20. 08. 2010 р. Новоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд
Скачати 82.32 Kb.
Назва20. 08. 2010 р. Новоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд
Дата конвертації08.03.2013
Розмір82.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы


20.08.2010 р.

Новоазовський районний суд

Донецької області як адміністративний суд

87601, Донецька обл., м. Новоазовськ, вул. Комунарів, 40-А

ПОЗИВАЧ: Громадська організація

«Ініціативний Союз «Відродження»

87632, Донецька область, Новоазовський район, селище міського типу Сєдове, вулиця Калініна, будинок 29.

р/р 26001060710469 у Донецькому РУ ПриватБанку, МФО 335496, ЄДРПОУ 36717493

тел. 067-317-24-06

ВІДПОВІДАЧ: Сєдовська селищна рада

Новоазовського району Донецької області

87632, Донецька область, Новоазовський район, селище міського типу Сєдове, вулиця Калініна, будинок 29.

ЄДРПОУ 04341726

Тел. (06296) 3-40-01, 3-43-11

^ ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання дій Сєдовської селищної ради неправомірними та зобов’язання надати відповідну інформацію

14.04.2010 р. виконавчим комітетом Сєдовської селищної ради було прийнято рішення № 23 про реєстрацію громадської організації «Ініціативний Союз «Відродження».

16.04.2010 р. була зареєстрована громадська організація «Ініціативний Союз «Відродження» діяльність якої відповідно до п. 1.4. Статуту поширюється на території с.м.т. Сєдове.

Відповідно до п. 2.1.1. Статуту основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, екологічних та інших спільних інтересів її членів (учасників) та жителів громади, сприяння охороні та захисту навколишнього природного середовища, поширення серед різних верств населення екологічної культури, залучення широких верств населення для вирішення природоохоронних проблем.

Відповідно до п. п. 2.2.14., 2.2.17. Статуту основними завданнями Організації є:

- одержання від органів влади та місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей та завдань;

- отримання звіту від органів місцевого самоврядування про використання бюджетних коштів громади, земельних ресурсів та ін;

11.06.2010 р. ГО «ІС «Відродження» направила запит Сєдовській селищній раді про надання бюджету за 2009 р. та на 2010 р. з метою інформування членів громадської організації та мешканців селища міського типу Сєдове.

15.06.2010 р. Сєдовська селищна рада надала відповідь на запит та рішення про бюджет на 2010 р. з додатками доходи та видатки; рішення про виконання бюджету за 2009 р. з додатком доходи та видатки.

16.07.2010 р. були підготовлені уточнюючі запити (вручені 20.07.2010 р.) по бюджету за 2009 р. та на 2010 р. по розшифровці окремих статей бюджетів.

31.05.2010 р. ГО «ІС «Відродження» направила запит Сєдовській селищній раді про надання інформації стосовно пляжу та території колишнього дитячого садочка № 2 з метою інформування членів громадської організації та мешканців селища міського типу Сєдове.

11.06.2010 р. Сєдовська селищна рада надала відповідь на запит та копії документів стосовно пляжу та території колишнього дитячого садочка № 2.

15.07.2010 р. був підготовлений уточнюючій запит (вручений 20.07.2010 р.) стосовно пляжу та території колишнього дитячого садочка № 2.

18.08.2010 р. Сєдовська селищна рада надала відповідь № 461/02-12 на уточнюючі запити від 16.07.2010 р. стосовно розшифровки окремих статей бюджетів 2009 р. та 2010 р., від 15.07.2010 р. стосовно пляжу та території колишнього дитячого садочка № 2, якою відмовила у наданні інформації та відповідних документів.

Відмову надати інформацію та відповідні документи Сєдовська селищна рада мотивувала тим що:

 • відомості про оплату праці працівників є конфіденційними;

 • інформація стосовно бюджету була надана раніше;

 • робота ради доводиться мешканцям громади на зборах громадян та іншими способами;

 • роботу ради перевіряють відповідні правоохоронні органи;

 • не вказана мета та подальше використання інформації.

Вважаємо, що відмова надати інформацію та відповідні документи Сєдовської селищної ради № 461/02-12 від 18.08.2010 р. є необґрунтованою та незаконною з наступних підстав.

ГО «ІС «Відродження» не запитувала інформацію про конкретний розмір заробітної плати кожного працівника Сєдовської селищної ради з зазначенням П. І. Б. Запитувалась інформація про фонд оплати праці за окремий період (місяць, рік) з зазначенням кількості працівників без зазначення прізвищ та посад. ГО «ІС «Відродження» цілком погоджується з Сєдовською селищною радою, що інформація про розмір заробітної плати конкретної особи є конфіденційною і розголошенню без згоди цієї особи не підлягає. Але знати кількість працівників і відповідно фонд оплати праці на утримання цих працівників громадськість має право.

Інформація стосовно бюджету Сєдовською селищною радою дійсно була надана раніше і ГО «ІС «Відродження» не просила повторно її надавати, а були направлені уточнюючі запити по розшифровці окремих статей бюджетів. В своєму запиті до Сєдовської селищной ради від 11.06.2010 р. з метою інформування громадян попросили надати копії бюджетів за 2009 рік та на 2010 рік, які були надані Сєдовською селищною радою. В своїх запитах від 16.07.2010 р. ГО «ІС «Відродження» попросила Сєдовську селищну раду розшифрувати окремі статті бюджетів за 2009 рік та на 2010 рік, на що отримала відмову.

Відмовляючи в наданні інформації, Сєдовська селищна рада наголошує, що вся інформація про діяльність ради доводиться до населення на загальних зборах громадян та іншими способами. ГО «ІС «Відродження» звісно поважає діяльність Сєдовської селищної ради, але жодного разу ані членів ГО «ІС «Відродженні», ані жителів селища Сєдове не сповіщали та не запрошували на жодні загальні збори громадян, де б рада звітувала про свою діяльність. Крім того, запити громадських організації до органів місцевого самоврядування і є іншим способом отримання інформації, в якому радою було відмовлено.

Відмова в наданні інформації Сєдовською селищною радою по мотивам того, що її роботу перевіряють відповідні правоохоронні органи, не відповідає закону, тому що діяльність органів місцевого самоврядування, в тому числі акти органів самоврядування є відкритою інформацією. ГО «ІС «Відродження» не ставить за головну мету контроль за діяльністю ради, але члени територіальної громади бажають знати якими ресурсами володіє Сєдовська селищна рада, як і куди витрачаються грошові кошти платників податків, як надаються в довгострокову оренду на 49 років останні землі коло моря, в той час коли територіальна громада селища Сєдове немає селищного пляжу, хто приймає дані рішення та іншу інформацію.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеве самоврядування здійснюється на принципах законності, гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб та ін. Ст. 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: органи та особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними та відповідальними перед територіальними громадами.

Відповідно до ст. 62 Статуту територіальної громади селищ Сєдове та Обрив інформаційні відносини в територіальній громаді здійснюються на засадах гарантій прав на інформацію, відкритості, доступності інформації і свободи її використання, гласності, підконтрольності та підзвітності перед територіальною громадою органів і посадових осіб органів самоврядування та ін. Відповідно до ст. 72 Статуту територіальної громади селищ Сєдове та Обрив органи та посадові особи місцевого самоврядування є підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою і в обов’язковому порядку, який затверджений цим Статутом, надають громадянам необхідну інформацію про результати своєї праці.

Відповідно до Закону України «Про інформацію»:

 • ст. 9 «всі громадяни України, юридичні особи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій»;

 • ст. 10 «право на інформацію забезпечується обов’язком органів і посадових осіб місцевого самоврядування інформувати про свою діяльність та прийнятих рішеннях»;

 • ст. 21 «інформація органів місцевого самоврядування доводиться до відома усіх зацікавлених осіб шляхом опублікування в офіційних виданнях, ЗМІ, розміщення на офіційних сайтах в мережі Інтернет, безпосереднього доведення до зацікавлених осіб (усно, письмово), надання можливості ознайомлення з архівними матеріалами та ін.»;

 • ст. 28 «за режимом доступу інформація поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом»;

 • ст. 29 «обмеження права на отримання відкритої інформації заборонено законом».

Інформація про селищний бюджет або інформація про надання земель територіальної громади в оренду не є інформацією з обмеженим доступом, тому відмова в наданні такої інформації є незаконною.

Що стосується зазначення мети в офіційних запитах про надання інформації, то така вимога не передбачена діючим законодавством. Відповідно до ст. 32 Закону України «Про інформацію» під запитом щодо надання письмової або усної інформації у цьому Законі розуміється звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань. У запиті повинно бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові запитувача, документ, письмова або усна інформація, що його цікавить, та адреса, за якою він бажає отримати відповідь. Незважаючи на відсутність в законодавстві обов’язкового зазначення в офіційних запитах мети отримання інформації, вона була зазначена в первинних запитах, а саме інформування членів громадської організації і членів територіальної громади.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 4, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст., ст. 62, 72 Статуту територіальної громади селищ Сєдове та Обрив, ст. ст.9, 10, 21, 28, 29 Закону України «Про інформацію», ст. 2, 6, 18, 104 КАСУ,

^ ПРОШУ СУД:

 1. Визнати неправомірними дії Сєдовської селищної ради стосовно відмови в наданні інформації на запити громадської організації «Ініціативний Союз «Відродження» від 15.07.2010 р. щодо надання інформації та копій документів продажу об’єктів нерухомості колишнього дитячого садочка № 2 та надання землі в оренду, від 16.07.2010 р. щодо розшифровки окремих статей бюджетів Сєдовської селищної ради за 2009 рік та на 2010 рік.

 2. Зобов’язати Сєдовську селищну раду надати інформацію на запити громадської організації «Ініціативний Союз «Відродження» від 15.07.2010 р. щодо надання інформації та копій документів продажу об’єктів нерухомості колишнього дитячого садочка № 2 та надання землі в оренду, від 16.07.2010 р. щодо розшифровки окремих статей бюджетів Сєдовської селищної ради за 2009 рік та на 2010 рік.

Додаток:

 1. Копія Статуту громадської організації «Ініціативний союз «Відродження».

 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації «Ініціативний союз «Відродження» № 478532.

 3. Копія рішення Сєдовської селищної ради про реєстрацію громадської організації «Ініціативний союз «Відродження» № 23 від 14.04.2010 р.

 4. Копія довідки відділу статистики в Новоазовському районі № 202313 від 20.04.2010 р.

 5. Копія протоколу загальних зборів засновників громадської організації «Ініціативний союз «Відродження» від 10.04.2010 р.

 6. Копія запиту громадської організації «Ініціативний союз «Відродження» б/н від 11.06.2010 р.

 7. Копія відповіді Сєдовської селищної ради № 289 від 15.06.2010 р. з дотатком.

 8. Копія запиту громадської організації «Ініціативний союз «Відродження» б/н від 31.05.2010 р.

 9. Копія відповіді Сєдовської селищної ради № 286 від 11.06.2010 р.

 10. Копія уточнюючого запиту громадської організації «Ініціативний союз «Відродження» б/н від 15.07.2010 р.

 11. Копія уточнюючого запиту громадської організації «Ініціативний союз «Відродження» б/н від 16.07.2010 р. стосовно бюджету за 2009 рік.

 12. Копія уточнюючого запиту громадської організації «Ініціативний союз «Відродження» б/н від 16.07.2010 р. стосовно бюджету на 2010 рік.

 13. Копія відповіді Сєдовської селищної ради № 461/02-12 від 18.08.2010 р.

 14. Копія позовної заяви та доданих документів для відповідача.

 15. Квитанції про оплату судового збору та ІТЗ.

Голова правління

ГО «ІС «Відродження» Д. В. Матвійчук


Схожі:

20. 08. 2010 р. Новоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд iconНовоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд
Донецька область, Новоазовський район, селище міського типу Сєдове, вулиця Калініна, будинок 29
20. 08. 2010 р. Новоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд icon22 червня 2010 року Кіровський районний суд м. Донецька у складі: головуючого судді Проніна С. Г
Донецьку справу за адміністративним позовом особа 1 до Управління Державної автомобільної інспекції гу мвс у Донецькій області про...
20. 08. 2010 р. Новоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд icon30 червня 2010 року Ворошиловський районний суд м. Донецька у складі:...
Донецьку справу адміністративного судочинства за позовною заявою особа 1 до удаі гумвс україни в Донецькій області, капітана міліції...
20. 08. 2010 р. Новоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд iconДніпропетровський окружний адміністративний суд
Відповідно до ст. 109 Кас україни, Дніпропетровський окружний адміністративний суд направляє на Вашу адресу копію ухвали про відмову...
20. 08. 2010 р. Новоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд iconДніпропетровський окружний адміністративний суд
Дніпропетровський окружний адміністративний суд направляє на Вашу адресу копію ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній...
20. 08. 2010 р. Новоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд iconЖовтневий районний суд міста Дніпропетровська
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська направляє на Вашу адресу копію ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від...
20. 08. 2010 р. Новоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд iconОкружний адміністративний суд міста Києва, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1
...
20. 08. 2010 р. Новоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд iconГолосіївський районний суд м. Києва

20. 08. 2010 р. Новоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд iconКодекс торговельного мореплавства україни
У тексті Кодексу слова "арбітражний суд" в усіх відмінках замінено словами "господарський суд"
20. 08. 2010 р. Новоазовський районний суд Донецької області як адміністративний суд icon6 серпня 2010 року Калинівський районний суд Вінницької області в...
Калинівка кримінальну справу про обвинувачення Олійнічука Анатолія Миколайовича, 18 грудня 1970 року народження, уродженця І жителя...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка