Київський національний торговельно-економічний університет
Скачати 137.32 Kb.
НазваКиївський національний торговельно-економічний університет
Дата конвертації20.11.2013
Розмір137.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Чернівецький торговельно-економічний інститут

 

Факультет міжнародної економіки та торговельного підприємництва
Кафедра міжнародної економіки

 

   

Кохал Ігор

  

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

 

Доповідь

 

З курсу "Міжнародні організації" 
 

(спеціальність 6.030503 – Міжнародна економіка,

4 курс, 341 група)

 

 

 

 

^ Науковий керівник

 

Бабінська О.В.

Соколюк О.В.

   

Чернівці – 2013

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) була створена на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршала по реконструкції Європи після Другої Світової війни. Починаючи з 1961 року, моменту свого створення, ОЕСР ставить за мету посилювати економіку країн-членів, щоб зробити її більш ефективною, просувати ринкову економіку, розвивати вільні обміни, сприяти зростанню як індустріально розвинутим країнам, так і тим, що розвиваються.

Цілями ОЕСР є:

- підтримка сталого економічного зростання
- зростання зайнятості населення
- підвищення рівня життя
- збереження фінансової стійкості
- економічна допомога іншим країнам у розвитку
- сприяння зростанню світової торгівлі.

ОЕСР сьогодні об'єднує 30 країн-членів і надає урядам цих країн рекомендації по вивченню, розробці та покращанню соціально-економічної політики. Вони включають в себе позитивний досвід, намагаються знайти шляхи вирішення спільних проблем, скоординувати внутрішню та міжнародну політику, які, особливо в час мондіалізації економіки, мають формувати все більше і більше однорідний ансамбль. Дискусії в рамках ОЕСР можуть розгортатися навколо чисто формальних рішень, наприклад, введення суперечливих юридичних норм, які заважають вільному переміщенню капіталів та послуг, виробленню заходів по боротьбі з корупцією або забороні державних субсидій у суднобудівництві. Але більш часто такі дискусії дозволяють урядам бути більш поінформованими з тим, щоб потім в національних рамках приймати рішення по всіх аспектах державної політики та краще відчувати їх вплив на міжнародну спільноту. Вони дають можливість пізнавати і діяти з урахуванням думок інших країн.

Головними напрямами діяльності ОЕСР є:

- надання допомоги країнам-учасницям для підвищення рівня їх економічного та соціального розвитку;

- сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються, шляхом надання технічної допомоги;

- налагодження відносин з органуми державної влади всіх рівнів країн-учасниць;

- підтримка зв'язків з іншими міжнародними організаціями для забезпечення ефективної співпраці та співробітництво з регіональними економічними організаціями;

- забезпечення ОЕСР інформацією, необхідною для діяльності, та взаємообміну інформацією;

- усунення перешкод в обміні товарами (послугами, роботами);

- надання допомоги в професійній підготовці кадрів у сфері науки й техніки.
 

ОЕСР - це клуб країн, які поділяють спільні ідеї. Це - "клуб багатих", оскільки його країни-члени виробляють 2/3 світових матеріальних цінностей та послуг, але це не приватний клуб. Головна вимога, щоб стати його членом, - поділяти принципи ринкової економіки та демократичного плюралізму.

 

Ядром цієї організації спочатку стали країни Європи та Північної Америки. Нині до ОЕСР входять: Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Іспанія, Ісландія, Ірландія, Італія, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція та Японія.

 

ОЕСР встановила в рамках програм чисельні контакти з іншими країнами світу, зокрема, республіками колишнього СРСР.

На сучасному етапі розвитку ОЕСР має таку структурну побудову:

1. Рада - провідний орган, до якого входить один представник з кожної країни-учасниці. Рада проводить засідання два рази в місяць під керівництвом Генерального секретаря. Діяльність цього органу носить переважно рекомендаційний характер і лише в окремих випадках приймаються обов'язкові постанови.

2. Виконавчий комітет - підпорядкований Раді, складається з 14-ти представників держав-членів, з них сім країн мають постійний статус (Велика Британія, Італія, Німеччина, Канада, Франція, США та Японія), а сім призначаються кожного року на ротаційній основі. Цей комітет здійснює контроль за діяльністю ОЕСР та готує матеріали на засідання Ради.

3. Комітети, експертні комісії. Комітет сприяння розвитку (КСР) є спеціалізованим комітетом ОЕСР, який розглядає питання та політику допомоги 21 державі: забезпечує необхідними ресурсами для допомоги країнам, що розвиваються, створює потенціал для розширення участі цих країн у світовій економіці.

До складу ОЕСР входить понад 20 спеціалізованих комітетів: з економічної політики; економіки та розвитку; з руху капіталів; з торгівлі; фінансових ринків; податкової політики; політики щодо споживчого ринку міжнародних інвестицій та ін. Ці комітети визначають загальноекономічну політику країн-учасниць, здійснюють нагляд за їх економічним та фінансовим станом, готують річний економічний огляд по всіх країнах ОЕСР.

4. Секретаріат - обирається на п'ять років Радою ОЕСР і складається з 13-ти директоратів, які за своєю організаційною побудовою і функціональним призначенням пов'язані з основними комітетами (економіка, статистика, співробітництво в галузі розвитку, торгівля, фінанси, податки й підприємництво та ін.). Секретаріат займається обробкою та підготовкою документів для обговорення, статистичних та дослідницьких матеріалів, публікацією доповідей з різних економічних та соціальних питань.

1900 співробітників секретаріату ОЕСР обслуговують прямо чи опосередковано діяльність комітетів. Секретаріат нараховує приблизно 700 економістів, вчених, юристів та інших спеціалістів, розосереджених між багатьма дирекціями, які виконують всі пошуки та аналізи з фундаментальних питань.

 

Керує секретаріатом Генеральний секретар, якому допомагають 4 його заступники. Генеральний секретар головує в Раді ОЕСР, забезпечуючи таким чином зв'язок між національними делегаціями та секретаріатом.

5. Центр співпраці з європейськими країнами з перехідною економікою, який створено в 1990 році з метою координації зв'язку між ОЕСР та країнами Східної і Центральної Європи. Центр здійснює діяльність у двох напрямах: 1) відкрита програма для 13-ти партнерів (серед них Україна та Росія); 2) програма для партнерів з перехідною економікою, яка забезпечує можливість економічної співпраці між країнами, які здійснюють швидкий перехід до ринкової економіки.

Обмін думками між країнами-членами ОЕСР базується на інформації та аналізі, які надаються секретаріатом цієї організації, що розташований в Парижі. Його робота організується за напрямками, аналогічними напрямкам роботи міністерств в урядах та в тісному контакті консультаційного плану з офіційними чинниками країн, які потім використовують у своїй роботі результати проведених аналізів. Ці ж результати слугують також базою для прийняття рішень країнами-членами ОЕСР, які збираються на засідання спеціалізованих комітетів.Саме в рамках роботи комітетів відбувається обмін основною інформацією. Комітети об'єднують представників національних адміністрацій країн чи делегацій цих країн при ОЕСР.

 

Вищим органом ОЕСР є Рада. Вона має право приймати рішення. До неї входять по одному представнику від кожної країни-члена ОЕСР та представник Європейської Комісії. Рада регулярно збирає послів країн при ОЕСР, щоб дати Генеральні директиви організації щодо робіт, які мають бути виконані.

 

Рада збирає один раз на рік міністрів країн-членів ОЕСР, які обговорюють основні поточні проблеми, чутливі з точки зору громадської думки, та визначають пріоритети організації на наступний рік.

Спеціалізовані комітети збираються для формулювання ідей та проведення аналізу прогресу, досягнутого у певних галузях, таких як міжнародна торгівля, державне управління, допомога розвитку чи фінансові ринки ОЕСР нараховує близько 200 комітетів, робочих груп та технічних підгруп. Біля 40 тисяч експертів, в основному високих функціонерів національних адміністрацій, беруть щорічно участь у засіданнях ОЕСР, щоб оцінити роботу, виконану секретаріатом, внести свої пропозиції та запропонувати нові проекти.

 

  

Офіційними мовами ОЕСР є англійська і французька.

 

Співробітники ОЕСР, як правило, громадяни країн-членів цієї організації, працюючи в статусі службовця міжнародної організації, не залежать від жодної національної адміністрації. Кадрова політика ОЕСР не базується на квотах географічного представництва, а виходить з необхідності представити широкий спектр компетентності та національностей.

 

 

^ Фінансування ОЕСР

 

ОЕСР фінансується країнами-членами цієї організації. Внесок кожної з країн в річний бюджет визначається по формулі, яка враховує "вагу економіки" цієї країни. Найбільшим контрибутором ОЕСР є США, які формують 25% бюджету цієї організації, за ними йде Японія.

 

За погодженням з Радою, країни можуть також фінансувати окремі програми та проекти.

 

Країни-члени ОЕСР на засіданні Ради самі визначають необхідний обсяг річного бюджету організації та програму її роботи. Нині річний бюджет організації становить близько 300 млн. дол. США.

  

^ Діяльність ОЕСР

 

На відміну від Світового Банку та Міжнародного валютного фонду, ОЕСР не надає фінансування. Організація є місцем вивчення та дискусій і здійснює пошуки та аналіз, які допомагають урядам визначити стратегію виходу на формальні угоди між країнами-членами і які будуть реалізовуватися національними інституціями чи в інших міжнародних домовленостях. Ця часто непомітна робота, на думку країн-членів ОЕСР, є основною і дуже ефективною, оскільки, починаючи із збору та аналізу даних, вона переходить у колективну дискусію щодо політики, яка проводиться. Взаємне вивчення урядами, багатостороннє спостереження та здійснення відповідного тиску (погоджуйтеся чи реформуйтеся) є найбільш ефективними засобами ОЕСР.

 

Визначаючи перешкоди на шляху ефективності, зростання та інновацій, ОЕСР часто спонукає уряди приймати складні політичні рішення з тим, щоб підвищити ефективність їх економік.

Дискусії, які іноді виникають в надрах самої ОЕСР, приводять до угод між урядами щодо застосування єдиних "правил гри" в питаннях міжнародного співробітництва. Ці дискусії можуть також виливатися або у формальні угоди, наприклад, щодо боротьби з корупцією, експортних кредитів, руху капіталів, прямих іноземних інвестицій, або у норми та моделі міжнародної фіскальної політики чи рекомендації та директиви щодо захисту навколишнього середовища.

 

 

^ Співробітництво з країнами, які не є членами ОЕСР

 

ОЕСР постійно розширює географічне поле своєї діяльності, встановлюючи прямі контакти з країнами, які не є членами цієї організації. Ці контакти направлені на сприяння економічній інтеграції шляхом надання у розпорядження цих країн досвіду, набутого в ОЕСР, а також врахування знань та точок зору цих країн.

 

Після розпаду радянського блоку у 1989 році, ОЕСР започаткувала програму допомоги країнам Центральної та Східної Європи. Приблизно в цей же час була започаткована структурована програма контактів з неєвропейськими країнами, економіка яких почала динамічно розвиватися. В Азії це - Гонконг, Китай, Малайзія, Сінгапур, Таїланд. В Латинській Америці - Аргентина, Бразилія, Чилі.

У 1998 році в рамках ОЕСР був створений Центр по співробітництву з країнами не членами цієї організації. Центр здійснює 2 типи програм. Один з них присвячений конкретним темам, наприклад, обміни, інвестиції, податки, охорона навколишнього середовища і об'єднує країни-члени та не члени ОЕСР. Інший має відношення тільки до однієї з країн, яка не є членом ОЕСР, чи до специфічного регіону. Найбільш важливими на сьогодні в Центрі є програми з Росією, Китаєм та країнами Балтійського регіону.

ОЕСР має свою сторінку в Інтернеті: www.oecd.org.

 

 

Структурні підрозділи ОЕСР

 

Крім Ради та Генерального секретаріату, ОЕСР має:

 • Виконавчу дирекцію;

 • Дирекцію по зв'язках з громадськістю;

 • Дирекцію з питань фінансів, податків та підприємств;

 • Дирекцію з питань харчування, сільського господарства та рибальства;

 • Дирекцію з питань співробітництва для розвитку;

 • Дирекцію з питань обмінів;

 • Дирекцію з питань захисту навколишнього середовища;

 • Дирекцію з питань статистики;

 • Дирекцію з питань освіти, зайнятості, праці та соціальних справ;

 • Дирекцію з питань науки, технології та промисловості;

 • Департамент з економічних справ;

 • Службу з питань державного управління;

 • Службу з питань розвитку територій.

Організаційно до ОЕСР входять також напів автономні структури:

 • Міжнародне енергетичне агентство;

 • Агентство ОЕСР з ядерної енергетики;

 • Європейська конференція міністрів транспорту;

 • Центр розвитку;

 • Центр з питань досліджень та інновацій в галузі освіти;

 • Клуб Саеля.
^

Автономні організації ОЕСР


Однією з найпотужніших організацій, які входять до системи ОЕСР, є "група Великої Сімки", створена в 1975 році з метою вирішення глобальних фінансових і валютних питань на рівні керівників урядів провідних країн Заходу. У 1997 році до цією організації вступила Росія, і групу стали називати "Великої Вісімкою" (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, СІЛА, Франція, Японія, Росія).

На засіданнях організації розглядаються питання досягнення збалансованої динаміки зростання основних обмінних курсів, координації та узгодження стратегій економічного розвитку, розробки загального економічного курсу провідних країн світу.

Автономним органом у межах ОЕСР є Міжнародне енергетичне агентство (MEA), створене в 1974 році, за участю всіх країн-учасниць ОЕСР, за винятком Ісландії та Мексики.

Організаційна структура MEA включає: Керуючу Раду, що складається з високопоставлених представників кожної держави, які відповідають за питання енергетики; постійні групи та спеціальні комітети (з питань довготермінової співпраці в галузі енергетики, надзвичайних ситуацій, ринків нафти та ін.); Секретаріат, який складається з експертів у галузі енергетики і виконує допоміжні функції.

Головні цілі та завдання MEA:

- співпраця з питань розвитку і застосування різних джерел енергії;

- заходи з підвищення ефективності використання енергії;

- забезпечення постійного функціонування системи інформації про стан міжнародного нафтового ринку;

- налагодження співпраці з країнами, що не входять до складу MEA, та міжнародними організаціями для розв'язання глобальних проблем розвитку енергетики;

- удосконалення системи подолання порушень у постачанні електроенергії.

До системи ОЕСР належить також Агентство з ядерної енергії (АЯЕ), утворене в 1958 році за участю країн-учасниць ОЕСР, за винятком Нової Зеландії та Республіки Корея. Мета діяльності цієї організації - співпраця між урядами країн-учасниць у використанні ядерної енергії як безпечного, економічного джерела.

Основними функціями Агентства з ядерної енергії відносяться: - оцінка внеску ядерної енергії до загального енергопостачання; - розвиток системи обміну науково-технічною інформацією; - організація міжнародних досліджень, підготовка програм розвитку ядерної енергетики; - заохочення до співпраці з гармонізації політики та практики регулювання ядерної енергії (захист людей від радіації та охорона довкілля).

Організаційна структура Агентства включає такі підрозділи: Рада ОЕСР; Виконавчий комітет з ядерної енергії; п'ять спеціалізованих комітетів (з розвитку ядерної енергетики та паливного циклу; з регулювання діяльності в галузі ядерної енергії; з безпеки ядерних приладів; з радіаційного захисту; з охорони здоров'я).

^ Співробітництво між Україною та ОЕСР

Співробітництво між Україною та ОЕСР започатковано у 1997 році шляхом підписання КМУ та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які надаються ОЕСР на території України. Угоду було ратифіковано Верховною Радою України у липні 1999 року (Закон України від 07.07.99 № 850-XIV).

З того часу представницькі делегації України на постійній основі беруть участь у заходах, що проводяться ОЕСР для країн, що не є членами цієї організації.

Співробітництво між Україною та ОЕСР здійснюється відповідно до Плану дій, який переглядається та затверджується щороку Координаційною радою у зв’язках з ОЕСР. Відповідальним за співробітництво України з ОЕСР центральним органом виконавчої влади визначене Міністерство економіки України.

^ Співробітництво України з ОЕСР на сьогодні здійснюється у рамках наступних підрозділів:

— Комітет зі сталі Директорату науки, технологій та промисловості ОЕСР. 14 грудня 2006 року ОЕСР прийнято рішення про надання Україні статусу повноправного члена Комітету зі сталі. Наразі в Україні тривають внутрішньодержавні процедури з набуття чинності Угодою між Урядом України та ОЕСР щодо участі в роботі Комітету зі сталі. Однак, враховуючи позицію Мінфіну щодо необхідності визначення реальних джерел подальшої сплати щорічних внесків, відповідні внутрішньодержавні процедури не завершені. Тим часом, Україна бере участь у засіданнях Комітету зі сталі у якості спостерігача.

— Комітет з державного управління ОЕСР. Україна має статус спостерігача у цьому комітеті з квітня 2008 року.

— Робоча група з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Комітету з питань економічного та соціального розвитку на місцевому рівні ОЕСР. Україна має статус спостерігача у цій Робочій групі з жовтня 2008 року.

Рішенням Ради ОЕСР від 16 листопада 2009 року Україну прийнято до складу членів Схем ОЕСР з сортової сертифікації та контролю за рухом насіння у міжнародній торгівлі, зокрема, до Схеми по насінню зернових (пшениці та ячменю) і Схеми по насінню кукурудзи та сорго в рамках Директорату у справах торгівлі та сільського господарства ОЕСР. Україна стала 58 країною-членом Схем сортової сертифікації. 23 грудня 2009 року рішенням секретаріату Міжнародної організації з контролю якості насіння (далі - ІСТА) лабораторії Української державної насіннєвої інспекції присвоєно статус «Акредитованої лабораторії ІСТА».

Завдяки цим рішенням Україна отримала можливість повноцінної участі у міжнародній торгівлі насінням. Впровадження в Україні сортової сертифікації насіння за Схемами ОЕСР, можливість оформлення єдиних сортових документів на насіння та акредитація лабораторії в ІСТА мають велике значення для збільшення урожайності основних сільськогосподарських культур, відкривають шлях українським селекційним сортам на світовий ринок насіння.

У листопаді 2009 року експертами ОЕСР у рамках Євразійської програми конкурентоспроможності було започатковано проект »Стратегія секторної конкурентоспроможності для України», покликаний забезпечити розвиток конкурентноздатності низки секторів української економіки, а також підготовку в рамках цього проекту документа «Огляд інвестиційної політики України», який має на меті покращити інвестиційну привабливість України для іноземних інвесторів. Презентація цього проекту ОЕСР для України відбулася 24 листопада 2009 року у Києві.

Список використаної літератури

1. Сайт Організаціі економічного співробітництва та розвитку - www.oecd.org.
2. Економіка (посібник) Втаманюк З. Г. К.: «Либідь» 2000.

3. Загальна економіка (підручник) Ватаманюк З. Г. за ред. Радіонової І. Ф. К.: «АПН» 2000.

4. Герчинкова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учеб. пособие / И.Н. Герчинкова. - М.: Консалтбанкир, 2000. - 624 с.

5. Моя економіка (посібник) за ред. Степаненка С. В. КНСУ, 2000.

6. Шреплер Х.-А. Международные организации: Справочник.—М., Междунар.отношения, 1995.

7. А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець, Міжнародні організації - Київ 2011

Схожі:

Київський національний торговельно-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
Фао продовольча І сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization)
Київський національний торговельно-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний...
Студентський науковий гурток «Міжнародники» (далі – Гурток) є добровільним некомерційним об’єднанням студентів, яке створене при...
Київський національний торговельно-економічний університет iconМіністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний...
У 1946 році Роланд Берілл (баррістер) І доктор Ланс Ваір (вчений, юрист) заснували в Англії товариство Mensa. У них виникла ідея...
Київський національний торговельно-економічний університет iconМіністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний університет
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері»,...
Київський національний торговельно-економічний університет iconМіністерство освіти І науки україни київський національний торговельно-економічний...
Міністри країн G8 зустрічаються протягом року. Зокрема, міністри фінансів G8 проводять зустрічі чотири рази на рік. Також мають місце...
Київський національний торговельно-економічний університет iconМіністерство освіти І науки україни київський національний торговельно-економічний...
Рішення створити міжнародну організацію, що усіляко сприяла би суспільному прогресу через встановлення й підтримання соціального...
Київський національний торговельно-економічний університет iconКиївський національний торговельно-економічний університет
Перш ніж приступити до встановлення ділових відносин з французькими фірмами, необхідно чітко поставити цілі цих відносин
Київський національний торговельно-економічний університет iconУкраїна, Київський національний торговельно-економічний університет
Становлення України як держави з розвинутою ринковою системою та входження її до світової економічної спільноти потребує докорінних...
Київський національний торговельно-економічний університет iconКиївський національний торговельно-економічний університет
Вихід радгосп-заводу “Алушта” на ринок Нової Зеландії шляхом створення філії “Alushta plus” та придбання сільськогосподарської землі...
Київський національний торговельно-економічний університет iconКиївський національний торговельно-економічний університет
Економічна І соціальна рада ООН (екосор) — головний орган з координації економічної діяльності Організацій Об’єднаних Націй (оон)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка