Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1
Скачати 459.76 Kb.
НазваТеоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1
Сторінка1/4
Дата конвертації07.01.2014
Розмір459.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4
ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

Змістовий модуль 1.

Характеристика доіндустріальної економіки та економічні погляди того часу.

Тема 1. Предмет та метод історії економіки та економічної думки

План

/2 год./

 1. Предмет історії економіки та економічної думки.

 2. Методи дослідження .

 3. Мета, завдання, функції дисципліни.

 4. Цивілізаційний підхід в аналізі стадій господарського розвитку: етапи його розвитку, моделі та представники.

 5. Місце дисципліни в системі економічних наук.


^ Основні терміни і визначення:

Методи абстракції, дедукції та індукції, компаративний метод, еклектичний принцип, діалектичний метод, метод наукової абстракції, історичний та логічний методи, цивілізаційний підхід, моделі наукового пізнання.
Теми рефератів, доповідей:

1. Історіографія та джерела історії економіки та економічної думки.

2. Проблеми періодизації історії економіки та економічної думки.

3. Особливості методів дослідження історії економіки та економічної думки.

4. Місце історії економіки та економічної думки в системі економічних наук.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1. Перелічіть фактори, що зумовили появу дисципліни «Історія економіки та економічної думки».

2.Визначіть предмет історії економіки та економічної думки.

3. Мета і функції дисципліни.

4. Назвіть методи дослідження історії економіки та економічної думки.

5. Які є підходи до періодизації дисципліни.

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

1.Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція.

2.Економічне зростання і його детермінанти. Економічний розвиток, його критерії та детермінанти.

3.Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства.

Тестові завдання:

1. Історія економіки та економічної думки виникла як самостійна наука

а) в середині ХІХ ст., б) в кінці ХІХ ст.;

в) на початку ХХ ст.; г) в кінці XVIII cт.

2. Середньовіччя охоплює такі століття:

а) XV – XVII cт., б) XIII – XV cт.;

в) V – XV cт.; г) IV – X cт.

3. Автор п’ятиступінчатої системи періодизації:

а) Ліст, б) Ядгаров;

б) Лановик; г) Мечников.

4. Теорія "індустріального суспільства" започатковано:

а) Ароном, б) Ростоу;

в) Турен; г) Белл.

5. «Трактат про аса» Гільйома Боде було видано:

а) 1514 р., б) 1614 р.;

в) 1507 р.; г) 1600 р.

6. Формаційний метод періодизації історії економіки започаткував:

а) Маркс, б) Гільдебранд;

в) Боде; г) Кан.
Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій

План

/2 год./

 1. Привласнююче та виробничо-відтворююче господарства: визначення, структура, досягнення та обмеженість.

 2. Етапи розвитку первісного суспільства та суспільного розподілу праці.

 3. Риси господарств стародавнього Єгипту, Вавилона, Шумерського царства.

 4. Економічна думка стародавнього світу.

 5. Господарська діяльність в первісній історії України.

Основні терміни і визначення:

Первісне господарство, неолітична революція, натуральне господарство, привласнююче господарство, відтворююче господарство, община, рабство, східне рабство, азіатський спосіб виробництва, господарська діяльність, регулювання господарських відносин.

Теми рефератів, доповідей:

1. Вплив клімату на господарство людей в первісну епоху.

2. Господарство Перської держави.

3. Економічні погляди китайських мислителів.

4. Кодекс царя Хамураппі.

5. Основні ідеї економічного трактату «Архашастра».

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1. Перелічіть фактори, що зумовили перехід від привласнюючого до відтворюючого.

2.Господарства в період первісної доби.

3. Які ви знаєте країни східного рабства? Розкрийте його особливості.

4. У чому полягають особливості економічної думки стародавнього світу?

5. Охарактеризуйте найдавніші пам'ятки суспільної думки й поясніть значення висловлених у них поглядів.

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

 1. Неолітична революція та її вплив на господарський розвиток первісного суспільства.

 2. Система «влада-власність» та її роль в розвитку господарства Давнього Сходу.

Тестові завдання:

1. Найбільшого розквіту Вавілонське царство досягло за:

а) Хаммурапі, б) Дарія І;

в) Аменхотепа; г) Тутмоса.

2. Неолітична революція – це

а) утвердження відтворюючого господарства,

б) винайдення колеса,

в) опанування вогню.

3. До країн Стародавнього Сходу відносяться:

а) Китай, Вавилон, Єгипет, Македонія,

б) Спарта, Єгипет, Індія, Персія,

в) Єгипет, Ассірія, Індія, Вавилон.

4. До мислителів Ст. Китаю відносяться:

а) Конфуцій, Мен-цзи, Цзи Чань,

б) Конфуцій, Мен-цзи, Чандрагупта;

в) Конфуцій, Мен-цзи, Каутілья.

5. Пам’яткою суспільної думки Стародавньої Індії є:

а) “Артхашастра”, б) «Турботи і дні»;

в) «Держава»; г) “Настанови гераклеопольського царя своєму синові”.

6. Відтворююче господарство стало домінуючим у:

а) бронзовому віці, б) мідному віці;

в) залізному віці ; г) кам’яному віці.
Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.)

План

/2 год./

 1. Господарство Індії в другій половині І тисячоліття до н.е. та відображення його у праці „Артхашастра”.

 2. Господарський розвиток Китаю в осьовий час та його економічна думка.

 3. Господарський розвиток Давньої Греції в осьовий час.

 4. Реформи Солона.

 5. Економічні погляди Ксенофонта, Платона та Аристотеля.

 6. Особливості господарського розвитку Давнього Риму доби республіки.

 7. Закони ХІІ Таблиць.

 8. Характеристика аграрного господарства Стародавнього Риму у працях Катона Старшого, Варрона та Колумелли.

 9. Криза рабовласницької системи господарства та її висвітлення у працях Луція Колумелли.

^ Основні терміни і визначення:

Телести, “середземноморська тріада”, фети, поліс, фільварок, автаркія, ілот, сесахфія, фіаси, триби, оренда, класичне рабство, муніципія, патриція, плебс, колон,античне рабство,колонізація,поліс,автаркія,міняли-трапезити, регламентація виробництва і споживання, багатство, “Домострой”, поділ праці, “економіка”, “хрематистика”, еквівалентність обміну, пропорційність обміну, споживча вартість, мінова вартість, “природний” характер устрою держави.
Теми рефератів, доповідей:

1. Господарство Греції в період еллінізму.

2. Реформи братів Гракхів.

3. Грошова система Стародавнього Риму.

4. Порівняйте економічні вчення Платона та Арістотеля.

5. Економічний розвиток Стародавнього Риму в період імперії.

6. Характерні особливості античного рабства.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1. Які галузі виробництва розвинули стародавні греки? Якого рівня досягли їхня торгівля, фінанси, кредит?

2. Як розвивалися економічні зв'язки населення Північного Причорномор'я з

грецькими містами-полісами, розташованими на території України?

3. Чому господарство Стародавньою Риму називають класичним?

4. Що вам відомо про римське сільське господарство, ремесло, внутрішню і

зовнішню торгівлю?

5. Через які економічні причини зазнало краху античне рабовласницьке суспільство?

6. Охарактеризуйте найдавніші пам'ятки суспільної думки й поясніть значення висловлених у них поглядів.

9. Що таке економіка та хрематистика?

10. Чим відрізнялись економічні погляди давньогрецьких і давньоримських авторів?

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

 1. Осьовий час та його роль у формуванні Західної та Східної цивілізацій.

 2. Вілли та латифундії.

 3. Праці Ксенофонта («Домострой», «Про доходи).

 4. Праці Платона («Держава», «Закони»).

 5. Праці Аристотеля («Етика», «Політика», «Афінська політика»).

 6. Праця Катона Старшого «Про землеробство».

Тестові завдання:

1. Реформи Солона проводилися в:

а) Римі; б) Афінах;

в) Спарті; г) Карфагені.

2. Експортними товарами Афін були:

а) вино,оливки; б) раби, залізо; в) дерево, вино.

3. Хремастика – це:

а) велика торгівля і лихварство;

б) дрібна торгівля;

в) ведення домашнього господарства.

4. Основними галузями господарства в Спарті були:

а) сільське господарство:

б) торгівля;

в) ремесло, лихварство.

5. Назвіть форми ренти в Середньовіччі:

а) відробіткова, продуктова, грошова;

б) натуральна, грошова;

в) відробіткова, кредитна, натуральна.

6. Першим серед римських учених усвідомив неефективність рабської праці йекстенсивного розвитку латифундій:

а) Ціцерон,;б) Колумелла;

в) Сервій тулій; г) Варрон.
Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V – XV ст.)

План

/4 год./

 1. Характеристика розвитку феодального суспільства та економічна думка середньовіччя;

 2. Суть рентних відносин та їх види.

 3. Середньовічне місто та його роль у становленні ринкових відносин в Західній Європі.

4.Особливості середньовічної торгівлі.

5.Розвиток економічної думки середньовічного Сходу та Заходу.

6.Причини трансформації економічних поглядів.

7.Економічні погляди Хоми Аквінського.

8.Господарство Київської Русі та економічна думка в Україні часів середньовіччя( кодекс правових норм «Руська правда», «Повість врем’яних літ, «Повчання Володимира Мономаха»).

^ Основні терміни і визначення:

Рента, марка, алод, бенефіцій, феод, маєток-сеньйорія, процесс комутації, Ґанза, гільдії, комунальні революції, цехи, мануфактура, необхідний продукт, додатковий продукт, каноністи, левелери, дигери, вартість, ціна, цінність, “справедлива ціна”, лихварський капітал, процент, товар, багатство, торгівля, теорія соціального прогресу (соціальної фізики), необхідний і додатковий продукт, споживча вартість, вартість, ціна, багатство, торгівельний прибуток, полюддя.

Теми рефератів, доповідей:

1. Господарство варварських держав.

2. Економічні причини феодальної роздробленості Європи.

3. Середньовічне місто.

4. Економічні погляди ранніх християн.

5. Торгово-грошові відносини Середньовічної Європи.

6. Коран та його вплив на господарство арабів.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1. Охарактеризуйте шляхи формування, форми і типи власності в добу

Середньовіччя.

2. Розкрийте особливості становлення феодального господарства Франції, Англії, Німеччини, Візантії, скандинавських країн. У чому полягала спадковість господарського розвитку Західної Європи від античності до Середньовіччя?

3. Як і чому відбувалася еволюція феодального маєтку протягом XI—XV cт.? Як змінилися сеньйоріальноселянські відносини протягом цього періоду?

4. Розкрийте фактори розвитку і піднесення міст Західної Європи в XI — XV cт. Опишіть цеховий лад середньовічного ремесла, покажіть його економічну раціональність у XII — XV cт.

5. Охарактеризуйте риси, характер європейської торгівлі в середні віки, її головні шляхи і райони. Проаналізуйте процес утворення національних ринків.

6. Визначте характерні ознаки феодалізму.

7. Як на творчості Лі Гоу позначилася специфіка феодального розвитку Китаю?

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

 1. Висвітлення економічних ідей раннього середньовіччя в зведенні законів „Саліченська правда ”.

 2. Феодальні форми господарства та їх висвітлення у „Капітулярії про вілли”.

 3. Економічні ідеї мислителя арабського Сходу Ібн Хальдуна

 4. Ідеї Aвгустина Блаженного

Тестові завдання:

1. Повністю незалежне спадкове землеволодіння – це

а) бенефіцій; б) алод; в) марка.

2. Економічна історія Середньовіччя виділяє:

а) ранній, середній, пізній періоди,

б) ранній, високий, пізній періоди,

в) ранній і пізній періоди.

3. Автор металістичної теорії грошей:

а) Орем; б) Платон;

в) Аристотель; г) Солон.

4. Назвіть форми ренти в Середньовіччі

а) відробіткова, продуктова, грошова.

б) натуральна, грошова.

в) відробіткова, кредитна, натуральна.

5. Рух діггерів очолив:

а) Дж. Уінстпенлі, б) Т. Кампанелла;

в) Т. Мор; г) Т. Мюнцер.

6. Автор теорії суспільного прогресу:

а) Ібн Халдун; б) Н. Орем;

в) Ф. Аквінський; г) Августин.

7. Перші банкіри з’явилися в містах:

а) Іспанії; б) Італії;

в) Франції; г) Англіїї.

8. Мануфактури засновувалися на:

а) вільнонайманій праці,

б) праці залежних селян;

в) рабській праці.
Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVІ—перша половина XVII ст.)

План

/4 год./

 1. Вплив цивілізаційних факторів на становлення ринкового господарства в західноєвропейських країнах.

 2. Наслідки Великих географічних відкриттів та їх значення для розвитку світової економіки.

 3. Форми господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи та українських землях.

 4. Історичні передумови виникнення, загальна характеристика та етапи розвитку меркантилізму.

 5. Особливості меркантилізму в різних країнах.

 6. Особливості господарського розвитку українських земель у ХVІ-ХVІІ століттях.

 7. Економічні погляди В.Петті та П.Буагільбера.

Основні терміни і визначення:

Товарне господарство, соціальна диференціація, розширене відтворення, наймана робоча сила, технічний прогрес, мануфактура, мануфактурне виробництво, великі географічні відкриття, економічні зв’язки, світовий ринок, революція цін, світова колоніальна система, аграрний переворот, лендлорди, процес “обгороджування”, первісне нагромадження капіталу, протекціоністська політика, джентрі, меркантилізм, торговий баланс, грошовий баланс, чистий продукт, земельна рента,суспільне відтворення.

Теми рефератів, доповідей:

1. Економічні причини Нідерландської буржуазної революції.

2. Революція цін та її наслідки для економіки Європи.

3. Охарактеризуйте розвиток меркантилізму в Англії.

4. Розкрийте історичне значення меркантилізму в економічній науці.

5. Економічні причини Англійської буржуазної революції.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1. Назвіть економічні причини і наслідки географічних відкриттів.

2. Обґрунтуйте положення про те, що зародження індустріального суспільства у країнах Західної Європи почалося в XVI cт.

3. Дайте визначення мануфактури, її типів. Розкрийте особливості мануфактурного періоду в розвитку промисловості у країнах Західної Європи.

4. Розкрийте значення буржуазних революцій XVI—XVIII cт. для становлення індустріального суспільства.

5. Які наслідки аграрного перевороту в Англії? Які факти свідчили про

прогресивний розвиток сільського господарства у країнах Західної Європи?

6. Як здійснювався процес формування і розвитку внутрішніх національних і

світового ринків?

7. Чим історично зумовлене виникнення меркантилізму? Поясніть значення великих географічних відкриттів.

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

 1. Наслідки Великих географічних відкриттів та їх значення для розвитку світової економіки.

 2. Господарства суспільств Європейської цивілізації на етапі становлення централізованих імперій.

 3. Особливості меркантилістської політики західноєвропейських держав в період зародження ринкового господарства.

Тестові завдання:

1. Перша буржуазна революція відбувалася в:

а) Англії; б) Голландії; в) Франції.

2. Основним економічним центром Голландії з XVII ст. став:

а) Антверпен;б) Амстердам; в) Роттердам.

3. В XVI ст. найрозвинутішою провінцією Іспанії була:

а) Нідерланди; б) Америка;в) Філіппіни.

4. Великі географічні відкриття почалися в:

а) XV cт.; в) XІІІ ст.;

б) XVI ст.; г) XIV cт.

5. «Революція цін» відбулася в:

а) XV cт.; в) XІІІ ст.

б) XVI ст.; г) XIV cт.

6. Меркантилізм поділяється на:

а) ранній і пізній; б) первинний і вторинний;

в) розвинений і нерозвинений; г) ранній, середній і пізній.

7. Теорія активного грошового балансу існувала в період:

а) раннього меркантилізму;

б) пізнього меркантилізму;

в) розвиненого меркантилізму.
  1   2   3   4

Схожі:

Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою другої частини курсу (5-й триместр) є розкриття...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою першої частини курсу (4-й триместр) є розкриття...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconПрактичних занять з дисципліни
Змістовий модуль Основи інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я. Методологія обробки та аналізу медичних даних. Формалізація...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКалендарно-тематичний план практичних занять з дисципліни «догляд за хворими (практика)»
Змістовий модуль «Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі»
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconЕкономічна думка стародавнього світу
Зародження економічної думки збігається зі становленням людсь­кого суспільства. Початок викладу історії економічної думки пов'яза­ний...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 icon1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм
Процес вивчення курсу історії економічної думки багато в чому залежить від вдалого використання та співставлення раніше отриманих...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКалендарно-тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини
Змістовий модуль Основні симптоми та синдроми при захворюваннях органів дихання
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconІндивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології)
Змістовий модуль Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка