Звіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Скачати 378.89 Kb.
НазваЗвіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Сторінка1/4
Дата конвертації30.01.2014
Розмір378.89 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4
Звіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного і соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
У 2006 році робота виконавчих органів Луганського міської ради|поради| була спрямована|спрямована| на подальшу|дальшу| стабілізацію діяльності економічного комплексу, перш за все|передусім| промисловості, малого і середнього бізнесу, на боротьбу з|із| тіньовою економікою.

Темп зростання промислового виробництва в 2006 році по місту склав 105,7 відсотка до відповідного періоду 2005 року.

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств м.Луганська за січень-листопад 2006 року склав 4832,8 млн. грн. або 13,4 відсотка від загального обсягу реалізованої продукції по області.

Із загального обсягу реалізованої продукції питома вага сировинної продукції складає 48,6 відсотка, інвестиційної – 26,4 відсотка, товарів широкого споживання – 23,7 відсотка, товарів довгострокового споживання – 1,3 відсотка.

За 2006 рік підприємствами міста, які здійснювали будівельні роботи, виконано робіт на cуму 370,5 млн. грн., що на 4,6 відсотка більше, ніж у 2005 році.

Слід зазначити, що 26 відсотків загального обсягу будівництва області виконано підприємствами міста Луганська.

У 2006 році працювало 89 відсотків загальної кількості підприємств міста. Наростили обсяги будівництва 50,7 відсотка працюючих підприємств, що на 14,6 в. п. більше, ніж у 2005 році.

У грудні 2006 року на підприємствах, в установах та організаціях (без урахування зайнятих на малих підприємствах), а також у бюджетних установах та громадських організаціях м.Луганська було зайнято 145,9 тис. чол., яким нараховано 174,5 млн. грн.

Заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника по місту у грудні 2006 року склала 1196,3 грн. і перевищує рівень мінімальної заробітної плати та рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 3,0 та 2,4 рази відповідно. Порівняно з попереднім місяцем заробітна плата збільшилась на 13,3 відсотка, або на 140,51 грн.

На промислових підприємствах рівень заробітної плати нижчий ніж середній показник по місту на 0,2 відсотка і дорівнює 1193,7 грн., що на 7,5 відсотка більше, ніж у попередньому місяці.

Залишається проблемою у місті заборгованість із виплати заробітної плати, яка на 1 січня 2007 року становила 15,8 млн. грн., що на 32 відсотка менше, ніж у попередньому місяці і на 0,1 відсотка більше, ніж на 1 січня 2006 року.

По економічно активних підприємствах сума боргу по заробітній платі становила 5,1 млн. грн., що на 54,9 відсотка менше, ніж у попередньому місяці і на 5,8 відсотка менше, ніж на 1 січня 2006 року.

Із суми боргу економічно активних підприємств 52,4 відсотка припадає на промисловість, 22,9 відсотка - на підприємства, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям, 11,5 відсотка – на будівництво, 5,3 відсотка – на транспорт та зв’язок.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 січня 2007 року становила 2,4 тис. чол., що склало 1,7 відсотка до загальної чисельності штатних працівників. По підприємствах-банкрутах сума боргу по заробітній платі становила 9,7 млн. грн., що на 11 відсотків менше, ніж у попередньому місяці і на 5,9 відсотка більше, ніж на 1 січня 2006 року.

По економічно неактивних підприємствах, що призупинили діяльність у 2001-2005 роках, сума боргу по заробітній платі становила 1,0 млн. грн., що на 0,5 відсотка більше, ніж у попередньому місяці і на 17,1 відсотка менше, ніж на 1 січня 2006 року.

Роздрібний товарообіг за січень-вересень 2006 рік склав 1241,4 млн. грн., у т.ч.: продовольчі товари – 461,8 млн. грн., непродовольчі товари – 779,6 млн. грн. Темп зростання роздрібного товарообігу до відповідного періоду 2005 року склав 133,1 відсотка.

У 2006 році населенню реалізовано платних послуг на 581,1 млн. грн. (34,3 відсотка від обсягу вироблених послуг), що на 24,4 відсотка більше, ніж у відповідному періоді 2005 року.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування за 2006 рік склав 115,4 млн. грн. прибутку, за відповідний період 2005 року це був збиток у сумі 82,4 млн. грн. Збиткового фінансового результату зазнали підприємства промисловості (35,2 млн. грн.) та транспортні підприємства (0,8 млн. грн.).

Найбільший позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування отримали підприємства оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами, послуг з ремонту (104,0 млн. грн.), підприємства, які займаються сільським господарством, полюванням та лісним господарством (21,0 млн. грн.) та підприємства, які займаються фінансовою діяльністю (13,5 млн. грн.).

Прибуткові підприємства отримали прибуток 430,5 млн. грн., що на 87,7 відсотка більше проти 2005 року. Питома вага прибуткових підприємств становила 69,3 відсотка.

Збитково працювали 30,7 відсотка підприємств, ними допущено збитків на суму 315,1 млн. грн., які порівняно з 2005 роком збільшилися на 3,4 млн. грн.

Збиток склався за рахунок ДП “Луганськвугілля”, ЗАТ “Луганський завод колінчастих валів”, ВАТ Холдінгова компанія “Луганськтепловоз”, ДП ВО Луганський “Верстатобудівний завод”.

Дебіторська і кредиторська заборгованість (з урахуванням|з врахуванням| довгострокової) суб'єктів господарювання міста Луганська (без малих підприємств і бюджетних установ) на 1 січня 2007 року склала відповідно 5791,1 і 7905,1 млн. грн.

Порівняно з попереднім періодом дебіторська заборгованість збільшилася на 20,2 відсотка, кредиторська на 14,6 відсотка. З початку року заборгованість також збільшилася, дебіторська заборгованість на 24,5 відсотка, кредиторська - на 17,9 відсотка.

Значна частина|частка| дебіторської і кредиторської заборгованості в загальному|спільному| обсязі|обсязі| приходиться на поточну заборгованість (97,2 і 87,6 відсотка). Довгострокова заборгованість складає відповідно 2,8 і 12,4 відсотка.

За видами економічної діяльності найбільша питома вага поточної дебіторської і кредиторської заборгованості приходиться|припадає,приходиться| на промисловість, дебіторська заборгованість - 69,3 відсотка (3902,3 млн. грн.), кредиторський - 67,5 відсотка (4679,0 млн. грн.).

Майже вся сума в обсязі дебіторської і кредиторської поточної заборгованості промислових підприємств приходиться |припадає,приходиться| на підприємства, які займаються виробництвом і розподілом електроенергії, газу і води 84,4 відсотка і 73,5 відсотка (відповідно 3291,6 млн. грн. і 3440,8 млн. грн.).

Значну частину|частку| поточної заборгованості в загальному|спільному| обсязі |обсязі| мають підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого|особового| споживання|вжитку| (23,9 відсотка дебіторської і 25,4 відсотка кредиторської заборгованості).

Частина|частка| простроченої заборгованості в загальній|спільній| сумі поточної дебіторської заборгованості на 1 січня 2007 року склала 47 відсотків, кредиторської - 45,6 відсотка.

Результати роботи виробничого комплексу міста впливають на можливості|спроможності| соціального розвитку міста, рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| проблем в міському господарстві,|зрешт на рівень життя і умов мешкання жителів|мешканців| міста.

Першочерговим завданням|задачею| виконавчих органів Луганської міської ради у 2006 році було дослідження|вишукування| резервів джерел наповнення прибуткової частини|частки| бюджету міста.

У 2006 році надходження|вступу| в прибуткову частину|частку| бюджету міста Луганська склали 477,0 млн. грн., з|із| них доходи загального|спільного| фонду|фундації| без урахування міжбюджетних трансфертів склали 264,6 млн. грн., доходи спеціального фонду|фундації| без урахування міжбюджетних трансфертів – 60,9 млн. грн. В порівнянні з 2005 роком надходження|вступу| до бюджету міста збільшилися на 143,6 млн. грн.

Одним з основних джерел наповнення прибуткової частини|частки| бюджету міста є|з'являється,являється| податок з доходів фізичних осіб, які у 2006 році склали 200,5 млн. грн., що більше надходжень|вступи| 2005 року на 53,0 млн. грн. Це обумовлено позитивними тенденціями в роботі підприємств, збільшенням зайнятості населення, а також збільшенням легалізації доходів громадян. Найбільшими платниками податку з доходів фізичних осіб в 2006 році були|з'являються,являються|: ВАТ ХК| „Луганськтепловоз”,|спільної| ТОВ| НПЦ| „Екосфера”, ВНУ| ім.В.Даля, Вагонне депо Луганськ Донецької залізниці, ЛФ| ОАОТ| „Укртелеком”.

Значно збільшилися надходження|вступи| до бюджету міста Луганська платні|плати| за оренду землі|грунту|. Надходження|вступи| 2006 роки склали 10,3 млн. грн., що перевищує надходження|вступи| 2005 роки на 3,2 млн. грн. У 2006 році збільшилися також і надходження|вступи| платні|плати| за оренду приміщень|помешкань| комунальної власності на 1,2 млн. грн.

На вирішення основних проблем, які існують в економічному комплексі міста, направлені заходи, цілі та визначено пріоритети, які були затверджені програмою економічного і соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік.

Фінансовим забезпеченням програми є кошти міського бюджету та залучені на добровільних засадах кошти підприємств, закладів, організацій та громадян.

На реалізацію Програми на 2006 року планувалося 100,2 млн. грн. за рахунок усіх джерел фінансування. Фактично за 2006 рік за рахунок усіх джерел було профінансовано 89,9 млн. грн.

^ Реалізація пріоритетів соціально-економічного розвитку м.Луганська

в 2006 році
У сфері ринку праці та соціальної політики
За 2006 рік рух робочої сили по Луганському міському центру зайнятості склав 9553 особи ( за 2005 рік – 9396 осіб ).

4425 осіб було працевлаштовано на нове місце роботи ( у 2005 році – 4420 осіб), що складає 46,3 відсотка до руху робочої сили. Із загальної чисельності працевлаштованих жінки складають 2600 осіб, молодь до 35 років – 2433 особи. Відповідно у 2005 році : жінки -2615 осіб , молодь – 1677 осіб.

Протягом 2006 року були укладені угоди щодо надання дотації на створення додаткових робочих місць з 72 підприємствами та 10 фізичними особами (працевлаштовані – 154 мешканця міста Луганська та 12 мешканців інших міст).

Важливим напрямком діяльності реалізації політики підвищення зайнятості населення є одноразова виплата допомоги для заняття безробітними підприємницькою діяльністю. Протягом 2006 року 95 осіб з безробітних громадян отримали одноразову допомогу по безробіттю.

Серед соціально незахищених громадян 9,5 відсотка отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю.

Проходили навчання та перенавчання 1252 чоловік (13,1 відсотка до руху робочої сили).

В громадських роботах взяли участь 1788 чоловік (18,7 відсотка до руху робочої сили). Для організації цих робіт було укладено 128 договорів з підприємствами, організаціями та установами міста.

Витрати на організацію та проведення таких робіт склали 327,9 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів Фонду - 69,5 відсотка, міського бюджету -7 відсотків, підприємств -23,5 відсотка.

Протягом 2006 року на обліку у центрі зайнятості перебувало 1529 осіб, що потребують соціального захисту, з яких було працевлаштовано 275 осіб.

За звітний період до Луганського міського центру зайнятості звернулось 73 особи з обмеженою працездатністю за допомогою у працевлаштуванні. 10 осіб цієї категорії громадян були працевлаштовані, 2 особи прийняли участь в оплачуваних громадських роботах.

З метою збереження перспективних та створення нових робочих місць,, розвитку трудового потенціалу, удосконалення системи соціально–трудових відносин, становлення соціально орієнтованого ринку праці, в 2006 році було проведено 35 „Ярмарок вакансій” та „Міні - ярмарок вакансій”, „Дні відкритих дверей у службі зайнятості”, 57 „Презентацій професій” і „Презентацій роботодавця”, працювала лінія „Прямих телефонних дзвінків”.

Для реалізації цільової програми соціального захисту населення „Турбота” на 2006-2010 роки з міського бюджету у 2006 році було виділено 1692,3 тис. грн. (з урахуванням районів), що більше, ніж у 2005 році на 303,9 тис. грн. , або на 21,9 відсотка, у тому числі:

1. Надано адресної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам у сумі 410,4 тис. грн. (з урахуванням районів), з них:

22,2 тис. грн. - на поховання померлих громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

111,9 тис. грн. - на виплати Луганського міського голови довгожителям міста;

66,9 тис. грн. - одноразова грошова допомога сім’ям воїнів загиблих в Афганістані та сім’ям загиблих внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпеченим сім’ям, що виховують дітей інвалідів віком до 16 років.

2. Натуральна допомога на соціально-побутові послуги надана у сумі 105,3 тис. грн. (з урахуванням районів), з них:

- надано безкоштовних продуктових наборів громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, проведено благодійні обіди на суму 22,0 тис. грн.;

- придбано та відремонтовано взуття та одяг для малозабезпечених громадян на суму 18,0 тис. грн.;

- придбано молочних сумішей та продуктів дитячого харчування для покинутих немовлят на суму 31,4 тис. грн.

3. Додаткові до встановлених законодавством пільги по соціальному захисту населення у сумі 400,4 тис. грн., з них:

-відшкодування витрат загальним і спеціалізованим поліклінікам на зубопротезування пільговим категоріям громадян у сумі 175,0 тис. грн.;

-придбання слухових апаратів, засобів пересування на суму 23,1 тис. грн.;

-додаткові витрати до встановлених законодавством пільги по соціальному захисту населення по абонентній платі та установці квартирних телефонів у сумі 137,7 тис. грн.

4. На фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів, міської ради жінок з міського бюджету було виділено 240,0 тис. грн.

5. Додаткові до встановлених законодавством пільги по соціальному захисту населення на житлово-комунальні послуги на суму 536,2 тис. грн. (з урахуванням районів).

З метою підвищення добробуту та поліпшення життя людей МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зверталось до підприємств міста з проханням надати благодійну допомогу на вирішення соціальних питань громадян, які її потребують. Так, у 2006 році за рахунок цих коштів надано соціальної допомоги на суму 220,6 тис. грн.

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 25,8 млн. грн. було відшкодовано витрат за житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та паливо.

У місті діє Луганський міський центр щодо надання соціальних послуг і 4 районних територіальних центри по обслуговуванню громадян похилого віку, інвалідів, інших соціально незахищених категорій населення.

Для виконання заходів міських програм реабілітації та матеріально-побутового забезпечення інвалідів у місті створено відділення ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, діяльність якого спрямована на поліпшення, або відтворення життєдіяльності, їх соціальну адаптацію та повернення до повноцінного життя. Також створено відділення обліку бездомних громадян, діяльність якого спрямована на поліпшення, або відтворення життєдіяльності, їх адаптацію та повернення до повноцінного життя.


^ У сфері розвитку підприємництва

Мале підприємництво міста Луганська представлене 4,6 тис. малими підприємствами та 24,3 тис. суб’єктами малого підприємництва.

У місті спостерігається тенденція збільшення кількості діючих малих підприємств. Їх кількість склала 83,8 відсотка до загальної кількості підприємств міста. На одному підприємстві в середньому працює 5 осіб.

На 10 тис. осіб населення приходиться 94 малих підприємств ,що в 2 рази більше середнього показника по області.

На малих підприємствах працює біля 26 тис. осіб.

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників на малих підприємствах у 2005 році склала 384 грн., що на 29,7 відсотка більше, ніж за минулий період.

Розвиток підприємницької діяльності має значний вплив на економічне зростання, стабілізацію ціноутворення, розширення господарських зв’язків і забезпечення продуктивної зайнятості. За 2006 рік до міського бюджету надійшло 2077,2 тис. грн. фіксованого податку, 12904,7 тис. грн. єдиного податку, 196,8 тис. грн. від сплати торгових патентів.

Аналіз галузевої структури малих підприємств свідчить про те, що найбільша кількість підприємств зосереджена в оптовій та роздрібній торгівлі – 41,8 відсотка підприємств, операції з нерухомістю здійснюють 21,4 відсотка, у промисловості зосереджено 14,8 відсотка, інші послуги надають 22,0 відсотка підприємств.

На 4,2 відсотка зріс у 2005 році обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємствами малого бізнесу у порівнянні з минулим періодом. Ними було реалізовано продукції, робіт та послуг на суму 1365,8 млн. грн, або 7,4 відсотка до загального обсягу по місту.

За 2005 рік малими підприємствами отримано прибуток у сумі 14,4 млн. грн. Загальна кількість малих підприємств, які одержали прибуток – 67,2 відсотка, збиток - 32,8 відсотка.

Згідно із Стратегічним планом економічного розвитку міста Луганська на період 2007-2011 роки передбачається постійне партнерство між міською владою і підприємцями для реалізації комплексної програми економічного розвитку міста. В процесі впровадження плану розроблятимуться документи, програми, сумісні проекти, створюватимуться бази даних. Все це поліпшить бізнес-середовище, підтримку малих і середніх підприємств, збільшить обсяг інвестицій.

З кожним роком зростає частка малих і середніх підприємств в Луганську. Успішність таких підприємств, перш за все, залежить від доступності зовнішніх фінансових ресурсів, але для стабільного розвитку необхідно:

-доступ до інформації щодо дозвільної системи;

-сприяння органів місцевої влади;

-інвестування в нові технології;

-співпраця з іншими підприємствами;

-доступ до нових ринків збуту продукції.

Зростання малого і середнього бізнесу можливе завдяки місцевій економічній політиці і програмам, які покращують місцевий бізнес-клімат та забезпечують доступ до капіталу і технічної допомоги. Метою розробки Плану дій з розвитку і підтримки малого і середнього бізнесу є створення бізнес - клімату, щодо заохочування місцевих підприємців організовувати свою діяльність так, щоб мати можливість швидко і гнучко знаходити і використовувати нові напрями.

У м.Луганську – одному з перших міст України, були створені та діють Єдиний реєстраційний та Єдиний дозвільний офіси.

Створені та діють: Координаційна рада з питань розвитку підприємництва у м.Луганську, «Гаряча лінія»з питань підтримки розвитку підприємництва в м.Луганську, яка надає роз’яснення щодо питань законодавства та оподаткування, регуляторної політики щодо підприємницької діяльності в України. На забезпечення функціонування „Гарячої лінії ” у 2006 році витрачено 12,0 тис. грн. з міського бюджету.

Ведеться робота з подальшого формування ефективної мережі інфраструктури підтримки підприємництва: у місті діють 6 бізнес – центрів; 14 кредитних спілок. Працюють 2 Фонди підтримки підприємництва, 40 інформаційно–консультативних установ, основною метою діяльності яких є захист прав та інтересів підприємців.

В 2005 році суб’єктами господарювання було передано в оренду 15,3 тис.кв.м. приміщень, які знаходяться у комунальній власності, за 2006 рік – 7,1 тис.кв.м.

Протягом поточного року для задоволення потреби підприємств у кадрах та створення додаткових можливостей у працевлаштуванні незайнятих громадян міським центром зайнятості були проведені Ярмарки вакансій. Результатом діяльності стало працевлаштування 3550 безробітних, у тому числі фізичними особами працевлаштовано 2415 чол.

За 2006 рік 65 осіб отримали одноразову допомогу для започаткування власної справи у сумі 149,5 тис. грн.

Управлінням економіки Луганської міської ради спільно з Луганською міською радою підприємців у 2006 році проводилися семінари.

Для забезпечення мешканців міста продовольчими товарами місцевих товаровиробників та стабілізації цінового рівня проведені виставки та ярмарки продукції, виробленої підприємствами м.Луганська.

  1   2   3   4

Схожі:

Звіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік iconПрограми економічного І соціального розвитку міста Луганська
Аналіз та оцінка стану розвитку міста Луганська свідчить, що реалізація завдань Програми економічного І соціального розвитку міста...
Звіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Звіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Звіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік iconЛуганська міська рада четверте скликання Сорокова сесія рішення
Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Звіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік iconЗвіт про результати виконання за 2005 рік Програми економічного І...
Ених реформ, що відбувалися у місті, а також на закріплення позитивних тенденцій розвитку та створення умов для стійкого економічного...
Звіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік iconРозвиток основних галузей економіки
Додаток 5 до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Звіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік iconЗвіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І...
Ямованності ринкових реформ, що відбувалися у місті, а також на закріплення позитивних тенденцій розвитку та створення умов для стійкого...
Звіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік iconКошти необхідні на реалізацію заходів, тис грн
Додаток до звіту про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік
Звіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік iconПерелік закладів освіти, в яких здійснені ремонтні роботи
Додаток №5 до додатку до звіту про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська...
Звіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка