А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Скачати 360.29 Kb.
НазваА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Сторінка2/3
Дата конвертації31.01.2014
Розмір360.29 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3
Тема 1 . Розробка стратегії розвитку підприємства
Зміст

Вступ

 1. Сутність та зміст стратегічного планування на підприємстві.

 2. Основні етапи стратегічного планування на підприємстві.

 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

 4. Оцінка можливостей розвитку підприємства.

  1. Оцінка зовнішніх та внутрішніх чинників розвитку підприємства.

  2. Аналіз результатів діяльності підприємства.

 5. Вибір та обґрунтування стратегії розвитку підприємства.

  1. Уточнення місії, цілей, завдань розвитку підприємства.

  2. Обґрунтування базової та функціональної стратегій.

  3. Розробка стратегічного плану розвитку підприємства.

Висновки та пропозиції.

Література: [3], [4], [5], [6], [7].
Тема 2. Розробка плану по збуту продукції
Зміст

Вступ.

 1. Сутність та зміст планування продаж.

 2. Методи визначення обсягу продаж.

 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

 4. Оцінка збутової діяльності підприємства.

  1. Аналіз продаж і оцінка витрат на збут продукції.

  2. Організаційно - економічні проблеми збуту продукції.

 5. Розробка плану збуту продукції.

  1. Дослідження кон'юнктури ринку.

  2. Планування асортименту продукції.

  3. Оцінка конкурентоспроможності товару.

  4. Обґрунтування відпускної ціни.

  5. Розробка плану продаж товарів.

Висновки та пропозиції.

Література: [15], [16], [17], [18].

Тема 3. Планування виробництва продукції на підприємстві
Зміст

Вступ

 1. Сутність та зміст планування виробництва продукції на підприємстві.

 2. Показники плану виробництва продукції та їх розрахунок.

 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

 4. Аналіз плану виробництва продукції на підприємстві.

4.1 Аналіз обсягів виробництва загалом і по асортименту.

  1. Аналіз обсягів виробництва по якості продукції.

  2. Аналіз ритмічності виконання плави виробництва продукції.

 1. Оптимізація виробничої програми.

  1. Заходи по оптимізації виробничої програми.

  2. Планування номенклатури продукції та обсягів виробництва у натуральному вираженні з урахуванням запланованих заходів.

  3. Розрахунок вартісних показників виробничої програми з урахуванням запланованих заходів.

Висновки та пропозиції.

Література: [2], [9], [15], [18], [19].
Тема 4. Оперативно-календарне планування на підприємстві
Зміст

Вступ.

 1. Задачі і зміст оперативного планування на підприємстві.

 2. Диспетчеризація виробництва.

 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

 4. Аналіз оперативно-календарного планування на підприємстві.

  1. Розрахунок тривалості виробничого циклу.

  2. Визначення календарних випереджень у роботі окремих виробничих підрозділів.

  3. Складання плану графіку виконання конкретних замовлень та зведеного графіка виконання замовлень згідно виробничої програмі на плановий період.

  1. Розрахунки завантаження обладнання і виробничих площ за календарними періодами.

 1. Напрямки удосконалення оперативно календарного планування на підприємстві.

Висновки та пропозиції.

Література: [2], [9], [15].


Тема 5. Планування матеріально - технічного забезпечення виробництва
Зміст

Вступ

  1. Види та структура матеріальних ресурсів підприємства.

  2. Зміст плану матеріально-технічного забезпечення виробництва, методи і порядок розрахунку потреби підприємства у матеріальних ресурсах.

  3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

  4. Аналіз використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

  5. Аналіз стану запасів матеріальних ресурсів на підприємстві.

  6. Планування потреби і використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

  1. Розробка заходів по оптимізації використання матеріальних ресурсів.

  2. Розрахунок річної потреби по кожному виду ресурсів.

  3. Визначення потреби у виробничих запасах і нормативу оборотних засобів.

  4. Складання балансу матеріальних ресурсів.

Висновки та пропозиції.

Література: [2], [5], [9], [13], [15], [20].
Тема 6. Обґрунтування виробничої програми потужністю підприємства
Зміст

Вступ.

 1. Визначення виробничої потужності підприємства.

 2. Методика розрахунку показників виробничої потужності підприємства.

 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

 4. Аналіз балансу виробничих потужностей підприємства.

 5. Оцінка використання виробничих потужностей на підприємстві.

 6. Шляхи покращення використання виробничих потужностей підприємства.

 7. Розрахунок виробничої програми з урахуванням запропонованих заходів.

Висновки та пропозиції.

Література: [2], [5], [9], [13], [15], [20].
Тема 7. Планування потреби підприємства у персоналі
Зміст

Вступ

 1. Зміст та задачі плану по труду та персоналу.

 2. Основні показники плану та методика їх розрахунку.

 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

 4. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства.

  1. Аналіз чисельності персоналу та динаміки її зміни.

  2. Оцінка рівня використання трудових ресурсів підприємства.

 5. Розробка плану по труду та персоналу.

  1. Планування заходів по росту продуктивності праці.

  2. Розрахунок повної трудомісткості робіт по виконанню плану виробництва.

  3. План персоналу по категоріям.

Висновки та пропозиції.

Література: [2], [9], [20].
Тема 8. Планування оплати труда на підприємстві
Зміст

Вступ

  1. Сутність, форми та системи оплати праці на підприємстві.

  2. Методи планування коштів на оплату праці.

  3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

  4. Аналіз використання коштів на оплату праці.

  1. Аналіз загального обсягу і структури фонду оплати праці.

  2. Факторний аналіз фонду оплати праці.

  3. Оцінка ефективності використання коштів на оплату праці.

  1. Планування коштів на оплату праці.

5.1 Заходи по оптимізації оплати праці на підприємстві.

  1. Розрахунок фонду оплати праці з урахуванням запланованих заходів.

  2. Планування середньої заробітної плати з урахуванням запланованих заходів.

Висновки та пропозиції.

Література: [2], [9], [20].
Тема 9. Планування зниження витрат на виробництво
Зміст

Вступ

  1. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції та їх класифікація.

  2. Основні показники кошторису витрат та методи їх розрахунку.

  3. Основні показники планової калькуляції та методи їх розрахунку.

  4. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

  5. Аналіз витрат на виробництво продукції.

5.1 Аналіз структури та динаміки витрат на виробництво продукції.

  1. Оцінка ефективності витрат на виробництво продукції.

  1. Планування зниження витрат на виробництво продукції.

  1. Заходи по зниженню витрат на виробництво продукції

  2. Розрахунок кошторису витрат з урахуванням запланованих заходів.

  3. Розрахунок калькуляції витрат на одиницю продукції.

  4. Оцінка ефективності запропонованих заходів.

Висновки та пропозиції.

Література: [2], [5], [6], [20].
Тема 10. Розробка фінансового плану підприємства
Зміст

Вступ.

 1. Цілі завдання і функції фінансового планування на підприємстві.

 2. Структура і зміст фінансового плану, показники фінансового плану та методика їх розрахунку.

 3. Характеристика підприємства.

 4. Оцінка фінансового стану підприємства.

  1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

  2. Оцінка фінансового стану підприємства.

 5. Розробка фінансового плану.

  1. Заходи по покращенню фінансового стану підприємства.

  2. Планування доходів підприємства з урахуванням запланованих заходів.

  3. Планування витрат підприємства з урахуванням запланованих заходів.

  4. Складання та перевірка фінансового плану підприємства.

Висновки та пропозиції.

Література:[2], [5], [6], [20].
Тема 11. Розробка бізнес - плану діяльності підприємства
Зміст

Вступ.

 1. Сутність та функції бізнес-плану підприємства.

 2. Методологія та стадії розробки бізнес-плану.

 3. Характеристика підприємства.

 4. Оцінка діяльності підприємства.

4.1 Аналіз фінансового стану підприємства.

4.3 Конкурентні переваги підприємства.

4.3 Оцінка ефективності роботи підприємства.

5. Розробка бізнес-плану.

5.1 Характеристика запропонованих заходів.

5.2 Виробничий план.

5.3 План маркетингу.

5.4 Організаційний план.

5.5 Фінансовий план.

Висновки та пропозиції.

Література:[1], [3], [4], [10], [12], [14], [16], [17].

Тема 12. Планування і контроль рівня запасів
Зміст

Вступ.

  1. Економічний зміст та класифікація запасів підприємства.

  2. Основні принципи і завдання управління запасами, моделі та методи планування рівня запасів.

  3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

  4. Аналіз використання матеріальних запасів підприємства

  1. Аналіз виконання плану матеріально-технічного забезпечення.

  2. Аналіз матеріальних витрат.

  1. Шляхи вдосконалення планування та контролю матеріальних запасів.

  1. Удосконалення схеми руху та контролю товарної продукції.

  2. Поєднання АВС і XYZ-аналізів як інструмент підвищення ефективності планування та контролю запасів.

Висновки та пропозиції.

Література:[2], [5], [9], [15], [18], [19], [20].
Тема 13. Планування забезпечення підприємств ремонтним обслуговуванням виробництва
Зміст

Вступ.

 1. Сутність та зміст планування забезпечення підприємства ремонтним обслуговуванням виробництва.

 2. Система планово-попереджувальних ремонтів, ремонтні нормативи.

 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

 4. Аналіз ремонтного господарства підприємства.

 5. Планування роботи ремонтного господарства підприємства

  1. Резерви підвищення ефективності ремонтного обслуговування підприємства.

  2. Розробка виробничої програми ремонтного цеху підприємства

  3. Планування потреби в кадрах ремонтного цеху та фонду оплати труда.

  4. Планування витрат на ремонтні роботи.

Висновки та пропозиції.

Література: [2], [9], [19], [20].
Тема 14. Планування забезпечення підприємств транспортним обслуговуванням виробництва
Зміст

Вступ.

 1. Сутність та зміст планування забезпечення підприємств транспортним обслуговуванням виробництва.

 2. Визначення вантажообігу і вантажопотоків.

 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

 4. Аналіз транспортного господарства підприємства.

  1. Оцінка вантажопотоків на підприємстві.

  2. Оцінка системи вантажоперевезень.

  3. Оцінка ефективності управління транспортним обслуговуванням.

 5. Планування роботи транспортного господарства підприємства.

  1. Резерви підвищення ефективності транспортного обслуговування підприємства.

  2. Планування вантажного потоку та вантажообігу на підприємстві.

  3. Планування кількості транспортних засобів.

  4. Планування потреби в кадрах транспортного цеху та фонду оплати труда.

  5. Планування потреби в паливі та мастильних матеріалах.

  6. Планування обсягів ремонтних робіт і потреби в матеріалах та запасних частинах транспортного цеху.

  7. Розрахунок кошторису витрат транспортного цеху.

Висновки та пропозиції.

Література: [2], [9], [19], [20].
Тема 15 Формування плану оновлення продукції
Зміст

Вступ.

 1. Зміст і завдання плану по оновленню продукції.

 2. Стадії підготовки виробництва нового виробу, склад плану оновлення продукції.

 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

 4. Аналіз виконання плану оновлення продукції на підприємстві.

 5. Розробка плану оновлення продукції.

  1. Характеристика якісних та структурних змін “портфеля” продукції підприємства.

  2. Планування економічної ефективність виробництва нової (оновленої) продукції.

  3. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва нової продукції.

  4. Планування потреби в кадрах та фонду оплати труда.

  5. Планування витрат на виробництво нової продукції, прибутку, рентабельності.

Висновки та пропозиції.

Література:[2], [5], [9], [15], [18], [19], [20].

Тема 16. Ціноутворення в системі фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві
Зміст

Вступ.

  1. Сутність ціни та використання її для реалізації фінансового планування і фінансового контролю на підприємстві.

  2. Формування цін, і зовнішній фінансовий контроль.

  3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

  4. Дослідження процесу ціноутворення на підприємстві.

  1. Аналіз витрат підприємства і їх впливу на цінову політику підприємства.

  2. Аналіз цінової політики підприємства.

  1. Рекомендації по вдосконаленню ціноутворення у системі фінансового планування.

Висновки та пропозиції.

Література:[1], [3], [4], [10], [12], [14], [16], [17], [20].
Тема 17. Планування прибутку підприємства
Зміст

Вступ.

 1. Економічна сутність прибутку підприємства.

 2. Методи планування прибутку підприємства.

 3. Техніко-економічна характеристика підприємства.

 4. Аналіз та оцінка ефективності формування та використання прибутку підприємства.

  1. Аналіз формування та використання прибутку підприємства.

  2. Аналіз прибутковості підприємства.

 5. Напрямки удосконалення формування системи планування прибутку на підприємстві .

  1. Резерви збільшення прибутку підприємства.

  2. Економічне обґрунтування використання внутрішніх резервів підвищення прибутковості.

  3. Планування обсягів прибутку підприємства.

Висновки та пропозиції.

Література: [1], [3], [4], [10], [12], [14], [16], [17], [20].
1   2   3

Схожі:

А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconДержавний економіко-технологічний університет транспорту”
Наведено методичні вказівки до виконання І оформлення курсової роботи з дисципліни “Організація обліку”
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconДержавна податковa адміністрація україни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені на основі програми курсу “Податкові системи зарубіжних країн”, затвердженої...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи icon1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка