Вибрать та написать одне питання по списку




Скачати 42.69 Kb.
НазваВибрать та написать одне питання по списку
Дата конвертації27.02.2013
Розмір42.69 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы

Теми контрольних робіт з курсу Місцеві фінанси (заочн.)


(Вибрать та написать одне питання по списку)
1. Структура фінансової системи України.

2. Роль місцевих фінансів в фінансовій структурі України.

3. Сутність та функції місцевих фінансів.

4. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання.

5. Місцеві фінанси як система.

6. Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП.

7. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент.

8. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг.

9. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів.

10. Європейська хартія місцевого самоврядування.

11. Суть і зміст державної регіональної фінансової політики.

12. Функції територіальної громади, її роль і правовий статус.

13. Завдання державної регіональної політики.

14. Основні засади організації надання державних і громадських послуг.

15. Система місцевих фінансових інститутів і її структура.

16. Інститут самостійних місцевих бюджетів.

17. Доходи місцевих бюджетів.

18. Видатки місцевих бюджетів.

19. Позабюджетні валютні і резервні фонди місцевих органів влади.

20. Місцеві податки і збори.

21. Інститут комунальної власності.

22. Комунальний кредит.

23. Фінанси комунальних підприємств і комунальні платежі.

24. Фінансове вирівнювання та його об'єктивна необхідність.

25. Взаємозв'язок місцевих і державних фінансів.

26. Бюджетні трансферти та їх правове регулювання.

27. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів.

28. Місцевий бюджет. Його складання, затвердження і виконання.

29. Організація касового використання місцевих бюджетів.

30. Контроль та аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування.

^ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА:
Законодавчі та нормативні джерела:

  1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року N 2542-III

2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 21 травня 1997 р.N 280/97-ВР

3. Закон “Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” від 26.03.92.

4. Закон України “Про бюдетну систему” 29 червня 1995 р. N 253/95-ВР
Основна:

1. Абрамов В. Пила В. Регіональна економічна політика України на сучасному етапі // Економіка України. - 1993. - № 8. - С.21-26.

2. Бирюков А.Г. К оценке бюджетной обеспеченности регионов // Финансы. -2001.-№ 4.-С. 10-13.

3. Болотин В.В. О минимальных муниципальных бюджетах // Финансы. - 2001. -№7.-С. 12-15.

4. Бутко І.П., Пухтинський М.О., Руденко В.М. Кравченко В.І. Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції // Фонд сприяння становленню і розвитку місцевого самоврядування України.- К., 1994. – 160с.

5. Бюджетна система України: Навчальний посібник для студентів економічних спец. вищих навчальних закладів / СІ. Юрій, Й.М. Бескид та ін. - К.: НІОС, 2000.

6. Василенко Л.И., Бабич П.С. Місцеві фінанси і фінансова незалежність // Фінанси України. - 1998. - №8. - С. 112-117.

7. Василик О.Д. Буковинський С.А. Баланс фінансових ресурсів та витрат держави // Фінанси України. - 1996. - № 1.

8. Горский И.В. Фискальная политика регионов // Финансы. - 1995. - № 10. -С.8-10.

9. Демків О. Місцеві бюджети США // Економіка України. - 1995. - № 6. -С.81-84.

10.Деркач М. Формування фінансової бази регіонів // Економіка України. - №1.-1995.-С. 12-20.

11. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20 травня 1993 р., № 56-93 //Голос України. - 1 червня 1993 р.

12. Закон України "Про бюджетну систему України" від 29 червня 1995 р. // Голос України. - 1995.

ІЗ. Игудин А.Г. Нормативно-долевой метод межбюджетных отношений: первые итоги и перспективы // Финансы. - 1996. - №8. - С.9-14.

14.Калініченко І., Романенко В. Регіональна диференціація в економіці України // Економіка України. - 2001. - 6. - С. 78-81.

15.Колодій С.Ю. Децентралізація бюджетної системи та економічне зростання // Фінанси України. - 2001. - №3. - С. 63-69.

16.Кириченко М., Татаренко В., Міське господарство і проблеми формування та використання бюджету // Економіка України. - 1996. - №8. - С.32-38.

17.Кравченко В.І. Державна територія України: формування та уроки історії // Місцеве та регіональне самоврядування України. - 1995. - Вип.1-2 (10-11). - С.52-63.

18.Кравченко В.І. Місцеве самоврядування в історії України // Місцеве та регіональне самоврядування України. - 1992. - Вип.1.

19.Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. - К., 1999.

20.Кравченко В.І. Фінанси місцевого самоврядування в Україні // Місцеве та регіональне самоврядування України. - 1995. - Вип.3-4. - С.77-84.

21.Кравченко В.І. Фінансові проблеми місцевих органів влади в Україні //Фінанси України. - 1995. - №1. - С.61-63.

22. Макуха В.О., Татарчук В.П., Райт Глен. Методичні основи організації випуску комунальних позик // Фінанси України. - 1996. - №1. - С.50-62.

23. Михасюк І. Державне регулювання економіки. - Львів, 1999.

24. Муниципальный менеджмент. Учебное пособие / Под ред. Т.Т.Морозовой. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 263с.

25.Муніципальні фінанси для України // Ін-т державного управління. і самоврядування при Кабінеті Міністрів України. - К., 1994.

26.Обозна Н.В. Муніципальна позика: проблеми її використання і шляхи розв'язання // Фінанси України. - 1996. - №12. - С.14-21.

27.Пархоменко В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 90-х років. - К., 1999.

28. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. - К.: «НЮС» Д 998.

29. Рибак В. Проблеми формування дохідних джерел місцевих бюджетів // Економіка України. - 1996. - №10. - С.29-38.

30. Сало І. Методи формування і регулювання бюджету та позабюджетних фондів // Економіка України. - 1995. - № 10.

З1. Седов К.В. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы // Финансы. - 1996. - №12. - С.28-31.

З2. Слухай С. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин // Фінанси України. - 1996. - №12. - С.22-32.

33. Смирнов 3. Муниципальньй аудит // Аудитор. - 1997. - № 9.

З4. Территориальные бюджеты и межбюджетные отношения // Финансы. - 1997.- №7.-С.10-13.

35. Хиви Джером Финансы местных органов власти США // Финансы. - 1995. - №10.-С.43-47.

36 Юрій С.И., Бескид И.М. та ін. Державний бюджет України: Навчий посібник. -Тернопіль: УМДС, 1998.

  1. О.О.Сунцова “Місцеві фінанси”, -Київ: Центр навчальної літератури, 2005, -560 с.

  2. І.Л.Сазонець, Т.В. Гринько, Г.Ю. Придатко “Управління місцевими фінансами”: навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

39. Петленко.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій.-К.:Кондор, 2003.- 257 с.


Схожі:

Вибрать та написать одне питання по списку iconОрієнтований перелік питань для контролю рівня засвоєння програми...
Соціально-економічна суть грошово-кредитної(монетарної) політики, її значення для економіки країни
Вибрать та написать одне питання по списку iconМатюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, І списку опублікованих робіт, який наводять...
Вибрать та написать одне питання по списку iconЛіцензійні програми 2011 для ефірних, кабельних, супутникових телеканалів
Кількість бажаючих спробувати на смак нові культури зростає щомиті. Залишається лише одне питання – питання вибору. «Міні-подорожі»...
Вибрать та написать одне питання по списку iconІнтелектуалізація нації в процесі технолізації освіти
До таких проблем відноситься питання про інтелектуалізацію нації, одне з гострих питань не лише суспільно-політичного дискурсу, але...
Вибрать та написать одне питання по списку iconЛекція №15 Тема: Оператор select, як уніфікований інструмент вибірки...
При використовуванні в операторі select конструкції group by кожен елемент списку в списку вибірки select повинен мати єдине значення...
Вибрать та написать одне питання по списку iconИ коли він сіяв, одне впало при дорозі й налетіли птахи й повидзьобували те
Одне впало на кам'янисті місця, де не багато було землі І скоро зійшло, тому що земля була не глибока
Вибрать та написать одне питання по списку iconПам’ятка для батьків
Повертаючись ввечері з робити і спостерігаючи за своїм сонним дитям з грайливими очима біля ноутбука, ми задаємо собі одне питання:...
Вибрать та написать одне питання по списку iconОрганізація навчально–виховного процесу в 1 класі
Питання навчання шестирічних дітей – одне з основних питань діяльності органів місцевої влади, управлінь освіти. Навчання учнів 1...
Вибрать та написать одне питання по списку iconРецензія
Ринкові перетворення в Україні висунули питання оцінки ефективності використання ресурсів суб’єктами господарювання на одне з перших...
Вибрать та написать одне питання по списку iconПитання реформи оплати праці в Україні в контексті реалізації Плану дій щодо євроінтеграції
Заробітна плата, доходи громадян є концентрованим вираженням ефек­тивності економіки І соціальної полі­тики держави та спроможності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка