Організація обліку розрахунків по оплаті праці
Скачати 122.61 Kb.
НазваОрганізація обліку розрахунків по оплаті праці
Дата конвертації22.03.2013
Розмір122.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Міністерство освіти і науки України

----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

----------------------------
Кафедра соціально-економічних та

Природничих дисциплін

Курсова робота

З предмету « Фінансовий облік II»

На тему

Організація обліку розрахунків по оплаті праці

Виконав:

Студент групи ---------

------------------------

Керівник роботи:

Старший викладач

------------------------


------------------------

2008


План

Вступ

 1. Організаційно-економічна суть розрахунків з оплати праці

  1. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази

  2. Економічна суть та структура заробітної плати

  3. Характеристика форм та систем оплати праці

 1. Облік розрахунків по оплаті праці

  1. Облік використання робочого часу

  2. Порядок нарахування основної та додаткової заробітної плати

  3. Характеристика утримань із заробітної плати

  4. Нарахування на фонд оплати праці

 2. Дослідження обліку розрахунків по оплаті праці на прикладі підприємства «-----------------» м. -----------------

  1. Характеристика форми оплати праці та чисельності працівників на даному підприємстві

  2. Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці

  3. Аналітичний облік розрахунків по оплаті праці

  4. Облікові регістри з обліку розрахунків по оплаті праці

Висновок

Список використаної літератури

Додатки
Вступ
На кожному підприємстві, галузі, організації чи установі в Україні має бути реальна і достовірна інформація про заробітну плату, її розмір, нарахування, утримання, виплату. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік.

Необхідно створювати економічно достовірну та обґрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміки показників про працю, стеження за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві.

На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати.

На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом заключення трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом України конкретизуючи права та обов’язки робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку. У зв’язку з цим на підприємстві організується оперативний та бухгалтерський облік праці та її оплата.

Для того, щоб виконувати задачі, які стоять перед обліком, на підприємстві створені:

 • контроль за чисельністю персоналу та використанням робочого часу;

 • розподіл заробітної плати по об’єктах калькулювання;

 • правильність документального оформлення виробки робочих та службовців;

 • своєчасне утримання сум податків та перерахування їх до бюджету;

 • своєчасне нарахування заробітної плати та допомог, а також їх видача;

 • планування звітів про працю.

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передовсім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази й соціальних аспектів господарювання. Також ефективність функціонування та соціальний розвиток тих чи інших суб’єктів господарювання (трудових колективів) забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці різних категорій персоналу. [8, ст 145] Тому вивчення проблем пов’язаних з порядком визначення та видами основної заробітної плати працівникам підприємства на сьогоднішній день є однією з найгостріших.

Питання заробітної плати завжди цікавило і цікавитиме населення, адже це один із основних засобів існування сучасної людини, в цьому і спостерігається актуальність обраної мною теми. В Законі України «Про оплату праці» зазначається, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.[1,ст 2]

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

^ Метою роботи є висвітлення теоретичних знань пов’язаних із обліком заробітної плати та перевірка їх доцільності у практичному застосуванні на прикладі даних про заробітну плату ПП "----------------------".

^ Об’єктом дослідження та центром нашої уваги, як можна зрозуміти з вищенаведеної інформації, виступатиме заробітна плата, що є важливою ланкою системи соціально-трудових відносин, та її облік в ПП "-------------------------".

Основні завдання, що стояли переді мною в процесі роботи:

 • розглянути структуру заробітної плати та форми і системи оплати праці;

 • розглянути і вивчити аспекти пов’язані з нарахуванням та виплатою заробітної плати працівникам підприємства;

 • на прикладі діючого підприємства дослідити принципи обліку розрахунків з оплати праці.

Курсова робота складається з трьох розділів.

В першому розділі розглядається організаційно-економічна суть розрахунків з оплати праці та наводиться характеристика форм та систем оплати праці.

Другий розділ присвячений питанню обліку розрахунків по нарахуванню заробітної плати працівникам, а також утримання із заробітної плати.

^ В третьому розділі роботи проводиться дослідження обліку розрахунків по оплаті праці на прикладі діючого підприємства.

В ході роботи над даною курсовою роботою мною було використано цілу низку допоміжної літератури, список якої наводиться в кінці роботи.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
^ 1.2 Економічна суть та структура заробітної плати.
Основним джерелом доходів найманих працівників є і надалі залишатиметься заробітна плата. Нині саме заробітній платі належить переважаюче значення в мотиваційному механізмі. Заробітну плату як економічну категорію відносять до числа найскладніших. Саме з цієї причини, а також внаслідок однобічного, не комплексного підходу до її визначення у політичній економії соціалізму в колишньому Радянському Союзі та, на жаль, нині і в Україні відсутнє єдине розуміння суті заробітної плати.

У науковій економічній літературі можна зустріти понад два десятки визначень заробітної плати. Найпоширенішими є визначення заробітної плати, як частки суспільного продукту (національного доходу), що розподіляється за працею між окремими працівниками.

У відповідності зі СТ.1 Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі яку згідно з трудовим договором власник або уповноважений ним орган сплачує працівнику за виконану роботу або зроблені послуги.

Заробітна плата працівника, незалежно від виду підприємства, залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці і кінцевих результатів господарської діяльності підприємства, регулюється податками і максимальним розміром не обмежується.

Як соціально-економічна категорія заробітна плата служить основним засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво, засіб перерозподілу кадрів по галузях.

Згідно зі статтею 96 Кодексу законів про працю України основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка складається з тарифних сіток, тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик.

Тарифна система оплати праці – це сукупність правил, за допомогою яких забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов її виконання, відповідальності, значення галузі та інших факторів, що характеризують якісну сторону праці.

Загальну схему організації обліку розрахунків з оплати праці наведено на рис.1.1 ………………………………………………………………….

^ 3.2 Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці
Під час дослідження обліку розрахунків по оплаті праці на прикладі ПП"--------------------" я проведу розрахунок заробітної плати деяких працівників з нарахуванням лікарняних, відпускних чи розрахункових, розрахую СОД, суму утримань та суму до виплати на руки. Також визначу розмір фонду оплати праці і суму нарахувань та зміст бухгалтерських проведень.

1.Спершу розглянемо розрахунок заробітної плати менеджера по персоналу Бобович У.Т., місячний оклад якої становить 1150,00 грн. згідно штатного розпису. В місяці жовтні 23 робочі дні, з яких Бобович У.Т. відпрацювала 20 днів згідно з табелем обліку робочого часу за жовтень 2008р. (Додаток 1), та 3 дні знаходилась на лікарняному згідно лікарняної довідки. Середня зарплата Бобович У.Т. за шість попередніх місяців складає 6870,00грн. та фактично вона відпрацювала за 6 попередніх місяців 124 дні. Отже тоді

Основна з/п = грн.

Лікарняні грн.

Так як стаж роботи даного працівника менше 5 років то сума лікарняних становить грн.

Тоді СОД грн.

Далі проводжу розрахунок утримань:

 1. Збір до Пенсійного фонду грн.

 2. Збір до Фонду соц. страхування грн.

 3. Збір до Фонду зайнятості грн.

 4. Податок з доходів фізичних осіб грн

Отже сума до виплати на руки складає грн.

Усі ці дані заносимо в розрахунково-платіжну відомість (Додаток11).

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Висновок
Дана курсова робота розкриває теоретичні і практичні аспекти обліку заробітної плати. Починаючи з короткої організаційно-економічної характеристики об’єкта дослідження, провадиться зрозуміле пояснення методики розрахунку заробітної плати працівників підприємства. Крім того був проведений економіко-правовий аналіз нормативної бази що має безпосереднє відношення до обліку заробітної плати.

Основна увага в даній роботі акцентована на облік розрахунків по заробітній платі в ПП "---------------------".

На підприємстві використовується почасово-преміальну систему оплати праці, що тісно пов’язана із окладно-почасовою формою оплати праці у сполученні із різними видами преміювання.

В ПП "----------------------" при документальному оформленні обліку заробітної плати використовуються типові форми документів з обліку праці та її оплати затверджено наказами Мінстату України від 19.10.1995 року №253 та від 22.05.1996 року №144. Кореспонденція рахунків з обліку заробітної плати здійснюється за допомогою типових рахунків.

Наступним етапом роботи визначається організація заробітної плати яка включає в себе три елементи: тарифну систему, нормування праці і форми та системи оплати праці. Детально розповідається про методику ведення бухгалтерського обліку із розрахунків по заробітній платі – а це облік первинних документів; побудова синтетичного і аналітичного обліку праці та її оплати; а також кореспонденція рахунків по операціях по заробітній платі з використанням рахунків окремо класу 8 та 9, та разом 8 і 9 класів.

Дослідивши, на прикладі підприємства „-----------------------”, питання виплати основної заробітної плати можна зробити слідуючи висновки :

 • результати праці можна визначити за допомогою конкретних форм і систем заробітної плати робітників виробничих підприємств;

 • основними вимірниками результатів праці є кількість виготовленої продукції або витрачений робочий час, тобто кількість днів, протягом яких працівник фактично був зайнятий на підприємстві;

 • доплати й надбавки є самостійними елементами заробітної плати, які призначаються для компенсації або винагороди за суттєві відхилення від нормальних умов праці, котрі не враховано в тарифних ставках і посадових окладах;

Бухгалтерський облік на підприємстві повинен забезпечувати : точний розрахунок заробітної плати кожного робітника відповідно до кількості і якості витраченої праці, що діють формами і системами його оплати, правильний підрахунок утримань із заробітної плати; контроль за дисципліною праці, використанням часу і виконанням норм виробітки робітниками, своєчасним виявленням резервів подальшого росту продуктивності праці, витратою фонду заробітної плати (фонду споживання) і т.п.; правильне нарахування і розподіл по напрямках витрат відрахувань на соціальне страхування і відрахувань у Пенсійний фонд України.

Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства

З одного боку, це пов'язано з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ.

З іншого боку, - з тим, що суми, які спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових зборів у бюджет і цільові фонди.

Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: підприємства; працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати як найважливіше . У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера , пов’язаної з обліком оплати праці. Вона , як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок - абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки пов’язані із заробітною платою.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Список використаної літератури

1. Закон України „Про оплату праці ” від 24 березня 1995 року N 108/95

ВР.//В редакції Закону N 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38.

2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391.
3. Закон України „Про Державний бюджет України на 2008 рік ” від 28.12.2007р. № 107-VΙ.

4. Кодекс законів про працю України N 322-VIII від 10.12.71. В редакції Закону N 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38.

5. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.,2000.- 692с.

6. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. Для ВНЗ.- Житомир: ПП"Рута",2000р.-640с.

7. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. Для ВНЗ. 7 вид., Житомир: ПП"Рута",2006р.-832с.

8. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб.- К.: "Знання", 2004р- 473с.

9. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. –К.: Знання, 2003.-269с.

10.Швець В.Г. "Теорія бухгалтерського обліку": Підручник.-Київ: "Знання", 2006р.- 525с.

11. Періодичні видання: " Бухгалтерський облік і аудит", "Баланс", "Все про бухгалтерський облік", "Дебет-Кредит".

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Додаток 6
ПП "-----------------------" В касу для оплати в строк з 01-03.11.2008р.

підприємство до розрахункової відомості

Видатковий касовий ордер №5 за жовтень 2008р.

від "03"листопада 2008р. У сумі Три тисячі дев'ятсот п'ятдесят три грн. 20 коп.

Директор Дем'янюк М.М.

Головний бухгалтер Поляруш О.В.

^ ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ № 18

з/п

Табельний номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума до видачі

Підпис в одержанні

1

75

Тофан К.Г.

2134,58

Тофан

2

498

Бобович У.Т.

903,32

Бобович

3

76

Сільніченко О.В.

915,30

Сільніченко

Разом

3953,20

x

За жовтень 2008р.

За даною платіжною відомістю виплачено Три тисячі дев'ятсот п'ятдесят три грн. 20 коп. грн. і депонованогрн.

Виплату провів Герасимова О.О.

Перевірив головний бухгалтер "31"жовтня 2008р. Поляруш О.В.

Схожі:

Організація обліку розрахунків по оплаті праці icon«Організація обліку розрахунків з оплати праці»
В умовах ринкової економіки відбулися помітні зміни в оплаті праці, яка залежить вже не тільки від результатів праці робітників,...
Організація обліку розрахунків по оплаті праці iconРоботи: “Організація безготівкових розрахунків
Суть, основи організації та народногосподарське значення безготівкових розрахунків 10
Організація обліку розрахунків по оплаті праці iconРеферат з охорони праці на тему : Державне керування охороною праці...
Державний комітет з нагляду за охороною праці Міністерства праці І соціальної політики України
Організація обліку розрахунків по оплаті праці iconНаціональний банк україни – центр методичного забезпечення організації...

Організація обліку розрахунків по оплаті праці icon2 Організація грошових розрахунків підприємств
Сутність розрахункових відносин І принципи їх організації в народному господарстві
Організація обліку розрахунків по оплаті праці icon"Організація грошових розрахунків (укр.)"
Платежі готівкою між підприємствами І фізичними особами за реалізовану продукцію … розрахунки
Організація обліку розрахунків по оплаті праці icon1. Економічна сутність розрахунків з оплати праці та зі страхування
Вступ
Організація обліку розрахунків по оплаті праці iconЛекція Організація І форми безготівкових розрахунків па підприємствах
Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст І значення для забезпечення господарської діяльності
Організація обліку розрахунків по оплаті праці icon1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
«Організація праці менеджера» студентами заочної форми навчання є самостійна робота над сучасною літературою та навчальними посібниками....
Організація обліку розрахунків по оплаті праці iconДипломна робота на тему: Методика обліку І організація аналізу І...
Розді теорико–економічна сутність виробничих запасів та їх характеристика як об’єкту обліку та аудиту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка