Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст
Скачати 136.9 Kb.
НазваПрограма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст
Дата конвертації24.03.2013
Розмір136.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
П Р О Г Р А М А

залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки

ЗМІСТ

1.Загальна характеристика Програми.
2.Вступні положення.
3.Оцінка тенденцій реалізації інвестиційної політики в районі протягом 2006-2010 років.
4.Мета, цілі та основні завдання Програми.
4.1.Основні цілі Програми.
4.2.Програмні завдання.
5.Система програмних заходів.
5.1.Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності.
5.2.Фінансове забезпечення.
5.3.Інформаційне забезпечення.
6.Ефективність та результативність Програми.
7.Нормативно-правове регулювання.
8.Заключні положення.


1.Загальна характеристика Програми залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки.


1.Ініціатор розроблення Програми залучення

інвестицій в економіку Любарського району

на 2011-2015 роки Райдержадміністрація
2.Дата, номер і назва розпорядчого

документа Доручення Президента

України від 20.04.2010

року №1-1/729
3.Розробник Програми Управління економіки

райдержадміністрації
4.Співрозробники Програми Управління

агропромислового

розвитку , відділ

містобудування,

архітектури та житлово-

комунального

господарства

райдержадміністрації,

інші відділи

райдержадміністрації
5.Відповідальний виконавець Програми Райдержадміністрація
6.Учасники Програми Управління та відділи

райдержадміністрації,

органи місцевого

самоврядування,

суб’єкти

підприємницької

діяльності
7.Термін реалізації Програми 2011-2015 роки
8.Перелік місцевих бюджетів, які беруть

участь у виконанні Програми Обласний, районний,

сільські та селищний

бюджети

^ 1.Вступні положення
Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району визначає мету, завдання, напрями та пріоритети, а також заходи, реалізація яких сприятиме збільшенню надходження інвестицій в район у 2011-2015 роках.

Збільшення залучення інвестицій, в тому числі іноземних – це пріоритетне завдання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, яке є обов’язковою умовою для забезпечення розвитку економіки району.

Реалізація Програми передбачає сприяння інвесторам на території району.

Саме реалізація політики сприяння інвесторам на місцевому рівні є основною умовою досягнення значних результатів в цьому напрямку діяльності.

Заходи Програми буде реалізовано на кошти обласного, районного та місцевих бюджетів, суб’єктів підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, а також цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, визначених законодавчими актами, які регулюють інвестиційну діяльність в Україні.

Протягом зазначеного терміну дії Програма може змінюватись, доповнюватись, конкретизуватись в залежності і на підставі змін фінансового становища підприємств району, подальшого розвитку інвестиційної діяльності, інших впливових факторів та умов.

Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки розроблена у відповідності до чинного законодавства в Україні, зокрема вимог Закону України «Про інвестиційну діяльність».

Крім названого закону правовим підґрунтям Програми є Господарський Кодекс, Закони України «Про пріоритетні напрями інвестиційної діяльності в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про захист іноземних інвестицій в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-законодавчих актів, які визначають норми інвестиційної діяльності на території України.
^ Сфера дії
Дія Програми поширюється на сферу інвестиційної діяльності, як складову соціально-економічного розвитку Любарського району, і спрямована на консолідацію зусиль місцевих органів влади, громадських об’єднань та суб’єктів господарювання в напрямку розвитку інвестиційної діяльності.

ІІ.Оцінка тенденцій реалізації інвестиційної політики в районі протягом 2006-2010 років.
На виконання заходів районної програми розвитку інвестиційної діяльності в Любарському районі впродовж 2006-2010 років основна увага приділялась формуванню позитивного інвестиційного іміджу та пошуку потенційних інвесторів.

Протягом цього періоду представники району взяли участь у двох інвестиційних форумах, які проходили в м.Києві в засіданні Міжнародного Трейд-клубу, в якому брали участь дипломатичні представництва іноземних країн та міжнародних організацій акредитованих в Україні. Під час засідань проводились індивідуальні переговори з учасниками Трейд-клубу було відвідано ряд провідних підприємств області.

З метою поширення інформації про інвестиційний потенціал району сформовано презентаційні матеріали про регіон, які включають презентаційні буклети, каталоги інвестиційних пропозицій підприємств, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень їх електронні версії розміщено на сайті райдержадміністрації.

За результатами інвестиційного розвитку у 2010 році, незважаючи на фінансову нестабільність економіки, темп зростання інвестицій в основний капітал до відповідного періоду попереднього року склав 760,9%.

Прямі іноземні інвестиції на 1 липня 2010 року склали 247,9 тис.грн. дол.США.
Динаміка інвестицій в основний капітал та іноземних інвестицій за 2006-2010 роки.


Показники

Одиниці виміру

2006

2007

2008

2009

2010

Обсяг інвестицій в основний каптал

тис.грн.

15309

8143

15294

7344

8053

У % до попереднього року

%

257

47,9

147,7

42,1

760,9

Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення

Грн.

517,9

278,0

525,5

254,1

278,7

Обсяг прямих іноземних інвестицій

Тис.дол.США

-

-

-

289,6

247,9

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення

Дол.

США

-

-

-

10,0

8,6


На протязі 5-ти років в економіку району надійшло інвестицій в основний капітал в сумі 54,1 млн.грн. та іноземних інвестицій в розмірі 537,5 тис.дол.США.

Найвагомішу частку усіх капітальних вкладень спрямовано у розвиток сільського господарства промисловості, торгівлю а також житлове будівництво.

Аналіз надходжень інвестицій в основний капітал за останні 5 років показує, що вливання їх в економіку району відбувалося не рівномірно, це пояснюється складними процесами, які відбуваються в економіці, включаючи світову фінансову кризу, яка негативно вплинула на інвестиційну активність.
^ 4.Мета , цілі та основні завдання Програми.
Метою Програми є досягнення суттєвого збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку району, в тому числі іноземних для забезпечення сталого економічного зростання та створення нових високооплачуваних місць, привабливого інвестиційного іміджу та розвиненої інфраструктури за рахунок підвищення рівня інвестиційної привабливості району, максимального використання природного та інтелектуального потенціалу регіону.
^ Основні цілі Програми:

1.Підвищення інвестиційної привабливості району за рахунок створення стабільного та прогнозованого середовища в регіоні.

2.Забезпечення за рахунок впровадження науково обґрунтованих пріоритетів галузевого та територіального спрямування інвестиційних ресурсів:

-подолання диспропорцій соціально-економічному розвитку територіальних громад, і населених пунктів району;

-формування оптимальної структури товарного виробництва робіт, послуг для найбільш повного та ефективного використання потенціалу регіону.

3.Забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності підприємств району за рахунок оновлення і вдосконалення виробничо-технічної бази, впровадження новітніх технологій виробництва та менеджменту, систем управління якістю, підвищення експортного потенціалу.
Програмні завдання:

1.Створення сприятливого інвестиційного середовища для приватного капіталу:

1.1.Стимулювання розвитку підприємницької діяльності та зростання ділової активності;

1.2.Забезпечення прозорості процедур прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади у сфері впровадження інвестиційно-інноваційної діяльності.

1.3.Підвищення ефективності державного управління у сфері інвестиційної діяльності.

1.4.Забезпечення досудового врегулювання спорів між інвесторами та органами влади на колегіальній основі за безпосередньої участі інвестора, та незалежних фахівців.
2.Підтримка реалізації пріоритетних проектів:

2.1.Впровадження різних форм співпраці райдержадміністрації та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів.

2.2.Впровадження систем супроводження інвестиційних проектів, сприяння у створенні структур з обслуговування інвесторів.

2.3.Узагальнення та поширення передового досвіду по стимулюванню реалізації пріоритетних інвестиційних проектів.

3. Формування привабливого інвестиційного іміджу району.

3.1. Просування інформації про Любарський район в Україні та за кордоном.

3.2. Забезпечення періодичного оновлення інформації про регіони сформованих баз даних інвестиційних пропозицій, ресурсів, незадіяних вільних земельних ділянок.

3.3. Участь у пропозиціях, ярмарках, презентаціях, інвестиційних проектів, товарів власного виробництва.

3.4. Організація зустрічей посадових осіб райдержадміністрації, з інвесторами в тому числі іноземними.

3.5. Розвиток партнерства з іншими районами області.
4. Сприяння інвестиційному забезпеченню суб’єктів інвестиційної діяльності:

4.1. Запровадження різних форм співфінансування інвестиційних проектів на території району

4.2. Створення ефективних механізмів мобілізації фінансових ресурсів для реалізації інвестиційної програми району.

4.3. Орієнтація місцевих бюджетів та стимулювання інвестиційної діяльності.
5. Адміністративно-кадрове забезпечення регіонального регулювання інвестиційних процесів.

5.1. Підвищення фахового рівня службовців, які здійснюють безпосереднє управління інвестиційними процесами в районі. Організація підвищення кваліфікації службовців органів влади з питань забезпечення ефективного регулювання підприємницької діяльності та залучення інвестицій.

5.2. Організація семінарів, круглих столів з питань удосконалення системи управління інвестиційними процесами.

5.3. Використання в роботі нових інформаційних технологій.


^ 5. Система програмних заходів

1.Нормативно-правлове регулювання інвестиційної діяльності.
Проведення постійного аналізу реалізації існуючих нормативних актів, що регулюють господарську діяльність на території району та підготовку пропозицій щодо їх змін.

1. До основних напрямків нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності належить:

1.1. Проведення роботи пов’язаної з укладенням угод щодо інвестиційного співробітництва, обміном інформацією про нормативно-правові акти в сфері інвестиційної діяльності.

1.2. Підготовка та прийняття нормативно-правових актів з питань регулювання інвестиційної діяльності в районі.

1.3. Формування пропозицій щодо стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, удосконаленням умов оподаткування, які стимулюють поповнення основних виробничих фондів та розвиток малого бізнесу.

1.4.Проведення аналізу ефективності реалізації інвестиційних проектів.
^ 2.Фінансове забезпечення має за мету створення в районі стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитного стимулювання, спрощення доступу підприємств до фінансово-кредитних ресурсів.

Запровадження фінансово-кредитної підтримки має відбутися шляхом:

2.1.Передбачення виділення коштів з районного бюджету для організаційної та рекламної підтримки реалізації Програми на місцевому рівні.

2.2.Організація тісної співпраці посадових осіб райдержадміністрації з представниками банківських та інших кредитно-фінансових установ.
3.Інформаційне забезпечення передбачає сприяння у створенні мережі якісно нових інформаційних послуг, а також забезпечення зворотного зв’язку стосовно оцінки ефективності інвестиційної діяльності, забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання дол. інформаційних джерел нормативно-правової та іншої інформації про наявні інвестиційні пропозиції.

З цією метою планується:

3.1.Забезпечити оперативне доведення до інвесторів через засоби масової інформації та презентаційні матеріали інформації про правове регулювання інвестиційної діяльності в районі, даних про інвестиційні проекти, незадіяні виробничі приміщення та вільні земельні ділянки на території району, а також щодо вдосконалення інвестицій в економіку регіону, реалізації інвестиційних проектів.

3.2.Проводити анкетування підприємств з інвестиційним капіталом для виявлення основних проблем, з якими вони зустрічаються в процесі своєї діяльності та пошуку шляхів для їх вирішення:

3.3.Готувати «візитні картки» району, інші рекламно-презентаційні матеріали при умові виділення коштів з районного бюджету на ці цілі.

3.4.Проводити презентації та інформаційні бізнес-форуми з залученням широкого кола потенційних інвесторів і засобів масової інформації.

3.5.Всебічно сприяти інвесторам в процесі започаткування та реалізації ними інвестиційних проектів на території району.
^ 6.Ефективність та результативність Програми
До участі у впровадженні Програми будуть залучені галузеві управління та відділи районної державної адміністрації , органи місцевого

самоврядування, зацікавлені підприємства, установи та організації.

У разі потреби зміни та доповнення до заходів щодо реалізації Програми вносяться в установленому порядку.

Результати оцінювання стану реалізації та ефективності Програми є основою для її актуалізації і полягають в аналізі наступних показників:
^ Показники загального рівня досягнення цілей


Показники

Джерело інформації

Збільшення обсягу загальних інвестицій та інвестицій в основний капітал


Річні звіти

складені на основі статистичних даних підприємств, установ, організацій

Зростання виробництва на душу населення

Зростання об’ємів випуску

продукції

Зменшення рівня безробіття

Збільшення рівня середньої зарплати

Збільшення кількості

новостворених підприємств малого та середнього бізнесу

Зростання кількості високотехнологічних підприємств

Збільшення об’єму експорту

Збільшення обсягів імпорту


Реалізація завдань і заходів Програми дасть змогу до 2015 року:

− збільшити обсяги іноземних інвестицій на 30%, інвестицій в основний капітал в 0,5 рази;

− зменшити рівень безробіття до 4,0% та створити понад 1250 нових робочих місць;

− створити нові форми виробництва та сприяти розвитку існуючих;

− підвищити рівень інвестиційно-інноваційної активності підприємств;

− покращити співпрацю між кредитно-фінансовими установами та підприємствами різних форм власності.
^ 7. Нормативно-правове регулювання.
Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки розроблена у відповідності до чинного законодавства в Україні зокрема до вимог Закону України «Про інвестиційну діяльність».

Правовим підґрунтям програми є Господарський кодекс України, закони України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», «Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»та інші нормативно-законодавчі акти, які визначають норми інвестиційної діяльності на території України.
^ 8. Заключні положення
− Виділення коштів на виконання Програми передбачити під час розробки та затвердження проекту районного бюджету та Програми економічного і соціального розвитку району на черговий рік.

Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на реалізацію Програми, визначається у видатковій частині районного бюджету окремим рядком.

-Щорічно затверджувати заходи, спрямовані на виконання районної програми залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки, розпорядженням голови районної державної адміністрації до 1 лютого починаючи з 2011 року.

Зміни та доповнення до Програми та заходів щодо виконання Програми її розробниками вносити за результатами моніторингу.
________________________

Схожі:

Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст iconПро затвердження Програми розвитку сфери побутового обслуговування...
«Про затвердження Концепції розвитку сфери побутового обслуговування населення області на 2011-2015 роки та Перспективного плану...
Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст iconРайонна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю...
Підстава для розроблення: Закони України “Про місцеве самоврядування”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”
Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст iconНака з
Програми профорієнтації на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Горлівської міської ради від 25. 02. 2011 № vі/5-21 «Про міську...
Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст iconГоликов А. П. Экономика зарубежных стран: Учеб пособие для вузов
Особливості залучення інвестицій країн Близького та Середнього Сходу в економіку України
Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст iconПрограм а інвестиційної діяльності на території Літківської сільської ради на 2012-2014 роки
Київської облдержадміністрації від 15. 07. 2010р. №752 «Про проект Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату...
Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст iconЕкономіка
Проаналізована динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну та прямих інвестицій з України в економіку країн сві­ту, визначено...
Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст iconДержавна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015...
Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки
Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст iconНаказ
«Сто відсотків»; «Державної цільової програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 року»; районної...
Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст iconПлан роботи відділу освіти райдержадміністрації на 2013 рік схвалено
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки, програми «Освіта Кременчуцького району на 2012-2016...
Програма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст iconУманська районна рада
Затвердити програму правової освіти населення Уманського району на 2011- 2015 роки (додається)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка