Президії Центрального правління утос
Скачати 83.43 Kb.
НазваПрезидії Центрального правління утос
Дата конвертації15.03.2013
Розмір83.43 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
ПОСТАНОВА

президії Центрального правління УТОС
28 серпня 2007 р. №8-6 м. Київ
Про роботу УВО, УВП по реалізації продукції
за 1 півріччя 2007 р. та заходи щодо
покращення цієї роботи в подальшому.

Я.Савчук
Протягом 1 півріччя 2007 року об'єднання і підприємства Товариства виготовили товарної продукції на 141,3 млн. грн.

Загальний обсяг реалізації продукції, послуг та виконаних робіт за цей період по Товариству склав 145,9 млн. грн., в тому числі обсяг реалізації лише продукції власного виробництва об'єднань та підприємств становив 124,3 млн. грн. В цілому по Товариству обсяги реалізації за 6 місяців поточного року зросли порівняно з минулорічним першим півріччям на 12%,

Найбільший внесок до зазначених обсягів реалізації за перше півріччя ц.р. зробили:

Керченське УВП, яким було реалізовано готової продукції на 29,148 млн. грн.

Сімферопольське УВО - на 25,272 млн. грн.
Дніпропетровське УВО - на 20,543 млн. грн.
Білоцерківське УВП - на 12,426 млн. грн.
Вінницьке УВП - на 10,728 млн. грн. та інші.

Чернівецьке УВО — на 8,055 грн.

Загалом же в першому півріччі 2007 року 24 УВО, УВП збільшили обсяги збуту виготовленої продукції.

Значний приріст по цьому показнику господарської діяльності досягай порівняно з відповідним періодом 2006 року:

  • Сімферопольське УВО - на 5,7 млн. грн.

  • Білоцерківське УВП — на 1,6 млн. грн..

  • Керченське УВП — на 2,9 млн. грн.,

  • Вінницьке УВП - на 3,09 млн. грн.

  • Чернівецьке УВО - на 2,7 млн. грн.

  • Полтавське УВО-на 1,2 млн. грн. ,

  • Рубіжанське УВП №2 - на 1,4 млн. грн.

  • Донецьке УВО - на 0,8 млн. грн.

Досягнуто значного збільшення обсягів реалізації також по Київському УВП № 3, Київському УВП № 4, Звенигородському, Одеському УВО та деяких інших УВО, УВП.

Обсяг реалізації готової продукції на одного працюючого за 1 півріччя 2007 року в цілому по системі становив 10488 гри. Це на З відсотка більше, ніж за відповідний період 2006 р.

Значно вищим, ніж середній по УТОСу, був показник реалізації на одного працюючого на:

Керченському УВП - 67006 грн.;

Сімферопольському УВО - 42855 грн.;

Рубіжанському УВП №2 - 31606 грн.;

Головному підприємству Дніпропетровського ^ УВО "ЛУЧ" - 22510 грн.;

Вінницькому УВП - 23268 грн.;

Криворізькому УВП - 15584 грн.;

Білоцерківському УВП - 14127 грн.;

Кам'янець-Подільському УВП- 14152 грн.

Досягнення позитивних показників по реалізації продукції в надзвичайно складних і жорстких ринкових умовах діяльності є результатом постійної роботи зазначених УВО, УВП по удосконаленню власних виробів, освоєнню нових зразків високоліквідних товарів, підвищенню якості, дизайну, зниженню витрат на виробництво та собівартість продукції.

Слід відмітити також позитивну роботу по збуту власних виробів за перше півріччя 2007 році на Бердянському, Обухівському, Луцькому та деяких інших УВП, де поступово іде зростання показників по реалізації продукції..

Разом з тим, на 16 УВО, УВП допущено падіння обсягів реалізації в 1 півріччі ц.р. порівняно з відповідним періодом минулого року.

Погіршалась ситуація з виробництвом та збутом власної продукції в порівнянні з відповідним періодом 2006 року на Київському УВП № 1, Ніжинському, Запорізькому, Миколаївському, Вознесенському, Луганському УВО.

Продовжує існувати критична ситуація на Роменському, Стаханівському, Лисичанському УВП, які, практично не виготовляють і не реалізують продукції власного виробництва..

Незадовільна ситуація з обсягами виробництва і реалізації, на Мукачівському УВП, Макіївському, Снятинському УВП, головному підприємстві Львівського УВО, де виробничі показники вкрай низькі і не можуть гарантувати стабільну господарську діяльність підприємства зі значною чисельністю працівників та великою кількістю основних засобів.

Продовжує падати обсяг реалізації на головному підприємстві Артемівського УВО, де в 2007 р. продукція майже не виготовлялась, а реалізація здійснювалась за рахунок існуючих залишків готової продукції. На підприємстві виробнича діяльність паралізована відсутністю обігових коштів, значними обсягами Кредиторської заборгованості, в т.ч. і по заробітній платі.

Аналіз результатів роботи УВО, УВП по реалізації продукції свідчить, що однією з основних причин погіршення показників реалізації продукції на ряді підприємств системи, є виготовлення неконкурентоспроможної, нерентабельної продукції.

На 21 підприємстві собівартість виготовленої і реалізованої в 2006 році продукції була значно вища за суму отриманого доходу від її продажу, в тому числі на Макіївському, Черкаському, Ніжинському, Мелітопольському, Феодосійському, Кіровоградському та інших підприємствах.

Причина цьому - завищені, непомірні витрати, в тому числі на енергоносії, транспорт, утримання персоналу, втрати від випуску браку, виплату неіснуючих простоїв та інше.

Втрати робочого часу на підприємствах УТОС за перше півріччя 2007 року склали 265071 чол./год., цілодобово оплачувані простої склали 9135 чол./год. за що було виплачено 57,6 тис. грн.

Оплачувалися цілодобові простої в цьому році на:

Запорізькому УВП - 27,9 тис. грн.;

Миколаївському УВП - 12,9 тис. грн.;

Кременчуцькому УВП- 10,5 тис. грн.;

Мукачівському УВП - 4,8 тис. грн.;

Кам'янець-Подільському УВП- 1,5 тис. грн.;

Допущено перевитрати від випуску бракованої продукції на: Мелітопольському УВП - 0,3 тис. грн.; та крадіжок на Білоцерківському УВП - 25.5 тис. грн., Дніпропетровському УВП № І - 45,7 тис. грн.

Виготовлення нерентабельної продукції, до того ж без наявності необхідних замовлень та ринкового попиту на УВО, УВП погіршує їх фінансовий стан, призводить до втрати обігових коштів та можливості розвитку виробничих процесів.

Одночасно, спроби утримувати ціну нерентабельної, або ж такої, що втратила попит, продукції на рівні її собівартості приводили до затоварювання нею, поступового зниження ЯКОСТІ виробів і, знову таки, до падіння обсягів виробництва та реалізації, фінансової нестабільності та втрати ринків збуту.

Ряд УВО, УВП ще недостатньо працює над питанням покращення якості власних виробів, над переоснащенням виробництва з метою випуску конкурентоспроможної продукції.

Випуск нерентабельної, неякісної продукції є однією з причин того, що на складах підприємств Товариства постійно зберігаються значні залишки готової продукції. Так на 01.07.2007 р. залишки продукції в цілому по Товариству становили 25 млн. грн. За перше півріччя 2007 року загальний обсяг по УТОС залишків готової продукції дещо знизився. Однак, 28 УВО, УВП допустили їх збільшення за останні шість місяців.

Як свідчить аналіз цих залишків близько 19,5 млн. складських запасів є цілком ліквідна продукція (кронепробка Керченського УВП, плівка та кульки Сімферопольського УВО, оприскувачі Дніпропетровського УВО та інше), яка, в більшості випадків, виготовлена на замовлення, або ж носить сезонний характер і буде через певний період реалізована. Одночасно, до двадцяти відсотків залишків є неліквідами, які, практично, реалізувати неможливо (мюзле на Вознесенському УВП, втулки до сільгосптехніки Лубенського УВП та інше)

Крім того, на ряді підприємств системи робота по розширенню обсягів виробництва та реалізації продукції гальмується також незадовільною роботою, неукомплектованістю, або взагалі відсутністю служб збуту, безвідповідальним ставленням до рекламних заходів, тощо.

Так станом на 20.08.2007 підтвердило власну участь у внутрішньо-системній виставці, яка намічена на вересень поточного року лише 7 підприємств при цьому відмовилося 11, інші просто проігнорували пропозицію ЦП УТОС, що ставить під питання проведення зазначеної виставки.

За перше півріччя на підприємствах системи проведено 65 рекламних заходів, підприємства УТОС приймали участь у 25 виставках, в тому числі у 2 за рахунок централізованого рекламного фонду.

Підприємства УТОС поступово починають освоювати Internet, 6 підприємств системи мають власні Internet -сайти.

Проведений аналіз стану роботи по реалізації продукції за перше півріччя 2007 року свідчить, що в цілому по системі продовжується процес зростання обсягів реалізації продукції. Проте ряд УВО, УВП, які стабільно в попередні роки збільшували виробництво та реалізацію продукції, за цей період не досягли рівня 1 півріччя 2006 року.

Керівники підприємств, на яких зберігаються роками неліквідні вироби, не приймають заходів по звільненню від них.

Незадовільна ситуація на окремих підприємствах Товариства склалась не тільки в результаті об'єктивних причин, які виразились у зниженні попиту на товари виробництва УТОС на внутрішньому ринку, жорстку та недобросовісну конкуренцію з боку вітчизняних та зарубіжних виробників, а й через те, що на вищеназваних УВО, УВП продовжують допускатись грубі прорахунки в організації виробничих процесів та реалізації продукції, не здійснюється аналіз потреб ринку у виробах, які ними виготовляються, не розширюється асортимент виробів, не покращується їх якість та дизайн, не здійснюється аналіз собівартості продукції з метою виявлення непродуктивних витрат, причин їх виникнення, незадовільно проводиться робота по усуненню недоліків у цій важливій роботі.

Частина підприємств не проводить детальний аналіз стану роботи по реалізації власних виробів, про що свідчить той факт, що рядом УВО, УВП (Черкаське, Житомирське, Кролевецьке, Роменське, Рівненське, Феодосійське, Звенигородське, Ніжинське, Краснолуцьке, Лисичанське, Стаханівське, головне підприємство Артемівського УВО, Костянтинівське, Краматорське, Бердянське, Кіровоградське, Рубіжанське УВП № 2) на доручення UJI УТОС від 20.07.2007 р. № 9-4-318 не були представлені результати їх роботи у цьому напрямку за перше півріччя 2007 року.

Президія Центрального правління УТОС постановляє:

1. Вказати керівникам Мукачівського, Роменського, Стаханівського, Лисичанського, Снятинського, Мелітопольського, Макіївського, Феодосійського, Ніжинського УВП, головного підприємства Артемівського УВО, головного підприємства Львівського УВО на незадовільну роботу по випуску і реалізації продукції на ввірених їм підприємствах, що призвело до критичної фінансової ситуації та незабезпеченості роботою інвалідів по зору і вимагати від них прийняття невідкладних заходів по поліпшенню ситуації на вказаних підприємствах.

2 . Звернути увагу керівників Київського УВП №1 і №2, Миколаївського, Вознесенського, Запорізького, Кролевецького, Ялтинського, Барського, Хустського УВП, Луганського УВО на недостатній рівень роботи по випуску та реалізації продукції, що привело до зменшення обсягів продажу власних виробів та розміру доходів від збуту виготовленої продукції, погіршення в результаті цього фінансового стану підприємств, і зобов'язати їх терміново здійснити конкретні заходи по виправленню становища з метою недопущення поглиблення кризових процесів.

3.Керівникам УВО, УВП:

3.1.забезпечити проведення роботи по розвитку виробництва і реалізації продукції на необхідному професіональному рівні з метою недопущення падіння обсягів продаж власних виробів, скорочення виробничих процесів та забезпеченості роботою інвалідів по зору;

3.2. здійснювати постійний контроль стану і організації роботи по виробництву та реалізації продукції, встановити порядок проведення щомісячного аналізу виробничих і фінансових показників господарювання і з врахуванням його результатів своєчасно і оперативно усувати існуючі недоліки.

3.3. провести інвентаризацію матеріальних ресурсів 2007 року і на її основі скласти списки наявних неліквідних виробів, матеріалів, сировини, обладнання та інших товарів, розглянути їх колегіально, намітити шляхи та здійснити заходи по звільненню від зазначених матеріальних ресурсів.

Копію списків направити в ЦП УТОС до ^ 1 січня 2008 року.

4. Виробничо-збутовому відділу ЦП УТОС:

  • постійно контролювати стан справ по реалізації продукції в Товаристві, проводити аналіз цієї роботи на окремих підприємствах та в цілому по системі, надавати підприємствам конкретну допомогу у вирішені питань пошуку споживачів, проведення рекламних заходів, пошуку і освоєння нових видів продукції.

  • опрацювати списки неліквідів в цілому по УТОС та провести роботу по наданню допомоги УВО, УВП по звільненню від них.

5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на виробничо-збутовий відділ ЦП УТОС.
Голова президії ЦП УТОС В.М. Більчич

За секретаря президії ЦП УТОС П.В. Клецко

Схожі:

Президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
Про затвердження Централізованих заходів Центрального правління утос на 2013 рік
Президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Президії Центрального правління утос iconПрезидії Центрального правління утос
Утос, які не використовуються у виробничій та господарській діяльності структур Товариства, недопущення порушень у цих питаннях,...
Президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
...
Президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
Про початок оздоровчого сезону 2012 року в санаторії ім. Наговіцина І боярському будинку відпочинку утос та затвердження цін на путівки...
Президії Центрального правління утос iconПоложення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос
Цп утос (в подальшому – Рада) створюється за рішен­ням президії Центрального правління І є дорадчим органом з питань вдосконалення...
Президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального Правління утос
За 11 місяців 2009 року, станом на 15 грудня 2009 року профінансовано з Держбюджету по даній програмі підприємства та організації...
Президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
Станом на 01. 01. 2011 року згідно зі звітними даними, на підприємствах І в організаціях утос працює 5942 інваліди всіх нозологій...
Президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
П-18 затвердити премію керівним працівникам за основні результати господарської діяльності за 4 кв. 2010 р в розмірах в залежності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка