5-й (весневий) триместр
Скачати 63.77 Kb.
Назва5-й (весневий) триместр
Дата конвертації08.03.2013
Розмір63.77 Kb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Економіка > Лекція

5-й (весневий) триместр

2003-2004 навч. рік

Лекція 11 (тези)

Лекція 11 (тези)

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Одне з визначень економічного зростання:
Економічне зростання (economic growth) – це довгострокове збільшення подушного (per capita) національного доходу в певній країні.

Національний дохід на душу населення


Країна

$ per capita

Країна

$ per capita

Україна

1630

Південна Корея

9700

США

26980

Північна Корея

980

Росія

2240

Сінгапур

26730

Німеччина

27510

Японія

39640

Велика Британія

18700

Кувейт

17390

Франція

24990

Іран

2680

Італія

19020

Ірак

1250

Іспанія

13580

Ізраіль

15920

Польща

2790

Ефіопія

100

Канада

19380

Бангладеш

240

Швеція

23750

Індія

340

Швейцарія

40630

Австралія

18720^ З політекономічної точки зору, економічне зростання “...означає кількісне і якісне вдосконалення процесу суспільного відтворення в органічній єдності складових елементів (ВВП, відносин економічної власності тощо), зростання національного багатства, спрямоване на реалізацію основної мети”. (ЕЕ, т.1)

Мальтузианський погляд на економічне зростання: зростання кількості населення в геометричній прогресії, а можливостей задоволення їхніх потреб – в арифметичній.

П’ять стадій економічного зростання, через які – як вважається – пройшли економіки усіх країн від бідних аграрних суспільств до високо-індустріалізованих економік масового споживання, були визначені та проаналізовані у книзі Ростоу “Стадії економічного зростання”1 (1960 р.):

 1. Традиційне суспільство (the traditional society);

 2. Передумови для під’йому (the pre-conditions for “take-off”);

 3. Під’йом (the take-off);

 4. Рух в напрямку зрілості (the drive to maturity);

 5. Зрілість (maturity).^

Схема Карла Маркса – способи виробництва


 1. Первісний;

 2. Рабовласницький;

 3. Феодальний;

 4. Капіталістичний;

 5. Комуністичний.За Карлом Менгером – основним двигуном економічного зростання є нові знання про найбільш ефективні технології використання ресурсів.
За Йозефом Шумпетером – це найбільш ефективні комбінації ресурсів, що їх використовують під час виробництва.
За Михайлом Туган-Барановським – це інновації.

^ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Економічне зростання визначається факторами пропозиції, попиту, ефективності та іншими. Усі фактори діють одночасно та у взаємному зв’язку.
Фактори пропозиції
Серед факторів пропозиції визначають:

 • природні ресурси, їхня кількість та якість;

 • трудові ресурси, їхня кількість та якість;

 • капітальні блага, їхня кількість та якість;

 • наявність технологій.


Фактори попиту
Економічне зростання також залежить від рівня сукупного попиту, який визначає можливості використання наявного ресурсного, виробничого та технологічного потенціалу.
Фактори ефективності
ЕФЕКТИВНІСТЬ2

 • Економічна (розподільча) ефективність:

 • Повна зайнятість робочої сили,

 • Повне використання наявних адекватних ресурсів

 • Економічна (виробнича) ефективність

 • Економічна (розподільча) ефективність:

 • Виробництво благ, які найбільш цінні для суспільства.


Інші фактори:

політичні, соціокультурні, інституційні тощо

^ ФАКТОРИ, ЩО ВОНИ ПРОТИДІЮТЬ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ


 • непередбачуваність і не завжди позиттивні наслідки технічного прогресу

 • непрогнозованість інвестицій

 • обмеженість ресурсів

 • ціни на енергоносії

 • війни

 • порушення демографічної рівноваги

 • тощо

^ НЕОКЛАСИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Автором неокласичної моделі економічного зростання є Роберт Солоу. Свою модель він розробив у 1950-60-ті роки, але Нобелевську премію за це отримав лише у 1987 році. Суть моделі – оцінка взаємодії на економічне зростання таких факторів з боку пропозиції:


 • капітал,

 • праця,

 • технічний прогрес.


В моделі Солоу розглядається взаємозв’язок заощаджень, інвестицій, а також науково-технічний прогрес. За допомогою співвідношень показників заощаджень, а також стаціонарних обсягів інвестицій, дозволяє пояснити причини більш високих темпів економічного зростання окремих країн порівняно з іншими.
За моделлю Солоу, золотим рівнем нагромадження капіталу є такий стаціонарний обсяг капіталу, який забезпечує найвищий рівень споживання.


^

ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯЕкстенсивний тип економічного зростання – це збільшення обсягів виробництва за рахунок використання більшої кількості факторів виробництва при збереженні технологій на попередньому рівні.
Інтенсивний тип економічного зростання – це збільшення обсягів виробництва за рахунок нових технологій при використанні тієї ж самої кількості факторів виробництва.
Подальше визнаження ресурсів давно підказало віддання переваги інтенсивному типу економічного зростання.

^

СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯПолітика стимулювання попиту
Потрібно стимулювати попит за допомогою макроекономічного інструментарію.
Політика стимулювання пропозиції
Податки, заощадження, інвестиції.
Галузева та інші види політики
Перехід ресурсів з менш продуктивних галузей до більш продуктивних. В цьому вбачається і роль держави.

Крім того, збільшення видатків на науково-технічні дослідження.


НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ


(на думку його противників)


 • забруднення навколишнього середовища

 • виснаження ресурсів

 • інші?


******************************************************************

1 Walt Whitman Rostow, “The Stages of Economic Growth”.

2 Із лекції 1 осіннього триместру.
Схожі:

5-й (весневий) триместр icon5-й (весневий) триместр
Як правило, супроводжується зростанням обсягів виробництва І високим рівнем зайнятості
5-й (весневий) триместр icon5-й (весневий) триместр
Для другої половини 20-го століття характерними були як регіоналізація проблем, так І їх глобалізація
5-й (весневий) триместр icon5-й (весневий) триместр
Основною метою монетарної політики є створення умов розвитку економіки таким чином, щоб забезпечити повну зайнятість та мінімальний...
5-й (весневий) триместр icon5-й (весневий) триместр
Фіскальна політика1 (fiscal policy) – державна політика, інструментами якої виступають оподаткування І державні видатки. За їх допомогою...
5-й (весневий) триместр icon5-й (весневий) триместр
Сукупний попит (aggregate demand, ad) – це загальна кількість виробленої продукції (товарів І послуг) в реальному обчисленні, на...
5-й (весневий) триместр icon4-й (осінній) триместр
Виробнича функція як залежність обсягу продукції, що випускається, від ресурсів, які потрібні для виробництва цієї продукції. В нашому...
5-й (весневий) триместр iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою другої частини курсу (5-й триместр) є розкриття...
5-й (весневий) триместр iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою першої частини курсу (4-й триместр) є розкриття...
5-й (весневий) триместр iconПитання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії...
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка