найбільш тривалий період функціонування мають основні види продуктивних сил. Вони ж вимагають найбільшого часу і найбільших акумульованих засобів для їхнього створення.

Звідси необхідність для економіки поняття про різні види рівноваги стосовно до різних періодів часу (дивися рівноваги короткого і довгого періодів у Маршалла).

Великі цикли можна розглядати як порушення і відновлення економічної рівноваги тривалого періоду. Основна їхня причина лежить у механізмі нагромадження, акумулювання і розсіювання капіталу, достатнього для створення нових основних продуктивних сил. Однак дія цієї основної причини підсилює дія вторинних факторів.

Відповідно до викладеного розвиток великого циклу одержує наступне висвітлення.

Початок підйому збігається з моментом, коли нагромадження й акумулювання капіталу досягає такої напруги, при якому стає можливим рентабельне інвестування капіталу з метою створення основних продуктивних сил і радикального переустаткування техніки.

Підвищення темпу, що почалося, господарського життя, ускладнене промислово-капіталістичними циклами середньої тривалості, викликає загострення соціальної боротьби, боротьби за ринок і зовнішні конфлікти.

У цей період темп нагромадження капіталу слабшає і підсилюється процес розсіювання вільного капіталу. Посилення дії цих факторів викликає перелом темпу економічного розвитку і його уповільнення. У зв’язку з тим що дія зазначених факторів сильніше в промисловості, то перелом звичайно збігається з початком тривалої сільськогосподарської депресії.

Зниження темпу сільськогосподарського життя обумовлює, з одного боку, посилення пошуків в області удосконалення техніки, з іншого боку - відновлює процес акумулювання в руках фінансово-промислових і інших груп значною мірою за рахунок сільського господарства.

Усе це створює передумови для нового підйому великого циклу, і він повторюється знову, хоча і на новій ступіні розвитку продуктивних сил».
^ 2.2. Деякі інші теорії довгих хвиль
За час, що пройшов з 1925 року, виявилося багато нових фактів, що підтверджують існування «довгих хвиль» в економіці, у першу чергу це їхня наявність у розвитку економіки протягом XX століття. За цей же час була запропонована величезна кількість теорій, що пояснюють їхнє існування. Виділяються 8 груп таких теорій. Вони будуть коротко перераховані нижче в такому виді: коротка назва групи теорій, що показує їхній зміст, і прізвища вчених, що висунули ці теорії.
Таблиця 3.

Класифікація теорій, що пояснюють існування великих циклів економічної кон'юнктури Кондратьева.

Група теорій

Прізвища вчених

1

Марксистські теорії

П. Баккара, Л. Фонтвьей,

Э. Мануэль, Д. Гордон

2

Інноваційні теорії

Й. Шумпетер, С. Коваль,

Г. Менш, А. Клайнкнехт,

Дж. ван Дайн

3

Теорія перенагромадження в капітальному секторі

Дж. Форфестер

4

Теорії, зв'язані з робочою силою

К. Фрідмен

5

Цінові теорії

У. У. Ростоу, Б. Беррі

6

Інтеграційний підхід і монетарні концепції

Й. Дельбеке, П. Корпінен,

Р. Батра

7

Соціологічні пояснення і цикли класової боротьби

К. Перес-Перес,

И. Милендорфер,

Э. Скрепанти, М. Ольсен,

С. Вибе, Дж. Гаттен,

Б. Сильвер, В. Вайндлих.

8

Теорія військових циклів

Дж. Голдстайн


Через велику кількість теорій відмовимося, від задачі зовсім нереальної в рамках даної роботи, щоб хоча б коротко викласти суть кожної теорії. Досить очевидно, що їхня кількість виходить за рамки розумного.

У багатьох з цих теорій робиться спроба вивести пояснення існування довгих хвиль Кондратьева з коливань одного, узятого за основу авторами, параметра, а коливання самого узятого за основу параметра автори пояснюють довільним образом. Як правило, задовільного пояснення коливань «первинного» параметра (наприклад кількості наукових відкриттів, винаходів і технічних удосконалень в інноваційних теоріях) не вдається дати, залишаючись у рамках економічної науки, а за їхні рамки автори теорій виходять украй непевно і звичайно не просуваються далі спекулятивної філософії.

^ 3. Політика держави у відношенні економічного циклу.

Суть фази механічної дії.
Сучасна держава має у своєму розпорядженні цілий набір економічних інструментів, здатних стримати “перегрів” економіки і додати імпульси, що прискорюють процес виходу з депресії. У цих цілях гнучко використовується податкова система: підвищуючи або знижуючи ставки податку на прибуток (на додану вартість) можна регулювати ділову активність у визначених сферах діяльності. А використовуючи систему пільг, можна здійснювати цілеспрямований вплив на конкретні групи підприємств. У тих же цілях використовується кредитна політика - знижуючи чи підвищуючи дисконтну ставку відсотка, можна підвищувати або знижувати інтерес до додаткових вкладень капіталу. Великий внесок у розвиток виробництва і згладжування циклічності вносить бюджетна політика держави. Так, фінансування за рахунок бюджету великих програм розвитку (наприклад, виробничої інфраструктури) створює загальні передумови для розвитку бізнесу в необхідних суспільству сферах діяльності. Приклад США показує, який вплив на економіку зробила великомасштабна програма дорожнього будівництва, що існувала тут у 60-ті роки, дала поштовх розвитку зв'язаних з цим галузей, - автомобілебудуванню, металургії, машинобудуванню (з повною підставою і законною гордістю американці зображують на рекламних плакатах дороги з доларом, що котиться по них - як символ високої прибутковості й економічного прогресу).

 1. ^ Причини фінансової кризи в Україні.


Головні причини фінансової кризи в Україні лежать у проблемах держави, проблематичності для уряду обслуговувати свої борги. З банківського обороту за першу половину жовтня 1998 р. пішло близько 800 млн. грн. (відтік внесків, витрати від обмінних операцій і прямі втрати банків у Росії). Загострилася проблема з обслуговуванням Міністерством фінансів внутрішньої державної позики. Якби в цьому питанні не було проблем, не було б проблем із системною ліквідністю. Неадекватно відреагував валютний ринок, де спостерігається великий неекономічний попит на валюту.

Деяка макроекономічна стабілізація 1997р., що базується на основі нагромадження фінансових протиріч (як по вертикалі, так і по горизонталі), потерпіла крах внаслідок азіатської фінансової кризи і багатьох внутрішніх факторів. Фінансування дефіциту бюджету 1997р. за рахунок нагромадження внутрішнього і зовнішнього боргів створили непрості умови для підтримки в 1998 р. бюджетної і фінансової рівноваги. Доходи держбюджету за перше півріччя поточного року склали 74,7% запланованих, у т.ч. податкові надходження – 84% запланованих. Однієї з причин цього є нестабільність податкового законодавства і дуже сильний податковий тиск, податкова система носить фіскальний характер, що змушує багатьох суб'єктів економічного життя звертати чи виробництва іти в тіньову економіку. По оцінках експертів Гарвардського інституту, для України оптимальною ставкою податку є 10-15% ВНП, а в першому півріччі вона склала 39,1%.

По розрахункам Всесвітнього банку, у 1995р. оборот тіньової економіки склав 42% ВВП (за західними оцінками, критичний рівень складає 30-35%), хоча, на думку деяких авторів , цей показник набагато вищий і навряд чи він схильний до зменшення найближчим часом. Такі масштаби тіньової економіки – не тільки реакція суб'єкта на заборони і податковий тиск в економічній діяльності, але і спадщина часів Радянського Союзу. Так, з 60-х рр. до кінця 80-х оборот тіньової економіки зріс у 18 разів (з 5 млрд. руб. до 90).

Також слід зазначити постійний відтік капіталу за кордон. За деякими оцінками, за кордоном зараз знаходиться до $20 млрд. неофіційно експортованих з України. За іншими оцінками, за останні 5 років вивезена $15 млрд., тоді як сума іноземних кредитів за цей період склала $9 млрд. Також важливим фактором є приватизація за безцінь, особливо об'єктів незавершеного будівництва, що пов'язано з розповсюдженою корупцією.

Основою фінансової кризи є дефіцит бюджету. Основними причинами є недонадходження в бюджет рентних платежів, транзитних платежів за транзит газу; за використання природних ресурсів, скорочення надходжень від приватизації, невиконання цільових фондів і невиконання запланованих податкових надходжень. Головна причина цих недонадходжень - нефункціонуюче виробництво.

За перше півріччя 1998 року надходження готівки в держбюджет склало 60% запланованих. Цих грошей вистачає тільки на виплату поточної зарплати й обслуговування частини державного боргу (оплата відсотків по раніше узятих кредитах). Іншу частину уряд фінансує за рахунок зовнішніх і внутрішніх позик. Бюджетні надходження від податків практично цілком витрачаються на оплату державних боргів. Частка у витратах на інвестиції мізерно мала, тобто не розвивається виробництво – основа всієї економіки в цілому, у т.ч. і фінансової системи.

Однією з основних причин дефіциту держбюджету і фінансової кризи є перевищення виплат на погашення ОВГЗ над надходженнями від їхнього розміщення. За шістьох місяців негативне сальдо від розміщення ОВГЗ склало 632 млн.грн. – майже середньомісячні надходження готівки в держбюджет за цей період. На кінець серпня борг по ОВГЗ склав 10,258 млрд. грн. у порівнянні з 8,762 млрд. грн. на початку року. Експерти відзначають, що у випадку невдачі кампанії уряду по боротьбі з боржниками бюджету і пенсійного фонду росте погроза змушеного кредитування уряду Нацбанком для забезпечення соціальних виплат.

Випуск ОВГЗ продовжується і зараз. Причому за ОВГЗ Мінфін покрапає в Нацбанку долари з валютного резерву для погашення зовнішніх боргів. У той же час частка іноземних інвесторів на ринку ОВГЗ із початку року скоротився в 3 рази і складає 20%. І те це інвестори, на руках у який залишилися позики, термін погашення яких ще не наступив. Іноземні інвестори не купують нові позики в зв'язку з тим, що зараз у валютному вираженні вони збиткові (збитковість до 50%) і тепер НБУ – єдиний покупець ОВГЗ.

По темпах росту витрати на обслуговування внутрішнього боргу майже в 6 разів випереджають витрати на обслуговування зовнішнього боргу.

Динаміка боргу держави перед банками має такий вид: у 1993р. 8,8% «широких» грошей забезпечували кредитування урядів, а наприкінці 1997р. цей показник склав 64,7% обсягу оборотних грошей. Т.е. банківська система 2/3 своїх зобов'язань розміщала в кредитах уряду, що обмежувало кредитування реального сектора з метою розвитку виробництва. На 1 вересня цього року внутрішні борги держави перед банківською системою складали 13% ВНП.

Слід також зазначити величезні борги підприємств по кредитах, виданим під гарантію уряду – 147 млн. грн., в основному це кредити аграрним підприємствам, кредитованим ще в 1992-1993р.(«Украгротехсервис» - 140 млн. грн., Агропромбиржа й ін.)

Поглиблення фінансової кризи порозумівається також недостачею грошей в обороті, що приводить до кризи неплатежів, недостачі оборотних коштів на підприємствах. Т.е. сьогодні реальні гроші стали дефіцитними, недоступними для тих економічних суб'єктів, рівень ефективності виробництва яких не дозволяє їм конкурувати з ринковими процентними ставками. Значний внесок у підвищення загального рівня реальних процентних ставок внесла винятково висока прибутковість по державних цінних паперах (на II квартал 1998р. – 36,2%), тоді як у розвитих країнах рівень 13-15% уже вважається екстремальним. Високі ставки обслуговування державного боргу залучають вільні кошти, роблячи їхню ціну занадто високою, а самі гроші фактично недоступними для реального сектору економіки. Однієї з причин недостачі грошової маси є завзяте небажання Нацбанку здійснити хоча б невелику емісію. На думку багатьох економістів, емісія розумних розмірів оживила б економічну діяльність.

Дуже велика частина в грошовій масі приходиться на готівку (на 1 квітня 1998р. 49%), що робить дуже легким здійснення неофіційних операцій і, отже, несплату податків. Також слід зазначити доларизацію економіки.

Одним із джерел дефіциту бюджету є збільшення кількості безробітних, що означає збільшення соціальних програм. В умовах падіння доходів усе більша кількість людей має потребу в соціальному захисті. Так, у 1996р. частина трансферних платежів склала 22% загальних доходів населення.

Якоюсь мірою можна сформулювати залежність, що чим більше реальний продукт, тим менше бюджетний дефіцит. В Україні ж реальний ВНП падає (1993 – на 26,9%, 1994 – на 40%, 1995-7,3%, 1996-5,9%, 1997 – 0,6%). Хоча падіння ВНП у 1998 році припинилося, це не зняло проблем і боргів, накопичених за минулі роки при фінансуванні дефіциту бюджету.

Також як одну з істотних причин кризи слід зазначити криза в Росії, частка якої в загальному зовнішньоторговельному обороті України складає більш 40%. Від банкрутства російських банків постраждала не тільки українська банківська система, але і населення України, тому що на Україні знаходяться філії російських банків, що приймають депозити від українського населення, повернення яких тепер утруднене.

Таким чином, до основних причин фінансової кризи відносяться внутрішній і державний борг, дефіцит бюджету, недонадходження податків, ріст масштабів тіньової економіки, а також настання терміну погашення ОВГЗ і інших боргів. Але в України є реальний шанс уникнути російського варіанта кризи. В Україні не існує нездоланних джерел фінансової катастрофи. Багато в чому кризу стримує монетарна політика Нацбанку. Однак і ідеалізувати її не випливає, тому що більше усього від такої політики страждає населення. Відносно нормальна ситуація в Україні, у т.ч. і відносна стабільність гривні багато в чому базується на невиплаті вчасно зарплат і трансфертів.

Література.

 1. Родіонова И. Макроекономічні фактори дефіциту бюджету в Україні.// Економіка України. 1998. № 9.

 2. Воробйов Е., Тимченко Б. Тіньова економка в умовах системної кризи.// Економіка України. 1998. № 8.

 3. «Камо грядеши, Державний бюджет».// Урядовий кур'єр, 5.09.98., № 170-171, с.6.

 4. «Гривні восени рахують».// Урядовий кур'єр. 1.09.98. № 167. С.6.

 5. В. Ющенко. «Катастрофа скасовується».//Бізнес. 5.10.98. № 40(299). С. 19.

 6. «Макроекономічні чинники фінансової кризи.»// Фінанси України. 1998. № 8. С. 153 - 156.

 7. Хансен Э. Економічні цикли і національний доход. М. , 1959.

 8. Хаберлер Г. Процвітання і депресія: теоретичний аналіз циклічних коливань. М., 1960.

 9. Аукуціонес С.П. Сучасні буржуазні теорії і моделі циклу: критичний аналіз. М: Наука., 1984.

 10. Мамедов О.Ю. Сучасна економіка. М: Фенікс ., 1996.

 11. Кондратьев Н. Д. «Проблемы экономической динамики», М., 1989.

 12. Меньшиков С. М., Клименко Л. А. «Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу», М., 1989.

* Schumpeter, Business Cycles, p.87.


1 Хансен Э, Экономические циклы и национальный доход, 1959г, стр.350

2 Дж.М.Кейнс, Общая теория занятости процента и денег, стр.312
Схожі:

Вступ 3 iconЗміст вступ
Вступ Теоретичні основи фінансового лізингу
Вступ 3 iconЗміст вступ
Вступ Теоретичні основи фінансового лізингу
Вступ 3 iconВступ до психології
Цей розділ представлений більш детально та розширено у зв’язку з тим, що вступ є дуже важливою ланкою у розумінні історії та логіки...
Вступ 3 iconПлан вступ 1 вступ
Результати цього дослідження можуть бути використані при розробці концепції соціального захисту в Україні, що, на мій погляд, повинна...
Вступ 3 iconІ. зміст І. Вступ
Вступ
Вступ 3 iconІ. зміст І. Вступ
Вступ
Вступ 3 iconНнц «Інститут аграрної економіки» наану вступ
Вступ. Бюджетній політиці належить важливе місце в системі державних фінансів. У наукових дискусіях XX ст саме бюджетній політиці...
Вступ 3 iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів географії 2010-2011 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 27 чоловік, серед яких 17 чоловік мають вищу...
Вступ 3 iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів хімії 2010-2011 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 20 чоловік, серед яких 13 чоловік мають вищу...
Вступ 3 iconПлан Вступ Клінічні ознаки гострих респіраторних вірусних захворювань...
Грз. Саме грвз за своєю питомою часткою займають провідне місце в структурі інфекційної патології людини. Експерти вооз підкреслюють,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка