Горлівська міська рада рішення
Скачати 140.09 Kb.
НазваГорлівська міська рада рішення
Дата конвертації28.03.2013
Розмір140.09 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы


ГОРЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯвід “___”________2011 року № ________

Про створення Центру соціальної

реабілітації для дітей-інвалідів в м. Горлівка

З метою соціального захисту дітей інвалідів та для здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дітей - інвалідів, навчання їх основним соціальним та побутовим навичкам, відновлення та підтримки їх фізичного та психічного стану, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство, на підставі Наказу Міністерству праці та соціальної політики України від 13.02.2007 № 48 та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:


  1. Створити Центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів в м. Горлівка з 01.02.2011.

  2. Затвердити Положення про Центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів в м. Горлівка (додається).

  3. Управлінню муніципального розвитку міської ради (Гнатюк) передати Центрально-Міському управлінню праці та соціального захисту населення міської ради в оперативне управління частину будівлі комунальної власності за адресою: вул. Остапенка, 74 для розміщення Центру соціальної реабілітації для дітей – інвалідів в м. Горлівка.

  4. Фінансовому управлінню (Прилуцька) забезпечити фінансування закладу в межах коштів, передбачених в бюджеті.

  5. Координацію фінансово-господарської діяльності Центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів в м. Горлівка покласти на Центрально-Міське управління праці та соціального захисту населення міської ради.

  6. Координацію роботи стосовно соціальної підтримки покласти на управління з питань соціального захисту населення міської ради (Жеревчук).

  7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’ та соціального захисту населення (Кобець).


Міський голова Є.В.КЛЕП

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

28.01.2011 № VI/4-17

ПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ

ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ В М. ГОРЛІВКА

м. Горлівка

2011


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів в м. Горлівка (далі - Центр) є закладом системи органів соціального захисту населення, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.

1.2. Засновником Центру є міська рада, ідентифікаційний код 04052749, адреса: пр. Перемоги, 67. Центр є закладом комунальної власності, який не має на меті отримання прибутку, утворюється, реорганізується та ліквідується на підставі рішення міської ради.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також цим Положенням.

1.4. При здійсненні реабілітаційних заходів діти - інваліди користується всіма правами, визначеними статтею 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

1.5. Координація роботи Центру, організаційно-методичне забезпечення його діяльності здійснюється управлінням з питань соціального захисту населення міської ради.

1.6. Центр взаємодіє з органами охорони здоров'я, освіти тощо.

1.7. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром після отримання в установленому порядку відповідної ліцензії.

1.8. Повна назва закладу: ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ В М. ГОРЛІВКА.

Скорочена назва закладу: ЦСРДІ в м. Горлівка.

1.9. Центр розміщується за адресою: 84637, м. Горлівка, вул. Остапенка,74.
^ 2. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
2.1. Основними завданнями Центру є:

реалізація головних завдань, визначених в Законах України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітації інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», щодо забезпечення права дітей – інвалідів на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл;

створення умов для всебічного розвитку, засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти з урахуванням рекомендацій лікарів;

підготовка батьків дітей-інвалідів до продовження реабілітаційного процесу з дітьми-інвалідами поза межами Центру, соціально-педагогічний патронат таких сімей;

надання кваліфікованої допомоги дітям-інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою реабілітації та залучення до участі в цій програмі батьків та (або) законного представника;

комплексна реабілітація та соціальна адаптація дітей-інвалідів;

надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда;

виконання індивідуального сімейного плану;

надання дітям-інвалідам комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів реабілітації;

оволодіння дітьми-інвалідами професійними навичками та їх трудове навчання (працевлаштування, спрямування в центр професійної реабілітації інвалідів, у вищі навчальні заклади).
^ 3. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ
3.1. Основними структурними підрозділами Центру є:

адміністрація;

відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

відділення психолого-медико-педагогічної реабілітації;

інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з соціальною реабілітацією дітей-інвалідів.

3.2. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.
^ 4. УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ДО ЦЕНТРУ

ТА ВІДРАХУВАННЯ З НЬОГО
4.1. Зарахування дітей-інвалідів здійснюється Центром відповідно до надісланих документів від районних управлінь праці та соціального захисту населення міської ради згідно з Порядком надання інвалідам та дітям – інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженим постановою КМУ від 31.01.2007 № 80.

4.2. До Центру зараховуються діти віком від 2 до 18 років з фізичними та (або) розумовими вадами розвитку, які отримали статус інваліда. У виняткових випадках можливе продовження терміну перебування дитини-інваліда після досягнення нею 18 років на один рік з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

4.3. За дитиною-інвалідом зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більш 75 днів.

4.4. Батьків та (або) законного представника дитини-інваліда повідомляють про закінчення курсу реабілітації дитини не пізніше ніж за 7 календарних днів.

4.5. Після закінчення курсу реабілітації дитини – інваліда видається документ, де вказується назва та реквізити Центру, прізвище, ім’я, по батькові дитини - інваліда, перелік та обсяг наданих їй послуг, результати реабілітації, наступні рекомендації.

4.6. Реабілітаційні послуги (далі - послуги) надаються дитині-інваліду відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються періодичність та обсяг їх надання. Послуги, передбачені Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року № 1686.

4.7. Законний представник дитини-інваліда (далі - заявник) звертається до районного управління праці та соціального захисту населення в м. Горлівка, де зареєстровано місце проживання дитини-інваліда з відповідною заявою та наступними документами:

паспорт законного представника дитини-інваліда;

свідоцтво про народження дитини;

ідентифікаційний код;

посвідчення інваліда;

висновок ВКК;

реабілітаційна карта;

виписка із амбулаторної карти дитини-інваліда із рекомендаціями фахівців за профілем (Форма -112).

Днем звернення до районного управління праці та соціального захисту населення міської ради (далі-управління) вважається дата надходження заяви та документів, що реєструються в установленому порядку. У разі потреби управління повідомляє заявнику, які документи необхідно подати додатково, при цьому днем звернення до управління вважається дата реєстрації заяви та документів, що подаються додатково.

4.8. Управління розглядає протягом десяти днів заяву про надання послуг, повідомляє заявника про прийняте рішення та надсилає заяву разом з документами до Центру.

4.9. Центр повідомляє управлінню за місцем проживання дитини-інваліда про початок курсу реабілітації.

4.10. Послуги надаються дитині-інваліду безоплатно.
^ 5. УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ЦЕНТРІ
5.1. Учасниками процесу соціальної реабілітації є: діти-інваліди, методист, практичний психолог, лікар - педіатр, лікар-невролог дитячий, логопед, вчитель - реабілітолог, асистент вчителя - реабілітолога, музичний керівник, фахівець з фізичної реабілітації, сестра медична з масажу, медична сестра та інші працівники, які беруть участь у процесі соціальної реабілітації дітей - інвалідів, батьки та (або) законні представники дітей-інвалідів.

5.2. Перебування дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію в Центрі, здійснюється в таких групах:

ранньої реабілітації для дітей-інвалідів віком від 2 до 6 років - 2 групи ;

соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років - 2 групи.
^ 6. ДІЯЛЬНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
6.1. У Центрі утворюється реабілітаційна комісія, до складу якої входять фахівці цієї установи. На засідання реабілітаційної комісії залучаються представники місцевих органів охорони здоров’я, освіти та соціального захисту. Склад реабілітаційної комісії та положення про неї затверджує директор Центру.

6.2. Реабілітаційна комісія у Центрі здійснює:

складання індивідуального плану реабілітації;

контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда;

планування навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи, контроль за її ефективністю;

визначення строків і тривалості проходження реабілітації дитиною-інвалідом відповідно до її індивідуальної програми реабілітації;

забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності.
^ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ДІТЕЙ – ІНВАЛІДІВ У ЦЕНТРІ

7.1. Реабілітаційний процес здійснюється на основі наукового змісту, форм і методів психолого-педагогічного супроводу, реабілітації, що забезпечують засвоєння дітьми-інвалідами необхідних практичних знань, умінь та соціальних навичок, корекцію вад психофізичного розвитку.

7.2. Оволодіння навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення автономного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою.

7.3. Надання своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги дитині-інваліду та організація реабілітаційного навчання відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

7.4. З метою виявлення вад розвитку дитини та її потреб фахівцями Центру проводиться первинне обстеження дитини-інваліда, спілкування з батьками та (або) законним представником дитини-інваліда.

7.5. На підставі індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, фахівці Центру розробляють індивідуальний план реабілітації, що включає комплекс реабілітаційних заходів та враховує діагноз дитини, її психофізичний розвиток, індивідуальні особливості та можливості, а також стан сім'ї в цілому, соціальні та економічні можливості, відносини між членами сім'ї дитини-інваліда.

7.6. Індивідуальний план реабілітації затверджується директором Центру.

7.7. Тривалість одного курсу реабілітації дитини-інваліда складає 6 місяців. Проходження курсу реабілітації дитини-інваліда не повинно перевищувати одного разу на рік.

7.8. У Центрі щорічно встановлюється та затверджується мережа груп, наповнюваність яких складається у кількості 8 дітей-інвалідів.

7.9. Тривалість індивідуальних та групових занять визначається відповідно до чинного законодавства.

7.10. З метою забезпечення ефективності, удосконалення форм і методів реабілітаційних заходів Центр аналізує та узагальнює дані про вихованців, які вибули з Центру, здійснює соціальний, педагогічний і психологічний патронат сімей, у яких виховуються діти-інваліди - випускники Центру.

7.11. Для надання консультативно-методичної допомоги батькам та організації першочергової соціально-педагогічної допомоги дітям-інвалідам, які мешкають у віддалених місцевостях, штатним розписом Центру передбачається посада соціального педагога або вчителя-реабілітолога, який надає допомогу на дому.

Якщо дитина-інвалід навчається у загальноосвітньому навчальному закладі за денною формою та потребує послуг, що надаються в Центрі відповідно до індивідуальної програми реабілітації, вона може отримувати такі послуги в зазначеному Центрі за окремим графіком з урахуванням рекомендацій відповідної психолого-медико-педагогічної консультації.
^ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ЦЕНТРІ
8.1. Заходи з психологічної реабілітації складаються з:

проведення психологічної діагностики особистості дитини-інваліда, визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції, консультування тощо;

навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю;

проведення індивідуальної психокорекційної роботи;

проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з сім'єю дитини-інваліда.

8.2. Заходи з педагогічної реабілітації складаються з проведеної роботи, а саме:

розвиток слухового сприймання, розвиток зорового сприймання, розвиток мовлення, корекція пізнавальної діяльності, формування навичок просторового орієнтування, соціально-побутове орієнтування, формування компенсаційних способів діяльності, практичне використання знань, умінь і навичок, розвиток комунікативної діяльності і творчості, фізичний розвиток.

8.3. Заходи з медичного супроводу включають в себе:

проведення медичного огляду та тестування дітей-інвалідів на основі об'єктивного обстеження, оцінки їх загального стану та функціональних можливостей;

визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної та психічної спроможності дитини-інваліда за даними індивідуальної програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Центру, надання рекомендацій стосовно подальшої можливої (або неможливої) соціальної реабілітації;

розробку рекомендацій з дозування фізичних та психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, які відповідають фізичним та розумовим можливостям дитини-інваліда;

визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру;

здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей-інвалідів;

організацію та контроль виконання в Центрі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи.
^ 9. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ
9.1. Центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів в м. Горлівка очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку розпорядженням міського голови.

9.2. Директор Центру:

несе персональну відповідальність за результати діяльності Центру;

представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах усіх форм власності без довіреності, розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

укладає угоди, відкриває банківські рахунки в установах банку;

у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає та звільняє з роботи працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи;

здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

затверджує правила внутрішнього розпорядку;

здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо.

відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені терміни відповідним органам.

9.3. Штатний розпис Центру затверджується директором Центру в межах штатних нормативів професійного складу, розроблених центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

^ 10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ
10.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп із своїм найменуванням.

10.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених в установленому порядку.

10.3. Центр має право:

фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для дітей-інвалідів;

укладати угоди і договори про співробітництво, установлювати безпосередні зв’язки із загальноосвітніми закладами за погодженням з управлінням освіти міської ради, діагностично-методичними, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами на території України та за її межами;

фінансове забезпечення Центру здійснюється відповідно до статті 42 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
^ 11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ
Контроль за діяльністю Центру:

контроль за якістю соціальної реабілітації дітей-інвалідів здійснюється відповідно до законодавства;

контроль за якістю заходів з медичного супроводу в Центрі здійснюється місцевими закладами охорони здоров'я;

перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводиться відповідно до чинного законодавства.
^ 12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ
12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає міська рада.

12.2. Реорганізація Центру відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення на підставі рішення Горлівської міської ради. Права та зобов’язання Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

12.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром. Порядок роботи ліквідаційної комісії регламентуються Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

12.4. Ліквідація Центру вважається завершеною, а Центр припинивши свою діяльність з моменту внесення запису про це у державному реєстрі.

12.5. При реорганізації або ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

12.6. Центр не може бути об’єктом звернення стягнення за борговими зобов’язаннями, не може передаватися у заставу.

Секретар міської ради Ю.П. Василенко


Схожі:

Горлівська міська рада рішення iconУкраїна горлівська міська рада управління освіти
Горлівка Донецької області, бульвар Димитрова, 41 тел. 4-12-67, факс (06242) 52-21-45
Горлівська міська рада рішення iconГорлівська міська рада департамент освіти, молоді та спорту
Димитрова, 41 м. Горлівка, Донецька обл., 84646, тел. 4-12-67, факс (06242) 52-21-45
Горлівська міська рада рішення iconГорлівська міська рада виконавчий комітет рішення
З метою розвитку правової освіти педагогів та учнів, підвищення їх правової культури та виховання у підростаючого покоління м. Горлівка...
Горлівська міська рада рішення iconУкраїна горлівська міська рада департамент освіти, молоді та спорту
Димитрова, 41, м. Горлівка, Донецька область, 84646 тел. 4-12-67, факс (0624) 52-21-45
Горлівська міська рада рішення iconУкраїна горлівська міська рада департамент освіти, молоді та спорту
Димитрова, 41 м. Горлівка, Донецька обл., 84646, тел. 4-12-67, факс (06242) 52-21-45
Горлівська міська рада рішення iconЛуганська міська рада четверте скликання сорокова сесія рішення
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, на підставі пропозицій про внесення...
Горлівська міська рада рішення iconЛуганська міська рада четверте скликання тридцять перша сесія рішення
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, на підставі пропозицій про внесення...
Горлівська міська рада рішення iconЛуганська міська рада
«Про житлово-комунальні послуги», враховуючи інформацію заступника Луганського міського голови Михайленко Е. Л., рішення виконавчого...
Горлівська міська рада рішення iconЛуганська міська рада четверте скликання Тридцять третя сесія рішення
Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про фінансовий лізинг", враховуючи рішення виконавчого...
Горлівська міська рада рішення iconЛуганська міська рада
Луганської міської ради з питань бюджету та фінансів від 16. 06. 2006 №10, приймаючи до уваги рішення виконавчого комітету Луганської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка