Нормативні документи
Скачати 61.84 Kb.
НазваНормативні документи
Дата конвертації27.02.2013
Розмір61.84 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Економіка > Закон
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


 • Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР (із змінами)

 • Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-УІ (із змінами)

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17 серпня 1998 р. № 1295 (із змінами)

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами)

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28 лютого 2002 р. № 228 (із змінами)

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» від 19 серпня 2009 р. № 1007-р (із змінами)

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів» від 8 грудня 2009 р. № 1564-р

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011р. № 1/9-289

 • Лист Міністерства юстиції України від 29 липня 2010 р. № 604-0-2-10


^ Правові аспекти отримання навчальними закладами благодійної допомоги

Проблеми фінансового забезпечення, нормального функціонування і фінансово-економічного розвитку завжди були надзвичайно гострими для освіти. Саме тому в умовах сьогодення актуалізується питання залучення додаткових коштів і виявлення джерел їх поповнення.

Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (із змінами, далі — Закон № 1060) додатковими джерелами фінансування є добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян.

Благодійну допомогу навчальним закладам можуть надавати як фізичні особи, так і підприємства, установи, організації (у тому числі благодійні).
Здійснення благодійної діяльності

Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на таких засадах:

 • законність;

 • гуманність;

 • спільність інтересів і рівність прав її учасників;

 • гласність;

 • добровільність.


Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР (із змінами, далі — Закон № 531/97) благодійниками можуть бути фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги. Відповідно набувачами благодійної допомоги є фізичні та юридичні особи, які потребують і отримують благодійну допомогу. Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом з відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку.

Одними з основних напрямів благодійної діяльності є: сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм; надання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням.

Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій.

Законом № 531/97 встановлено, що суб'єкти благодійництва можуть надавати благодійну допомогу набувачам у вигляді:

 • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

 • систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

 • фінансування конкретних цільових програм;

 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

 • дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;

 • дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

 • подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

 • прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;

 • інших заходів, не заборонених законом.


^ Отримання та оформлення благодійної допомоги

Згідно з пунктом 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами, далі — Порядок № 1222), благодійна допомога може надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги.

Якщо благодійником не визначено конкретні цілі використання коштів, шляхи спрямування благодійної допомоги визначає керівник навчального закладу з урахуванням першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю закладу.

Між благодійниками та навчальними закладами можуть укладатися договори про надання благодійної допомоги. У такому договорі можна перебачити різні питання, зокрема такі:

 • механізм регулювання процедури приймання і використання благодійної допомоги на потреби навчального закладу;

 • порядок розподілу благодійної допомоги;

 • перелік благодійної допомоги;

 • строки надання благодійної допомоги тощо.

У договорах про надання благодійної допомоги можна передбачити, що частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату доплат, надбавок працівникам навчальних закладів, на їх преміювання.

Відповідно до пункту 4 Порядку № 1222 благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок «Суми за дорученням», тобто шляхом здійснення певної касової операції.

Благодійна допомога у грошовій формі може надходити як на спеціальні рахунки відповідних органів управління освітою, так і безпосередньо на рахунки навчальних закладів.

^ Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться відповідно до Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1295 (із змінами, далі — Порядок № 1295). Навчальний заклад, який отримує благодійну допомогу у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, може укладати договір з різними організаціями про надання та отримання таких послуг, а також складати акти про якість наданих послуг або виконаних робіт.

Пунктом 8 Порядку № 1295 передбачено, що юридичні особи — набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг, а також звітність за встановленими Держкомстатом формами, яку надсилають відповідній комісії з питань гуманітарної допомоги та органам державної податкової служби. Для бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з благодійною допомогою, юридичні особи — набувачі благодійної допомоги, користуються планом рахунків та інструкцією про його використання, що діють в Україні.

За матеріалами журналу

«Практика управління закладом освіти»

7/2011

Схожі:

Нормативні документи iconАтестація шкільних бібліотекарів
Нормативні документи та всі матеріали з атестації надруковано у журналі «Управління школою» за 2008 рік, №№1 та 4
Нормативні документи iconКнига реєстрації виданих дипломів та атестатів
Нормативні документи птнз(статут, правила внутрішнього розпорядку, правила прийому учнів (за рішенням керівника))
Нормативні документи iconЗаконодавчо-правова база шкільної
До збірки включено основні законодавчо-нормативні документи та методичні рекомендації необхідні для роботи шкільної бібліотеки
Нормативні документи iconРеферат з основ інформатики та обчислювальної техніки на тему
Необхідно створити єдину правову, організаційну та матеріально-технічну базу з урахуванням міжнародних норм І правил безпеки інформації,...
Нормативні документи iconНормативні документи місцевих органів влади
Пришкільний табір самостійна адміністративна структура при загальноосвітньому навчальному закладі. Тому, як І будь-який заклад, пришкільний...
Нормативні документи iconУ збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність...
Рекомендовано досвідченим бібліотекарям та початківцям бібліотечної справи, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, методистам...
Нормативні документи iconУкладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної...
Нормативні документи iconУкладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної...
Нормативні документи iconДипломна робота. Тема: “Митне оподаткування та його вплив на діяльність підприємств”
Теоретичну основу дослідження складають нормативні документи: Конституція України, Закони України, Укази Президента, Постанови Верховної...
Нормативні документи iconПрактична робота по табличному процесорі ms excel
Мета роботи: навчити учнів використовувати вбудовані в програму функцій різних типів для створення таблиць, вірно оформляти документи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка