Розпорядженн я
Скачати 169.61 Kb.
НазваРозпорядженн я
Дата конвертації08.03.2013
Розмір169.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > ДокументыУКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 19. 08. 2011 м. Вознесенськ № _316 – р
Про формування проекту

районного бюджету на 2012 рік
Відповідно до статей 2,18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та статей 19, 75 Бюджетного Кодексу України, враховуючи положення Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та Програми соціально - економічного розвитку Вознесенського району на 2011–2014 роки “Вознесенщина–2014”, розпорядження голови облдержадміністрації від 06.07.11 № 202-р “Про формування проекту обласного бюджету на 2012 рік”, з метою забезпечення формування реальних проектів місцевих бюджетів району на 2012 рік із дотриманням жорсткої фінансової дисципліни на принципах середньострокового бюджетного планування з чіткими видатковими орієнтирами та якісним складанням проекту районного бюджету Вознесенського району на 2012 рік:
1.Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати сільським, селищному головам:
1.1.Покласти в основу формування проекту районного, сільських та селищного бюджетів району на 2012 рік напрями бюджетної політики, визначені Постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року

№3358-VI “Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік”, макропоказники соціального та економічного розвитку району та врахувати, що основними завданнями бюджетної політики є:


   1. Стійкий економічний розвиток адміністративно-територіальних

одиниць району з урахуванням збалансування регіональних і загальнодержавних інтересів;

   1. Забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості бюджетної

системи;

   1. Залучення інвестицій у технічне переозброєння, переоснащення та

модернізацію насамперед у пріоритетні галузі економіки району;


   1. Створення рівних умов для розвитку реального сектора економіки

району;

   1. Виконання програм енергозбереження;

   2. Розвиток конкуренції та товарної насиченості на споживчому

ринку в умовах прогнозованого зростання виробництва у галузях економіки

району, орієнтованих на споживчий ринок;

   1. Реалізація виваженої соціальної політики, спрямованої на

підвищення рівня життя населення;

   1. Збільшення надходжень до місцевих бюджетів шляхом

встановлення контролю за питанням легалізації заробітної плати та

додержання суб’єктами господарювання мінімальних гарантій в оплаті праці;

   1. Забезпечення прозорості бюджетного процесу, що чітко визначає

цілі і завдання, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищення

рівня контролю за результатами використання бюджетних коштів;

   1. Здійснення оцінки діяльності учасників бюджетного процесу щодо

досягнення поставлених цілей та виконання завдань, а також проведення аналізу причин неефективного використання бюджетних коштів;

   1. Активізація роботи щодо прийняття бюджетних програм із

урахуванням заходів моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, із виключенням непріоритетних та неефективних витрат;

   1. Забезпечення пріоритетних напрямів реалізації програм, що

забезпечують здійснення інвестиційних проектів, фінансування яких було розпочато поточного та минулих бюджетних періодів;

   1. Застосування методичної бази для введення програмно – цільового

методу й середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів;

   1. Забезпечення реальної збалансованості місцевих бюджетів району;

   2. Стабільна бюджетна політика та жорстка фінансова дисципліна;

   3. Фінансова незалежність та удосконалення між бюджетних

відносин, направлених на підвищення самодостатності місцевих бюджетів;

   1. Підвищення обізнаності громадськості щодо ефективності

витрачання коштів бюджету територіальної громади та рівня задоволення споживачів суспільних та гарантованих соціальних послуг;

   1. Запровадження середньострокового планування.


1.2. Забезпечити організацію роботи щодо прийняття спільних рішень на передачу частини видатків на виконання делегованих повноважень з одного рівня бюджету іншому, або на передачу видатків на виконання власних повноважень відповідних бюджетів 2012 року та укладання угод у строки, визначені бюджетним законодавством.
2. Управлінню економіки райдержадміністрації ( Калині ):
2.1. За участю інших структурних підрозділів райдержадміністрації у разі необхідності уточнити макропоказники економічного і соціального розвитку
району на 2012 – 2014 роки у розрізі основних галузей економіки, затверджені рішенням сесії районної ради від 30 грудня 2010 року № 2 “Про Програму соціально – економічного розвитку Вознесенського району на 2011–2014 роки “Вознесенщина–2014” та підсумки виконання Програми соціально – економічного розвитку Вознесенського району в 2010 році”, визначити перелік інвестиційних програм району, надати розрахунки обсягу державних капітальних вкладень та бюджету розвитку районного бюджету, визначитись з переліком першочергових об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенцій з державного, обласного бюджету, коштів бюджетних програм районного бюджету на 2012–2014 роки, і надати їх до 22 серпня 2011 року фінансовому управлінню райдержадміністрації ( Тімотіній ) для включення в розрахункові показники місцевих бюджетів району;
2.2. З метою формування бюджету розвитку районного бюджету на 2012 рік здійснити прогнозні розрахунки обсягу надходжень до районного бюджету від приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вознесенського району, у тому числі викупу орендарем поліпшеного орендованого майна за рахунок власних коштів, і надати їх фінансовому управлінню райдержадміністрації ( Тімотіній ) до 22 серпня 2011 року;
3. Запропонувати державній податковій інспекції у Вознесенському районі (Манжелей) підготувати та надати фінансовому управлінню райдержадміністрації (Тімотіній) до 22 серпня 2011 року:
3.1. Інформацію за перше півріччя поточного року про суми податкових соціальних пільг та податкового кредиту по податку з доходів фізичних осіб у розрізі адміністративно – територіальних одиниць;
3.2. Прогнозні розрахунки в розрізі селищ і сіл району щодо:

нарахувань земельного податку, орендної плати з юридичних та фізичних осіб, з урахуванням кількості платників та площ земельних ділянок, що оподатковуються;

очікуваних надходжень податку з доходів фізичних осіб за оренду земельних та майнових паїв, у тому числі кількість орендарів та площі земельних ділянок, що використовуються юридичними та фізичними особами;

обрахованих розмірів можливих втрат місцевих бюджетів району на

2012–2014 роки внаслідок надання державою податкових пільг по платі за землю.
3.3. Прогнозні надходження на 2012–2014 роки в розрізі селищ і сіл району єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва ( юридичних та фізичних осіб), кількості платників та очікуваних втрат ( припинення підприємницької діяльності, зміна системи оподаткування, інше ).

3.4. Розрахункові показники надходжень на 2012–2014 роки в розрізі селищ і сіл району:

збору за першу реєстрацію транспортного засобу;

екологічного податку та збору за спеціальне використання води ( крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення ) в розрізі найбільших платників;

місцевих податків і зборів.
4. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації

( Верлану ), з метою визначення фінансового ресурсу на здійснення інвестицій у сферу реконструкції та капітального будівництва об’єктів і відповідно формування бюджету розвитку районного бюджету на 2012-2014 роки, з урахуванням проведеної згідно зі статтею 17 Бюджетного кодексу України відповідної роботи, надати до 22 серпня 2011 року фінансовому управлінню райдержадміністрації ( Тімотіній ) інформацію про обсяги заборгованості та стан розрахунків підприємств за надану у минулі роки фінансову допомогу на зворотній основі в розрізі позичальників та видів заборгованості.
5. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації ( Матієк ):
5.1. З метою формування загального фонду районного бюджету на 2012 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснити прогнозні розрахунки обсягу надходжень у розрізі орендарів/платників податків:

орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності;

прибутку підприємств та фінансових установ комунальної власності у розрізі підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вознесенського району;

частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, і надати їх фінансовому управлінню райдержадміністрації

( Тімотіній ) до 22 серпня 2011 року.
6. Відділу Держкомзему у Вознесенському районі:

6.1. Для формування бюджету розвитку селищного, сільських бюджетів на 2012–2014 роки здійснити прогнозні розрахунки обсягу надходжень до селищного, сільських бюджетів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та надати їх фінансовому управлінню райдержадміністрації ( Тімотіній ) до 22 серпня 2011 року.
7. Управлінням та відділам райдержадміністрації:
7.1. Формування прогнозних показників видатків на 2012 рік в цілому по району та в розрізі місцевих бюджетів району проводити в тісному контакті з
відповідними відділами облдержадміністрації, узгоджувати та захищати ці показники видатків, вирішувати неузгоджені питання щодо забезпеченості фінансовим ресурсом видатків, які виникають при застосуванні формульного розрахунку, виходячи з аналізу застосування запропонованого механізму цього року.
7.2. Розробити плани дій з метою визначення шляхів забезпечення ефективності управління бюджетними коштами, у тому числі шляхом економного витрачання бюджетних коштів з наведенням економічного ефекту від їх реалізації.
7.3. При формуванні бюджету 2012 року передбачити такі захищені статті видатків загального фонду: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. З метою надання якісних бюджетних послуг населенню району головним розпорядникам коштів районного бюджету необхідно:
8.1. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснювати постійний моніторинг виконання системи оцінки результативності, ефективності, прозорості використання бюджетних коштів;

8.2. Взяти до відома, що розроблення районних цільових програм може ініціюватися лише за умови наявності фінансового ресурсу для забезпечення їх виконання;

8.3. Планування видатків на бюджетні районні програми, не пов’язані з утриманням бюджетних установ, здійснювати виключно за наявності затверджених районних цільових програм у відповідних галузях;

8.4. Середньострокове планування видаткової частини районного бюджету на 2013 – 2014 роки здійснити з урахуванням ефективного витрачання коштів районного бюджету та підвищення рівня задоволення споживачів суспільних та гарантованих соціальних послуг.
9. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Тімотіній) забезпечити дотримання порядку формування районного бюджету на 2012 рік згідно з нормами Бюджетного кодексу України та інших нормативно–правових актів, які стосуються бюджету 2012 року, підготувати та подати на розгляд сесії районної ради проект рішення районної ради “Про районний бюджет Вознесенського району на 2012 рік”, розробити та схвалити Прогноз місцевих бюджетів на 2013-2014 роки з урахуванням поліпшення управління фінансового ресурсу, запровадженням середньострокового планування.

10. Рекомендувати селищному, сільським головам спільно з державною податковою інспекцією у Вознесенському районі обрахувати обсяги очікуваних випадаючих доходів місцевих бюджетів 2012 року та до 22 серпня 2011 року надати фінансовому управлінню райдержадміністрації ( Тімотіній ) інформацію з обґрунтованими розрахунками та поясненнями.

Взяти до відома, що проекти місцевих бюджетів району на 2012 рік не повинні містити статей, які обмежують надходження доходів до місцевих бюджетів.
11. Учасникам бюджетного процесу забезпечити виконання взятих бюджетних зобов’язань та проведення платежів з бюджету, визначених Бюджетним кодексом України та іншими нормативно – правовими актами.

12. Затвердити бюджетний календар з підготовки проекту районного бюджету на 2012 рік. (додається)
13. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Перший заступник

голови райдержадміністрації,

виконувач функцій і повноважень

голови райдержадміністрації С.В.Солодаєв
Затверджено

розпорядженням першого заступника

голови райдержадміністрації,

виконувачем функцій і повноважень

голови райдержадміністрації

від 19.08.2011 № 316-р

Бюджетний календар

з підготовки проекту районного бюджету на 2012 рік


 1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації ( Тімотіній)

забезпечити:


  1. Відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства та з

урахуванням передумови впровадження програмно–цільового методу упорядкування Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2012 рік та довести її до головних розпорядників коштів.

До 25 серпня 2011 року.


  1. Опрацювання розрахункових показників між бюджетних

трансфертів, методики їх визначення, інших показників та складання

попереднього прогнозу доходів і видатків районного бюджету на наступний рік по загальному фонду бюджету та бюджету розвитку ( спеціального фонду ).
До 25 серпня 2011 року.


  1. Організацію роботи щодо аналізу розрахункових показників

обсягів доходів і видатків місцевих бюджетів району, визначених

Міністерством фінансів України на 2012 рік.

До 25 серпня 2011 року.


  1. Проведення семінару з планово – бухгалтерськими працівниками

головних розпорядників коштів районного бюджету та сільських, селищної

рад щодо розрахунків дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів,

додержання основних вимог при складанні бюджетного запиту головними

розпорядниками коштів відповідного бюджету на 2012 рік.
До 1 жовтня 2011 року.


  1. Розроблення та доведення розрахункових обсягів видатків на 2012

рік, визначених Міністерством фінансів України, до головних розпорядників

коштів районного бюджету, визначення пріоритетних напрямів та

удосконалення структури бюджетних видатків на галузі: освіти і науки,

охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення

населення, культури та мистецтва, фізкультури і спорту тощо.
У двотижневий строк після отримання граничних обсягів від Міністерства фінансів України.


  1. Підготовку та узгодження пропозицій щодо проекту районного

бюджету на 2012 рік та наступні два бюджетні періоди, на підставі

бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету та

пояснень до них, з урахуванням фінансового ресурсу районного бюджету.
До 29 жовтня 2011 року.
1.7. Проведення формування районного бюджету за доходами в розрізі джерел надходжень та обсягами видатків у розрізі головних розпорядниках коштів районного бюджету за кодами функціональної та економічної класифікації.

До 20 листопада 2011 року.
1.8. Підготовка та подання на розгляд і схвалення голові райдержадміністрації проекту рішення районної ради про районний бюджет на 2012 рік, прогнозу районного бюджету Вознесенського району на 2013 – 2014 роки, підготовленого на основі індикативних прогнозних показників соціальних стандартів, прожиткового мінімуму тощо, затвердженого Кабінетом Міністрів України на період 2013–2014 років, пояснювальної записки до проекту рішення, інформації про хід виконання районного бюджету Вознесенського району 2011 року.
У тижневий строк після отримання показників, ухвалених Законом України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” у другому читанні.


  1. Розгляд та схвалення проекту рішення районної ради “Про

районний бюджет Вознесенського району на 2012 рік“ і прогноз районного

бюджету на 2013–2014 роки на рівні райдержадміністрації.
До 15 грудня 2011 року.
1.10. Подання проекту рішення районної ради “Про районний бюджет

Вознесенського району на 2012 рік” та прогноз районного бюджету на

2013–2014 роки до районної ради та постійних комісій районної ради.
До 25 грудня 2011 року.


  1. Доведення обсягу бюджетних призначень, затверджених районною

радою, до головних розпорядників коштів.
Упродовж тижня після

затвердження районною радою

рішення “Про районний бюджет

Вознесенського району на

2012 рік”.
2. Управлінню економіки райдержадміністрації (Калині)

забезпечити:

2.2. Узгодження з фінансовим управлінням райдержадміністрації,

відділом містобудування, архітектури, ЖКГ, розвитку структури

райдержадміністрації, головним управлінням економіки

облдержадміністрації, головним управлінням будівництва, архітектури,

житлово-комунального господарства облдержадміністрації питання щодо

проведення розрахунків для розподілу інвестиційних субвенцій з

державного бюджету. Подання переліку об’єктів на узгодження до

районної ради.

До 1 жовтня 2011 року.
2.3. Визначення узгодженого переліку першочергових об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету, субвенцій з державного, обласного та районного бюджетів, бюджетних програм державного бюджету та подання їх фінансовому управлінню райдержадміністрації ( Тімотіній ) для включення до розрахункових показників місцевих бюджетів району.
До 22 серпня 2011 року.
^ 3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації

( Верлану ) забезпечети:
3.1. Подання фінансовому управлінню райдержадміністрації таких показників:

- інформації про стан розрахунків підприємств за отриману в минулі роки фінансову підтримку з обласного бюджету та обсяги заборгованості, які очікуються за станом на 1 січня 2012 року в розрізі суб’єктів господарювання та адміністративно- територіальних одиниць.
До 22 серпня 2011 року.


 • розрахунку обсягу видатків на проведення 2012 року робіт з охорониземель ( у розрізі об’єктів ), які будуть виконуватися за рахунок коштів, що надходять до районного бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
До 22 серпня 2011 року.
^ 4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:
4.1. Надання фінансовому управління райдержадміністрації

(Тімотіній ) розрахунків щодо видатків споживання на утримання установ, розпорядників коштів нижчого рівня, одержувачів коштів, що фінансуються з районного бюджету, проведення заходів, врахованих 2011 року при розподілу обсягу між бюджетних трансфертів між державним і районним бюджетами, та видатків розвитку, з урахуванням розроблених заходів їх економного витрачання.
До 22 серпня 2011 року.
4.2. Складення бюджетних запитів та подання фінансовому управлінню райдержадміністрації обґрунтованих розрахунків обсягів видатків споживання і розвитку районного бюджету з урахуванням власних надходжень бюджетних установ (спеціальний фонд) та пояснювальної записки до них з чітким обґрунтуванням розподілу видатків у розрізі бюджетних установ, заходів та по суті видатків на 2012 рік та наступні два бюджетні періоди.
У двотижневий термін після

отримання граничних обсягів

від фінансового управління

райдержадміністрації.
4.3. Надання обґрунтованих пропозицій з необхідними критеріями щодо удосконалення Формули розподілу міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, які застосовуватимуться при розрахунку обсягів видатків, що враховуються при визначенні дотації вирівнювання (вилучення) місцевими бюджетами району, та впорядкування видаткових повноважень місцевих бюджетів до фінансового управління райдержадміністрації.
До 22 серпня 2011 року.

4.4. Підготовку необхідних розрахункових показників за видатками стосовно державних цільових програм та видатків, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, надання їх до
головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації:
4.4.1. Відділу освіти райдержадміністрації ( Бакумі ) на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів району, на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості; на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін.
4.4.2. Управлінню праці та соціального захисту населення

райдержадміністрації ( Житник ) для надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, інших видів пільг, на виплату видів допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, інших видів соціальної допомоги окремим категоріям громадян , виходячи із контингенту одержувачів пільг, субсидій та допомог у розрізі адміністративно – територіальних одиниць району, для виплати державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
До 16 серпня 2011 року.  1. Разом із бюджетними запитами подання фінансовому

управлінню райдержадміністрації:

- пропозицій про внесення змін до актів, якими передбачено виділення коштів з місцевих бюджетів і не забезпечено фінансовим ресурсом на 2012 рік, виходячи з граничних обсягів видатків;

- переліку державних і регіональних програм, з урахуванням проведення оптимізації їх кількості, зокрема шляхом концентрації видатків, закріплених головними розпорядниками бюджетних коштів, які є провідними у відповідній галузі, та забезпечення їх фінансовими ресурсами в межах граничних обсягів, доведених фінансовим управлінням райдержадміністрації;

- даних про ліміти споживання енергоносіїв у вартісних та фізичних обсягах у розрізі підвідомчих установ, організацій;

- обсягів капітальних видатків ( бюджету розвитку ( спеціального фонду )) із визначенням робіт, товарів, обладнання на 2012 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди;

- пояснювальної записки.


У рамках бюджетного процесу розробка та затвердження, внесення змін до бюджетних програм районного бюджету має відповідати наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 “Про затвердження Основних підходів запровадження програмно–цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” з належним економічним обґрунтуванням.

Аналіз бюджетних програм має бути здійснений за такими критеріями:

 • відповідність поставлених завдань меті;

 • рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми;

 • рівень відповідності фактичних результативних показників запланованому рівню витрат на досягнення цих показників;

 • відхилення показників результативності за певний період від планових показників і обґрунтування причин такого відхилення;

 • відповідність отриманих результатів інтересам громади;

 • відповідність результативних показників поставленим завданням.

Крім того, виконання районної програми повинно здійснюватися протягом не менш як трьох періодів або мати циклічний характер її виконання.
У двотижневий термін після

отримання граничних обсягів

від фінансового управління

райдержадміністрації.


___________________________________________________

Схожі:

Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Вознесенського району для своєчасного вжиття заходів щодо мінімізації прояв фінансової кризи
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Про утворення районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати пенсій, стипендій, інших соціальних...
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному...
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про посилення соціального діалогу та підтримку профспілкового руху в Вознесенському районі
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Бюджетного Кодексу України, керуючись статтями 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про посилення пожежної та техногенної безпеки в районі у пожежонебезпечний період 2011 року
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Утворити в районі місцеві галузеві ради підприємців, та затвердити їх склад (додається ), а саме
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
...
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати сільським, селищному головам
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка