Розпорядженн я
Скачати 84.87 Kb.
НазваРозпорядженн я
Дата конвертації05.04.2013
Розмір84.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > ДокументыУКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 09.12.09 м.Вознесенськ № 475-р
Про утворення районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати пенсій, стипендій, інших соціальних виплат
Відповідно до статей 2, 6, 16, 24 пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 „Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат”, розпорядження голови облдержадміністрації від 02.11.09 № 413-р «Про утворення обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат»:
1. Створити районну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про районну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (додається).

3. Розпорядження голови райдержадміністрації від 05.11.09 № 419-р «Про затвердження складу комісії та положення про комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат при Вознесенській райдержадміністрації» вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

райдержадміністрації П.А.Стажилов
Затверджено

розпорядженням першого заступника голови райдержадміністрації

від 09.12.09 № 475-рПОЛОЖЕННЯ
про районну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат


1. Тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним при райдержадміністрації для здійснення своїх повноважень з питань, пов'язаних із своєчасною виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації та цим Положенням.3. Основними завданнями комісії є:

- координація роботи місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо роз’яснення проблем несвоєчасної виплати заробітної плати, грошового забезпечення пенсій та інших соціальних виплат;
- розроблення заходів, спрямованих на забезпечення погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат на підприємствах, установах і організаціях району.

4. Тимчасова комісія відповідно до покладених на неї завдань:
- проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем
з погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і
вивчає результати діяльності підприємств, установ та організацій,
пов'язаної з розв'язанням зазначених проблем;

- бере участь у підготовці проектів нормативно-правових
актів, спрямованих на забезпечення погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат;

- подає місцевим органам виконавчої влади,
органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та
організаціям розроблені за результатами своєї діяльності
рекомендації та пропозиції, спрямовані на погашення заборгованості
із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат;

- забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової
інформації стану справ з погашенням заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат;

- розглядає звернення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, профспілкових об’єднань і громадян з питань виплати заробітної плати (грошового забезпечення) пенсій та інших соціальних виплат.

5. Тимчасова комісія має право:

- запрошувати на свої засідання керівників та інших
працівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій для розгляду питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції;

- утворювати у разі потреби тимчасові робочі групи для виконання покладених на неї завдань щодо додержання суб’єктами підприємницької діяльності законодавства з питань оплати праці;

- подавати пропозиції відповідним органам державної влади
щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю;

- отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- залучати до участі у своїй роботі представників
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).
6. Тимчасова комісія під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. Склад тимчасової комісії затверджує голова райдержадміністрації.
8. Формою роботи тимчасової комісії є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше
одного разу на місяць.

Рішення про проведення засідання приймає голова комісії.

Засідання тимчасової комісії веде голова комісії.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні тимчасової
комісії з питань заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат здійснює один із відповідальних секретарів (за узгодженням).

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на
ньому присутні не менш як половина її членів.
7. На засіданнях тимчасова комісія розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації тимчасової комісії вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
тимчасової комісії, у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
голови комісії.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головою комісії та одним з відповідальних секретарів, який у триденний строк надсилається обласній тимчасовій комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Пропозиції та рекомендації тимчасової комісії можуть бути
реалізовані шляхом видання розпоряджень голови райдержадміністрації.
8. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи тимчасової комісії забезпечують управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації та управління Пенсійного фонду України у Вознесенському районі відповідно питань що відносяться до компетенції кожного.

Протокол засідання тимчасової комісії веде один з відповідальних секретарів (за узгодженням)

____________________________________
Додаток

до розпорядження першого заступника голови

райдержадміністрації

від 09.12.09 № 475-р


СКЛАД

районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат


^

Голова комісії:

Стажилов

Петро Андрійович
перший заступник голови райдержадміністрації


Відповідальні секретарі комісії:


Звєрєва

Людмила Іванівна

заступник начальника управління – начальник відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Путій

Наталія Миколаївна
заступник начальника управління – начальник відділу надходження доходів Пенсійного фонду України у Вознесенському районі (за узгодженням)Члени комісії:


Василик

Ніна Василівна
Директор Вознесенської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (за узгодженням)

Верлан

Олександр Олександрович
начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Горбаль

Тетяна Яківна
директор Вознесенського міськрайцентру зайнятості населення (за узгодженням)

Калина

Олександр Олександровичначальник управління економіки райдержадміністрації


Продовження додатка

Ковтун

Юзефа Антонівна
перший заступник начальника Вознесенської об’єднаної державної податкової інспекції (за узгодженням)

Міронюк Меланія Петрівна
заступник начальника Вознесенського міськрайонного управління юстиції – начальник відділу державної виконавчої служби (за узгодженням)

Спасенко

Любов Семенівна
начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Тімотіна

Світлана Григорівна
начальник фінансового управління райдержадміністрації

Усманова

Олександра Анатоліївна
начальник управління Пенсійного фонду України у Вознесенському районі (за узгодженням)

Черненко

Тамара Миколаївна
начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вознесенському районі (за узгодженням)


Черновалов

Олексій Анатолійович
начальник управління державного казначейства у Вознесенському районі головного управління державного казначейства у Миколаївській області (за узгодженням)

Кірко

Алла Григорівна
представник територіальної державної інспекції праці у Вознесенському районі (за узгодженням)


Керівник апарату

райдержадміністрації О.О.ТоропінСхожі:

Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Вознесенського району для своєчасного вжиття заходів щодо мінімізації прояв фінансової кризи
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати сільським, селищному головам
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному...
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про посилення соціального діалогу та підтримку профспілкового руху в Вознесенському районі
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
Бюджетного Кодексу України, керуючись статтями 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про посилення пожежної та техногенної безпеки в районі у пожежонебезпечний період 2011 року
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Утворити в районі місцеві галузеві ради підприємців, та затвердити їх склад (додається ), а саме
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
...
Розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати сільським, селищному головам
Розпорядженн я iconРозпорядженн я
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка