Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік
Скачати 359.95 Kb.
НазваЗвіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік
Сторінка1/7
Дата конвертації20.03.2013
Розмір359.95 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного і соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік
Робота виконавчих органів Луганської міської ради, в останні роки була спрямована перш за все на посилення соціальної спрямованності ринкових реформ, що відбувалися у місті, а також на закріплення позитивних тенденцій розвитку та створення умов для стійкого економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих товаровиробників, покращання умов проживання у місті населення, поліпшення благоустрою.

Зростання валового продукту відбувалося при невисокому рівні інфляції та в умовах пожвавлення інвестиційних процесів.

Проте досягнута макроекономічна стабілізація поки ще не стала надійним чинником підвищення добробуту громадян та якості їх життя, розвязання найгостріших проблем у соціальній сфері.

Місто Луганськ – адміністративний центр Луганської області, один із крупніших промислових, наукових, культурних, торгівельних центрів України.

Місто займає вигідне географічне положення і знаходиться на перехресті важливих транспортних шляхів.

Луганськ розподілено на 4 адміністративних райони: Артемівський, Жовтневий, Камянобрідський та Ленінський.

В усіх сферах економічної діяльності в місті працює близько 174,0 тис. чол., з них у промисловості – 50,5 тис. чол.

У місті Луганську зберігається складне демографічне становище. Щорічно чисельність населення зменшується, отже відбувається процес депопуляції - систематичного зменшення чисельності населення міста.

Однак, за 2004 рік у місті народилося немовлят на 13,3 відсотка більше, ніж за минулий рік.

На території міста розташована велика кількість промислових підприємств, будівельних і торгівельних організацій, наукових установ, закладів культури, які мають багатобічні суспільні та економічні зв'язки. Це зумовлює наявність розгалуженої інфраструктури.

Темп приросту промислового виробництва за 2004 рік в порівнянні з 2003 роком склав 17,4 відсотка.

Підсумки роботи 2004 року свідчать про те, що взяті темпи росту промислової продукції утримуються за останні 3-4 роки, перевиконуються прогнозні показники Програми економічного та соціального розвитку м.Луганська на 2004 рік.

Вагомий внесок у нарощування обсягів виробництва внесли ВАТ ХК "Луганськтепловоз", ЗАТ "Луганський машинобудівний завод ім.О.Я.Пархоменка", ЗАТ "Термо", ЗАТ "Луганський завод колінчатих валів", ЗАТ "Луганський ливарно-механічний завод", ВАТ "Луганський електроапаратний завод", ЗАТ “ЛугЦентроКуз”, ВАТ “Луганськмлин”, ЗАТ Луганський “Лікеро-горілчаний завод Луга-Нова”, ЗАТ Луганська фірма “Лутри” та інші.

Ринок праці відреагував на пожвавлення виробництва зниженням кількості безробітних. У 2004 році їх кількість у порівнянні з 2003 роком зменшилася на 20,7 відсотка.

Розвиток економіки міста був обумовлений також стимулюючим впливом накопиченого потенціалу внутрішнього ринку. Важливим фактором розширення внутрішнього ринку є зріст грошових прибутків населення. Середньомісячна заробітна плата робітників, які працюють у галузях економіки, у 2004 році склала 582,0 грн., що на 22,5 відсотка більше в порівнянні з 2003 роком.

Зростання доходів населення сприяло підвищенню споживчого попиту, розвитку внутрішнього регіонального ринку і росту обсягів виробництва в галузях, діяльність яких спрямована на забезпечення споживчих потреб.

Обсяг роздрібного товарообороту за 2004 рік склав 1022,0 млн. грн. Темп росту обсягу роздрібного товарообороту, включаючи громадське харчування у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 142,2 відсотка.

Триває пожвавлення інвестиційної діяльності. За 2004 рік інвестиції в основний капітал становили 628,9 млн. грн., що на 44,5 відсотка більше, ніж за 2003 рік. Проте ступінь відтворення основних фондів, технічна і технологічна відсталість яких є основною причиною випуску на багатьох підприємствах неконкурентноспроможної продукції, залишається незадовільною.

Обсяг державних інвестицій в основний капітал за 2004 рік склав 9,0 відсотків від загальних капіталовкладень.

Недостатні обсяги інвестицій у житлове будівництво є основною причиною відставання введення в експлуатацію житлових будинків. Ситуація, що склалася в житловому будівництві міста, підтверджує, що міський і державний бюджети не в змозі забезпечити щорічне необхідне збільшення його обсягів. За 2004 рік введено 52343 кв. м. загальної площі житла, що більше на 53,7 відсотка від обсягів введеного житла у 2003 році.

Особливої уваги потребують питання, що стримують подальший економічний розвиток міста.

Загальна заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 січня 2005 року склала 10,9 млн. грн. і зменшилась в порівнянні з початком року на 22,7 млн. грн.

Усе ще залишаються значними кредиторська і дебіторська заборгованості підприємств.

Дебіторська заборгованість по м. Луганську станом на 1.01.05 у порівнянні з початком року зросла на 1,5 відсотка. Кредиторська заборгованість зросла на 2,5 відсотка.

У звітному році пожвавішала зовнішньоекономічна діяльність субєктів господарювання.

Підприємствами, які здійснюють експортні операції, за 2004 рік було експортовано товарів на суму 275,9 млн. дол. США, темп росту до відповідного періоду минулого року склав 153 відсотка.

Підприємствами, які здійснюють операції по імпорту за цей же період імпортовано товарів на суму 147,6 млн. дол. США, темп росту до відповідного періоду минулого року склав 126 відсотка.

Одним із факторів, обумовлюючих відродження експортних поставок, є досягнута за останні роки якість продукції, яка виробляється на підприємствах машинобудування м.Луганська (ВАТ ХК "Луганськтепловоз", ЗАТ "Луганський ливарно-механічний завод" та ВАТ "Луганський електроапаратний завод" та ряд інших підприємств, продукція яких відповідає світовому рівню і здобула признання її споживачів).

Продовжується співробітництво з підприємствами прикордонних областей Російської Федерації, підприємствами Москви і Московської області, Білорусі. Таке співробітництво розкриває можливості для освоєння і випуску нових зразків продукції та реалізації її в цих країнах. Освоєння зразків нової техніки дає можливість суттєво збільшити обсяги виробництва, а на цій основі з'являються передумови для здійснення технічного переозброєння виробництва.

На 1.01.05 частка товарообмінних (бартерних) операцій склала в промисловості 3,2 відсотка проти 5,7 відсотка у 2003 році.

Зниженню рівня бартерних взаєморозрахунків сприяла реалізація рішень щодо припинення практики взаємозаліків підприємств з бюджетом, встановлення вимоги щодо здіснення розрахунків виключно грошовими коштами. Зазначені рішення в цілому сприяли збільшенню обсягів надходження податків та обовязкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Поряд із загальним зниженням рівня бартерізації негрошові схеми взаєморозрахунків продовжують застосовуватися в окремих галузях через нестачу обігових коштів підприємств, обмеженість доступу до банківського кредиту через його високу ціну.

Проблема фінансового оздоровлення підприємств, покращання їх платоспроможності – одна із найгостріших. Нарощування обсягів виробництва продукції та зниження частки бартеру не мали значного впливу на поліпшення фінансового стану підприємств. Фінансовий результат (до оподаткування) субєктів господарювання за 2004 рік склав 49,9 млн. грн. збитку.

За підсумками роботи за цей період із збитками спрацювало 34 відсотка субєктів господарювання. Сума збитку становить 300,2 млн. грн.

За цей же період прибутково спрацювало 66 відсотків субєктів господарювання, які отримали прибуток у сумі 250,3 млн. грн.

Обмеженість ресурсів комерційних банків, утримання високих кредитних ставок, через ризикованість кредитування обумовлюють недостатній рівень забезпечення реального сектору економіки необхідними фінансовими ресурсами.

На вирішення основних проблем, які існують в економічному комплексі міста, направлені заходи, цілі і пріоритети, які затверджені програмою економічного і соціального розвитку м. Луганська на 2004 рік.

Основним напрямком фінансового забезпечення програми є максимальне використання фінансових ресурсів міського бюджету та залучення на добровільних засадах коштів інвесторів – підприємств, закладів, організацій та громадян.

На реалізацію Програми на 2004 рік потреба в коштах складала 183,7 млн. грн. за рахунок усіх джерел фінансування. Фактично за 2004 рік було профінансовано 122,0 млн. грн., що складає 66,4 відсотка від запланованої суми.

Інформація про виконання заходів щодо реалізації соціально-економічної політики м. Луганська у 2004 році наведена у додатку до звіту про результати виконання за 2004 рік Програми економічного і соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік.

^ Реалізація пріоритетів соціально-економічного розвитку м. Луганська

в 2004 році

У сфері ринку праці та соціальної політики

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік iconКошти необхідні на реалізацію заходів, тис грн
Додаток до звіту про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік
Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік iconПерелік закладів освіти, в яких здійснені ремонтні роботи
Додаток №5 до додатку до звіту про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська...
Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік iconПрограми економічного І соціального розвитку міста Луганська
Аналіз та оцінка стану розвитку міста Луганська свідчить, що реалізація завдань Програми економічного І соціального розвитку міста...
Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік iconЗвіт про результати виконання за 2005 рік Програми економічного І...
Ених реформ, що відбувалися у місті, а також на закріплення позитивних тенденцій розвитку та створення умов для стійкого економічного...
Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік iconЗвіт про результати виконання за 2006 рік Програми економічного І...
У 2006 році робота виконавчих органів Луганського міської ради|поради| була спрямована|спрямована| на подальшу|дальшу| стабілізацію...
Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік iconПрограми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2008...
Але, починаючи з І\/ кварталу 2008 року, під проявом негативних тенденцій, викликаних впливом фінансово економічної кризи в країні,...
Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік iconЛуганська міська рада
Про внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2008 рік
Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік iconМ. Луганськ Про внесення змін до Програми економічного І соціального...
Про внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2008 рік та до міського бюджету на 2008 рік
Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік iconЛуганська міська рада четверте скликання Сорокова сесія рішення
Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Луганська на 2009 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, його пріоритети, завдання та заходи стосовно головної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка