«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»
Скачати 165.12 Kb.
Назва«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»
Дата конвертації03.03.2013
Розмір165.12 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > Документы
Міністерство освіти і науки України

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Інститут вищої освіти АПН України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Відділ молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації

Проводять 18-19 квітня 2007 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» Запрошуються науковці, викладачі, вчителі-новатори, працівники системи освіти, всі, кого цікавлять інноваційні процеси в освіті.
На конференції пропонується розглянути наступні питання:

 • Сучасна філософія освіти в інформаційному суспільстві

 • Культурний контекст освітніх інновацій

 • Психологічні проблеми освітніх інновацій

 • Інноваційні аспекти управління: загальнодержавний, регіональний, галузевий виміри

 • Управлінські аспекти соціальної та соціально-педагогічної інноваційної роботи

 • Освітні інновації з погляду здоров’язберігаючих технологій

 • Проблеми змісту та методики сучасних освітніх інновацій.

 • Інноваційна освітня технологія "Екологія та розвиток": теорія, практика та перспективи

 • Молодь в освітніх інноваціях: самореалізація вчителів та розвиток учнів

В межах конференції буде проведено круглий стіл "Освіта в інформаційному суспільстві: Українські реалії та можливості". Звіт про круглий стіл буде надруковано у часопису "Філософія освіти" (м. Київ)

^ До початку конференції планується:

 • Надрукувати збірку тез доповідей

 • За рішенням оргкомітету найкращі доповіді у вигляді статті опублікувати в часописах: «Філософські науки» (Суми), «Педагогічні науки» (Суми), що включені ВАК
  України до переліку спеціалізованих наукових видань.

Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2007 року надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника, тези або статтю (або і тези, і статтю).
Для публікації тез доповідей у збірнику конференції та статей у фахових збірниках
необхідно надіслати поштою:


1. Електронний варіант тексту тез доповіді обсягом 2 повних сторінки, або статті, що відповідає вимогам ВАК, обсягом 0,5 авторського аркушу (20 000 знаків), заповнення
останньої сторінки не менше 75%, на дискеті формату 3,5", набраних в редакторі Word у
вигляді комп'ютерного файлу з розширенням * doc, *rtf. Шрифт тексту Times New Roman
Cуг 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве - 25 мм, з інших боків - 20 мм. До статті
обов'язково додати резюме українською, російською та англійською мовами (Обсягом до
7 рядків) у такій послідовності: ім'я та прізвище автора, назва статті, текст анотації.
2.Паперовий варіант тез, статті обов'язково підписаний авторами. Рукописи повинні бути
ретельно відредагованими, тому що матеріали конференції будуть публікуватися без додаткового редагування. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори.

3. На окремому аркуші та в окремому електронному файлі: А. Відомості про авторів
(П.І.Б.; адреса для листування; код міста та контактний телефон; місце роботи або

навчання; посада, кваліфікаційний рівень, педагогічне звання, науковий ступінь, вчене

звання) Б. Заявка на проживання в гуртожитку (10 грн. за добу) або у готелі 1-2-місному

номері.

4. Оригінал документу про оплату (копію обов'язково залишіть собі).

Вартість публікації становить 10 грн. за кожну сторінку формату А4 (заповнення останньої сторінки не менше 75%).
Оргвнесок в розмірі 35 гривень вноситься готівкою під час реєстрації.

Плата за друк тез доповідей та статей у збірниках надсилається поштовим переказом на
адресу ^ 40034 м.Суми, вул. Д. Коротченка, б. 33, кв.175 Кочубей Наталії Василівні.
Призначення платежу: за друк тез доповідей та статей.

Зразок оформлення статті:

УДК43-3...

Петрова О.М.
^ ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


Анотація курсивом, мовою оригіналу, 3-4 рядки

Відомо [1-3], що професійні інтереси (ПІ) є одними з дієвих мотивів навчання та активного саморозвитку старшокласників. Формування ПІ залежить від декількох обставин, найголовнішими з яких визнано [4]

ЛІТЕРАТУРА:
1.

2.

РЕЗЮМЕ російською (українською) мовами та SAMMERY англійською мовою, курсивом.

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, будуть відхилені і автору не повертаються.

Оргкомітет конференції приймає добровільні внески та спонсорську допомогу на
проведення заходу від наукових закладів та фондів.

^ Адреса оргкомітету (для надіслання матеріалів): Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 40007 м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5

Тарасовій Тетяні Борисівні

Заїзд та реєстрація 18 квітня з 8-00 до 10-00. Проїзд: від залізничного та автовокзалу маршрутне таксі № 13;
Просимо квитки на зворотній проїзд придбати заздалегідь.

^ Телефони: Медведєв Ігор Анатолієвич (0542) 33-21-66
Кочубей Наталія Василівна (0542) 32-85-39
Тарасова Тетяна Борисівна (0542) 32-37-69


Міністерство освіти і науки України

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Інститут вищої освіти АПН України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

ПРОГРАМА

Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка"
18 – 19 квітня 2007 року

Суми - 2007

Склад оргкомітету


1.


Пшенична Л.В.

-

начальник управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, голова оргкомітету.

2.


Живодьор В.Ф.


-

ректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент, співголова оргкомітету.

3.


Медведєв І.А.

-

проректор з наукової роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, завідувач кафедри державного управління та педагогічного менеджменту, кандидат наук з державного управління.

4.Бугаєнко В.В.

-

проректор з наукової роботи Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат хімічних наук, доцент.

5.Захарова І.В.

-

завідувач кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

6.


Чайченко Н.Н.

-

завідувач кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти Сумського обласного інститут післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор.

7.Єжова О.А.

-

завідувач кафедри біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, кандидат біологічних наук, доцент.

8.Тарасова Т.Б.

-

завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, кандидат психологічних наук, доцент.

9.Кочубей Н.В.

-

доцент кафедри філософії Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, кандидат філософських наук, доцент.

10.


Сопіна Л.М.

-

провідний спеціаліст управління освіти та науки Сумської облдержадміністрації.

11.Декунова З.В.

-

старший викладач кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти, методист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

12.Лавська А.М.

-

старший викладач кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти, методист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

13.


Тихенко Л.В.

-

директор обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.18 квітня:
9.00 – 10.00 реєстрація учасників конференції

10.00 – 11.30 пленарне засідання

11.30 – 12.00 перерва

12.00 – 13.30 пленарне засідання

13.30 – 14.30 обід

14.30 – 16.00 пленарне засідання

16.00 – 16.30 перерва

16.30 – 18.00 екскурсія по місту

18.00 – 20.00 дружня вечеря
19 квітня
9.00 – 10.30 робота секцій

10.30 – 11.00 перерва

11.00 – 13.00 продовження роботи секцій

13.00 – 14.00 обід

14.00 – 15.30 круглий стіл. Підведення підсумків конференції, прийняття

рекомендацій конференції

15.30 від’їзд


Секції:

 1. Сучасна філософія освіти в інформаційному суспільстві.

 2. Психолого-педагогічні проблеми сучасних освітніх інновацій.

 3. Освітні інновації та проблеми вищої школи.

 4. Інновації в управлінській діяльності.

 5. Здоров’язберігаючі інноваційні освітні технології.

 6. Інноваційна освітня технологія "Екологія та розвиток".


19 квітня


 1. Відкриття конференції – Живодьор Володимир Федорович, доцент, ректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 2. Привітання учасників конференції – Пшенична Любов Василівна, начальник управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.


Пленарне засідання


 1. Ярошенко О.Г. Проектування й організація підготовки майбутніх вчителів.

 2. Ніколенко Л.Т. Особистісна зорієнтованість післядипломної педагогічної освіти: інноваційні аспекти.

 3. Меерович М.И. Система образования на человекотворческом этапе эволюции.

 4. Брижатий О.В. Протиріччя сучасної парадигми освіти у забезпеченні якості підготовки вчителів.

 5. Довгопол И.И. Педагогическое проектирование как инновационная образовательная деятельность.

 6. Тарасов Л.В., Тарасова Т.Б. Філософська основа та психолого–педагогічні можливості впливу на навчальну мотивацію в освітній технології "Екологія та розвиток.

 7. Слесик К.М. Ціннісні пріоритети як чинник формування людини культури.

 8. Кочубей Н.В. Освітні інновації в сучасному суспільстві.

 9. Жук М.В. Сучасне суспільство: що впливає на формування інноваційної моделі освіти.


Секція 1. Сучасна філософія освіти в інформаційному суспільстві
Керівник секції Кочубей Наталія Василівна

Секретар секції Ярошенко Тетяна Агасіївна


 1. Алексенко О.В. Освіта в інформаційному суспільстві.

 2. Ганаба С.О. Інноваційні процеси в історичній освіті: погляд „з середини”.

 3. Геращенко Т.Г. Гуманізм як детермінанта розвитку особистісно зорієнтованої освіти.

 4. Голуб Е.С. Реалии и перспективы информатизации образовательного процесса.

 5. Горбунова Л.С. Дидактические инновации: контекст мировых тенденций.

 6. Горпенко Г.В. Біоетика та біоетична освіта: зміст, проблеми, рішення.

 7. Горохівська Т.М. Світоглядна культура майбутнього вчителя як чинник творчої та інноваційної діяльності.

 8. Григор’єва Д.М. Нелінійна концепція історичного часу як інноваційний аспект постнекласичної історичної освіти.

 9. Іваненко Л.О. Евристика пізнання віртуальної реальності.

 10. Лебедь А.Е. Актуальные вопросы философского образования.

 11. Карпенко В.Є. Суспільство знань: ноосферний аспект змісту освітніх програм.

 12. Клочко М.О. Сприйняття «божественного» в структурі сучасної релігійної освіти.

 13. Книш І.В. Проблеми становлення сучасного освітнього дискурсу.

 14. Корецька А.І. Історичні витоки становлення суспільства знань в Україні.

 15. Наумкина Е.А. Проблема взаимодействия человека и информации.

 16. Пасько К.М. Професійне становлення вчителя та засоби педагогічної майстерності в контексті освітніх реформацій (філософсько-педагогічний аналіз).

 17. Поліщук О.C. Якою є сучасна політична культура України?

 18. Токаренко М.Н. Актуальні проблеми впровадження інформаційних технологій в систему освіти ХХІ століття.

 19. Уваркіна О.В. Системний аналіз ціннісних орієнтацій викладачів до освітніх інноваційних процесів.

 20. Чорний В.С. Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності підготовки військових фахівців в умовах становлення інформаційного суспільства.Секція 2. Психолого-педагогічні проблеми сучасних освітніх інновацій

Керівник секції Чайченко Надія Натанівна

Секретар секції Савицька Наталія Сергіївна


 1. Артюшкина Л.М. Социально-педагогическая экспертиза нормативных документов по защите прав детей-сирот.

 2. Гиря О.О. Сучасні технології навчання з точки зору розвитку пізнавальної активності учнів.

 3. Горон А.В. Проблеми підготовки вчителів іноземної мови в умовах післядипломної освіти.

 4. Гурняк І.А. Проблема підвищення якості освіти при переході до дванадцятирічної школи.

 5. Дмитренко Н.Є.Навчальні характеристики запровадження профільного навчання в приватних школах України.

 6. Загорулько Л.П.Особливості організаційно-педагогічних умов профільного навчання в основній школі Австрії.

 7. Захарова І.О., Кожем'якіна І.В. Технологія „Створення ситуації успіху” - сучасний технологічний підхід в освіті.

 8. Зацарна В.І. Якість освіти як національний пріоритет.

 9. Іонова. І.М. Творча самореалізація особистості у навчальній діяльності: компетентнісний підхід.

 10. Кода С.В. Підготовка вчителя до організації профільного навчання в умовах реформування освіти.

 11. Коршевнюк Т.В. Створення засобів навчання шкільного предмета “Природознавство” – потреба сьогодення.

 12. Лісаченко М.О. Використання сучасних засобів навчання на уроках фізики.

 13. Матковська М.В.Психолого-педагогічні передумови виховання гуманних якостей учнів у процесі навчання.

 14. Момот Ю.В.Проектна технологія організації позаурочної роботи з хімії.

 15. Панченко С.М., Сидоренко І.В. Internet як нове психологічне середовище особистості у сучасному інформаційному просторі.

 16. Пулина А.А.Педагогическое проектирование инноваций в общеобразовательном учебном заведении.

 17. Синько Л.С., Ніколаєнко М.С.Використання інформаційних технологій на уроках математики.

 18. Стадник Г. А. Коучінг як інноваційна технологія розвитку особистості.

 19. Старченко С.О. Актуальні проблеми діяльності закладів післядипломної освіти.

 20. Сударева Г. Ф. Освітні стратегії та педагогічні інновації.

 21. Сушкова С. А. Безперервний процес виховання дитини.

 22. Бабенко О.М., Чайченко Н.Н. Компетентнісний підхід до біохімічної освіти учнів класів біолого-хімічного профілю.

 23. Чайченко Н.Н., Ліцман Ю.В., Бєльська А.С. Проблеми методики використання комп’ютера як засобу навчання на уроках хімії.

 24. Шаванов С.В., Дмух Н.М., Каленик О.В.Психологічні особливості розвитку креативності у майбутніх менеджерів.Секція 3. Освітні інновації та проблеми вищої школи
Керівник секції Захарова Ірина Олександрівна

Секретар секції Грищенко Людмила Павлівна


 1. Акімова О.В. Сучасні технології розвитку творчої особистості майбутнього вчителя.

 2. Вєтрова О.Д. Роль мотиваційного компоненту в процесі адаптації студентів до майбутньої професії.

 3. Єскіна С.С. Динаміка учбової мотивації студентів спеціальності “Фізична реабілітація” в умовах виробничої практики.

 4. Кода С.В. Проблема підготовки вчителя до організації профільного навчання старшокласників в умовах реформування освіти.

 5. Кузікова.C.Б. Єдність виховання і навчання в системі вищої освіти.

 6. Максименко Т.М. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб вдосконалення самостійної роботи студентів.

 7. Мандрико Т.В. Забезпечення психологічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи.

 8. Мельник Л.В. Метод проектів у контексті сучасної освіти.

 9. Михайленко Н.В. Навчально-педагогічні ігри як засіб активізації студентів на заняттях з педагогіки.

 10. Овечкіна Н.Л. Емоційно-вольова сфера особистості першокурсника в умовах адаптаційного процесу.

 11. Пухно С.В. Особливості організації курсу «психологія» для підготовки бакалаврів за напрямком 0701 «Фізика» в умовах кредитно-модульної системи.

 12. Семененко Л.В. Адаптаційний тренінг як чинник розвитку особистості студента.

 13. Старовойт О.В. Екологічні аспекти підготовки фахівців економічного профілю.

 14. Цуруль О.А. Тестування як інноваційний вид контролю знань студентів з методики навчання біології.

Секція 4. Інновації в управлінській діяльності
Керівник секції Медведєв Ігор Анатолійович

Секретар секції Івашина Людмила Павлівна


 1. Бойченко М.А. Особливості управління закладом загальної середньої освіти США в рамках програми автономного шкільного менеджменту.

 2. Гавриленко І.І. Педагогічний менеджмент у контексті нової філософії освіти.

 3. Гриценко Ю.А. Формування іміджу педагога як інноваційний напрямок управлінської діяльності.

 4. Дмух Н.М. Сучасний стан післядипломної педагогічної освіти: державно-управлінський аспект.

 5. Івашина Л.П., Медведєв І.А. Інноваційний менеджмент в освіті: підходи до організації роботи навчальних закладів.

 6. Павлішак О.Р. Організація управлінської діяльності в системі роботи установ цілоденної позашкільної опіки в Австрії.

 7. Перлик В.В. Державне управління в системі післядипломної педагогічної освіти професійною компетентністю керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 8. Федько В.П. Гендерні особливості патернів поведінки як фактор конфліктності.

 9. Чистякова І.А. Менеджмент знань в умовах інноваційних освітніх мереж.

Секція 5. Здоров’язберігаючі інноваційні освітні технології
Керівник секції Єжова Ольга Олександрівна

Секретар секції Стукалова Тетяна Георгіївна 1. Васюк М. М., Твердохліб М. М.Сучасні проблеми валеологізації молоді.

 2. Гуменна О.А., Ситник Р.М. Застосування здоров’язберігаючих заходів в умовах сучасних освітніх закладів.

 3. Гуменна О.А., Ситник Р.М.Оптимізація навчально-виховного процесу в інноваційному закладі.

 4. Єжова О.А., Демидова Л.А. Профилактика сколиоза у детей 6-8 лет в школе.

 5. Єжова.О.О. Здоров’язберігаюча діяльність в освітніх закладах.

 6. Заікіна Г.Л. Оцінка психофізіологічного напруження учнів під час пізнавальної діяльності.

 7. Калиниченко І.О. Гігієнічна оцінка стану здоров’я та самопочуття дітей молодшого шкільного віку.

 8. Клюніна Н.В. Англійська плюс спорт.

 9. Лошкарьова Г.Є. Робота з інтеграції рухової та розумової активності в школі.

 10. Полуляшенко М.С. Аспекти процесу формування валеологічної освіти майбутніх вчителів.

 11. Тихенко Л.В.Здоров’язберігаючі технології як умова творчого розвитку та успішної діяльності вихованців позашкільних навчальних закладів.

 12. Шкурат Л.І.Формування культури здоров’я особистості в загальноосвітніх навчальних закладах.Секція 6. Інноваційна освітня технологія "Екологія та розвиток"

Керівник секції Тарасова Тетяна Борисівна

Секретар секції Баранова Алла Віталіївна


 1. Андреєва Н.Г. Використання інтерактивних технологій на уроках “Веселої математики”.

 2. Бабинець О. Ж., Коцупій Т. О. Погляд вчителів-практиків на інноваційну освітню технологію “Екологія та розвиток”.

 3. Вольвач Н.В. Про інноваційну освітню технологію “Екологія та розвиток” у 5 класі.

 4. Гусакова В. О. Розвиток пізнавальних здібностей школярів на заняттях гуртка “Моя перша математика” за інноваційною освітньою технологією “Екологія та розвиток”.

 5. Дегтяр І.В., Стародуб І.А. "Геометрія навколишнього світу" розкриває творчий потенціал учнів.

 6. Калінінська О.О. Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів у позаурочний час.

 7. Кирноз Т.В. Розвиток творчої особистості учня на заняттях гуртка “Навколишній світ” за інноваційною освітньою технологією “Екологія та розвиток”.

 8. Місюра Л.А. Освітня технологія "Екологія та розвиток" з огляду вчителя-практика.

 9. Пархоменко О. М. Із досвіду роботи над експериментом “Екологія та розвиток” у 1 класі.

 10. Погорєла Н.А. Використання інноваційних технологій в початковій школі.

 11. Савченко В.М., Ставнича В.І. Із досвіду роботи вчителів початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 м. Ромни з теми “Інноваційна освітня технологія “Екологія та розвиток”.

 12. Статінова О.О. Освіта та сучасний інформаційний простір.

 13. Степаненко В. А. Інтерактивне навчання: від теорії до практики.

 14. Судьїна В.В. Творчий пошук вчителів – запорука ефективної освіти.

 15. Хелемеля Т. А. Розвиток особистості учня.

 16. Циганкова І. В. Допомога малюкам: з досвіду викладання початкової математики.

 17. Яценко І.Д. Гуманістичне виховання учнів засобами природи.

Схожі:

«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» iconБалл Г. До аналізу ціннісних складових професійної культури особи...
Балл Г. До аналізу ціннісних складових професійної культури особи // Професійна освіта: педагогіка І психологія: Польсько-український...
«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» iconАнкета вчителя піб. Тема самоосвіти
Освітні інновації, які впроваджуються в навчально-виховний процес (розробки уроків, конструктори уроку, тестові завдання?)
«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» iconЛекц Психологія та педагогіка
...
«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» iconРаціогуманізм як форма гуманізму, відповідна
Опубліковано: Професійна освіта: педагогіка І психологія: Польсько-український щорічник / За ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна,...
«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» icon"Психологія вищої школи як наука та навчальна дисципліна (укр.)"
Як називається навчальні заклади, що пропонують освітні програми в галузі бізнес-адміністрування, організації та управління виробництвом...
«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» iconКиївська наукова організація педагогіки та психології
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка та психологія: сучасний гуманітарний...
«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» iconОсвітні портали міністерство освіти І науки України
Новини. Внз. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота,...
«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» iconА. В. Козлов Традиційний та нетрадиційний підходи до аналізу літературного твору
Гуманістична новаторська педагогіка В. Сухомлинського («Серце віддаю дітям», «Сто порад вчителеві», «Батьківська педагогіка»)
«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» iconФілософія релігії; історія релігії; психологія релігії; соціологія р
Релігієзнавство – гуманітарна наука, яка досліджує суспільно-історичну природу релігії, механізм її соціальних зв’язків з політичними,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка