Затверджую
Скачати 59.26 Kb.
НазваЗатверджую
Дата конвертації01.02.2014
Розмір59.26 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы_________________________________
(назва установи, організації)
_________________________________
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЕКОНОМІСТА З ПРАЦІ


ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи, організації,

інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)
_________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.


^ I. Загальні положення

1. Економіст з праці належить до професійної групи "Професіонали".

2. Призначення на посаду економіста з праці та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням начальника відділу організації праці та заробітної плати з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Економіст з праці підпорядковується безпосередньо начальнику відділу організації праці та заробітної плати.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ II. Завдання та обов'язки

Економіст з праці:

1. Розроблює програми зростання продуктивності праці і соціального розвитку.

2. Розраховує фонди заробітної плати і чисельності працівників з урахуванням необхідності найбільш раціонального використання трудових ресурсів.

3. Бере участь у визначенні потреби в робочій силі, плануванні підготовки кваліфікованих кадрів, доводить установлені показники до підрозділів підприємства.

4. Вивчає ефективність застосування чинних форм і систем заробітної плати, матеріального і морального заохочення, готує пропозиції щодо їх удосконалення.

5. Розроблює положення про преміювання працівників, умови матеріального стимулювання багатоверстатного обслуговування, суміщення професій і посад, збільшення зон обслуговування і обсягу виконуваних робіт з метою поліпшення використання устаткування, трудових ресурсів і робочого часу.

6. Бере участь у складанні програм соціального розвитку підприємства, в розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, скорочення плинності кадрів, посилення контролю за використанням робочого часу і додержанням правил внутрішнього трудового розпорядку.

7. Складає штатні розклади згідно із затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів, фондами заробітної плати і чинними нормативами.

8. Визначає на основі чинних положень розміри премій.

9. Здійснює контроль за додержанням штатної дисципліни, витрачанням фонду заробітної плати, за правильністю встановлення найменувань професій, застосуванням тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, за тарифікацією робіт і встановленням відповідно до кваліфікаційних довідників розрядів і категорій, а також за додержанням режимів праці та відпочинку, норм трудового законодавства.

10. Бере участь у підготовці проекту колективного договору і контролює виконання прийнятих зобов'язань.
11. Веде облік показників з праці і заробітної плати, аналізує їх і складає звітність у зазначені строки і за встановленими формами.

12. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

13. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.
III. Права

Економіст з праці має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд начальника відділу організації праці та заробітної плати пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією посадовою інструкцією, пропонувати варіанти усунення недоліків, наявних в діяльності підприємства.

3. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням керівництва підприємства у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

4. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

6. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ IV. Відповідальність

Економіст з праці несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ V. Економіст з праці повинен знати:

1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації праці і заробітної плати.

2. Трудове законодавство.

3. Економіку праці.

4. Економіку і організацію виробництва.

5. Порядок розроблення програм зростання продуктивності праці, соціального розвитку, кошторисів використання фондів економічного стимулювання.

6. Форми і системи заробітної плати і матеріального стимулювання.

7. Методи визначення чисельності робітників.

8. Відповідні випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

9. Порядок тарифікації робіт і робітників та встановлення посадових окладів керівникам, професіоналам, фахівцям, технічним службовцям, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, розрахунку премій.

10. Методи обліку і аналізу показників з праці і заробітної плати.

11. Основи технології виробництва.

12. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

13. Правила та норми охорони праці.

14. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ VI. Кваліфікаційні вимоги

- Провідний економіст з праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з праці I категорії не менше 2 років.

- Економіст з праці I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста з праці II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

- Економіст з праці II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією економіста з праці не менше 2 років.

- Економіст з праці: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності економіста з праці його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Ця особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

2. Для виконання обов'язків та реалізації прав економіст з праці взаємодіє:

2.1. З _________________________________ з питань:

(посада)

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

2.2. З _________________________________ з питань:

(посада)

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.


Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.


Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Президент федерації Т. в о. начальникауправління...
Змагання проводяться 20 квітня 2013 року на території Сумського р-ну, в урочищі «Зелений Гай»
Затверджую iconЗатверджую Затверджую Начальник управління Начальник Сумського освіти...
Хі обласна універсіада вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (незалежно від відомчого підпорядкування) проводиться...
Затверджую iconЗатверджую затверджую
України від 18. 08. 1999 року №300, Державного стандарту базової повної середньої освіти, затвердженого постановою кму від 14. 01....
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconР затверджую

Затверджую iconК затверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую погоджено

Затверджую iconЗатверджую Старобабанівська загальноосвітня

Затверджую icon«Затверджую» Директор днз

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка