Закон України "Про колективні договори І угоди", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів,
Скачати 64.13 Kb.
НазваЗакон України "Про колективні договори І угоди", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів,
Дата конвертації24.03.2013
Розмір64.13 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Економіка > Закон
Значення колективних договорів

як інструменту соціального захисту працівників

В деяких країнах практика проведення колективних переговорів існує понад 100 років, а сама система їх проведення перебуває у стані постійної еволюції. Колективні переговори одержали значний розвиток в країнах Західної Європи. Виникли нові форми переговорів, а відповідно і нові договори, наприклад, з питань продуктивності праці у Великобританії, по контролю за якістю в Японії.

Іноді терміном «колективні переговори» позначають дискусії між роботодавцем і найманими працівниками, що проводяться з метою досягнення порозуміння при вирішенні певних соціально-економічних проблем та укладення договорів.

Такі дискусії проводяться, наприклад, в економічній і соціальній раді в Нідерландах, в радах, що розглядають питання оплати праці у Великобританії, у виробничих комітетах Франції тощо. Мета таких переговорів має одну спільну основу: вирішення економічних і соціальних проблем за допомогою діалогу та компромісу між підприємцями і найманими працівниками, а в ряді випадків — і урядом.

Закон України "Про колективні договори і угоди", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, угод на добровільній основі, що відповідає нормам Конвенцій Міжнародної організації праці, які ратифіковані Україною (N 98 "Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів", N 154 "Про сприяння колективним переговорам").

Господарський кодекс України не регулює трудові відносини; він визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Тому, згідно із частиною 7 статті 65 Господарського кодексу України, на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником, або уповноваженим ним органом, і трудовим колективом, або уповноваженим ним органом, повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Доцільність укладення колективного договору підтверджується тим, що лише достатньо повний і змістовний колективний договір може забезпечити стабільні відносини між працівниками і роботодавцями, чітко визначити права та обов'язки сторін, стати надійною правовою основою для створення належних умов праці, в тому числі оплати праці. В колективному договорі можна врахувати особливості діяльності певного підприємства, використати його можливості і ресурси в інтересах працівників, розвитку виробництва.

Необхідність укладення колективного договору обумовлена також тим, що до колективного договору мають бути включені нормативні положення, якщо в актах законодавства міститься пряме визначення про обов'язковість закріплення цих положень в колективному договорі. Так, відповідно до статті 15 Закону України "Про оплату праці", шляхом переговорів і на умовах, визначених колективним договором, повинні встановлюватись: форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженими на представництво органом. Подібні вимоги містяться і в законах України "Про охорону праці", "Про відпустки" та інших актах законодавства.

Слід зазначити, що, хоча законодавство не містить норм, які передбачають відповідальність за відсутність колективного договору, статтею 17 Закону України "Про колективні договори і угоди" передбачено відповідальність за ухилення від участі в переговорах. Так, на осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки, або інші уповноважені трудовим колективом органи, і ухиляються від участі в переговорах по укладенню, зміні або доповненню колективного договору, чи навмисно порушили строк, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ця ж відповідальність визначена також у статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто законодавством забезпечуються права Сторін, зокрема, профспілок і власників на ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод.

Станом на 01 жовтня 2007 року кількість підприємств, установ, організацій та юридичних осіб Запорізької області, які уклали колективні договори, становила 6593 одиниці (на 3173 од. більше, ніж на 01 липня 2007 року), з них в місцевих органах державної виконавчої влади згідно чинного законодавства зареєстровано 6508 договорів (1879 – з початку року). Кількість колективних договорів, до яких внесені зміни та доповнення у поточному році, становила 585 одиниць.

Особливого значення набуває укладання колективного трудового договору на підприємствах, де проводиться процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також на суб’єктах господарювання, що знаходяться в процесі зміни власника. Стаття 18 (п.2) Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника” передбачає, що „заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути ...звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети”. Діючим законодавством не передбачена участь профспілки у розробленні плану санації, тому доцільним було б внесення відповідної норми до колективного договору підприємства, що дало б змогу вдосконалити систему соціального захисту працюючих на зазначених підприємствах. В разі змін в законодавстві під час процедури банкрутства на підприємстві, в колективні договори підприємств повинні вноситися зміни, доповнення, значною мірою ті, що стосуються мінімального розміру заробітної плати і норм галузевої та Генеральної угод. В іншому разі необхідно укладання нового колективного договору.

Так, наприклад, по Державному дослідному господарству „Запорізьке” Запорізького району Запорізької області справа про банкрутство була порушена в грудні 2002 року, а нині діючий колективний договір укладено 16 лютого 2006 року і зареєстровано в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації Запорізької області в серпні 2007 року. При реєстрації колективного договору ДДГ „Запорізьке” Управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації була здійснена повідомна реєстрація змін та доповнень до колективного договору господарства на 2007 рік. Відмічено, що на підставі змін до галузевої угоди на 2006-2008 роки, мінімальний гарантований розмір тарифної ставки, який не вимагає кваліфікації, з 1 березня 2007 року не може бути менше 470 грн. за повністю виконану місячну норму праці, а на підставі змін до галузевої угоди від 30 березня 2007 року мінімальний гарантований розмір тарифної ставки робітника 1 розряду з 1 березня становить 480 грн. в розрахунку на місяць. Також у зазначеному колективному договорі не були приведені схеми тарифних ставок та посадових окладів працівників. На даний час керівництвом підприємства вживаються заходи щодо ліквідації недоліків, які були виявлені при реєстрації колективного договору.

Справу про банкрутство Державного дослідного господарства „Світанок” Запорізького району Запорізької області було порушено в листопаді 2003 року, а нині діючий колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом зареєстровано в вересні 2006 року. На підприємстві введені з 1 вересня 2007 року (була відстрочка на півроку) норми галузевої угоди.

Згідно Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), вимоги щодо укладення або зміни колективного договору, угоди, а також вимоги щодо виконання колективного договору, угоди, можуть бути висунуті найманими працівниками або профспілкою. При сприянні відділення Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області, впродовж 2007 року були вирішені колективні трудові спори та задоволені вимоги працівників на комунальному автотранспортному підприємстві 082803 м. Мелітополь, комунальному підприємстві „Водгосп” Василівської районної ради Василівського району Запорізької області, ВАТ „М’ясокомбінат „М’ясний стандарт” м. Запоріжжя, комунальному підприємстві „Степногірськводоканал” смт. Степногірськ Василівського району Запорізької області. Вищезазначені спори містили в собі, крім інших, вимоги найманих працівників щодо виконання положень колективного договору. Так, на ВАТ „М”ясокомбінат ”М”ясний стандарт” м. Запоріжжя працівниками була висунута вимога щодо виконання пункту колективного договору, який передбачав скорочення чисельності на підприємстві лише після виконання всіх наявних можливостей для забезпечення трудової зайнятості працівників на підприємстві.

Працівниками КП „Водгосп” та КП „Степногірськводоканал”, серед інших вимог, були висунуті ідентичні вимоги стосовно виконання колективного договору в частині оплати праці, а саме забезпечення виплати заробітної плати щомісячно згідно законодавства України та колективних договорів підприємств.
Головний спеціаліст сектора аналітично-інформаційної

роботи та прогнозування

відділення Національної служби посередництва

і примирення в Запорізькій області Кобзєва Г.В.

Схожі:

Закон України \"Про колективні договори І угоди\", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, iconЗаконукра ї н и
Цей Закон визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів І угод з метою сприяння
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, iconМотивація укладення колективних договорів та дії профспілкових комітетів...
В окремих регіонах та видах економічної діяльності цей показник складає лише 70-75 відсотків. Особливо тривожна ситуація склалася...
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, iconЗаконукра ї н и
Цей Закон визначає правові І організаційні засади функціонування системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)...
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, iconКодексами України, а також цими Загальними умовами
...
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, iconКабінет міністрів україни постанов а від 5 квітня 1994 р. N 225
Затвердити Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих І регіональних угод, колективних договорів (додається)
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, iconГалузева угода між Об’єднанням футбольних клубів “Професіональна...
Лі – пфл), які об’єдналися для ведення колективних переговорів І укладення Угоди (Додаток 1) з однієї сторони, та Центральним комітетом...
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, iconПлан Вступ І. Поняття І значення договору поставки. Порядок І способи...
Серед зобов'язань, що складають особливу частину зобов'язального права, основне місце належить договірним зобов'язанням. Цивільне...
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, iconЗакон України «Про колективні договори І угоди»
Управління соціального захисту населення Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, iconЗакону України «Про колективні договори та угоди»

Закон України \"Про колективні договори І угоди\", який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, передбачає укладення колективних договорів, iconПравила (договірні умови) споживчого кредитування позичальників ат „укрсиббанк”
Ці «Правила (договірні умови) споживчого кредитування Позичальників ат «УкрСиббанк» (надалі – Правила) є пропозицією до укладення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка