Інформаційний список довідкової літератури на допомогу вивченню шкільної програми
НазваІнформаційний список довідкової літератури на допомогу вивченню шкільної програми
Дата конвертації13.12.2013
Розмір41.3 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПИСОК ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НА ДОПОМОГУ ВИВЧЕННЮ ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


 1. Новий довідник: Історія України [Текст]. – К.: „Казка”, 2005 – 736 с.
 1. Великий довідник школяра: Гуманітарні науки (всесвітня історія, всесвітня література, англійська мова) 5-11 кл. [Текст]. Ч.2. – Харків: ВД „Школа”, 2006. – 656 с.
 1. Великий довідник школяра: Природничі науки (математика і інформатика, фізика, хімія, біологія, географія) 5-11 кл. [Текст]. Вид. 2. виправлене та доповнене. – Харків.: ВД „Школа”, 2006 – 1004 с.
 1. Губарев В. К. Довідник школяра і студента. Всесвітня історія [Текст] / В.К.Губарев. – Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2006. – 496 с.
 1. Губарев В. К., Трохимова З. В. Сучасний гуманітарний довідник школяра та студента [Текст] / В.К. Губарев, З. В. Трохимова. – Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2006. – 1248 с.
 1. Великий довідник школяра: Природничі науки [Текст] 5-11 кл. – 3-тє вид., випр. та доп. – Харків: ВД „Школа”, 2007. – 896 с.
 1. Новий довідник: Математика, Фізика [Текст]. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: ТОВ „Казка”, 2007. – 880 с.
 1. Новий довідник: Українська мова та література [Текст]. – К.: ТОВ „Казка”, 2007. – 864 с.
 1. Новий довідник: Географія [Текст]. / За ред. Л. В. Пасен. – К.: ТОВ „Казка”, 2008. – 992 с.


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
НА ДОПОМОГУ ВИВЧЕННЮ ПРЕДМЕТА „ЕКОНОМІКА”


 1. Мочерний С. Основи економічних знань [Текст]: Підручник / С.Мочерний. – К.: Академія, 2002. – 312 с.

 2. Васильков В. Г. Організація виробництва [Текст] Навч. посібник / В.Г.Васильков. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

 3. Економічна теорія [Текст] / За ред. Е. Воробйова. – К.; Х.: Глобус, 2003. – 704 с.

 4. Економічна історія України [Текст]: Навч. посібник / М.О.Ужренко, Е.А.Кузнєцов, Г.К.Парієнко та ін. – Х.: ТОВ „Одісей”, 2004. – 496 с.

 5. Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики [Текст]: Словник / А. Шимків. – К.: вид. дім „Києво-Могилянська Академія”, 2004. – 429 с.

 6. Варналій З. С. Основи підприємництва [Текст]: Навч. посібник / З.С.Варналій. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 350 с. – (Вища освіта ХХІ ст.)

 7. Говорушко Т. А., Тимченко О. І. Малий бізнес [Текст]: Навч. посібник / Т.А.Говорушко, О.І.Тимченко. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 200 с.

 8. Селезньов В. В. Основи ринкової економіки України [Текст]: Посібник. К.: А.С.К., 2006. – 688с., іл.

 9. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки [Текст]: Навч. посібник / Л.А.Швайка. – К.: Знання, 2006. – 435 с. – (Вища освіта ХХІ ст.)

 10. Жук М. В. Регіональна економіка [Текст]: Підручник / М.В.Жук, - К.: ВЦ „Академія”, 2008. – 416 с. (Альма-матер)

 11. Сизоненко В. О. Сучасне підприємництво [Текст]: Навч. посібник / В.О.Сизоненко. – К.: Знання-Прес, 2008 – 440 с.


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

НА ДОПОМОГУ ВИВЧЕННЮ „ПРАВОЗНАВСТВА”


 1. Котюк В. О. Основи держави і права [Текст]: Навч. посібник / В.О.Котюк. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.


У навчальному посібнику в популярній формі викладено основні питання теорії держави і права, окремих галузей права і законодавства України згідно з програмою вступних іспитів та викладання дисципліни з предмета „Основи правознавства”.

Посібник розрахований для студентів гуманітарних факультетів, абітурієнтів, учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, які вивчають курс „Основи держави і права” або „Правознавство”


 1. Правознавство [Текст]: навч. посібник / А.М.Колодій, О.В.Опришко (пер. авт. кол.), С.Е.Демський та ін.; За ред. В.В. Копейчикова – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 640 с.


У посібнику в формі доступних лекцій дається історія виникнення держави і права, розкриваються поняття держави, права, право творення, право реалізації, законності і правопорядку, правомірної та протиправної поведінки.

Посібник розрахований на учнів середніх шкіл, які оволодівають юридичними знаннями в межах діючої в системі Міністерства освіти і науки України програми з „Основ держави і правознавства”


 1. Загальна теорія держави і права [Текст]: [підручник для студентів юридичних спец.] / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, О.В.Петришина; За ред. М. В. Цвіка. – Харків: Право, 2002. – 432 с.

Підручник підготовлений до навчальної програми з правознавства. В ньому відбиті досягнення юридичної науки. Матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики.

Розрахований як на студентів ВНЗ, так і тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про державу і право.


 1. ^ Правознавство [Текст]: підручник / За відп. ред. О. В. Дзери. – 10-е вид., перероб і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007 – 848 с.


У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття, держави, права, право реалізації, розглянуто засади основних галузей права, а також системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридичної деонтології.

Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназії та ін. навч. закл., на абітурієнтів, які складатимуть вступні іспити з основ правознавства до юридичних факультетів.

Книга може бути використана для підготовки учнів до зовнішнього незалежного тестування.


 1. ^ Правознавство [Текст]: Підручник / А.У.Берлач, С.С.Бичкова, Д.О.Карпенко та ін. – К.: Всеукраїнська атестація видавців „Правова Єдність”, 2008. – 792 с.


У підручнику розглянуто теорію та історію держави і права, основи конституційного, муніципального, трудового, екологічного, земельного, цивільного та цивільно-процесуального, господарського, житлового, сімейного, фінансового, адміністративного, кримінального права, а також основи утворення і функціонування судових, правоохоронних та правозахисних органів і організацій України.

Для учнів спеціалізованих шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв, які опановують юридичні знання в межах програми з основ правознавства.


Схожі:

Інформаційний список довідкової літератури на допомогу вивченню шкільної програми iconП илип орлик – гетьман І автор першої конституції україни інформаційний список літератури
Завдяки діяльності Орлика європейській дипломатії прищеплювалася думка про політичну значущість І потрібність для
Інформаційний список довідкової літератури на допомогу вивченню шкільної програми iconСучасна лекція у вищій школі: Рекомендаційний список літератури
Думки щодо лекційної діяльності викладача є предметом дискусії. Лекція має нести в собі не лише інформаційний потенціал, а й соціально-педагогічний,...
Інформаційний список довідкової літератури на допомогу вивченню шкільної програми iconПлан список використанної літератури та джерел 1 список використанної літератури та джерел
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1998 р. – К.: Преса України, 1997. – 80с
Інформаційний список довідкової літератури на допомогу вивченню шкільної програми iconНа допомогу вчителям – предметникам, класним керівникам, учням інформаційний бюллетень
Збережемо красу землі для наших нащадків: Екологічне виховання (уроки, ігри) // Позакласний час. – 2006. №3 – С. 3-30
Інформаційний список довідкової літератури на допомогу вивченню шкільної програми iconТема: Поняття безробіття та шляхи її вирішення
Основними джерелами є підручники: з економічних теорій, коментар до законодавства про працю, де приведена класифікація основних видів...
Інформаційний список довідкової літератури на допомогу вивченню шкільної програми iconКруглий стіл для вчителів “До проблем шкільного підручника” вівторок
Мета: Дати учням загальні відомості про довідкову літературу та навчити користуватися словниками, довідниками та енциклопедіями....
Інформаційний список довідкової літератури на допомогу вивченню шкільної програми iconКонцепція державної цільової соціальної програми підвищення якості...
Схвалити Концепцію Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до...
Інформаційний список довідкової літератури на допомогу вивченню шкільної програми iconСписок використаної літератури
Вступ
Інформаційний список довідкової літератури на допомогу вивченню шкільної програми iconЗ м І с т вступ 3
Список використаної літератури 47
Інформаційний список довідкової літератури на допомогу вивченню шкільної програми iconРеферат Тема дипломної роботи
Тема дипломної роботи – „Пантелеймон Куліш – видавець літературно-художніх творів”. Дипломна робота включає в себе вступ, два розділи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка