Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
Скачати 223.05 Kb.
НазваПро оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
Дата конвертації21.03.2013
Розмір223.05 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

ПОСТАНОВА

Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 р. № 1298

(витяг)

Зміни тексту: ПКМ № 1970 25.12.2002

ПКМ № 740 19.05.2003

ПКМ № 790 22.08.2005

ПКМ № 988 01.10.2005

ПКМ № 1244 21.12.2005

ПКМ № 172 20.02.2006

ПКМ № 397 07.03.2007

ПКМ № 602 04.04.2007

ПКМ № 894 11.07.2007

ПКМ № 1050 15.08.2007

ПКМ № 1187 03.10.2007

ПКМ № 357 17.04.2008

ПКМ № 939 25.10.2008

ПКМ № 1036 26.11.2008

ПКМ № 1117 20.12.2008

ПКМ № 82 11.02.2009

Інформаційний зв’язок: ПКМ № 413 03.04.2006

(починаючи з 1 січня 2006 року для визначення граничних розмірів посадових окладів окремих категорій працівників національних закладів культури застосовуються додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів див. постанову)

ПКМ № 976 13.07.2006

(з 1 липня 2006 р. максимальні розміри посадових окладів (тарифних ставок) керівників Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, керівників його структурних підрозділів, професіоналів, фахівців, а також окремих робітників, робота яких безпосередньо пов'язана із забезпеченням, основної діяльності закладу, підвищуються у два рази)

Наказ зареєстровано № 1327/13201 19.12.2006

Міноборони № 722 11.12.2006

(установити посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери у 2006 році з 1 січня у розмірі 350 гривень, з 1 липня 375, з 1 грудня 400 гривень на місяць)

ПКМ № 73 31.01.2007

(установити посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери у 2007 році починаючи з 1 січня в розмірі 400 гривень, з 1 липня 420, з 1 грудня 450 гривень на місяць)

ПКМ № 1025 26.11.2008

(установити з 1 січня 2009 р. керівникам, професіоналам, фахівцям, окремим працівникам, робота яких безпосередньо пов'язана із забезпеченням основної діяльності Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та її структурних підрозділів, надбавку за інтенсивність роботи та особливі умови праці у розмірі 30 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням підвищень)

З метою упорядкування оплати праці працівників установ, закладів а організацій окремих галузей бюджетної сфери, а також створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузевих та міжпосадових співвідношень в оплаті праці Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі – Єдина тарифна сітка) згідно з додатком 1.

(абзац змінено: ПКМ № 602 04.04.2007;

ПКМ № 939 25.10.2008;

ПКМ № 1117 20.12.2008)

схему тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій згідно з додатком 2;

(абзац змінено: ПКМ № 1970 25.12.2002;

ПКМ № 790 22.08.2005)

схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій, гідно з додатком 31;

(абзац змінено: ПКМ № 790 22.08.2005)

схему тарифних розрядів посад (професій) робітників, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій, згідно з додатком 4,

ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять згідно з додатком 5**.

2. Установити, що посадові оклади проректорів, заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5–15 відсотків, головних бухгалтерів – на 10–30 відсотків, помічників керівників – на 30–40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цією постановою.

(пункт змінено: ПКМ № 790 22.08.2005)

3. Установити:

1) що працівникам установ, закладів та організацій освіти, науки, культури, які мають статус національних, академічних закладів культури може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплата праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників до набрання чинності цією постановою;

2) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

Уразі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" – у розмірі 40 відсотків, "заслужений" – 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" – у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" – 15 відсотків, "майстер спорту" – 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового складу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за вчене звання:

професора – у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

(абзац у новій редакції: ПКМ № 988 01.10.2005)

Доцента, старшого наукового співробітника – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

(абзац у новій редакції: ПКМ № 988 01.10.2005)

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у значених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

(абзацу новій редакції: ПКМ № 988 01.10.2005)

кандидата наук – у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

(абзац у новій редакції: ПКМ № 988 01.10.2005)

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним вищим науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, – у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям І класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

(пункт змінено: ПКМ № 1970 25.12.2002;

пункт у новій редакції: ПКМ № 790 22.08.2005)

4. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

(підпункт змінено: ПКМ № 1970 25.12.2002)

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

  1. Умови оплати праці, посадові оклади (ставки заробітної плати) та ставки погодинної оплати праці, визначені цією постановою, поширюються на відповідні категорії працівників (невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового і начальницького складу) всіх бюджетних установ, закладів та організацій незалежно від відомчого підпорядкування.

  2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, і також галузевим академіям наук у місячний термін розробити і затвердити за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів конкретні умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій відповідно до Єдиної тарифної сітки з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи.

(пункт змінено: ПКМ № 1244 21.12.2005)

7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції в місячний термін подати проект постанови щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

8. (пункт виключено: ПКМ № 790 22.08.2005)

Прем'єр-міністр України А. Кінах

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 р. № 1298

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 22 серпня 2005 р. № 790)

(додаток змінено: ПКМ № 1117 20.12.2008)

Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються

І етап з 1 вересня 2005 р.

ІІ етап

ІІІ етап

1

1

1

1

2

1,03

1,06

1,09

3

1,06

1,12

1,18

4

1,09

1,18

1,27

5

1,12

1,24

1,36

6

1,15

1,3

1,45

7

1,18

1,37

1,54

8

1,22

1,47

1,64

9

1,31

1,57

1,73

10

1,4

1,66

1,82

11

1,5

1,78

1,97

12

1,61

1,92

2,12

13

1,72

2,07

2,27

14

1,84

2,21

2,42

15

1,97

2,35

2,58

16

2,11

2,5

2,79

17

2,26

2,66

3

18

2,37

2,83

3,21

19

2,49

3,01

3,42

20

2,61

3,25

3,64

21

2,74

3,41

3,85

22

2,88

3,5

4,06

23

3,02

3,71

4,27

24

3,17

3,8

4,36

25

3,35

3,93

4,51


Примітки: 1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду із відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.

Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли у листопаді 2008 р., установлюються з 1 грудня 2008 р. у такому порядку:

^ Продовження додатка 1

для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної плати;

для інших працівників посадові оклади не змінюються.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів громадян".

2. Строк запровадження П та Ш етапів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 р. № 1298

(додаток змінено: ПКМ № 1970 25.12.2002; ПКМ № 988 01.10.2005;

ПКМ № 1244 21.12.2005; ПКМ № 172 20.02.2006;

ПКМ № 397 07.03.2007; ПКМ № 894 11.07.2007;

ПКМ № 1050 15.08.2007; ПКМ № 1187 03.10.2007;

ПКМ № 357 17.04.2008; ПКМ № 1036 26.11.2008;

ПКМ № 82 11.02.2009)

Схема тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів і фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій

(назву додатка змінено: ПКМ № 1970 25.12.2002;

ПКМ 988 01.10.2005)


Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

І. Освіта

(розділ у новій редакції: ПКМ № 988 01.10.2005)

1. Вищі навчальні заклади ПІ та IV рівнів акредитації

Керівні та науково-педагогічні працівники

Керівник закладу

22–24

Директор філіалу

19–20

Учений секретар

16

Керівники планово-фінансових, планово-економічних підрозділів

11–13

Керівники основних підрозділів; головний інженер

10–12

Керівники інших підрозділів

8–12

Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти; керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту

15–21

^ Продовження додатка 2

Посада

Діапазон розрядів за Єдиного тарифною сіткою

Декан; завідувач кафедри; професор; доцент

18–22

Викладачі

15–18

^ 2. Інші навчальні заклади та установи освіти

Керівні та педагогічні працівники

Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, вищих навчальних закладів І та II рівня акредитації

12–16

Директор (завідувач) навчально-методичного закладу

13–16

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

13

Завідувач (директор): дошкільного навчального закладу, школи естетичного виховання, позашкільного навчального закладу

10–14

Керівник фізичного виховання

8–11

Завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

9–11

Завідувач лабораторії вищого навчального закладу І та ІІ рівня акредитації

9–11

Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики вищого навчального закладу І та II рівня акредитації

9–12

Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки

7–8

Учителі (всіх спеціальностей), викладачі, вихователі, вихователі-методисти, логопеди, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання, педагог з професійного навчання, методист, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог

8–12

Асистент учителя-реабілітолога

8–10

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

12

Помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання

7–10

Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету

7–10


^ Продовження додатка 2

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

Керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи; культорганізатор, екскурсовод інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий

7–10

Перекладач-дактилолог

8

Методист вищого навчального закладу III та IV рівня акредитації, методист із складання кінопрограм

7–10

^ 3. Інші працівники навчальних закладів та установ освіти

Помічник вихователя

5–6

Старший лаборант вищого навчального закладу

5–6

Інспектор навчального (навчально-методичного) відділу, перекладач-секретар сліпого викладача (вчителя), секретар навчального (навчально-методичного) відділу, лаборант

4–5V. Культурно-освітні та архівні установи бібліотеки, централізовані бібліотечні системи, музеї, панорами, виставки, заклади музейного типу, клуби, центри культури і дозвілля, парки культури зоопарки, будинки народної творчості, архіви та архівні заклади

(розділ у новій редакції: ПКМ № 1050 15.08.2007)

Керівні працівники

Генеральний директор, директор (завідувач) установи (закладу), головні: інженер, зберігач фондів, художник, архітектор, хормейстер, балетмейстер, режисер, диригент; завідувач філіалу, вчений секретар

національні заклади

інші заклади

13–17

10–15

16–20

12–16

Завідувачі структурних підрозділів (відділу, центру, лабораторії, архівосховища, сектору, інших служб); головні бібліотечні, архівні та інші головні фахівці основної діяльності

національні заклади

інші заклади

10–15

8–13

14–18

9–14

Керівники гуртків, музичної частини дискотеки, любительського об'єднання, клубу за інтересами

7–10

7–10

^ Наукові працівники, фахівці

Науковий співробітник, фахівецьнаціональні заклади

9–14

12–17

інші заклади

8–13

8–13

Художник-реставратор, реставраторнаціональні заклади

9–13

12–16

інші заклади

8–12

8–12

^ Продовження додатка 2XI. Централізовані бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах та організаціях

^ 1. Міністерства та республіканські комітети Автономної Республіки Крим

Головний бухгалтер

8–11

Керівник групи обліку

7–10

^ 2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

а) області поза групою, м. Київ
Головний бухгалтер

8–12

Керівник групи обліку

8–10

області першої та другої групи, м. Севастополь
Головний бухгалтер

8–11

Керівник групи обліку

7–10

^ 3. Виконавчі органи міських рад

а) міста з чисельністю населення понадь 1 млн чоловік
Головний бухгалтер

8–11

Керівник групи обліку

7–10

б) міста поза групою
Головний бухгалтер

7–10

Керівник групи

6–9

в) міста першої групи
Головний бухгалтер

6–10

Керівник групи обліку

6–8

г) міста другої групи
Головний бухгалтер

6–10

Керівник групи обліку

6–8

ґ) міста третьої групи
Головний бухгалтер

6–10

Керівник групи обліку

6–7

^ 4. Управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчий апарат районної ради

Головний бухгалтер

6–10

Керівник групи обліку

6–8

5. Виконавчі органи міської (міста, не віднесені до груп з оплатою праці працівників), селищної і сільської ради

Головний бухгалтер

6–10

Керівник групи обліку

6–8

1 Не наводяться.

Схожі:

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери iconНаказ
Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери iconМіністерство соціальної політики розглянуло ваш лист щодо ситуації...
Підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відбувається поетапно з...
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери iconПро внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких...
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298, у розмірі 332 гривні на місяць
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери iconРайонний відділ культури І туризму
«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства...
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери iconЗатверджено 2 4
Міністерства культури І туризму України від 18. 10. 2005р.№745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі...
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери iconЗатверджено 2 4
Міністерства культури І туризму України від 18. 10. 2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі...
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери iconЗатверджено 2 4
Міністерства культури І туризму України від 18. 10. 2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі...
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери iconПро затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних...
На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, затвердженого...
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери iconПро затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних...
На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, затвердженого...
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери iconПро затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної...
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №963 (Офіційний вісник України, 2000 р., №24, ст. 1015), І на яких поширюються умови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка