Конспект лекцій по дисципліні: "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04
Скачати 275.16 Kb.
НазваКонспект лекцій по дисципліні: "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04
Сторінка1/4
Дата конвертації27.02.2013
Розмір275.16 Kb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Фінанси > Конспект
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки україни


Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра фінансів
Конспект лекцій по дисципліні:

"Фінансовий менеджмент"

для студентів спеціальностей: 6.05.01.04, 8.05.01.04, 7.05.01.04


Затверджено

на засіданні кафедри фінансів

протокол № _________

від „_____” __________.2006р.
Розробив:

ас. Луцик Т.Р.
^

Київ КНУТД 2006


Фінансовий менеджмент: конспект лекцій для студентів спеціальностей: 6.05.01.04, 8.05.01.04, 7.05.01.04. Розробив: ас. Луцик Т.Р. - К.: КНУТД, 2006.


ЗМІСТ

стор.

ВСТУП

5

ТЕМА 1 Сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту

5

ТЕМА 2 Управління прибутками, доходами та витратами

6

ТЕМА 3 Управління оборотними активами

9

ТЕМА 4 Управління грошовими коштами

14

ТЕМА 5 Управління капіталом

15

ТЕМА 6 Управління інвестиціями

17

ТЕМА 7 Управління фінансовими ризиками

18

ТЕМА 8 Банкрутство та антикризове управління

19

^ РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМЕТИКА РЕФЕРАТІВ

24

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

25^ Рецензент: Кузьміна С.А.

ВСТУП
Метою навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" є поглиблене вивчення теорії і практики управління фінансами підприємств, оволодіння стратегією і тактикою фінансового забезпечення підприємництва, знаходження оптимальних фінансових рішень.

Завдання дисципліни: з’ясування сутності й організації фінансового менеджменту; здобуття практичних навичок постановки і вирішення завдань ефективного управління формуванням і розміщенням капіталу підприємств; оволодіння методами аналізу фінансових звітів, фінансового прогнозування для прийняття рішень щодо формування прибутку, інвестиційної діяльності, банкрутства і фінансових санацій.

Предметом навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" є економічні, організаційні, правові і соціальні питання, що виникають у процесі управління фінансовими відносинами суб’єктів господарювання і їх вирішення.


^

ТЕМА 1 Сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту


1.1 Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту.

1.2 Становлення та розвиток фінансового менеджменту як науки.

1.3 Принципи фінансового менеджменту.

1.4 Функції фінансового менеджменту.

1.5 Інформаційна база фінансового менеджменту.
1.1 Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент – це система принципів, засобів та форма організації грошових відносин підприємства, спрямована на управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять:

 • розробка і реалізація фінансової політики підприємства;

 • інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства);

 • оцінка інвестиційних проектів і формування “портфеля інвестицій”;

 • поточне фінансове планування та контроль.

Фінансовий стан підприємства є основою його добробуту, тому головною метою фінансового менеджменту є знаходження компромісу між завданнями, які ставить перед собою підприємство, та фінансовими можливостями реалізації цих завдань.

Завданнями фінансового менеджменту є:

а) забезпечення формування ефективного портфелю фінансових ресурсів підприємства;

б) визначення оптимальних напрямків використання фінансових ресурсів.

в) моніторинг оптимізації грошових коштів підприємства в розрізі різних видів діяльності;

г) забезпечення максимізації видів фінансових результатів при мінімальних фінансових ресурсах;

д) мінімізація фінансових ризиків.

^ 1.2 Становлення та розвиток фінансового менеджменту як науки

Фінансовий менеджмент виділився у самостійний напрямок у 90-х роках ХІХ століття у США і з того часу постійно розвивається і змінюється.

У перші роки вивчення переважно стосувалося правових аспектів злиття компаній, утворення нових фірм. Під час депресії 30-х років основними проблемами, якими займались у фінансовому менеджменті були:

 • банкрутство підприємств;

 • реорганізація підприємств;

 • ліквідність акцій;

 • регулювання ринку цінних паперів.

На даний час фінансовий менеджмент включає практично всі напрямки управління фінансами підприємства.

В Україні фінансовий менеджмент як наука і практика виник та розвивається з кінця ХХ століття.
^ 1.3 Принципи фінансового менеджменту

Основними принципами фінансового менеджменту є:

 1. Інтегрованість з загальною системою управління підприємством.

 2. Комплексний характер формування управлінських рішень.

 3. Високий динамізм управління.

 4. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень.

 5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.

^ 1.4 Функції фінансового менеджменту
1.5 Інформаційна база фінансового менеджменту  1   2   3   4

Схожі:

Конспект лекцій по дисципліні: \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04 iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Конспект лекцій по дисципліні: \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04 iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Конспект лекцій по дисципліні: \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04 iconКонспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму...
«Звітність підприємств»: конспект лекцій для студентів для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей...
Конспект лекцій по дисципліні: \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04 icon4. Керування інноваціями І стратегія розвитку підприємства 39
Репенко І.І. Інноваційний менеджмент: Тексти лекцій (для студентів 5–6 кур­сів спеціальностей 050201, 050201 "Менеджмент організацій")....
Конспект лекцій по дисципліні: \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04 iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» Одеса 2010
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій по дисципліні: \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04 iconКонспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних...
Текст лекцій з курсу «аск та оптимізація режимів енергосистем» для студентів електроенергетичного факультету
Конспект лекцій по дисципліні: \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04 iconКонспект лекцій з дисципліни "Культурологія" для студентів напряму підготовки 020210
Конспект лекцій з дисципліни "Культурологія" /професор В. Г. Чуприна, ст викладач С.І. Афанасьєва, О. П. Сандік, Херсон. Хнту. 2009...
Конспект лекцій по дисципліні: \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04 iconКиївський економічний інститут менеджменту
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з менеджменту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки...
Конспект лекцій по дисципліні: \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04 iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Конспект лекцій по дисципліні: \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04 iconКонспект лекцій з дисципліни «Документознавство»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка