Роботи: “Організація безготівкових розрахунків
НазваРоботи: “Організація безготівкових розрахунків
Сторінка1/15
Дата конвертації17.03.2013
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Національний банк України

Українська академія банківської справи

Допущена до захисту

Завідуюча кафедрою фінансів

___________ Науменкова С.В.

(підпис)

«____»_______________2000р.


Дипломна робота

на здобуття освітньо-кваліфікаційного

рівня спеціаліста
Тема роботи: “Організація безготівкових розрахунків

і шляхи їх удосконалення”

Виконав слухач денної форми навчання

група ПФ-92Д спеціальність Фінанси

Величко Віталій Миколайович


Науковий керівник дипломної роботи:

Кандидат економічних наук, доцент

________________ Школьнік І.О.

(підпис)

«_____»__________________ 2000 р.
Виконавець – випускник

________________ Величко В.М.

(підпис)

«_____»__________________ 2000 р.


Суми – 2000

ЗмістВступ 5

Розділ 1. Безготівкові розрахунки і їх роль в господарському обороті України 7

1.1. Зміст грошового обороту 7

1.2. Сфери грошового обороту 9

1.3. Безготівковий грошовий обіг 10

^ 1.3.1. Суть, основи організації та народногосподарське значення безготівкових розрахунків 10

1.3.2. Поняття системи безготівкових розрахунків 12

1.3.3. Принципи організації безготівкових розрахунків 16

1.3.4. Способи безготівкових розрахунків 19

^ 1.4. Форми безготівкових розрахунків 22

1.4.1. Розрахунки платіжними дорученнями 22

1.4.2. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями 24

1.4.3. Розрахунки чеками 25

1.4.4. Розрахунки акредитивами 28

^ 1.4.5. Розрахунки платіжними вимогами 31

1.4.6. Інкасові доручення (розпорядження) 32

Розділ 2. Організація безготівкових розрахунків підприємств України на прикладі ВАТ “Гумотехніка” 34

^ 2.1. Економіко – організаційна характеристика ВАТ “Гумотехніка” 34

2.2. Особливості організації безготівкових розрахунків в ВАТ “Гумотехніка” 47

^ 2.3. Вексель як інструмент безготівкових розрахунків 48

2.3.1. Історія розвитку 49

2.3.2. Правове забезпечення 50

2.3.3. Види векселів та операції з ними 52

Розділ 3. Шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в господарському обороті України 60

Висновки 67

Список використаних джерел 69

Додатки 73Вступ
Сьогодні економіка України потребує швидких структурних та технологічних перетворень при одночасному вдосконаленні механізму безготівкових розрахунків, так як сучасний її стан характеризується розладом платіжно–розрахункової системи та платіжною кризою. Своєчасна і повна сплата доставленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг, інших боргових зобов’язань є однією з головних передумов та ознак ефективності функціонування економіки в цілому і кожного його суб’єкта окремо.

Від стану безготівкових розрахунків, своєчасного і повного надходження від платників коштів залежить стан грошового обігу, ціноутворення, кредитні відносини, фінансовий стан підприємств і, як підсумок, соціальний стан населення. В період економічної кризи порушується система безготівкових розрахунків, збільшується попит на готівку та кредит банків. Крім того, лібералізація цін ускладнила формування кредитних процесів банків, негативно вплинула на проведення безготівкових розрахунків. Таким чином, в сучасних умовах, коли спостерігається зниження рівня платоспроможності підприємств, порушення товарного і грошового обігу, неефективність діючого механізму розрахунків між підприємствами, який не стимулює їх до своєчасного виконання платежів, необхідно не тільки технічно здійснювати розрахункові операції, але і вдосконалювати організацію безготівкових розрахунків.

Беручи до уваги вищенаведене, актуальність даної роботи очевидна.

Метою дипломної роботи є вивчення організації безготівкових розрахунків і шляхів їх удосконалення.

Виходячи з зазначеної мети задачами дипломної роботи є розгляд сутності та принципів безготівкових розрахунків, вивчення документообігу при використанні різних форм безготівкових розрахунків, виявлення шляхів удосконалення безготівкових розрахунків. Об'єктом дослідження даної роботи є ВАТ “Гумотехніка”.

Методи, які були використані при роботі на дипломною роботою: статистичний, аналітичний, порівняльний, графічний, економіко-математичний (програмний пакет Microsoft Excel).

При написанні дипломної роботи був використаний статистичний, аналітичний матеріал, дані фінансової і бухгалтерської звітності; також використовувалася як періодична література, книги, так і законодавчі, нормативні і інструктивні матеріали, що стосуються даної теми.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Роботи: “Організація безготівкових розрахунків icon24. Напрями використання чистого прибутку підприємства
Принципи організації безготівкових розрахунків. У безготівкових розрахунках як постачальникам, так І покупцям необхідно дотримуватись...
Роботи: “Організація безготівкових розрахунків iconЛекція Організація І форми безготівкових розрахунків па підприємствах
Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст І значення для забезпечення господарської діяльності
Роботи: “Організація безготівкових розрахунків iconРинок продуктів продукти продукти гроші Підприємства
Грошовий обіг – це рух грошей у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання національного продукту, який здійснюється шляхом...
Роботи: “Організація безготівкових розрахунків iconУправління соціального захисту населення інформує
Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортного закладу. Змінами передбачено, що санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності...
Роботи: “Організація безготівкових розрахунків iconОрганізація обліку розрахунків по оплаті праці
Дослідження обліку розрахунків по оплаті праці на прикладі підприємства м
Роботи: “Організація безготівкових розрахунків iconДипломна робота на тему: „ платіжна система україни
Робота банку в пс полягає в проведенні безготівкових розрахунків в межах дії системи. Сьогодні банки України працюють як в національній...
Роботи: “Організація безготівкових розрахунків icon2 Організація грошових розрахунків підприємств
Сутність розрахункових відносин І принципи їх організації в народному господарстві
Роботи: “Організація безготівкових розрахунків icon"Організація грошових розрахунків (укр.)"
Платежі готівкою між підприємствами І фізичними особами за реалізовану продукцію … розрахунки
Роботи: “Організація безготівкових розрахунків iconВступ
Правильний вибір методів платежів І форм розрахунків, їх успішне застосування, визначають швидкість І гарантії оплати, вартість витрат,...
Роботи: “Організація безготівкових розрахунків icon4. Грошові розрахунки підприємств (4 год.)
Сутність І призначення грошових розрахунків в господарській діяльності підприємств. Порядок відкриття поточних та інших рахунків...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка