Варіанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна
Скачати 336.55 Kb.
НазваВаріанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2013
Розмір336.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3
Варіанти контрольних робіт з дисципліни

Податкова система

Берка Валентина Іванівна

(КРБ визначати за № в журналі)

Варіант 1

 1. Економічна суть та природа податків.

 2. Історичні аспекти теорії оподаткування

Варіант 2

1. Структура, функції та завдання Державної податкової служби України

2. Управління у сфері оподаткування

Варіант 3

 1. Плата за землю: платники, об'єкти, ставки, пільги.

 2. Контроль за правильними обчисленнями і своєчасною сплатою податків.

Варіант 4

 1. Об'єкт, база та ставки оподаткування податком на додану вартість.

 2. Характеристика податків за їх основними елементами.

Варіант 5

 1. Сучасна податкова політика в Україні.

 2. Збір за спеціальне використання надр для видобутку корисних копалин.

Варіант 6

 1. Функції податків.

 2. Податок на доходи фізичних осіб: суть, порядок обчислення та сплати.

Варіант 7

 1. Державне мито: об'єкти і платники, порядок внесення до бюджету.

 2. Система податкових органів: структура, права та функції.

Варіант 8

1. Єдиний податок: суб'єкти, об'єкти та механізм стягнення.

2. Види податкових пільг.

Варіант 9

 1. Економічні умови виникнення і розвитку податків

 2. Акцизний збір: суть, призначення, роль в податковій системі.

Варіант 10

 1. Переваги та недоліки прямого (непрямого) оподаткування.

 2. Митні платежі: сутність, види та особливості стягнення.

Варіант 11

 1. Вплив амортизації на об'єкт оподаткування.

 2. Оподаткування прибутку від страхової діяльності.

Варіант 12

 1. Ставки податків: види та характеристика.

 2. Оподаткування прибутку підприємств: платники, об'єкт, ставки, податкові періоди.

Варіант 13

 1. Класифікація податків.

 2. Збори до фондів загальнодержавного призначення.

Варіант 14

 1. Принципи оподаткування.

 2. Економічна суть податків та їх роль в економічній системі держави.

Варіант 15

 1. Оподаткування прибутку підприємств: визначення валових доходів та валових витрат підприємства.

 2. Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість.

Варіант 16

 1. Фіксований податок (патент) як складовий елемент спрощеної системи оподаткування.

 2. Податкова система України: сутність принципи та ознаки.

Варіант 17

1. Операції, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

2. Поняття податків, їх призначення та основні ознаки.

Варіант 18

 1. Розподіл податків між ланками бюджетної системи.

 2. Порядок оподаткування дивідендів.

Варіант 19

 1. Плата за спеціальне використання водних ресурсів.

 2. Податкові надходження у формуванні доходної частини бюджету.

Варіант 20

 1. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів.

 2. Законодавча та нормативна база функціонування податкової системи України.

Варіант 21

 1. Запровадження єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників.

 2. Переваги і недоліки спрощеної системи оподаткування.

Варіант 22

 1. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 2. Оподаткування прибутку від операцій особливого виду.

Варіант 23

 1. Подвійне оподаткування: поняття, шляхи усунення.

 1. Місцеві податки і збори.

Варіант 24

 1. Особисте прибуткове оподаткування

 2. Акцизний збір


Варіант 25

 1. Облік платників податків фізичних і юридичних осіб

 1. Порядок стягнення податкової недоїмки та пені

Варіант 26

 1. Історичні аспекти теорії оподаткування

 2. Характеристика податків за їх основними елементами.

Варіант 27

 1. Сучасна податкова політика в Україні.

 2. Податок на доходи фізичних осіб: суть, порядок обчислення та сплати.

Варіант 28

 1. Структура, функції та завдання Державної податкової служби України

 2. Оподаткування прибутку підприємств: платники, об'єкт, ставки, податкові періоди.

Варіант 29

 1. Характеристика податків за їх основними елементами.

 2. Запровадження єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників.

Варіант 30

 1. Податкова система України: сутність принципи та ознаки.

 2. Переваги і недоліки спрощеної системи оподаткування.

Варіант 31

 1. Законодавча та нормативна база функціонування податкової системи України.

 2. Операції, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Варіант 32

 1. Податкові надходження у формуванні доходної частини бюджету.

 2. Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість.


Перелік екзаменаційних питань з курсу

Податкова система

 1. Сутність та об'єктивна необхідність податків.

 2. Податки в системі доходів державного бюджету.

 3. Форми платежів до бюджету: плата, внески та відрахування, збори.

 4. Податки як основа фінансової бази держави.

 5. Функції податків.

 6. Елементи податку: суб'єкт (платник) і носій, об'єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка і квота.

 7. Методи побудови податкових ставок.

 8. Класифікація податків.

 9. Поділ податків за економічним змістом на прямі й непрямі.

 10. Класифікація податків за економічною ознакою об'єкта оподаткування - податки на доходи, капітал і споживання.

 11. Класифікація податків за ознакою органів державної влади, які їх встановлюють, загальнодержавні й місцеві податки.

 12. Види прямих податків.

 13. Переваги і недоліки прямих податків, проблеми їх справляння.

 14. Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито.

 15. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі.

 16. Податковий метод формування державних доходів як елемент правової держави в умовах ринкової економіки.

 17. Поняття податкової системи і вимоги до неї, її структурна будова.

 18. Рівень централізації валового національного продукту в бюджеті, його залежність від обсягу і характеру функцій держави.

 19. Принципи оподаткування.

 20. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту.

 21. Економічна ефективність і соціальна справедливість — основні принципи оптимального оподаткування.

 22. Податки як інструмент фінансового регулювання розвитку суспільства.

 23. Податкова політика держави: поняття, напрями та фактори, що визначають її характер.

 1. Особливості податкової політики в період переходу до ринкових відносин.

 2. Основні етапи становлення податкової системи в Україні та законодавчі акти, що її регламентують.

 3. Податкова політика України в сучасних умовах.

 4. Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Передумови впровадження податку на додану вартість в Україні.

 5. Об'єкт, платники і ставки податку на додану вартість.

 6. Податок на додану вартість як ціноутворюючий фактор.

 7. Пільги по податку на додану вартість.

 8. Порядок обчислення податку на додану вартість: податкове зобов'язання, податковий період, податковий кредит, податок на додану вартість, що підлягає перерахуванню в бюджет держави.

 9. Відшкодування сум податку на додану вартість.

 10. Декларація та строки сплати податку на додану вартість.

 11. Акцизний збір як форма специфічних акцизів.

 12. Платники акцизного збору, об'єкт оподаткування, ставки. Порядок включення акцизного збору у ціну товарів.

 13. Мито як джерело доходів бюджету та інструмент регулювання експортно - імпортних операцій. Види і ставки мита. Справляння мита та порядок його перерахування в бюджет.

 14. Податок на прибуток підприємств, передумови, переваги й недоліки його застосування.

 15. Об'єкт оподаткування, платники та ставки податку на прибуток підприємств.

 16. Загальні положення Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб». Платники, об'єкт оподаткування та ставки податку з доходів фізичних осіб. Поняття податкового кредиту.

 17. Порядок нарахування, утримання та сплати до бюджету. Податкові соціальні пільги і порядок їх надання.

 18. Особливості нарахування податку з доходів фізичних осіб за різними видами операцій.

 19. Майнове оподаткування і його значення в сучасних умовах. Види майнового оподаткування. Податок на нерухоме майно.

 20. Податок з власників транспортних засобів: його платники, ставки та пільги по цьому податку.

 21. Плата за землю як інструмент раціональчого використання земельних угідь. Земельний податок: платники, об'єкт оподаткування, ставки, пільги.

 22. Земельний податок із земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення.

 23. Фіксований сільськогосподарський податок: суть, призначення, платники та об'єкт оподаткування. Ставки податку.

 24. Особливості оподаткування сільськогосподарських виробників у гірській місцевості та поліських територіях.

 25. Єдиний податок з суб'єктів підприємницької діяльності: суть, призначення, платники, об'єкт оподаткування. Порядок переходу платників до спрощеної системи оподаткування.

 26. Види підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню. Види патентів: торговий (короткотерміновий, пільговий, спеціальний) та порядок їх придбання.

 27. Державне мито, його сутність і види.

 28. Плата за ресурси як інструмент впливу на економічне та раціональне використання ресурсів.

 29. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

 30. Збір за спеціальне використання водних ресурсів.

 31. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин.

 32. Рентна плата за видобування нафти і природного газу в Україні.

 1. Суть і призначення відрахувань на геологорозвідувальні роботи виконані за рахунок державного бюджету.

 2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

 3. Місцеві податки і збори види і порядок їх встановлення.

 4. Збори до фондів цільового призначення в Україні.

 5. Єдиний збір у пунктах пропуску через митний кордон.

 6. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 7. Контроль податкових органів за обчисленням та сплатою податків в Україні.

 8. Структура податкової служби в Україні та принципи її організації.

 9. Функції державної податкової адміністрації, права й відповідальність працівників державних податкових інспекцій.

 10. Облік платників податків. Порядок реєстрації платників. Порядок і форми розрахунків з бюджетом.

 11. Відповідальність платників за своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом і за подання декларацій.

 12. Податкові зобов'язання, та податковий борг. Податкове повідомлення і податкові вимоги. Податкова застава. Адміністративний арешт активів.

 13. Ухилення від сплати податків.

 14. Напрямки і способи перекладання непрямих та прямих податків.

 15. Проблеми подвійного оподаткування та способи його усунення.


Література

Законодавчі акти:

 1. "Законом України "Про систему оподаткування" від 18.02.97 №77/97 - ВР

 2. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" №3813-12 від 24.12.03

 3. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. №2181 -ПІ

 4. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997р. № 168/97-ВР

 5. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 р. № 30/96-ВР

 6. Закон України "Про ставки акцизного збору і ьвізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 р. №178/96-ВР

 7. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 р. № 216/96-ВР

 8. Закон України "Про зміни до деяких законів України про оподаткування, виробництво та обіг підакцизних товарів" від 24.10.2002 № 195 - IV

 9. Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 5.02.1992 № 2097-ХП

 1. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. № 92-!\'

 1. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р. №2181-111

12.3акон України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97 13. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03 № 889-ІУ

14.3акон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" № 75/97-ВР від 18.02.97

 1. Закон України "Про плату за землю" № 378/96-ВР від 19.09.96

 2. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 грудня 1998 р. № 320-ХІУ

17. Указ Президента "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 28 червня 1999 р. № 746/99

 1. Декрет КМУ "Про податок на промисел" від 17 березня 1993 р. № 24-93

 2. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.1996 р. №98/96 - ВР

 3. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" віл 1 червня 2000 р. № 1775 - III 21.Декрет КМУ "Про державне мито" від 21 січня 1993 р. №7 - 934ФС

22. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку сприяння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду" від 6 липня 1998 р. № 1012

23.Постанова КМУ "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору для користування водами для потреб енергегики і водного транспорту" від 16 серпня 1999 р. № 1494.

 1. Закон України "Про збір за спеціальне використання природних ресурсів" від 25 червня 1991 р. № 1264 - XII

 1. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння» від 29 січня 1999 р. № 115.

 1. Закон України "Про охорону навколишнього середовища" від 25.06.1991 р.

 1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" від 01.03.1999 р. № 303

 2. Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" від 04.11.1999 р. №1212-XIV

 3. Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" від 9.02.1999 р. № 587 - XIV

 4. Декрет КМУ "Про місцеві податки і збори" від 20.05.1993р. № 56-93

 5. Закон України "Про рекламу" від 03.07.1996 р. № 270/96 - ВР

 1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2.03.2000 р. №1533-111 зі змінами та доповненнями від 11.01.2001 р. №2213-111.

 2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001 р. №2240-111.

 1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на вироб ництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 р. №1105-ХІУ зі змінами та доповненнями.

 2. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. №400/97-ВР зі змі нами та доповненнями.


Підручники:

 1. Мельник П.В. "Розвиток податкової системи в перехідній економіці " - Ірпінь, 2001.

 2. Опарін "Фінанси (загальна теорія)"- К., КНЕУ, 2000.

 3. Соколовська А.М. "Податкова система України: теорія та практика становлення" - К., НДФІ, 2001

 1. Федоров В., Опарін В., Льовочкін С. "Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрямки" - К, КНЕУ, 2002

 2. Золотько І.А. "Податкова системи" - К., КИНУ, 2004

 3. Ткаченко Н.М., Горова Т.М., Ільєнко Н.О. 'Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність" - К., "Алерта", 2004

 4. Завгородний В.П. "Налоги и налоговьій контроль в Украине" - К., А.С.К., 2001

 5. Гридчина И.М., Вдовиченко Н.И., Калина Л.В., "Налоговая система Украиньї" -К., МАУП, 2001

 6. Василик О.Д. "Податкова система України" - К., ВАТ "Поліграфкнига" - 2004

 7. Крисоватий А.І. Десяток М.О "Податкова система" - Тернопіль "Карт - бланш" 2004

 8. Мельник В.М. Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. "Оподаткування підприємницької діяльності" - К., Кондор, 2003

 9. Десяток О.М. "Податкова система" - Тернопіль, 2001

 10. Куцин М.А. "Сучасна теорія та практика оподаткування" — Харків, Прапор, 2001

 11. Азаров М.Я. "Все про податки" Довідник - К. Експерт-Про 2000

 12. Білик М.Д., Золотко І.А. "Податкова система України" - К. КНЕУ 2000

 1. Данилов О.Д., Флісак Н.П. "Податкова система та шляхи її реформування" К. Парламентське видавництво. 2001

 2. Бобоев М.Р., Мамбеталиев Н.Т., Тютюрюков Н.Н. Налоговьіе системи зарубежньїх стран: Содружество Независимьіх Государств: Учебное пособие. - М.: Гелиос АРВ, 2002. - 624 с.

 3. Головна державна податкова інспекція України, основи оподаткування в Україні К., "Укртиппроект", 1998

 4. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В , Податковий облік, ернопіль "Карт - бланк" 2002

 5. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Павч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. М.Я.Азарова. - К.: ДІЯ, 2000. - 320 с.

 6. Бюджетний і податковий огляд К. Група фінансового аналізу кіл Верховній Раді з питань бюджету, 2000

 7. Костюк Д. Що і пк перевіряє податковий інспектор 2-ге вид. Перер. і допов. — X: Фактор, 2001. - 276 с.

 8. Методичні рекомендації щодо документальної перевірки правильності складання Декларації по податку на прибуток підприємств: лист Державної податкової адміністрації України №23 -2117/10-2899 від 14 серпня 1998 року

 9. Методичні рекомендації про порядок, форми і методи проведення документальних перевірок юридичних осіб - платників податків: лист Державної податкової адміністрації України №6467/10123 - 2117 від 2 червня 1998 року

 10. Порядок оформлення і реалізації документальних перевірок щодо дотримання валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами: лист Державної податкової адміністрації України №266 від 1 червня 1998 року.

 11. М.Я.Азаров, В.Д.Кольга, В.Л.Онищенко Все про податки. К. Експерт 2000

 12. Мельник В.П. "Розвиток податкової системи в перехідній економіці" Ірпінь, 2001

 13. Податкова система України: Підручник // За редакцією В.М. Федосова- К. Либідь, 1994.-464 с.

64. В.Б.Захожай, Я.В.Литвиненко, К.В.Захожай, Р.Я.Литвиненко Система оподаткування та податкова політика К., ЦУЛ, 2006. - 468 с.
  1   2   3

Схожі:

Варіанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Технологія зберігання І переробки зерна»
Варіанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...

Варіанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна iconКонтрольні питання І теми контрольних робіт з дисципліни „фінанси...
Фінансове забезпечення функціонування та відтворення основних фондів невеликих фірм
Варіанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Основні напрями діяльності бакалавра з харчових виробництв. Шифри спеціальностей за стандартом
Варіанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна iconУроку
...
Варіанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна iconУроку
...
Варіанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна iconУроку
...
Варіанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Варіанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Варіанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка