Основні вимоги
НазваОсновні вимоги
Сторінка1/10
Дата конвертації28.02.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСНОВНІ ВИМОГИ

та методичні вказівки до виконання

та захисту дипломних робіт

для магістрів усіх форм навчання

спеціальності "Економіка підприємства"


ОДЕСА ОДЕУ 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСНОВНІ ВИМОГИ

та методичні вказівки до виконання

та захисту дипломних робіт

для магістрів усіх форм навчання

спеціальності "Економіка підприємства"

Затверджено

на засіданні кафедри

економіки підприємства

протокол № 2 від 25.09.2009 р.

ОДЕСА ОДЕУ 2009

Основні вимоги та методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання спеціальності "Економіка підприємства" (Укл. Янковий О.Г., Плетницька З.І., Іванова Н.В., Цуркан С.М. — Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2009 р. — 49 с.)
Укладачі: О.Г. Янковий, д-р екон. наук, професор

З.І. Плетницька, викладач

Н.В. Іванова, викладач

С.М. Цуркан, викладач

Коректор:
ЗМІСТ


1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 7

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 8

3. ВИБІР НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 9

4. ПІДГОТОВКА ТА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 13

5. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ, СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 14

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 20

6.1. Використання текстового редактора для оформлення дипломної роботи 21

6.2. Оформлення тексту 21

6.3. Оформлення цифрового матеріалу 24

6.4. Оформлення ілюстративного матеріалу 25

6.5. Оформлення списку використаних джерел 25

6.6. Оформлення додатків 26

6.7. Загальне оформлення дипломної роботи 27

7. ВИМОГИ ДО РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 27

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 32

Д О Д А Т К И 35

Додаток 1 36

Зразок оформлення заяви на дипломну роботу 36

Додаток 2 37

Зразок оформлення індивідуального завдання 37

Додаток 3 39

Зразок оформлення анотації дипломної роботи 39

Додаток 4 40

Зразок оформлення змісту дипломної роботи 40

Додаток 5 41

Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи 41

Додаток 6 42

Зразок оформлення списку використаних джерел 42

Додаток 7 43

Зразок оформлення відгуку наукового керівника 43

Додаток 8 44

Зразок форми зовнішньої рецензії 44

Додаток 9 45

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 45^

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ1Написання та захист дипломної роботи є завершальним етапом навчального процесу в підготовці магістра.

Метою підготовки дипломної роботи є закріплення здобутих знань, адаптація теоретичних моделей і практичного досвіду організації, планування та управління виробництвом до умов діяльності конкретного господарського об’єкта.

Основне завдання дипломної роботи — продемонструвати рівень кваліфікації студента, а саме:

  • здатність творчо мислити, вміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання;

  • уміння проводити бібліографічну роботу з використанням сучасних інформаційних технологій, користуватися методичними, статистичними й законодавчо-нормативними матеріалами, критично оцінювати існуючі наукові концепції та підходи до економічних явищ і процесів; здатність формулювати мету та актуальність дослідження;

  • володіння сучасними методами й методиками аналізу економічних результатів досліджень, які використовувались у процесі роботи;

  • уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;

  • володіння сучасними інформаційними технологіями для здійснення досліджень та оформлення атестаційної роботи.

Дипломна робота — це самостійно виконана робота науково-дослідницького та прикладного характеру, до якої ставляться такі основні вимоги:

  • робота повинна бути спрямована на дослідження актуальної конкретної теми, обраної студентом;

  • робота повинна відрізнятися новим матеріалом, в якому є описання нових явищ і закономірностей, узагальнення раніше відомих положень з іншої наукової точки зору чи зовсім в іншому аспекті. В зв’язку з цим робота повинна відрізнятися критичним підходом до існуючої практики вирішення проблеми, яка досліджується в дипломній роботі;

  • робота повинна бути виконана на конкретних фактичних даних по об’єкту, який досліджується, містити конкретні висновки та пропозиції, спрямовані на вирішення проблем обраної теми;

  • робота повинна відображати здібність дипломника використовувати наукові та практичні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і практики, наукові засоби дослідження, інформаційні системи, персональний комп’ютер.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Основні вимоги iconШановні педагогічні працівники надається лист управління державної...
Президентського кадрового резерву та основні вимоги до кандидатів резерву. Кандидатам, які відповідають цим вимогам для участі у...
Основні вимоги iconТема заняття
Основні правила оформлювання реквізитів. Вимоги до тексту документа. Оформлення сторінки. Резюме. З. 08. Зп. Р. 01. 06. 02
Основні вимоги iconВступ до дисципліни а 2 Основні законодавчі акти з оп
Вимоги безпеки до технологічного обладнання, виробничого устаткування та технологічних процесів
Основні вимоги iconЗатверджено
Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства та Статуту ат І визначає основні вимоги кадрової політики щодо формування...
Основні вимоги icon1. Основні положення та вимоги Конституції І законів України з питань...
Основні положення та вимоги Конституції І законів України з питань оборони та національної безпеки. Роль та місце Збройних Сил України...
Основні вимоги iconТема заняття
Мова І професія. Професійна лексика. Основні вимоги до мовлення. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування за професійним спрямуванням....
Основні вимоги iconПравознавство (практичний курс)
Перерахуйте відомі вам юридичні професії та назвіть основні вимоги до їх представників. Визначте, яка юридична професія вас приваблює...
Основні вимоги iconПлан Зміст, значення І основні вимоги до гімнастичної термінології. Класифікація термінів
Термінологія — область лексики, сукупність термінів, які зв'язані з відповідною системою понять
Основні вимоги iconРегламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15
Цей Технічний регламент встановлює основні вимоги до безпеки, проектування, виготовлення, оцінки відповідності
Основні вимоги iconОсновні вимоги до учнівського твору
Добре подумайте над темою майбутнього твору, ви­значте, який обсяг матеріалу охоплює вона, не пишіть зай­вого, слідкуйте за влучністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка