Луганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5
Скачати 277.78 Kb.
НазваЛуганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5
Сторінка1/3
Дата конвертації22.03.2013
Розмір277.78 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3
Додаток

До рішення

Луганської міської ради

від 19.06.2009 р. № 53/5


Звіт про хід виконання «Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2008-2009 роки» за 2008 рік
Тенденції розвитку малого підприємництва


У впродовж дії Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську у 2008 році, напрями роботи виконавчих органів Луганської міської ради були зосереджені на вирішенні проблем підприємництва, формуванні цивілізованих ринкових відносин, захисті законних інтересів представників малого підприємництва, впровадження регуляторної політики.
Мале підприємництво сьогодні виступає чинником, що впливає на процеси оптимізації структури економіки, зменшення безробіття, подолання бідності. Загальний стан розвитку малого підприємництва у 2008 році характеризувався такими показниками: кількість суб’єктів малого підприємництва з розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становить 109 суб’єктів проти 101,4 в 2007 році.
На малих підприємствах працює понад 26 тис. чоловік, обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами складає 2172,6 млн. грн. це на 331 млн. грн. або 18 %, більше, ніж за 2007 рік, від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) області складає 7,5%. Більше 23,0 тис. фізичних осіб- суб’єктів підприємництва здійснювали в 2008 році господарську діяльність.
В 2008 році згідно Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності» №523-VI від 18.09.2008р. змінився критерій визначення малого підприємництва, на теперішній час мале підприємництво - це суб’єкт господарювання, на якому зайнято до 50 осіб працюючих та з річним обсягом валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), який не перевищує сімдесят мільйонів гривень.
Розподіл кількості малих підприємств у 2008 році, за видами економічної діяльності відзначився поступовим зменшенням частки підприємств оптової та роздрібної торгівлі з одночасним зростанням питомої ваги сфери операцій з нерухомістю, послуг юридичним та фізичним особам та будівництва.
Тобто, відбувався, процес переорієнтації новостворених малих підприємств з торгівельної на інші види економічної діяльності.
У ході реалізації Програми була проведена робота з реалізації державної регуляторної політики, забезпечення матеріально-технічної, інформаційно-консультаційної та кадрової підтримки малого підприємництва, приведення нормативно-правових актів у відповідності з вимогами чинного законодавства та ринкової економіки.

Впорядкування нормативно-правового регулювання

підприємницької діяльності

В 2008 році проводилася робота з удосконалення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері підприємництва.
При підготовці проектів регуляторних актів в аналізах регуляторного впливу визначаються альтернативні способи досягнення цілей, механізми розв’язання проблем, визначення певних показників результативності регуляторних актів та здійснення заходів їх відстеження.
Повідомлення про оприлюднення регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій, проекти регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторного впливу, відповідно до ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оприлюднювалися шляхом офіційного опублікування в щотижневій міській громадсько-політичній газеті «Жизнь Луганська», Луганському громадсько-політичному журналі «Луганское время» і розміщувалися на офіційному сайті Луганського міського голови та міської ради.
26.03.2008 року з ініціативи та за участю управління архітектури та містобудування Луганської міської ради при підтримці громадської організації «Агенція стійкого розвитку Луганського регіону», була проведена презентація та обговорення результатів роботи по розробці нового проекту регуляторного акту «Про затвердження правил забудови м. Луганська».
13.05.2008 року проведено «круглий стіл» з питання обговорення проекту регуляторного акту «Про затвердження правил забудови м. Луганська».
15.10.2008 року проведено «круглий стіл» з питання обговорення регуляторних актів проектів рішень виконавчого комітету Луганської міської ради «Про порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів (інформаційних стендів), що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська» та Луганської міської ради «Про порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська».
Проведено 3 громадських обговорення проекту рішення виконавчого комітету Луганської міської ради «Про часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами суб’єктам малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

За 2008 рік:

- набрали чинності та оприлюднені у засобах масової інформації:

12 регуляторних актів, прийнятих виконавчим комітетом Луганської міської ради та 5 регуляторних актів, прийнятих Луганською міською радою.

- оприлюднено у засобах масової інформації для отримання зауважень та пропозицій 17 регуляторних актів;

- здійснено базове відстеження результативності – 14 регуляторних актів;

- здійснено повторне відстеження результативності 14 регуляторних актів;

- 1 регуляторний акт, а саме рішення Луганської міської ради від 24.10.2006 р. №10/4 «Про затвердження Порядку розміщення гральних закладів м. Луганська» було скасовано рішенням Луганської міської ради від 24.06.2008 р. №36/7.

З метою спрощення процедури одержання документів дозвільного характеру та дотримання єдиних вимог до порядку їх видачі, відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» у виконавчому комітеті Луганської міської ради працює Центр з питань видачі документів дозвільного характеру (Дозвільний центр), в якому здійснюють прийом суб’єктів господарювання 27 дозвільних органів і 3 адміністратори.

Повноваження адміністраторів покладені на певних посадових осіб відділу з питань дозвільної системи в сфері господарської діяльності управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради.

Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні затверджений рішенням виконавчого комітету Луганської міської ради від 15.11.2006 р. №296.

За 2008 рік до Дозвільного центру звернулось 6528 осіб.

В тому числі:

- прийнято адміністраторами – 1925 осіб;

- представниками місцевих дозвільних органів – 4603 особи;

З них:

- отримали погодження – 2914 осіб;

- отримали документи дозвільного характеру через адміністратора - 437 осіб;

- отримали консультації -3051 особа.

Зареєстровано 174 декларації відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Згідно з угодою про співробітництво та співпрацю між управлінням економіки Луганської міської ради та ТОВ «Юридична компанія «Астра», на базі юридичної компанії «Астра» в 2008 році працювала «гаряча лінія» для підприємців м. Луганська з надання невідкладної юридичної допомоги та з вирішення проблем, пов’язаних з питаннями розвитку підприємництва та застосування норм українського законодавства, працює також «гаряча лінія» державної податкової адміністрації в Луганській області з питань оподаткування.

Згідно угоди про співробітництво укладеної з громадською організацією «Луганське регіональне відділення спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України» у 2008 році працювала «гаряча лінія» для підприємців з юридичних та консалтингових питань. Послуги «гарячої лінії» надавала і Луганська регіональна торгово-промислова палата з питань міжнародного співробітництва, експертизи товарів та сировини, сертифікації та патентно-ліцензійних робіт. Палатою надано 250 консультаційно-аналітичних та інших послуг з питань пов’язаних з підприємницькою, господарською та зовнішньоекономічною діяльністю, більш ніж 120 консультацій надано з питань діючого законодавства.

З метою забезпечення сприятливих умов для утворення і діяльності малого підприємництва у місті діють Координаційна рада з питань розвитку підприємництва та Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста, які розглядають актуальні та проблемні питання.

На засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва постійно розглядаються питання, які зачіпають права та інтереси суб’єктів малого підприємництва. Розроблена сторінка «Координаційна рада» на веб-сайті «Луганськ - інвестиційний», на якій розміщено склад Координаційної ради та план роботи на рік з урахуванням пропозицій членів Координаційної ради та підприємців.

Інформація про діяльність Координаційної ради регулярно розміщується на сайті Луганської міської ради та в засобах масової інформації. Згідно порядку денному на засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва запрошуються представники різних організацій.
Протягом року у роботі Координаційної ради прийняли участь представники Луганського міського центру зайнятості, молодіжного фонду сприяння будівництву, представники Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Луганської спілки роботодавців, ТОВ «Луганськвода», управління «Луганськміжрайгаз», ТОВ «ЛЕО», МКП «Теплокомуненерго» та представники громадських об’єднань.
Виконавчий комітет Луганської міської ради активно співпрацює з громадською організацію «Луганська міська рада підприємців», з громадською організацією «Луганське регіональне відділення спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України», громадською організацією «Агенція стійкого розвитку Луганського регіону» до яких залучаються молоді та починаючі підприємці, на засіданнях розглядаються проблеми та шляхи їх вирішення, громадські організації розподілись на кластери по окремим напрямкам роботи, на яких обговорюються регуляторні акти які розробляють виконавчі органи Луганської міської ради.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

малого підприємництва
Враховуючи, що однією з найважливіших умов успішного розвитку сфери малого підприємництва є формування ефективності системи фінансово-кредитної підтримки суб’єктів господарювання, міська влада проводила у цьому напрямку певну роботу.
У 2008 році на реалізацію заходів міської Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську профінансовано з міського бюджету 80,6 тис. грн., кошти небюджетних джерел склали 700,0 тис. грн., загальний обсяг ресурсів на реалізацію заходів міської Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську у 2008 році склав 780,6 тис. грн.
У 2008 році запроваджено новий проект щодо часткового відшкодування відсоткових ставок по кредитам, які надаються банківськими установами суб’єктам малого підприємництва м. Луганська для реалізації інвестиційних проектів.
У 2008 році на реалізацію вказаного проекту профінансовано – 26,1 тис. грн., забезпечено прозорість та відкритість використання бюджетних коштів, які спрямовуються на підтримку малого підприємництва.
Протягом 2008 року інвестиційні проекти-переможці конкурсу було реалізовано, інформацію щодо результатів проведення конкурсу було розміщено в засобах масової інформації та на сайті Луганської міської ради.
У місті Луганську суб’єктам малого підприємництва надавалися протягом 2008 року кредити такими банками: Луганська філія АКБ «Капітал», Філія №1 Українського міжнародного банку в м. Луганську, Луганська філія АКБ «Форум», Луганська філія ВАТ «Укрексімбанк», Луганське обласне управління ВАТ Ощадного банку України, філія Луганського центрального відділення «Промінвестбанку», філія Луганська дирекція АТ «Індекс-банк», філія АБ «Енергобанк» у м. Луганську, АБ «Український комунальний банк», Луганська філія АКБ «Правекс-Банк», Луганська обласна дирекція відкритого акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль».
В 2008 році управлінням економіки Луганської міської ради було оновлено базу даних інвестиційних проектів суб’єктів господарювання міста, в т.ч. підприємств, які знаходяться в комунальній власності Луганської міської ради, соціальних програм і проектів.
З метою інформування потенційних інвесторів ця інформація розміщена на сайті Луганської міської ради, направлена в торгівельні представництва посольств закордонних країн в Україні, державну агенцію з питань інвестицій.
Під час зустрічі з потенційними інвесторами, закордонними делегаціями, яких в 2008 році відбулося понад 20 надавалися резюме інвестиційних проектів, інвестиційний портрет м. Луганська, перелік проблемних питань по м. Луганську, які потребують інвестицій.
Протягом року в засобах масової інформації на сайті Луганської міської ради було розміщено 18 інформацій щодо проведення бізнес-форумів, конференцій, виставкових заходів.
Протягом 2008 року спеціалістами управління економіки Луганської міської ради було надано суб’єктам малого підприємництва понад 70 консультацій з питань розробки бізнес-планів та техніко-економічних обґрунтувань.


Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва
Серед основних проблемних питань щодо підтримки розвитку малого підприємництва в м. Луганську є інформаційне забезпечення та розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

Протягом 2008 року здійснювалися заходи, передбачені Програмою щодо інформування суб’єктів малого підприємництва про міжнародні навчальні проекти шляхом розміщення повідомлень на сайті Луганської міської ради.

48 підприємців міста пройшли перепідготовку у Центрі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.

В 2008 році більш ніж 100 чоловік безробітних пройшли перепідготовку у Луганському міському центрі зайнятості та одержали одноразову допомогу по безробіттю для організації та започаткування власної справи. Всього протягом 2008 року пройшло навчання за направленням Луганського міського центру зайнятості -1361 особа.

Навчання здійснювалося за 45 професіями та спеціальностями. Професії та спеціальності для підготовки та перепідготовки безробітних громадян визначалися, виходячи з потреби ринку праці, замовлень роботодавців, інтересів громадян, які бажають займатися індивідуальною трудовою діяльністю, а також враховуючи наявність договорів з підприємствами для подальшого працевлаштування.

Другий рік поспіль у березні місяці на базі Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля проведено розширені засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Луганську спільно з Луганським міським центром зайнятості, з обов’язковим проведенням «Ярмарки вакансій». В 2008 році «Ярмарка вакансій» пройшла під гаслом «Пошук роботи – початок кар’єри» за участю 60 роботодавців та 1000 студентів. Метою заходу було визначення певних кроків до вирішення проблеми молодіжного безробіття та майбутнє працевлаштування випускників, крім цього «Ярмарки вакансій» було проведено в Луганському національному педагогічному університеті ім. Т. Шевченка та Луганському національному аграрному університеті.

Спільно з Луганською регіональною торгово-промисловою палатою, яка отримала ліцензію на освітні послуги, на базі їх учбово-консультаційного центру, проведено навчання слухачів, направлених Луганським обласним центром зайнятості по напрямах: «Підприємець-початківець» - 200 осіб, «Реалізація пріоритетів впродовж життя» - 120 осіб, «Комп’ютерна грамотність” -160 осіб.

З метою популяризації і просування нової для регіону послуги проведено 50 ознайомлювальних семінарів на тему: «Ринок Forex – ефективний спосіб змусити валюту працювати». В роботі семінарів взяли участь близько 500 осіб. Після закінчення навчання слухачі отримали кваліфікацію валютного трейдера.

У 2008 році проведено 11 семінарів і тренінгів, як для підприємців-початківців так і для представників підприємницьких структур при підтримці Луганської міської ради та громадських організацій.

Організовано та проведено тренінги на тему «Організація процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти», на яких були розглянуті практичні аспекти проведення торгів. Спільно з регіональним відділенням спілки комітету малого та середнього бізнесу при ТПП України проведено семінари:

-«Пріоритети розвитку в умовах вступу країни до СОТ»;

-«Огляд змін податкового законодавства, у зв’язку з ухваленням Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік»;

-«Кредитування малого та середнього підприємництва»;

-«Огляд податкового законодавства», «Інтеграція в глобальну економіку: перспективи і виклики для українського малого і середнього підприємництва».

З метою підтримки інвестиційної політики міста Луганська управлінням економіки Луганської міської ради організовано проведення практичних тренінгів за темами:

-«Як розробити інвестиційний проект для участі у конкурсі»;

-«Інвестиційна діяльність підприємств»;

-«Взаємодія з контролюючими органами»;

-«Регулювання тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій в Україні»;

-«Практичні аспекти здійснення тендерних торгів з урахуванням змін у нормативно-правовій базі, яка регулює сферу державних закупівель»;

-«Інвестиційна діяльність. Робота Бізнес-інкубатора».

За 2008 рік у семінарах, тренінгах та інших навчальних програмах прийняло участь більш ніж 2 тис. чоловік.

Управління економіки Луганської міської ради постійно надає консультації щодо розробки бізнес-планів та інвестиційних проектів, надано понад 140 консультацій.

Управління економіки Луганської міської ради систематично розміщує в ЗМІ та на сайті Луганської міської ради інформаційні матеріали для підприємців: аналітичні, експертні, довідкові.

У березні 2008 року було проведено конкурс серед засобів масової інформації, щодо висвітлення найкращих практик суб’єктів підприємництва м. Луганська.

За результатами конкурсу управління економіки Луганської міської ради уклало договори з такими засобами масової інформації: Луганський обласний інформаційно-правовий щотижневик «Гривна-плюс», газета «XXI век», газета «Пресс-експресс». Підписаний договір про співпрацю з Медіа Групою (журнал «Статус»). Відпрацьовано спільний проект з програмою Василя Климчика «Країна On laine» - «Луганськ – там, де сходить сонце».

Через засоби масової інформації та на веб-сайті Луганського міського голови висвітлена інформація та умови проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів для молоді.

У Луганській суспільно-громадській газеті «Жизнь Луганска» створено нові рубрики в яких періодично друкується інформація «До уваги суб’єктів підприємницької діяльності», «Діловій особі», «Підприємцям міста», вакансії для підприємців міста, а також постійно публікується інформація Державної податкової інспекції для підприємців-фізичних осіб про податкову звітність, про роботу «телефону довіри», інформація пенсійного фонду, стосовно найманих працівників, їх права та обов’язки.

Протягом 2008 року в засобах масової інформації розміщено 32 статті з питань висвітлення кращих практик та проблемних питань в сфері малого підприємництва.

У вересні 2008 року в урочистій обстановці було проведено День підприємця, у заході прийняли участь близько 250 підприємців. Кращі у своїй галузі були відзначені грамотами, подяками, подарунками, до свята було відзнято відеофільм про кращих підприємців та кращий досвід суб’єктів господарювання.

Постійно розміщувалась інформація розділів «Луганськ інвестиційний», «Дозвільний центр» на сайті Луганської міської ради, створено та інформаційно підтримується веб-сторінка «Координаційна рада з питань розвитку підприємництва у м. Луганську».

Створено та розповсюджено методичні рекомендації для починаючих власну справу підприємців «Зроби перший крок».

На жаль, через відсутність учасників конкурсу серед громадських організацій щодо створення міського Інформаційного центру для підприємців, центр не створено.

Для просування товарів місцевих товаровиробників на зовнішні ринки та налагодження співпраці з новими підприємствами, створення умов для ефективного пошуку торгових та виробничих партнерів було організовано виставки і ярмарки товарів і послуг, у 2008 році проведено 4 ярмарки і виставки: сьома Міжнародна виставка міжрегіональної і зовнішньоекономічної співпраці «Східна Брама України -2008», універсальна виставка «Луганськ – 2008» присвячена Дню міста, спеціалізована виставка «Будівництво. Будинок. Офіс», вперше в 2008 році було проведено форум-виставку «Енергопрогрес - Луганськ 2008» у рамках проекту «Енергоефективність: місцеві партнерські ініціативи» за підтримки фонду Євразія, за рахунок коштів наданих Міністерством іноземних справ Королівства Нідерландів та Агенції США з міжнародного розвитку.

Для підвищення престижу місцевих товаровиробників та інформування споживачів про товари і послуги, які надаються місцевими товаровиробниками проводилась інформаційна акція «ВИРОБЛЕНО ЛУГАНЩИНОЮ».

Підготовлено та випущено каталог товарів, які виробляють підприємства м. Луганська «Луганськ промисловий». Інформація про підприємства м. Луганська і продукцію, що випускається ними, розміщена на сайті Луганської міської ради. Розроблені і розміщені на сайті Луганської міської ради методичні матеріали з питань залучення інвестицій

Про кращі підприємства міста створено два відеофільми «Бізнес Луганська – 2008».

Протягом 2008 року з метою просування продукції місцевих товаровиробників, проведено 23 зустрічі з іноземними інвесторами, представниками різних країн: Америки, Польщі, Франції, Туреччини, Німеччини, Чехії, Росії, у ході зустріч були розповсюджені інвестиційні портрети «Луганськ інвестиційний» та каталог продукції луганських товаровиробників.

17-19 червня 2008 року відбулася сьома Міжнародна виставка «Східна Брама України-2008», на якій були наведені експозиції підприємств Росії – Ростовської, Воронезької, Белгородської областей. Участь у заході взяли представники України, Білорусії, Болгарії, Польщі, Чехії. Метою виставки було надання підприємствам допомоги в пошуках закордонних інвесторів, організацій спільних підприємств, тощо.

Консолідація діяльності органів місцевого самоврядування і громадських об’єднань сприяє розвитку та захисту прав і інтересів малого підприємництва.

Аналіз виконання Програми за 2008 рік свідчить, що майже всі заплановані заходи виконані.

Інформація про виконання заходів щодо реалізації «Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2008-2009 роки» наведена у додатку до звіту про хід виконання «Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2008-2009 роки» за 2008 рік.

Додаток 1

До звіту про хід виконання «Програми

підтримки малого підприємництва

у м. Луганську на 2008-2009 роки»

за 2008 рік

  1   2   3

Схожі:

Луганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5 iconСорок сьома сесія
Луганської міської ради проекту рішення Луганської міської ради про міський бюджет на 2009 рік” та протоколів засідань постійної...
Луганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5 iconЛуганська міська рада
Луганської обласної державної адміністрації від 25. 12. 2008 №1835, від 26. 12. 2008 №1854, рішення виконавчого комітету луганської...
Луганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5 iconРішення від „13” 06 2007р
Ської міської ради „Про встановлення тарифів на мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг” від 07. 06. 07 №13-432 проведеного...
Луганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5 iconРішення від „08” 08. 2007р
Економіки луганської міської ради, інформацій управління економіки луганської міської ради від 07. 06. 07 №13-431 та від 30. 07....
Луганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5 iconПро питання щодо оприлюднення
Луганська для реалізації інвестиційних проектів від 11. 08. 08 №13-886/0/51-08, проведеного управлінням економіки луганської міської...
Луганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5 iconРішення
Луганська” від 13. 09. 06 №13-402, проведеного управлінням економіки Луганської міської ради, на підставі інформації управління економіки...
Луганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5 iconРішення
Луганська” від 13. 09. 06 №13-404, проведеного управлінням економіки Луганської міської ради, інформації управління економіки луганської...
Луганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5 iconДодаток 2 до рішення луганської міської ради від 28. 11. 2008 №44/1...
Провести аналіз прибуткової частини міського бюджету на 2009 рік І розробити заходи щодо її збільшення
Луганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5 iconП’яте скликання п’ятдесят сьома сесія рішення
Луганської міської ради від 15. 08. 2000 №19/22 з наступними змінами та доповненнями, враховуючи погодження Луганського обласного...
Луганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5 iconРішення
Ту луганської міської ради від 27. 02. 2006 №13-02/497, проведеного управлінням економіки луганської міської ради, керуючись Законами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка