1  Світогляд як одна з найважливіших ознак І особливостей людини
Скачати 396.58 Kb.
Назва1  Світогляд як одна з найважливіших ознак І особливостей людини
Сторінка1/7
Дата конвертації06.03.2013
Розмір396.58 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут»

Факультет соціології

Кафедра філософії ===============================================================

Дулуман Є.К.
ФІЛОСОФСЬКА ПРОПЕДЕВТИКА

Навчальний посібник

«Всякоє нинє отложім житейскоє попеченіє»

З Літургіі Іоанна Златоуста
«Життя подібне до майдану: хтось іде туди змагатися,

хтось – торгувати, а безтурботні – дивитися.

Так і в житті: хтось, як ото раби,

народжуються похітливими до насолоджень і похвали,

в той час як філософи живуть заради однієї істини»

Піфагор
«Освічений народ без філософії – щось на зразок храму,

що різноманітно прикрашений, але без святині»

Г. Гегель
«Коли назви невірні – судження невідповідні.

Коли судження невідповідні – справи не здійснюються»

Конфуцій

Київ – 2008

Програма курсу:

«Філософська пропедевтика»

Розділ 1. Філософія і світогляд.

 

1.1. Вступ.

1.1.1. Поняття про філософську пропедевтику. Значення слова «Пропедевтика». Поняття «Філософська пропедевтика». Мета і задачі філософської пропедевтики. Зміст курсу.
^ 1.2. Світогляд як одна з найважливіших ознак
і особливостей людини.


1.2.1. «Homo Sapiens» як істота, що володіє свідомістю і самосвідомістю. Світогляд як єдність свідомості і самосвідомості. Визначення світогляду.
^ 1.3. Структура світогляду.

1.3.1. Світогляд людини й образ її життя. Знання у світогляді. Концептуальна структура світогляду: світ знань, світ припущень і світ належного.

1.3.2. Психологічна структура світогляду: світорозуміння, світовідчуття і світоставлення.
1.4. Смисложиттєві ідеали у світогляді.

1.4.1. Ідеали як опорні пункти світогляду. Групи смисложиттєвих ідеалів.

1.4.2. Філософські смисложиттєві ідеали: Істина, Добро, Краса і Справедливість.

1.4.3. Особистісні смисложиттєві ідеали: Віра, Надія, Любов і Життєва мудрість (Софія); Достоїнство, Честь, Совість, Обов’язок; Активність, Сенс життя, Щастя.

1.4.4. Смисложиттєві ідеали громадянства: Справедливість; Свобода, Рівність і Братерство; Гуманізм, Альтруїзм, Колективізм; Діяльність.
^ 1.5. Функції світогляду.

1.5.1. Світогляд як духовна основа особистості людини.

1.5.2. Світогляд як синтез і вищий рівень духовного життя людини.

1.5.3. Світогляд як духовна основа мотивів поведінки і вчинків людини.

1.5.4. Світогляд як джерело духовної творчості і серцевина духовної культури.
1.6. Основні етапи історичного розвитку світогляду.

1.6.1. Наївний реалізм як перша форма світогляду людини, яка тільки що вийшла з тваринного світу. Особливості і сутність наївного реалізму. Істина і неправда в наївному реалізмі.

1.6.2. Міфологічний світогляд. Зв'язок міфологічного світогляду

з наївним реалізмом і вихід за рамки його. Міфологічний світогляд як перша спроба людини «освоїться» з навколишнім світом.

1.6.2. Світогляд релігійний. Зв'язок релігійного світогляду зі світоглядом міфологічним і спроби виходу за рамки останнього. Визначення релігії. Час формування релігійного світогляду в первісному суспільстві.

1.6.3. Філософський світогляд як вищий етап і рівень розвитку світогляду. Філософський світогляд як світогляд доказовий.

1.6.3. Світогляд здорового глузду і світогляд «науковий».
7. Філософія як світогляд і форма суспільної свідомості.

1.7.1. «Філософія» - слово і поняття. Піфагор, Сократ і Платон про сутність філософії.

1.7.2. Філософія як теоретичний тип світогляду. Раціоналізм у філософії; філософські пояснення і докази. Філософія як спроба осягнути світ у цілому і вирішити кардинальні проблеми.

1.7.3. Предмет і метод дослідження проблем у філософії. Загальні поняття, категорії й абстрактне мислення у філософії. Галузі філософських знань.

1.7.4. Логічні визначення філософії. Філософія як світогляд. Філософія як форма суспільної свідомості.

 

1.8. Висновок:

1.8.1. Зміст і мета вивчення курсу філософії у ВУЗі.

 

Ключові слова: Філософія. Пропедевтика. Homo sapiens. Світогляд. Ідеал, ідеали. Смисложиттєві ідеали. Наївний реалізм. Міфологія. Релігія. Здоровий глузд. Науковий світогляд.
Keywords: Philosophy. Propaedeutics. Homo sapiens. World outlook (Weltanschauung). Ideal. Meaning of the Life. Common Sense. Mythology. Religion. Scientific World outlook.
* * *

Розділ ІІ. ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ І ТИПИ ФІЛОСОФІЇ
^ 2.1. Розмаїття філософської думки
і логічні підстави її класифікації.


2.1.1. Причини розмаїтості філософської думки. Невичерпність предмета філософії. Індивідуальна неповторність особистості філософа. Філософські школи і напрямки. Як навчитися розуміти філософію і самому філософствувати? Основні принципи класифікації філософської думки.

 

^ 2.2. Проблеми співвідношення духу і матерії
в філософії.


2.2.1. Дух і Матерія як дві складові всієї дійсності (буття). Первинне і вторинне у взаємовідношеннях Духу і Матерії. Матеріалізм та ідеалізм як основні філософські школи (напрямки, течії).

2.2.2. Матеріалізм як філософський напрямок. Види філософського матеріалізму. Матеріалізм наївного реалізму. Вульгарний матеріалізм. Метафізичний матеріалізм. Діалектичний матеріалізм. Матеріалізм і атеїзм.

2.2.3. Ідеалізм як філософський напрямок. Види філософського ідеалізму. Об'єктивний ідеалізм. Суб'єктивний ідеалізм. Соліпсизм. Ідеалізм і релігія.

 

^ 2.3. Методологічні підходи до осягнення світу.

2.3.1. Поняття методології, її особливості і роль у філософії. Два основних методологічних підходи у філософії: методологія метафізична і методологія діалектична.

2.3.2. «Метафізика» - слово і поняття. Метафізика як спроба «схопити» світ у його сталості та постійності. Особливості метафізичного мислення, його позитивні і негативні сторони. Метафізика і богослов'я.

2.3.3. «Діалектика» - слово і поняття. Діалектика як спроба “схопити” світ у його постійній мінливості. Марксизм як філософія діалектичного матеріалізму. Особливості діалектичного мислення, його достоїнства і недоліки. Діалектика як подолання і утвердження абсурду. Діалектичне богослов'я.
^ 2.4. Засоби світоглядного осягнення світу.

2.4.1. Знаряддя, за допомогою яких філософія осягає світ.

2.4.2. «Раціоналізм» - слово і поняття. Розум як основний засіб пізнання світу. Видатні представники філософського раціоналізму.

2.4.3. «Сенсуалізм» - слово і поняття. Почуття як основний засіб осягнення світу. Основне гасло сенсуалізму. Видатні представники філософського сенсуалізму.

2.4.4. «Інтуїтивізм» - слово і поняття. Два види інтуїтивізму: здогадка і вище осягнення істини. Видатні представники інтуїтивізму.

2.4.5. «Ірраціоналізм» - слово і поняття. Наявність ірраціонального у світі. Як звести ірраціональний світ на рівень раціонального? Ірраціоналізм як форма філософствування. Видатні представники ірраціоналізму.
^ 2.5. Ідея бога у філософії.

2.5.1. Бог в релігії і в свідомості віруючих. Ідея бога у філософії. Співвідношення Бога і світу. Типи філософських поглядів на стосунки Бога зі світом.

2.5.2. «Деїзм» - слово і поняття. Сутність деїстичного погляду на співвідношення світу і Бога. Видатні представники деїзму. Деїзм “виганяє” Бога з Всесвіту. Бог – трансцендентний. Аргументи деїзму в богослов'ї.

2.5.3. «Пантеїзм» - слово і поняття. Сутність пантеїстичного погляду на співвідношення світу і Бога. Пантеїзм розчиняє Бога в Природі. Іманентний Бог. Видатні представники пантеїзму. Пантеїзм Спінози і світогляд учених.

2.5.4. «Теїзм» - слово і поняття. Теїстичний Бог – Особистість, Промислитель. Поняття трансцендентності та іманентності Бога в теїзмі. Відмінність теїзму від богослов'я. Видатні представники теїзму в філософії.

2.5.5. «Атеїзм» - слово і поняття. Атеїзм як світогляд, що звільнився від віри в Бога. Атеїзм у матеріалістичному й ідеалістичному світогляді. Критика атеїзмом світоглядних основ релігії. Види атеїзму і близьких до нього філософських течій: атеїзм твердий і атеїзм м'який Войовничий атеїзм. Агностицизм, Скептицизм, Світський гуманізм. Науковий атеїзм. Видатні представники атеїзму у філософії.
^ 2.6. Кількість глибинних основ світу.

2.6.1. Множинність світу і спроба охопити його єдиним поглядом. Про основи початків світу.

2.6.2. «Монізм» - слово і поняття. Єдиний початок, основа світу. Моністичний матеріалізм і моністичний ідеалізм. Представники філософського монізму.

2.6.3. «Дуалізм» - слово і поняття. Матерія і Дух, Добро і Зло як дві рівнозначні складові світу. Представники філософського дуалізму.

2.6.4. «Плюралізм» - слово і поняття. Місце плюралізму у філософії. Плюралістичність філософії. Плюралізм світоглядний і політичний.

 

Ключові слова: Матеріалізм, Ідеалізм, Соліпсизм; Діалектика, Метафізика; Раціоналізм, Сенсуалізм, Інтуїтивізм, Ірраціоналізм; Теологія (Богослов'я), Теїзм, Деїзм, Пантеїзм, Атеїзм; Монізм, Дуалізм, Плюралізм.

Keywords: Philosophy. History of Philosophy. Materialism. Idealism/ Solipsism. Dialectics. Metaphysics. Rationalism. Sensualism. Intuitionalism. Irrationalism. Theology. Theism. Deism. Pantheism. Atheism. Monism. Dualism. Pluralism.

Розділ III. Філософія в системі типів культури.

 

^ 3.1. Взаємозв’язок філософії і культури.

3.1.1. Філософія як істотна частина духовної культури. Філософія як теоретичний фундамент духовної культури і вище вираження останньої. «Філософія – квітка культури нації» (Гегель, Маркс).

3.1.1. Поняття про типи культури. Три основні типи загальнолюдської світової культури: індійська, китайська, європейська.
^ 3.2.Філософія в системі типу індійської культури.

3.2.1. Арійці і місцеве населення древньої Індії як творці індійської культури. Місце релігії в типі індійської культури. Священні книги ведизму, брахманізму, буддизму, індуїзму у світогляді і філософії індійської культури.

3.2.2. Особливості індійської філософії. Ортодоксальні і неортодоксальні школи індійської філософії.

3.2.3. Проникнення в індійську культуру і філософію європейської культури і філософії. Проникнення індійської філософії в китайську і європейську і культуру.
^ 3.2. Філософія в системі китайської культури.

3.2.1. Історичні джерела китайської філософії. Проблеми релігії і соціального устрою в китайській філософії. Дуалізм китайської філософії.

3.2.2. Конфуцій і Лао-дзи як виразники китайської філософії. Конфуціанство і даосизм. Дзен-буддизм і Синтоїзм. Матеріалізм у китайській філософії.

3.2.3. Вплив індійської і європейської філософії на китайську культуру. Маодзедунізм як китайська форма марксизму.

 

^ 3.3. Антична філософія як початок, джерело й основа
європейської філософської думки.


3.3.1. "Антична філософія" – походження назви і зміст поняття. Історичні рамки існування античної філософії.

3.3.2. Процес розмежування античної філософії з релігійним світоглядом.

3.3.3. Специфіка античної філософії і її місце в культурі європейських народів:

а. Взаємини зі світоглядом релігійним;

б. Широта філософської проблематики;

в. Значення для європейської філософської думки.

3.3.4. Кінець історії античної філософії:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

1  Світогляд як одна з найважливіших ознак І особливостей людини iconОснови генетики людини
Генетика людини вивчає явища спадковості І мінливості у популяціях людей, особливості успадкування нормальних І патологічних ознак,...
1  Світогляд як одна з найважливіших ознак І особливостей людини iconІснують три основні шляхи передачі віл від людини до людини
Снід — одна із найгостріших проблем, з якою людство зіткнулося у XX столітті й увійшло у XXI
1  Світогляд як одна з найважливіших ознак І особливостей людини iconГрошові засоби у безготівковій формі, що перебувають на страхових...
Міра вартості-одна з найважливіших функцій грошей, одиниця в якій вимірюються ціни І ведеться бухгалтерській облік
1  Світогляд як одна з найважливіших ознак І особливостей людини icon"Психологія вищої школи як наука та навчальна дисципліна (укр.)"
Як називається одна із п’яти взаємопов’язаних особливостей постіндустріальної епохи, які є серйозними викликами традиційній університетській...
1  Світогляд як одна з найважливіших ознак І особливостей людини iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький державний...
Власність є однією з найбільш фундаментальних І основоположних економічних категорій. Разом з цим — це одна з найскладніших категорій,...
1  Світогляд як одна з найважливіших ознак І особливостей людини iconОдна з найважливіших проблем сучасного бізнесу питання керівництва....
Вплив означає, що взаємовідносини між людьми не є пасивними. Більше того, вони здійснюються заради визначеної мети
1  Світогляд як одна з найважливіших ознак І особливостей людини iconЗерносушарки. Актуальність теми
Отримання зерна, що відповідає вимогам світових стандартів – одна з найважливіших задач всіх працівників агропромислового комплексу....
1  Світогляд як одна з найважливіших ознак І особливостей людини iconМелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь...
Однією із найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства,...
1  Світогляд як одна з найважливіших ознак І особливостей людини icon1. Спілкування як одна з нагальних потреб людини
Одні з них вважають, що спілкування та діяльність — дві рівнозначні категорії буття людини, інші — що спілкування є однією зі сторін...
1  Світогляд як одна з найважливіших ознак І особливостей людини iconОсобливості методики вивчення окремих тем
Застосовуючи цей метод для відкриття ознак подільності, доходимо пра­вильного висновку, хоча закономірність, встановлена цим методом,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка