Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво”
НазваРабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво”
Сторінка5/5
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5

Додаток 2 до „Робочої навчальної програми”

^ 9. МАТЕРІАЛИ ДО ОЛІМПІАДИ

ПО ФІНАНСАМ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: проф, канд. ек. наук

Лернер Юрій Иліч

А. Завдання
Завдання № 1 (кількість балів – 700)

Намалюйте і поясніть письмово схему функціонування фондів фінансування і управління будівництвом, а також схему іпотечного кредитування при цьому.

Завдання №2 (кількість балів – 400)

Намалюйте схему грошового обороту і поясніть письмово основні принципи його функціонування.

Завдання №3 (кількість балів – 900)

Визначити графічні і аполітичні показники точки беззбиткової і запас фінансової стійкості функціонування компанії при наступних початкових даних за 2003 рік.
Найменування

показників

завдання

Статутне позначення

ЗначенняРезультати (відповідь)

Найменування показників

Значення

показників

Усл. обозн.

Ед. вимірюван-ня.

Граф. спос.

Аналит. спос.

1

Об'єм реалізації

(випуску), Т

Тис.шт

Т1

250

1

Гранична сума виручки

ов

Тис. грн.Тис.шт

Т2

125

2

Гранична сума реалізації

оа

Тис. грн.2

Експлуатаційні витрати в Т.Г., і умовно-змінне, І ін. Постійні, І пс.


Тис.грн

ПО

Тис.грн

81

3

Запас фінансовою стійко сті

Х1Х2

Тис. грн.Тис.грн

29

У1У2

Тис. грн.Завдання №4 (кількість балів – 300)

Виберете основні характеристики грошової системи ринкового типу:

  1. Обмеження функціонування грошей

  2. Адміністративні методи регулювання грошового обороту

  3. Вільне функціонування грошей

  4. Заборона деяких грошових операцій

  5. Економічні методи впливу на грошову масу.

Завдання №5 (кількість балів – 500) Назвіть основні методи регулювання грошового обороту:

  1. облікова політика держави

  2. регулювання об'єктів продажів

  3. проведення операцій на відкритому ринку

  4. політика обов'язкових резервів

  5. лімітація кредитування

Завдання №6 (кількість балів – 350)

Назвіть, поясніть принцип дії і намалюйте схеми функціонування форм безготівкових розрахунків в Україні.

Завдання №7 (кількість балів – 400 )

У банк зроблений внесок в сумі 10000 грн. під 12 % річних строком на 2 роки; очікуваний темп інфляції 15% в рік; визначите суму, яку матиме клієнт через 5 років.

Завдання №8 (кількість балів – 450) Визначите темпи зміни емісії грошей.

Роки

Емісія грошей, млн. грн.

Темпи зміни щодо попереднього року %


1992

5,0
1993

123,0
1994

665,0
1995

1010,5
1996

1385,0
1997

2940,0


Завдання № 9 (кількість балів – 800)

Визначите сумарне, приведене до першого року, кількість інвестиційних грошових коштів за 6 років реалізації інвестиції проекту (з урахуванням ціни грошей) на підставі наступних початкових даних :


роки

Інвестиції в проект, грн.

Приведення до Гму року
12368


19767


28387


48453


85105


108304
разом

Інвестиції визначати на підставі сьогоднішніх (1 року) уявлень про їх об'єм коефіцієнт приведення Епр = 0,2

Завдання № 10 (кількість балів – 500)

Нарахована заробітна плата за даний період збільшилася на 10 %, ціни збільшилися на 25 %, а чисельність населення збільшилася на 5% . Визначите як змінився рівень реальної заробітної плати.
^ Б. Методіка оцінки знань

1. Студент може відповідати на будь-яких 10 завдань.

2. Прохідним балом в 2 тур є бал рівний 5000, який набирає студент, відповідаючи на питання, поставлені в 10 завданнях. При цьому йому виставляється оцінка 5.

3. Якщо студент набирає 4400 і більш за бали (але менше 5000),то він отримує оцінку 4 .

4. Якщо студент набирає 3800 і більш за бали (але менше 4400),то він набирає оцінку 3 .

5. У 2 тур проходять студенти, що отримали 3 і 4, але прохідним балом є бал не нижче 4500

6. Студент отримує найвищу кількість балів в тому випадку, якщо він дав правильна, об'єктивна і повна відповідь на поставлене питання.

7. Якщо студент допустив помилку,но методика відповіді правильна, то він отримує 80 %баллов.

8. Якщо студент дав не повну відповідь на поставлені питання а завданнях, то він отримує 65 % балів.

9. Якщо студент зробив декілька арифметичних помилок, при правильному відповіді, то він набирає 50 % балів.

10.Якщо студент дав неправильну відповідь на поставлені в завданні питання, то бали йому не зараховуються . 11.Полученные у 1 турі бали і оцінки враховуються при виконанні роботи студентів в 2 турі олімпіади.

Навчальне видання
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА нормативної дисципліни «Гроші та кредит» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво», та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»


Укладач: ЛЕРНЕР Юрій Ілліч

Роботу до видання рекомендував В.Я. Міщенко

Редактори: М.П.Єфремова

Л.А. Копієвська

Комп'ютерна верстка: Г.В. Ткачук


План 2007 р. , поз. 89/
Підписано до друку . Формат 60 х 84 1/16. Папір друк. №2. Гарнітура Times New Roman.. Друк.  ризографія. Ум. друк. арк. . Обл.  вид. арк. Наклад 300 прим. Зам. №

Ціна договірна

____________________________________________________________________________

Видавничий центр НТУ"ХПІ",  61002 , Харків, вул. Фрунзе, 21

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК №116 від 10.07.2000 р.

____________________________________________________________________________

Друкарня НТУ “ХПІ” , 61002, Харків, вул..Фрунзе,21


*) Тут і далі у думках – кількість кредитів (модулів)

*) Тут і далі у числьному наведені балі для спеціальності „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, у знаменнику – для спеціальності „Фінанси”
1   2   3   4   5

Схожі:

Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни «Фінанси» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «фінансові інструменти...

Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconНавчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових послуг»...
Ринок фінансових послуг: Навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових...
Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconПрограма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей...
В умовах трансформаційної економіки ефективність функціонування підприємства багато в чому визначається системою управління фінансовою...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconМетодичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів...
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconПлани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconРобочий зошит
Економіка І підприємництво” напряму підготовки: 030502 „Економічна кібернетика”, 030503 “Міжнародна економіка”, 030504 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка