Інтерактивна робота з вчителями, психологами
Скачати 81.22 Kb.
НазваІнтерактивна робота з вчителями, психологами
Дата конвертації04.03.2013
Розмір81.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > Документы
ТОЛЕРАНТНЕ СПІЛКУВАННЯ

Інтерактивна робота з вчителями, психологами.

Мета завдання: сприяти формуванню компетентного спілкування у шкільному середовищі.

Завдання: розкрити поняття толерантності, показати риси толерантної людини, сформувати навички безоцінного спілкування, сприяти формуванню взаємоповаги, терпимості, небайдужості.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

Відкриття заняття. Усі учасники сідають зручно у коло. Слово ведучого, який повідомляє тему, мету,завдання заняття.

Вправа «Знайомство» (10 хв.)

Мета: розвинути педагогів уміння короткої само презентації.

Хід вправи: Всі учасники по черзі називає своє ім.,я та говорить фразу, що починається із слів: « Не хочу хвалитися, але я ………» (вказує на якусь свою позитивну рису).

Прийняття правил (8 хв.).

Кожен з учасників називає умову, за якої йому було б комфортно працювати. Усі пропозиції записуються на аркуші паперу.

Визначення очікувань учасників ( 8 хв.).

Учасникам роздаються невеликі аркуші паперу у вигляді метеликів. Ведучий просить написати на них, чого саме учасники очікують від заняття. Після того аркуші вивішуються на плакаті із зображенням квітки.

Ведучий. Ми вирушаємо у подорож до запашної квітки. Якою буде наша подорож, чи долетимо ми до нашої запашної квітки, це залежить від нашої спільної роботи. Тому наші очікування ми прикріплюємо навколо квітки.

Вправа «Ярлики» (15 хв.).

Мета: дати можливість відчути емоції, які виникають під час спілкування, коли їх змушують діяти відповідно до стереотипів.

Обладнання: 3 набори розрізаних картинок, «корони». На кожній «короні» написаний один з поданих виразів. Усміхнися мені. Будь похмурим. Ігноруй мене. Підбадьоруй мене. Кажи, що я нічого не вмію. Жалій мене.

Ведучий об’єднає учасників у 3 групи по розрахунку: на 1, на 2, на 3. Кожному він надіває на голову «корону» таким чином, щоб той не бачив, що на ній написано (корони виготовлені з двох полосок білого паперу, склеєного по боках). Після цього кожній групі дається завдання скласти цілу картину з розрізаних кусочків, але звертатись під час роботи до учасників своєї групи потрібно так, як написано на його «короні».

Через 7 хв. Всі не знімаючи «корон»: Чи сподобалось вам, коли з вами спілкувалися таким чином?

Після цього, Як всі бажаючі висловляться, ведучий пропонує зняти «корони» і вий ти із своїх ролей.

Запитання для обговорення.

Чи в реальному житті можуть бути «корони»?

Як впливає наявність подібних ярликів на спілкування?

Як часто ми стикаємося з ситуаціями навішування ярликів?

Як ви почувалися у реальному житті, коли хтось навішував на вас ярлик?

Вправа «Толерантність». Інформаційне повідомлення ведучого. (8 хв.).

Поняття толерантності вперше зустрічається у 18 столітті. У своєму «Трактаті про віротерпимість» відомий французький філософ Вольтер писав, що «безумство є переконання, що всі люди мають однаково думати про певні предмети».Розуміння толерантності не однакове в різних культурах, тому що залежить від історичного досвіду народів. У перекладі з латинської означає терпіння».Іспанською мовою означає здатність визнавати відмінність ідей інших людей; Французькою -відношення при якому допустиме те, що інші можуть мислити інакше або діяти інакше, як ти сам; Англійською - як готовність без протесту приймати іншу людину; Китайською мовою бути толерантним означає, дозволяти великодушність по відношенні до інших. В арабському світі - прощення, терпимість, співчуття іншому. В персицькому - готовність до примирення. Сьогодні толерантність розуміється, як повага до прав і свобод людини, розуміння розмаїття культур нашого світу і форм самовизначення людської особистості. Інакше кажучи, це відмова від домінування,насилля, прийняття інших такими якими вони є. Ідеї толерантності набувають дедалі більшого визнання в сучасному світі. Все більше країн запроваджують їх у свою освіту, розглядаючи як не від,ємний засіб взаєморозуміння, довіри. ООН проголосила роки 2000-2010 роки Декадою Культури не насилля, тобто толерантності.

Уже 16 років 16 листопада світ св,яткує Міжнародний день толерантності. Цей день був проголошений Декларацією принципів толерантності, затвердженою у 1995 році на 28 Генеральній конференції ЮНЕСКО.

Вправа «Зустріч» (12хв.)

Мета: різноманітність кожної людини, повагу один до одного.

Хід вправи: учасники об’єднуються у групи за порами року. Кожна група отримує конверт з набором окремих речень (потяг рушив, ця зустріч була остання, він поглянув на неї, місяць немов великий апельсин, пролунав постріл, він взяв її за руку, було вже пізно, він зрозумів . що тільки вона могла зробити його щасливим, чи має сенс щось у цьому житті, її очі були заплющені.) листки формату А 4, клей. Учасники керуючись логікою, повинні розташувати речення послідовно, наклеюючи їх на аркуш так, щоб вийшла розповідь. Після чого кожна група презентує свою роботу.

Ведучий підводить учасників до думки про те, що кожна особа є важливою у житті.

Вправа на активізацію уваги учасників. Розповідь притчі:

Жила на світі сім,я. Вона була непроста, більше 100 чоловік. Сім,я займала все село. Ви подумаєте: «Ну і що, хіба мало на світі таких сімей?» Але річ у тому, що сім’я була особлива - мир і спокій панували в ній. Отже ні сварок, ні лайок не було.

Дійшов поговір про цю родину і до самого владики країни, вирішив він перевірити чи правду говорять люди. Прийшов до старійшини родини і сказав: «Як ти досягаєш згоди і миру у сім’ї?» Той взяв аркуш паперу і написав три слова: «ЛЮБОВ», «ПРОЩЕННЯ», «ТЕРПІННЯ», а в кінці дописав: «100 РАЗІВ ЛЮБОВ», «100 РАЗІВ ПРОЩЕННЯ», «100 РАЗІВ ТЕРПІННЯ»,

ЦЕ все? - запитав владика.

Так все - відповів старий - це і є основа життя будь-якої сім’ї. Подумавши додав: «І світу теж».

Таким чином ведучий підводить учасників до характеристики рис толерантної людини.

Вправа«Асоціативний ряд» (5хв.)

Мета:засвоїти поняття толерантність, розширити його асоціативне поле.

Хід вправи:

На фліп-чарті по вертикалі записується слово толерантність. Учасники у вільному риси, характеристики, що асоціюються з змістом слова «толерантність» і починаються з букви вертикального ряду.

Т
О
Л
Е
Р
А
Н
Т
Н
І
С
Т
Ь

Ведучий пропонує увазі учасників плакат тез по дослідженні проблем виховання толерантності американського психолога Г. Олпорта. Він визначав толерантність за допомогою таких тез:

Толерантість – це:

- співпраця, дух партнерства;

- готовність приймати чужу думку;

- повага до людської гідності;

- прийняття іншого таким, як він є;

- здатність поставити себе на місце іншого;

- поважання права бути іншим;

- визнання різноманітності;

- визнання рівності інших;

- терпимість до чужих думок, вірувань і поведінк;

- відмова від домінування, заподіяння шкоди і насильства.

Вправа «Повітряна куля» (7хв.)

Мета: дати можливість зрозуміти вплив думки на спілкування.

Хід проведення:

Ведучий демонструє учасникам три надутих повітряні кулі, котрі різно надуті: одна надута дуже сильно, друга – в міру, третя –дуже слабо.

Питання для обговорення:

Як ви думаєте, чим ці кулі відрізняються одна від одної? (за ступенем наповнюваності повітрям).

Що загрожує кулі, яка надута?

Що загрощує кулі, яка надута дуже слабо?

Яка куля довше проживе?

Чи траплялося вам бачити людину, про яку можна було б сказати, що вона ось-ось лопне?

Як ви думаєте, які почуття її переповняють?

Інформаційне повідомлення (5 хв.)

Дуже часто джерелом проблем у жмтті є надмірно роздуті побоювання і турботи, котрі з’являються у думках: «Що буде, якщо я не справлюсь з дорученою справою?»

Ця зосередженість на негативних думках призводить до поганого самопочуття, негативного настрою, невпевненості у собі. Той, хто занадто переживає, втрачає свою енергію і тому не може знайти у собі сили для вирішення цілком посильних проблем. Натомість , той хто «кипить» від злості , не може знайти у собі сили для позитивного, неагрессивного виходу із ситуації. І тому може народитися педагогіка насилля. Вчені В. Маралов і В. Сітаров досліджуючи дану проблему визначають такепоняття як «педагогіка ненасильства».

Учені характеризують такі основні ознаки педагогіки ненасильства.

Педагогіка ненасильства – це гуманізм у дії, який грунтується на принципі особистого підходу і виступає за гуманізацію всіх взаємин, заперечує гноблення, проголошує співпрацю.

- це рух прогресивних педагогів, які виступають протии різних форм примусу, приниження людської гідності, це реалізація нових ідей в освіті і вихованні, які мають на меті формування творчої, соціально активної особистості, котра будує своє життя на основі довіри, миру і справедливості, співробітництва і взаєморозуміння.

- це найглобальніша форма боротьби за мир,за економічну і соціальну перебудову суспільства, яка б сприяла розквіту творчих сил людини, становленню її особистості.

В.Маралов і В. Сітаров наголошують на головному: без консолідації сил добра, справедливості, гуманізму насильство не зникне.

Г. Олпорт визначив основні особистісні риси толерантної людини:

- знання себе;

- захищеність;

- відповідальність;

- потреба у визначенні;

- орієнтація на себе – орієнтайія на інших;

- схильність до порядку;

- здатність до емпатії;

- почуття гумору.

Шалва Амонашвілі визначив формулу гуманістичної педагогіки, що стала основою педагогіки толерантності. Це має вигляд: прийняти – зрозуміти – допомогти – любити – співчувати – радіти успіхові дитини – надихати.

Вправа « Плакат толерантності».( 15 хв.)

Мета: уточнити та закріпити знання учасників про основні характеристики толерантності.

Хід вправи

Учасники обєднуються у малі грутїпи. Кожна группа отримує аркуші А – 4, набір фломастерів, ножиці, вирізки з журналів. Протягом 10 хвилин учасники мають створити плакат толерантності. По закінченні роботи кожна группа презентує свою роботу.

Вправа «Свіча» (10хв.)

Мета: Знаття емоційної напруги, підбиття підсумків.

Хід вправи:

Слова ведучого: З давніх-давен вогонь відіграє у людському житті важливу роль. Він зігріває, надихає, а може і спопелити. За древньою легендою боги забрали вогонь у людей, а Прометей ціною власного життя повернув людям. І сьогодні вчитель теж є Прометеєм і несе до дитячих сердець вогонь свого серця, передає свої знання, зігріває душу, підтримує, надає сили вірити у свої здібності.

Я хочу запалити свічку «толерантності» (ведучий запалює заздалегідь підготовлену свічку), як символ тепла наших сердець. Запалена свічка – це символ життя .Її світло очищає, проганяє темряву, дарує тепло і комфорт. Нехай цей маленький вогник наповнить дужу кожного із нас теплом, надією, вірою, добром.

Запалена свічка передається по колу, у кого вона у руках той висловлює побажання собі, починаючи словами: « Я бажаю собі…….»

Вправа «Рефлексія». (5-8 хв.)

Мета: вичення чи справдились очікування учасників.

Хід проведення: Кожен з учасників підходить до плакату «Очікування» знаходить свій метелик, та висловлює свою думку чи справдились їх очікування, переносячи метелик на квітку, або у центр квітки.
Список літератури:

  1. Безкоровайна О. Як зробити школу толерантною/ Бібліотечка шкільного світу – К 2006

  2. Жмихова І.Б.Релігійна толерантність у системі демократичних цінностей //Виховна робота. – 2011. - №4(77).

  3. Спілкуємось та діємо. Модуль програми Мінестерства освіти і науки України /ПРООН/ЮНЕЙДС. «Сприяння просвітницькій роботі«рівний – рівнрму» серед молоді України що до здорового способу життя».


Підготувала практичний психолог Лопушненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гаврилюк І.В.

Схожі:

Інтерактивна робота з вчителями, психологами icon1-й рік роботи над проблемою «Впровадження інноваційно-освітніх методик...
Структура методичної роботи закладу (згідно наказу): мо вчителів початкових класів, мо класних керівників, динамічна група вчителів-предметників,...
Інтерактивна робота з вчителями, психологами icon2009 р. Мета уроку
Обладнання: інтерактивна дошка, таблиці на ній, епіграфи, вислови про рівноправність жінок та чоловіків
Інтерактивна робота з вчителями, психологами iconФорми методичної роботи з молодими вчителями-стажистами на рівні...
Форми методичної роботи з молодими вчителями-стажистами на рівні “школа відділ освіти, районний (міський) методичний кабінет”
Інтерактивна робота з вчителями, психологами iconРівень Кількість учнів
Практичними психологами шкіл з вересня по листопад були проведені діагностичні дослідження щодо адаптації учнів 1–х, 5–х, 10–х класів...
Інтерактивна робота з вчителями, психологами iconПологівської районної державної адміністрації
У 2011-2012 н р вивчення історії та правознавства забезпечено 25 вчителями із 22 навчальних закладів
Інтерактивна робота з вчителями, психологами iconІнтерактивна гра «Рекламний ролик»
Рольова гра розвиває креативну компетентність учнів, артистизм, риторичне мистецтво, сприяє виявленню індивідуальності, формує уявлення...
Інтерактивна робота з вчителями, психологами iconМи громадяни України
Вчителями етики розроблено всі уроки етки для учнів 5 – 6 класів, випущено методичні посібники. Пропонуємо
Інтерактивна робота з вчителями, психологами iconЗакон України «Про освіту»
Організація діяльності психологічної служби в системі освіти Укра безпечуеться практичними психологами та соціальними педагогами...
Інтерактивна робота з вчителями, психологами iconРоль етики та деонтології в взаємодії лікаря І пацієнта
У медичній психології для характеристики тих компонентів спілкування, які пов'язані з взаємодією людей, з безпосередньою організацією...
Інтерактивна робота з вчителями, психологами iconМетодичний тиждень
Форма навчальної діяльності: робота в парах, робота в групах,індивідуальна робота
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка