Районний відділ культури І туризму
Скачати 272.58 Kb.
НазваРайонний відділ культури І туризму
Дата конвертації01.02.2014
Розмір272.58 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > ДокументыЗАТВЕРДЖЕНО

2012 №
Наказ / розпорядчий документ
Районний відділ культури і туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління РДА

(найменування місцевого фінансового
органу)
2012 №
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого

бюджету на _2012_ рік
1.2410000____ _____Районний відділ культури і туризму_ райдержадміністрації______
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000_____ ___Районний відділ культури і туризму__ райдержадміністрації_____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414800__ ____110502_ _ Інші культурно-освітні заклади та заходи ____________ (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – __ __ тис. гривень, у тому числі із загального фонду – _ __тис. гривень та зі спеціального фонду – ___________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ___ Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», рішення чотирнадцятої сесії шостого скликання районної ради від 30.12.2011 № 121 «Про районний бюджет на 2012 рік».
6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Завдання

№ з/п

1

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис. грн)
Напрями використання бюджетних коштів

Квартал

Півріччя

9 місяців

Рік

№ з/п

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

1

 Підтримка та розвиток культурно –освітніх заходів,забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом , складання і надання кошторисної ,звітної,фінансової документації ,фінансування установ освіти згідно затвердженими кошторисами ,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговувння9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ

Назва згідно з економічною класифікацією видатків

1111

Заробітна плата

1120

Нарахування на заробітну плату

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м»ягкий інвентар та обмундирування

1134

Оплата послуг ( крім комунальних)


10. Коди класифікації кредитування:

ККК

Назва згідно з класифікацією кредитування11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)
Код державної/ регіональної цільової програми

Найменування державної/ регіональної цільової програми

Квартал

Півріччя

9 місяців

Рік

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

 

Державні цільові програми – всього

 

 

 

 

 Регіональні цільові програми – всього


РАЗОМ державні / регіональні цільові програми12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:з/п


Показ-

ники


Одини-ця виміру

Джерело інформації

Квартал

Півріччя

9 місяців

Рік

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-

ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом
Завдання 11

затрат

 

 

 

кількість установ – всього, од.,

Од.


Звіт по мережі
у тому числі:


централізованих бухгалтерій, од.;

Од.

Звіт по мережі
груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом,од.;

Од.науково-методичних центрів, од.;

Од.парків культури і відпочинку, од.;

Од.інших культурно-освітніх закладів, од.;

Од.кількість культурно-освітніх заходів, од.;

Од.середнє число окладів (ставок) – всього, од.;

Од.

Звіт по мережі
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;

Од.середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;

Од.

Звіт по мережі
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;

Од.середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,од.;

Од.витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів, тис. грн;

Тис. грн.витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів, тис. грн.

Тис. грн.
2

продукту


кількість колективів, що приймають участь у заходах, од.;

Од.кількість заходів, од.;

Од.обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок

коштів місцевих бюджетів, тис. грн,

Тис. грн.у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн.

Тис. грн.
3

ефективності


середні витрати на проведення одного заходу, грн.

Грн.середні витрати на проведення одного заходу, грн.

Грн.
4

якості


динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду – всього, %;

%динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

%
13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

Проведені видатки станом на
1 січня звітного періоду

План звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Інвестиційний проект (програма) 1


Надходження із загального фонду бюджету
ХХХ


Запозичення до місцевого бюджету

ХХХ

Інші доходи

ХХХ

На початок періоду

ХХХ

На кінець періоду

ХХХ

Інші джерела фінансування (за видами)

Х

Х
Х

Х
Х

Х


Інвестиційний проект (програма) 2


ВСЬОГО1 Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

__________ _________________ (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)


Схожі:

Районний відділ культури І туризму iconРозпорядження
Головне управління культури, Головне управління охорони культурної спадщини, управління туризму І курортів Київської міської, відділ...
Районний відділ культури І туризму iconЗатверджено 2 4
Міністерства культури І туризму України від 18. 10. 2005р.№745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі...
Районний відділ культури І туризму iconЗатверджено 2 4
Міністерства культури І туризму України від 18. 10. 2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі...
Районний відділ культури І туризму iconЗатверджено 2 4
Міністерства культури І туризму України від 18. 10. 2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі...
Районний відділ культури І туризму iconРайонний відділ культури Вознесенської райдержадміністрації
Контроль над розумом/ Почепцов Г. Г к.: Києво-Могилянська академія, 2012. 350 с
Районний відділ культури І туризму iconРайонний відділ культури Вознесенської райдержадміністрації
На півдні України, в басейні нижньої течії Південного Бугу на площі понад 24,6 тис кв км розкинулися землі Миколаївської області
Районний відділ культури І туризму iconВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна бібліотека...
Юрія Оліферовича Збанацького (1914 1994), українського прозаїка, кінодраматурга
Районний відділ культури І туризму iconВідділ культури І туризму Глибоцької рда центральна районна бібліотека...
Буковина І буковинці (Про історію краю І життя людей).– Львів: Світ, 2008. 200с.: іл
Районний відділ культури І туризму iconРайонний відділ культури Вознесенської райдержадміністрації
Веб-сайт це місце в інтернеті, яке визначається своєю адресою (url), має свого власника І складається з веб-сторінок, які сприймаються...
Районний відділ культури І туризму iconВеликобурлуцька районна державна адміністрація харківської області...
Згідно плану роботи сектору культури І туризму районної державної адміністрації на 2013 рік та на виконання інформаційного листа...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка