| екзаменаційні питання з філософії
Скачати 124.53 Kb.
Назва| екзаменаційні питання з філософії
Дата конвертації04.03.2013
Розмір124.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > Документы
| ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

 1. Поняття світогляду. Історичні типи світогляду.

 2. Світогляд і філософія. Основні теми філософських роздумів.

 3. Функції філософії.

 4. Філософське трактування буття. Основні форми буття.

 5. Поняття субстанції. Монізм та дуалізм.

 6. Поняття матерії. Форми існування матерії.

 7. Рух, форми руху.

 8. Простір і час.

 9. Простір і час в теорії відносності А.Ейнштейна.
 1. Сутність пантеїзму.

 2. Проблема свідомості в філософії.

 3. Свідомість і мова.

 4. Основні концепції походження СВІДОМОСТІ.

 5. Суспільна та індивідуальна свідомість.

 6. Структура суспільної свідомості.

 7. Буденна і теоретична свідомість. Соціальна психологія та ідеологія.

 8. Форми суспільної свідомості.

 9. Проблема пізнання. Сутність агностицизму.

 10. Чуттєве пізнання, його форми.

 11. Раціональне пізнання, його форми.

 12. Взаємозв'язок чуттєвого і раціонального в пізнанні.

 13. Роль практики в процесі пізнання.

 14. Проблема істини. Основні концепції істини,

 15. Загальнологічні методи пізнання.

 16. Методи емпіричного пізнання,

 17. Методи теоретичного пізнання.

 18. Критерії істини.

 19. Поняття природи. Природа і суспільство.

 20. Науково-технічний прогрес і екологія. Шляхи виходу з екологічної кризи.

 21. Глобальні проблеми сучасності.

 22. Проблема життя. Основні концепції виникнення людини.

 23. Поняття суспільства.

 24. Поняття матеріального виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини.

 25. Закономірності і рушійні сили суспільного розвитку.

 26. Марксистська концепція матеріалістичного розуміння історії, її недоліки і суперечності.

 27. Необхідність і свобода. Свобода і відповідальність,

 28. Теоретичні моделі суспільства.

 29. Проблема людини в філософи. Біологічне і соціальне в людині. 39_. Поняття аксіології.
 1. Філософія в Стародавньому Китаї.

 2. Філософія в Стародавній Індії,

 3. Іонійська філософія (Фалес, Анаксимен).

 4. Філософія Піфагора.

 5. Атомістичне вчення стародавніх греків (Демокріт і Епікур).

 6. Філософія Сократа,

 7. Філософія Платона.

 8. Філософія Арістотеля,

і Філософія Стародавнього Риму. В. Філософія Середньовіччя. Ф.Аквїнеький. Патристика.

 1. Соціально-політичні утопії епохи Відродження.

 2. Філософія і культура епохи Відродження. М.Кузанський і Дж. Бруно.

 3. Початок формування філософії Нового часу (Ф.Бекон).

 4. Англійська філософія XVII ст. (ТХоббс, ДЛокк).

 5. Раціоналізм європейської філософії XVIII ст. (Декарт, Спіноза).

 6. Філософія французьких просвітителів XVIII ст. (Вольтер, Руссо).

 7. Матеріалістична філософія у Франції XVIII ст. Енциклопедисти.

 8. Трансцендентальна філософія ІІСанта.

 9. Етика І.Канта.

 10. Філософія Г.Гегеля.

 11. Філософія Л.Фейєрбаха.

бЬВиникнення і розвиток марксистської філософії.

 1. Марксистська філософія XX ст.

 2. Утопічний характер "теорії наукового комунізму" К,Маркса

 3. Крах комуністичного експерименту в СРСР, Причини і наслідки

 4. Основні риси і напрямки сучасної світової філософії.

 5. Релігійно-філософські течії в зарубіжній філософії XX ст. Неотомізм.

 6. Позитивістська філософія О.Конта

 7. Неопозитивізм, поетпознтивізм.

 8. Прагматизм.

 9. Фрейдизм і неофрейдизм.

 10. Екзистенціалізм.

 11. Філософська герменевтика.

 12. Теорія цивілізацій А.Тойнбі.

74ЛСонцепцІЇ індустріального і поетіндустріального суспільства .Ростоу, ЕЛофлер),

 1. Філософські ідеї в культурі Київської Русі.

 2. Філософські традиції в Україні в XIII - XVI ст.

 3. Українські полемісти. І.Вишенський.

 4. Філософія в Киево-Могилянській академії. ФЛрокопович

 5. Філософія Г.Сковороди.

 6. Світогляд Т.Г.Шевченка, його ставлення до релігії.

 7. Філософські, суспільно-політичні погляди І. Франка.

 8. Філософські, суспільно-політичні погляди Лесі Українки,

 9. Філософія П, Юркевича,

 10. Світогляд П.Куліша.

 11. Світогляд М, Костомарова.

 12. Світогляд М. Драгоманова,

 13. Світогляд М. Гоголя.

 14. Мислителі української діаспори.

 15. Філософія XX ст, в Україні.

 16. Філософське вчення В.Вернадського.

Схожі:

| екзаменаційні питання з філософії iconОсновні функції філософії
Який є світ у найзагальніших рисах питання, котрим ніяка наука, крім філософії, не займалася, не займається І не буде займатися”
| екзаменаційні питання з філософії iconІнтелектуалізація нації в процесі технолізації освіти
До таких проблем відноситься питання про інтелектуалізацію нації, одне з гострих питань не лише суспільно-політичного дискурсу, але...
| екзаменаційні питання з філософії iconЕкзаменаційні питання по дисципліні «Математичні методи оптимального конструювання еоз»

| екзаменаційні питання з філософії iconПорядок оцінювання відповідей на екзаменаційні білети
Екзаменаційні квитки з дисципліни „Інформатика” для студентів денної форми навчання за напрямком 051004 „Оптотехніка”
| екзаменаційні питання з філософії iconРозвиток філософії в Україні
Проте, в умовах панування Просвітництва розуміння філософії як тільки наукового знання, духовно-практична ж форма філософії заперечувалась....
| екзаменаційні питання з філософії iconПорядок оцінювання відповідей на екзаменаційні білети
Екзаменаційні квитки з дисципліни „Дисплейні технології” для студентів денної форми навчання за напрямком 0911 „Лазерна та оптоелектронна...
| екзаменаційні питання з філософії iconВступ 2
Питання про взаємозв'язок математики І філософії (Мілетська школа, Піфагорійська школа, Елейска школа, Демокріт, Платонівській ідеалізм,...
| екзаменаційні питання з філософії icon2. Основне питання філософії та його місце в предметі філософії
Першим запровадив цю назву давньогрецький вчений Піфагор (друга половина 6 ст початок 5 ст до н е.). Слово “філософія” походить від...
| екзаменаційні питання з філософії iconЕкзаменаційні питання з дисципліни фток еа
Розрахунково-аналітичний метод оцінки точності на основі формули повного диференціала
| екзаменаційні питання з філософії iconЕкзаменаційні питання з предмету “Основи мікроелектроніки”
Нанесення тонких плівок при виготовленні напівпровідникових інтегральних мікросхем
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка