Кодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у
Скачати 146.94 Kb.
НазваКодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у
Дата конвертації20.03.2013
Розмір146.94 Kb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Економіка > Кодекс

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Рекомендації парламентських слухань "Національна

кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 15, ст.250 )


Зважаючи на висновки та пропозиції учасників парламентських

слухань "Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх

вирішення", Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань "Національна

кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення" (далі -

Рекомендації парламентських слухань), що додаються.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України при підготовці

проекту закону про внесення змін до Закону України "Про Державний

бюджет України на 2005 рік" та розробці проектів законів про

Державний бюджет України на наступні роки, прийнятті

нормативно-правових актів, розробці державних програм щодо

розвитку та реформування кінематографії враховувати Рекомендації

парламентських слухань.
3. Видавництву Верховної Ради України в установленому порядку

підготувати та видати збірник матеріалів за результатами

парламентських слухань "Національна кінематографія: стан, проблеми

та шляхи їх вирішення". Управлінню справами Апарату Верховної Ради

України профінансувати в установленому порядку витрати, пов'язані

з виданням зазначеного збірника.
4. Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і

банківської діяльності в установленому порядку забезпечити

внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів про

збір на розвиток національної кінематографії (реєстр. N 3623), про

внесення змін до деяких законів України (щодо створення

сприятливих умов для розвитку національної кінематографії)

(реєстр. N 5731) у першому читанні.
5. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету в

установленому порядку забезпечити внесення на розгляд Верховної

Ради України проекту закону про внесення змін до Бюджетного

кодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у

першому читанні.
6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет

Верховної Ради України з питань культури і духовності, Комітет

Верховної Ради України з питань бюджету, Комітет Верховної Ради

України з питань фінансів і банківської діяльності.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 березня 2005 року

N 2497-IV

СХВАЛЕНО

Постановою Верховної Ради України

від 18 березня 2005 року

N 2497-IV
РЕКОМЕНДАЦІЇ

парламентських слухань "Національна кінематографія:

стан, проблеми та шляхи їх вирішення"

Учасники парламентських слухань "Національна кінематографія:

стан, проблеми та шляхи їх вирішення", які відбулися 23 лютого

2005 року, відзначають кризовість стану національної

кінематографії. Державна політика щодо цієї найважливішої

складової нашої культури є неефективною, а прийняті на її

підтримку закони та інші нормативно-правові акти переважно не

виконуються. Український фільм став чужим в Україні. Український

кінематограф, який свого часу відігравав визначальну роль у

збереженні національної самобутності, нині силою обставин

трансформований у певний соціальний інститут без соціальної

функції.
Учасники парламентських слухань вважають, що основною метою

державної політики у сфері культури на сьогодні є відновлення ролі

і впливу національного кіномистецтва в соціальній і духовній

сферах суспільства, у формуванні духовних та естетичних цінностей

Українського народу.
Для подолання кризи національної кінематографії, сприяння

створенню самоокупної конкурентоспроможної галузі культури та

становлення нової ринкової моделі кінематографічної індустрії

необхідно:
1. Визначити пріоритети державної політики щодо національної

кінематографії, а саме:
а) забезпечити дієвість державної політики протекціонізму

через удосконалення діючої та створення нової правової бази

розвитку вітчизняної кінематографії з урахуванням світового

досвіду і національних особливостей;
б) розширити встановлені законом джерела фінансування

кінематографії;
в) забезпечити доступ громадян України до творів

національного кіномистецтва;
г) захистити права інтелектуальної власності на кінотвори;
ґ) забезпечити соціальний захист кіномитців.
2. Реформувати структуру державного управління

кінематографією на всіх рівнях за визначеною схемою вертикалі

управління та принципом подвійного підпорядкування.
3. Наростити обсяги виробництва фільмів за рахунок збільшення

видатків Державного бюджету України та введення багатоканальної

продюсерської системи організації та фінансування кіновиробництва.
4. Запровадити пільгове оподаткування кіновиробництва та іншу

фінансову підтримку національного фільму.
5. Здійснити заходи щодо пільгового кредитування

національного кіновиробництва, будівництва та реконструкції

кінотеатрів і страхування кінопроектів.
6. Удосконалити майнові та фінансово-господарські відносини в

галузі кінематографії з метою приведення їх у відповідність із

загальними напрямами суспільно-економічних реформ.
7. Сприяти створенню мережі недержавних незалежних

організацій (центрів, фондів, професійних гільдій тощо), які

забезпечуватимуть розвиток національної кінематографії через

розмаїття творчих, господарських, організаційно-правових форм

діяльності.
8. Реформувати систему кінообслуговування населення та

створити мережу кінотеатрів - центрів національного кіномистецтва.
9. Приділяти особливу увагу створенню вітчизняного неігрового

кіно (анімаційних, науково-популярних, документальних фільмів).
З метою подолання системної кризи в національній

кінематографії, що створює серйозні проблеми для подальшого

розвитку суспільства на принципах гуманізму, демократизму, єдності

загальнолюдських і національних цінностей, для формування

високодуховної людини та виходячи з необхідності консолідації,

координації зусиль органів державної влади та органів місцевого

самоврядування учасники парламентських слухань

р е к о м е н д у ю т ь:
I. Президенту України:
1. Передбачити створення у структурі центральних органів

виконавчої влади центральний орган виконавчої влади у галузі

кінематографії.
2. Заснувати щорічний загальнонаціональний фестиваль

українських фільмів.
II. Верховній Раді України розглянути проекти та прийняти

закони:
а) про збір на розвиток національної кінематографії (реєстр.

N 3623);
б) про внесення змін до деяких законів України (щодо

створення сприятливих умов для розвитку національної

кінематографії) (реєстр. N 5731);
в) про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо

підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660).
III. Кабінету Міністрів України:
1. Забезпечити в установленому порядку виділення коштів на

виконання Загальнодержавної програми розвитку національної

кіноіндустрії на 2003-2007 роки, затвердженої відповідним Законом

України від 25 грудня 2002 року N 361-IV ( 361-15 ).
2. Погасити кредиторську заборгованість Міністерству культури

і мистецтв України за виконані у 2004 році роботи з виробництва

фільмів за державним замовленням.
3. При формуванні щорічних проектів програм

соціально-економічного розвитку України у проектах законів про

Державний бюджет України на відповідний рік та для відповідних

місцевих бюджетів при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

передбачати фінансування збільшення обсягу виробництва фільмів за

державним замовленням на конкурсній основі для створення повного

технологічного циклу зйомок фільмів на сучасному технічному рівні,

а також обов'язкового державного замовлення виробництва фільмів

для дітей та юнацтва згідно із Загальнодержавною програмою

розвитку національної кіноіндустрії на 2003-2007 роки,

затвердженої відповідним Законом України від 25 грудня 2002 року

N 361-IV ( 361-15 ).
4. Розробити та затвердити:
а) заходи щодо підтримки багатоканальної продюсерської

системи організації та фінансування кіновиробництва;
б) державну програму поліпшення кінообслуговування населення;
в) заходи щодо залучення інвестицій, у тому числі іноземних,

у технічне переоснащення кіновиробництва, будівництво та

реконструкцію кінотеатрів, а також щодо сприяння формуванню

недержавної інфраструктури кінематографії, сервісних підприємств;
г) механізми залучення телерадіоорганізацій до спільного

виробництва фільмів за рахунок коштів Державного бюджету України

та інших джерел фінансування, не заборонених законом.
5. Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України у

2005 році проекти законів України:
а) про внесення змін до Закону України "Про плату за землю"

(щодо звільнення від земельного податку закладів кінематографії

державної та комунальної власності);
б) про внесення змін до Закону України "Про кінематографію"

(щодо уточнення визначення "національний фільм", зберігання

вихідних матеріалів документальних фільмів, кіно- та

відеолітопису, а також внесення їх до Національного архівного

фонду, створення Державного реєстру кінематографії України);
в) про меценатство;
г) про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф

України" (щодо зменшення ставок ввізного мита на деякі фільмові

матеріали та кінообладнання, які не виробляються в Україні);
ґ) про внесення змін до Закону України "Про ліцензування

певних видів господарської діяльності" (щодо ліцензування

діяльності суб'єктів господарювання з кінообслуговування

населення).
6. Підготувати пропозиції:
а) щодо внесення змін до відповідних законів з метою

встановлення кримінальної відповідальності за незаконне

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм,

відеограм;
б) щодо повернення в Україну вихідних матеріалів фільмів

українського виробництва, що зберігаються на території Російської

Федерації та інших країн, а також відповідного державного

фінансування.
7. Здійснити комплексний маркетинговий аналіз галузі

кінематографії із залученням незалежних експертів, у тому числі

іноземних, з метою розробки концепції розвитку української

кіноіндустрії як прогнозованої самоокупної галузі на період до

2015 року.
8. Сприяти виданню на сучасних технічних носіях ретроспективи

українських фільмів для поширення їх за кордоном.
9. Розробити заходи щодо посилення відповідальності місцевих

органів виконавчої влади за виконання законів та програм щодо

кінематографії.
10. Унормувати порядок передачі кінотеатрів в оренду за умови

збільшення обсягів кінообслуговування населення та зниження цін на

квитки. Здійснити інвентаризацію закладів кіномережі - приватних

або переданих в оренду.
IV. Міністерству культури і мистецтв України:
1. Забезпечити виконання завдань і заходів Загальнодержавної

програми розвитку національної кіноіндустрії на 2003-2007 роки,

затвердженої відповідним Законом України від 25 грудня 2002 року

N 361-IV ( 361-15 ). При формуванні програм виробництва фільмів за

державним замовленням особливу увагу приділяти тематиці

національно-патріотичного спрямування, створенню фільмів для дітей

та молоді, а також забезпечити максимальне тиражування копій таких

фільмів.
2. До 1 травня 2005 року розробити проекти програм розвитку

Національної кіностудії художніх фільмів імені О.П. Довженка та

Одеської кіностудії художніх фільмів. Змінити керівництво

Національної кіностудії художніх фільмів імені О.П. Довженка.

Відновити діяльність та матеріально-технічну базу Державного

театру-студії кіноактора.
3. Розробити нову концепцію підготовки кінофахівців, у якій

передбачити сучасні програми ступеневої освіти фахівців у галузі

кіно.
4. Утворити в структурі Київського національного університету

театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого Інститут

екранних мистецтв та на базі Львівської філії Київського

національного університету культури і мистецтв (Львівського

кінотехнікуму) - Інститут екранних технологій.
5. Зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів

кінематографії.
6. Розробити механізми контролю за дотриманням закладами

кіно- і відеопоказу незалежно від форм власності та

підпорядкування встановленого порядку подання звітності, а також

за забезпеченням достовірності інформації, що надається.
7. Розробити механізм планомірного цільового поповнення

обласних кінопрокатних підприємств кращими вітчизняними фільмами,

передбачивши відповідне фінансування.
8. Здійснити заходи щодо фінансової підтримки кінотеатрів,

які демонструють фільми українського виробництва.
9. Розробити для дистриб'юторів, а також кінотеатрів

інструкцію щодо обов'язкового розміщення на рекламних плакатах,

постерах, афішах інформації про індекси глядацької аудиторії.
V. Міністерству праці та соціальної політики України,

Міністерству культури і мистецтв України:
1. Розробити заходи щодо належного соціального та пенсійного

забезпечення кінематографістів.
2. Вирішити питання про підвищення соціального статусу

сільських кіномеханіків шляхом встановлення для них пільг,

передбачених законом для працівників культури, які працюють у

сільській місцевості.
VI. Міністерству культури і мистецтв України, Міністерству

економіки та з питань європейської інтеграції України,

Міністерству фінансів України надати необхідне сприяння

Міністерству закордонних справ України щодо забезпечення протягом

2005-2006 років вступу України в Європейський фонд підтримки

спільного виробництва і прокату кінематографічних та

аудіовізуальних робіт ("Єврімаж"), Міжнародну федерацію асоціацій

кінопродюсерів, Міжнародну федерацію кіноархівів та приєднання

України до Європейської конвенції про кінематографічну продукцію

спільного виробництва ( 994_136 ), а також щодо створення за

кордоном культурно-мистецьких центрів для пропаганди досягнень

української культури, зокрема у кінематографії.
VII. Міністерству внутрішніх справ України запобігати

поширенню відео- та кінопродукції, яка пропагує культ насильства і

жорстокості, тютюнопаління, вживання алкоголю і наркотиків.
VIII. Міністерству освіти і науки України:
1. Розробити державну програму впровадження екранних

технологій в освіту та просвітницьку справу.
2. Відновити факультативні курси екранного мистецтва для

школярів середніх і старших класів у загальноосвітніх школах,

ліцеях, гімназіях.
3. Здійснити заходи, що сприятимуть розширенню видання

літератури з питань кіномистецтва.
IX. Державному комітету телебачення і радіомовлення України:
1. Не допускати при демонструванні фільмів каналами мовлення

телебачення пропаганди культу насильства, жорстокості і

бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що

підривають суспільну мораль.
2. Збільшити ефірний час демонстрування дитячих та

просвітницьких фільмів.
3. Залучати відомих письменників, поетів, сценаристів України

до створення мультиплікаційних і художніх телефільмів для дітей та

юнацтва.
4. Здійснювати мовний переклад державною мовою фільмів

іноземного походження.
5. Забезпечити створення та діяльність загальнодержавного

телеканалу "Культура".
X. Національній раді України з питань телебачення і

радіомовлення:
1. Здійснювати контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями

30-відсоткової квоти демонстрування національних фільмів, а також

вимог Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і

демонстрування фільмів, затвердженого відповідною постановою

Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року N 1315

( 1315-98-п ).
2. Провести до 1 січня 2006 року спільно з Державним

комітетом телебачення і радіомовлення України, Міністерством

культури і мистецтв України, Міністерством освіти і науки України

дослідження щодо соціально-культурних наслідків сучасного прокату

кіновідеопродукції в Україні та за його висновками подати

відповідні пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи.
3. Розглянути питання про запровадження морально-етичної

цензури дитячих програм, мультфільмів і телефільмів.
4. Сприяти обмеженню та забороні соціально небезпечної

реклами, яка пропагує вживання алкоголю і тютюнопаління, під час,

до та після трансляції дитячих, спортивних передач, дитячих

фільмів тощо.
XI. Телерадіоорганізаціям незалежно від форм власності:
1. Дотримуватися вимог Закону України "Про кінематографію"

( 9/98-ВР ) щодо дублювання (озвучення) українською мовою

іноземних фільмів, які демонструються каналами мовлення

телебачення України.
2. Об'єднувати зусилля з виробниками кінопродукту для

спільного виробництва українських фільмів.
3. Дотримуватися у своїй діяльності встановленої

30-відсоткової квоти демонстрування національних фільмів, а також

вимог Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і

демонстрування фільмів, затвердженого відповідною постановою

Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року N 1315

( 1315-98-п ).
XII. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
1. Забезпечити збереження та повноцінне функціонування мережі

кіновідеоустановок.
2. Сприяти передачі кінотеатрів комунальної власності в

оренду їхнім трудовим колективам.
3. При формуванні проектів відповідних бюджетів забезпечувати

в повному обсязі фінансування закладів кіномережі та кінопрокату,

а також виконання заходів, передбачених регіональними програмами

поліпшення кінообслуговування населення.
XIII. Органам місцевого самоврядування:
1. Відновити в обласних центрах та інших великих населених

пунктах діяльність спеціалізованих дитячих кінотеатрів для

популяризації пізнавального, документального, історичного кіно.
2. При прийнятті рішень про приватизацію (продаж) кінотеатрів

комунальної власності передбачати збереження профілю діяльності

кінотеатрів як обов'язкову умову приватизації (продажу).


Публiкацiї документа:Голос України вiд 05.04.2005 - № 61
Відомості Верховної Ради України вiд 15.04.2005 - 2005 р., № 15, стаття 250

Схожі:

Кодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у iconПояснювальна записка до проекту Закону про загальнодержавний збір...
Проект Закону про загальнодержавний збір на розвиток театрального мистецтва та кінематографії в Україні розроблено з метою реалізації...
Кодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у iconЗакон україни про загальнодержавний збір на розвиток театрального...
Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору на розвиток театрального мистецтва та кінематографії в Україні (далі...
Кодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у iconПроект
На підставі статті 10 Податкового кодексу України та ст Закону України «Про внесення мін до Податкового кодексу України та деяких...
Кодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у iconШостого скликання
На підставі статті 10 Податкового кодексу України та ст. 293 Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких...
Кодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у iconКодексу України про адміністративні правопорушення
Багінського Артема Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 14-1 Кодексу України про адміністративні...
Кодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у iconРозпорядження
Керуючись Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Законом України “Про Державний реєстр...
Кодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у iconЦей наказ порушує мої конституційні права І є протизаконним, що порушує...
України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів” – то він суперечить Конституції...
Кодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у iconІнвестиційний договір на спорудження та експлуатацію універсального...
Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, на підставі протоколу від 15 жовтня 2008 р про підсумки конкурсу із визначення...
Кодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України Верховна...
Репо. В цілях цього Кодексу строк між датами виконання першої та другої частин операції репо (строк репо) не може перевищувати одного...
Кодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у iconЗаконів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про
Ця Інструкція розроблена відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка