Розпорядженн я
Скачати 105.97 Kb.
НазваРозпорядженн я
Дата конвертації13.03.2013
Розмір105.97 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > Документы


УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від_01.04.09 м. Вознесенськ №_114-р_

Про затвердження Положення

про спостережну комісію при

райдержадміністрації та внесення

змін до її складу
Відповідно до статей 6, 25, пункту 14, статті 39 пункту 9 статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 12 січня 2005 року №26/2005 "Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України", постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429 "Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах", розпорядження голови облдержадміністрації від 15.04.08 № 149-р "Про затвердження Положення про спостережну комісію при облдержадміністрації та внесення змін до її складу" у зв’язку з кадровими змінами:
1. Внести зміни до складу спостережної комісії при райдержадміністрації затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.12.08 № 571-р "Про затвердження складу спостережної комісії при Вознесенській райдержадміністрації", виклавши його у новій редакції ( додається).

2. Затвердити Положення про спостережну комісію при райдержадміністрації (додається).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Конторську Л.А.

Тимчасово виконуючий обов’язки

голови райдержадміністрації О.П. Васильковець

Додаток

до розпорядження

тимчасово виконуючого обов’язки

голови райдержадміністрації

від 01.04.09 № 114-р

С К Л А Д
спостережної комісії при Вознесенській райдержадміністрації


^

Голова комісії

Конторська

Людмила Анатоліївна

-

заступник голови райдержадміністрації

^ Секретар комісії:

Галактіонова

Людмила Василівна

-

спеціаліст програмного комплексу управління праці та соціального

захисту населення райдержадміністрації
^

Члени комісії:


Бордюжа

Оксана Валеріївна

-

директор районного центру соціальних

служб для сім’ї , дітей та молоді (за узгодженням)


Горбаль

Тетяна Яківна

-

директор міськрайонного центру зайнятості населення (за узгодженням)


Демченко

Галина Василівна

-

заступник головного лікаря центральної

районної лікарні ( за узгодженням)


Домущей

Неля Опанасівна

-

голова Вознесенської районної організації інвалідів Союзу організації інвалідів України


Кліменко

Неоніла Федорівна

-

голова Вознесенського районного кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства “Колос” (за узгодженням)


Копієвський

Ігор Вікторович

-

завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими та ЗМІ

апарату райдержадміністрації


Кришко

Любов Миколаївна

-

голова міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста

(за узгодженням)2

Луговий

Михайло Григорович

-

начальник служби у справах дітей

райдержадміністрації


Мотер-Борчук

Віктор Терентійович

-

голова Вознесенської районної ради ветеранів України (за узгодженням)


Керлан

Валентина Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації


Король

Дмитро Богданович

-

священик Прибужанівської Української Православної церкви Київського Патріархату ( за узгодженням)


Маліванчук

Олександр Володимирович

-

голова Вознесенської районної громадської Організації Спілки воїнів - інтернаціоналістів (за узгодженням)


Михайлова

Надія Іванівна

-

голова райкому професійних спілок агропромислового комплексу (за узгодженням)


Соколов

Валерій Віталійович

-

головний спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.


_________________________________________


Додаток

до розпорядження тимчасово

виконуючого обов'язки голови

райдержадміністрації

від 01.04.09 № 114-р

ПОЛОЖЕННЯ

про спостережну комісію при районній державній адміністрації
1. Це Положення визначає завдання, функції та повноваження спостережної комісії при райдержадміністрації.
2. Спостережна комісія при райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України "Про місцеві державні адміністрації", іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
3.Основними завданнями спостережної комісії при райдержадміністрації є:

3.1. Контроль за організацією громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання;

3.2. Контроль за сприянням органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та створенні належних умов для їх утримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян;

3.3. Контроль за організацією виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

3.4. Контроль за наданням допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.
4. Відповідно до покладених завдань спостережна комісія при райдержадміністрації розробляє та здійснює у межах району заходи щодо сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених, надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.
5. Спостережна комісія при райдержадміністрації має право:

5.1. Доручати членам комісії:
5.1.1. Відвідувати установи виконання покарань вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених, умови їх праці та навчання, стан організації їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи;
2

5.1.2. Брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

5.1.3. Брати участь у судових засіданнях під час розгляду спільних з органами і установами виконання покарань подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.
5.2. Подавати клопотання про помилування засуджених та висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджений через орган або установу виконання покарання.
5.3. Одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи , необхідні для виконання покладених на спостережну комісію завдань.
5.4. Проводити особистий прийом засуджених, розглядати їх звернення та приймати за ними рішення.
5.5. Заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції спостережної комісії, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які беруть участь у виправленні і ресоціалізації засуджених, вносити пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності з питань дотримання прав і законних інтересів засуджених;
5.6. Доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення цієї роботи;
5.7. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати та заслуховувати інформацію цих осіб.
5.8. Вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:
3

5.8.1. Удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань прав і законних інтересів засуджених;

5.8.2. Поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи із засудженими до громадських або виправних робіт та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;

5.8.3. Організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;

5.8.4. Забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань.

Під час здійснення своїх повноважень спостережна комісія при райдержадміністрації не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.
6. До складу спостережної комісії при райдержадміністрації входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни.

Представники громадських організацій становлять, як правило, не менш як половину складу комісії.
7. Членами спостережної комісії при райдержадміністрації не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, служби безпеки, кримінально-виконавчої системи, адвокати, а також особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість.
8. Голова і секретар спостережної комісії при райдержадміністрації призначаються головою райдержадміністрації. Заступник голови комісії обирається на її засіданні. Кількісний склад комісії визначається залежно від обсягу роботи.
9. Спостережна комісія при райдержадміністрації утворюється строком на три роки.
Райдержадміністрація повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії не пізніше ніж за три місяці до цього, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень.
10. Голова спостережної комісії при райдержадміністрації, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
11. Повноваження члена спостережної комісії при райдержадміністрації припиняються достроково:

4

11.1. За його заявою;

11.2. За зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

11.3. У зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього.
13.Організаційною формою роботи спостережної комісії при райдержадміністрації є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше один раз на місяць.

Засідання спостережної комісії при райдержадміністрації вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

14. На засідання спостережної комісії при райдержадміністрації можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, інших правоохоронних органів та громадяни.
15.Під час розгляду на засіданнях спостережної комісії при райдержадміністрації матеріалів стосовно засуджених присутність представника відповідного органу або установи виконання покарань є обов’язковою.
16. Голова спостережної комісії при райдержадміністрації:

16.1. Організовує роботу комісії, розподіляє обов’язки між її членами, контролює та перевіряє їх виконання;

16.2. Забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;

16.3. Бере участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених, умовно - дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів спостережної комісії;

16.4. Представляє комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;

16.5. Щороку інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії та подає відповідний звіт органу, який її утворив.
17. Заступник голови спостережної комісії виконує обов’язки голови визначені п.16 на період відсутності голови спостережної комісії.
18. Спостережна комісія при райдержадміністрації з питань, що належать до її компетенції, приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів, присутні на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

5
19. Постанова спостережної комісії при райдержадміністрації може бути оскаржена до голови райдержадміністрації або до суду.
20. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії при Вознесенській райдержадміністрації покладається на районну державну адміністрацію.
21. Спостережна комісія при райдержадміністрації має печатку та бланк із своїм найменуванням.


___________________________________________________

Схожі:

Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Вознесенського району для своєчасного вжиття заходів щодо мінімізації прояв фінансової кризи
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати сільським, селищному головам
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Про утворення районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати пенсій, стипендій, інших соціальних...
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному...
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про посилення соціального діалогу та підтримку профспілкового руху в Вознесенському районі
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Бюджетного Кодексу України, керуючись статтями 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про посилення пожежної та техногенної безпеки в районі у пожежонебезпечний період 2011 року
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Утворити в районі місцеві галузеві ради підприємців, та затвердити їх склад (додається ), а саме
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати сільським, селищному головам
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка