Україна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я
НазваУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я
Дата конвертації06.04.2013
Розмір62 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > ДокументыУКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 січня 2009 року № 10 ХХІІ позачергова сесія

п’ятого скликання


м. Вознесенськ
Про внесення змін до Положення

про Трудовий архів Вознесенського району,

затвердженого рішенням районної ради

від 13.10.2004 № 6
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 24 та 29 Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», на підставі листа райдержадміністрації про невідповідність назви Трудового архіву Вознесенського району даним Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, районна рада
ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Положення про Трудовий архів Вознесенського району:

- вступну частину викласти в такій редакції:

«Трудовий архів Вознесенського району для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових , трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі – трудовий архів) відповідно до статті 29 Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи» створюється у Вознесенському районі».
Сьомий абзац пункту 6 викласти в такій редакції:

«Основним завданням трудового архіву є:

-проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання та затвердження експертній комісії архівного відділу районної державної адміністрації описи справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій погоджує експертна комісія архівного відділу райдержадміністрації».

2.Положення про Трудовий архів Вознесенського району з урахуванням змін викласти в новій редакції.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію

з питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав громадян, торговельного та побутового обслуговування населення
Голова районної ради І.А.Бурдін

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням районної ради

від 12 січня 2009р. № 10
П О Л О Ж Е Н Н Я
про Трудовий архів Вознесенського району
Трудовий архів Вознесенського району для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду ( далі – Трудовий архів ) відповідно до статті 29 Закону України” Про національний архівний фонд та архівні установи” створюється у Вознесенському районі.

1. Трудовий архів створюється за рішенням районної ради і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, отриманих за науково – технічне опрацювання і зберігання архівних документів та коштів з інших надходжень, не заборонених законом.

2. Організаційно – правовий статус Трудового архіву визначається рішенням районної ради.

3. У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами та даним Положенням.

З питань організації і методики ведення архівної справи трудовий архів керується наказами та методичними рекомендаціями Державного комітету архівів України ( Держкомархіву), державного архіву області, архівного відділу районної державної адміністрації.

4. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який затверджує заступник голови райдержадміністрації. Примірник річного плану та звіту про його виконання надається архівному відділу районної державної адміністрації.

5. Службові обов’язки працівників Трудового архіву визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються головою райдержадміністрації.

6. Основним завданням Трудового архіву є :

- виявлення та внесення до джерел комплектування документів за погодженням з архівним відділом районної державної адміністрації;

- зберігання відповідно до умов, визначених Держкомархівом, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, що розташовані на території району, або ліквідованих підприємств, організацій, що діяли ( були зареєстровані) на цій території;

- приймання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування, архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;

- науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Держархіву, створення необхідного довідкового апарату до них;

- облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

- організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;

- проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання та затвердження експертній комісії архівного відділу районної державної адміністрації, описи справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій погоджує експертна комісія архівного відділу райдержадміністрації.

7. Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається право :

- одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій ( ліквідаторів ) архівні документи згідно з номенклатурами справ з оплатою цими суб’єктами відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, вартості їхнього опрацювання та наступного зберігання у Трудовому архіві на договірних засадах;

- одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій ( ліквідаторів ) відомості, необхідні для роботи;

- інформувати районній адміністрації про стан зберігання документів підприємств, установ і організацій – джерел комплектування та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;

- надавати рекомендації підприємствам, установам, організаціям – джерелам комплектування або ліквідаційним комісіям

( ліквідаторам ) з питань, що входять до компетенції Трудового архіву ;

- брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування Трудового архіву та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

- брати участь у нарадах, які проводить районна держадміністрація, ліквідаційна комісія ( ліквідатор ), державний архів області, архівний відділ районної адміністрації, в разі розгляду на них питань роботи з документами.

8. Трудовий архів очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

9. Керівник Трудового архіву :

- організує діяльність архіву, персонально відповідає за виконання покладених на архів завдань;

- розподіляє завдання між працівниками архіву, контролює їх виконання;

- вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу представників підприємств, установ і організацій – джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

- проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції архіву;

представляє архів з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

10. Штатний розпис Трудового архіву затверджує Вознесенська райдержадміністрація з урахуванням виконання всіх покладених на архів завдань, кількості документів, що знаходяться на зберіганні і підлягають зберіганню в архіві та обсягів довідкової роботи.

11. Трудовий архів є юридичною особою, має власну печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп, бланки, рахунок у банку.Схожі:

Україна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я
Комплексною програмою профилактики злочинності, конституційного захисту прав І свобод громадян на 2006 -2010 роки
Україна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я
Заслухавши інформацію заступника голови райдержадміністрації Кучера О. Б., про виконання районної Програми підтримки засобів масової...
Україна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області рішення
Спасенко Л. С. та розглянувши пропозицію районної державної адміністрації про внесення змін до Програми зайнятості населення Вознесенського...
Україна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я
України від 27 грудня 2006 року №1849 «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року та...
Україна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області рішення
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника головного лікаря Центральної районної лікарні...
Україна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн...
Україні», заслухавши та обговоривши інформацію керівника апарату райдержадміністрації Торопіна О. О. «Про виконання заходів з підготовки...
Україна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області р І шення
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від 15. 05. 2002 року №7 «Про делегування повноважень...
Україна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області рішення
На підставі частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29-1 «Про статус депутатів місцевих...
Україна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області рішення
«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи районної ради та Положення про постійні комісії, організації ефективної...
Україна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», згідно з пунктом 32 частини першої статті 43 та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка