Балабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта
Скачати 34.65 Kb.
НазваБалабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта
Дата конвертації04.03.2013
Розмір34.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
РЕФЕРАТ
Курсова робота: 60 с., 11 таблиць, 24 джерела, 6 додатків

Об’єкт дослідження - фінансові показники підприємства, а саме показники прибутку та рентабельності.

Мета роботи - проаналізувати прибутковість та рентабельність підприємства за декілька періодів і з’ясувати які фактори вплинули на їх зміни.

Методи дослідження: ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, балансовий, порівняльний.

Основними джерелами інформації є дані наукових досліджень ряду авторів, річні звіти й оперативні документи підприємства за аналізований період, джерела мережі Інтернет та законодавчі акти.

У роботі проаналізована виробничо-господарська діяльності підприємства за 2004 – 2006 р.р., дана оцінка прибутковості й рентабельності.

Дослідження показали, що прибуток та рентабельність підприємства, хоча і зростали на протязі останніх двох років, але знаходяться в критичному стані. Підприємство повинно приділити увагу маркетинговим дослідженням ринку збуту своєї продукції, збільшенню числа постачальників, технічному переозброєнню, підвищенню продуктивності устаткування, що дозволить випускати рентабельну, високоякісну, затребувану i лiквiдну продукцію.


АНАЛІЗ, Фактор, Факторний аналіз, прибуток, Валовий прибуток, операційний прибуток, Чистий прибуток, рентабельність виробництва, рентабельність продаж, рентабельність інвестицій

ЗМІСТ
Вступ

  1. Теоретичні основи факторного аналізу прибутку підприємства та його рентабельності

    1. Основні напрями, завдання, інформаційна база та методи

факторного аналізу прибутку підприємства та його рентабельності……...6

1.2. Фактори впливу на стан об’єкта дослідження……….………………….9

1.3. Характеристика та методологія проведення факторного аналізу

прибутку підприємства та його рентабельності…………………………….11

2. Факторний аналіз прибутку підприємства та його рентабельності

2.1. Аналіз рівня, динаміки, структури та якості прибутку підприємства..19

2.2. Факторний аналіз прибутку підприємства……………………………...25

2.3. Факторний аналіз рентабельності господарської діяльності

підприємства………………………………………………………………..…34

3. Шляхи підвищення показників прибутковості та

рентабельності господарської діяльності підприємства……...40

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Список використаних джерел
1. Балабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта. — М.: Финансы й статистика, 2003. — 112 с.

2. Бандурка А.М., Черников И. М. Финансово – экономический анализ. – Харьков: из.-во ХУВД, 1999г.

3. Бланк И.А. Основи фінансового менеджмента. В 2-х томах. - К.: Ніка-Центр, Эльга, 2001.

4. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу Навч посіб. - К.: МАУП, 2003. – 148 с.

5. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К .: МАУП 2000. – 52 с.

6. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ // Галицькі контракти. — 1999. — № 36.

7. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финанси й статис­тика, 2000.

8. Кондраков Н.П. Основи финансового анализа. - М., 2001.

9. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності — X .: Фактор 2002.

10. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп - К .:Т-во "Знання", 2002.

11. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. -Дніпропетровськ: Видавництво ДАУБП, 2001.

12. Лахтіонова Л .А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарюван­ня: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001.

13. Маркарьян Е.А., Герасименко Г.Р. Финансовый анализ. -М.: ПРИОР, 1996.

14. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Лист Державної податкової адмініст­рації України від 27.01.98.

15. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002.

16. Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз. Навч. посіб. — Харків: вид. ХДЕУ, 2000.

17. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2007р.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. "Загальні вимоги до фінансової звітності": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. — 1999. — № 32.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2. "Баланс": Затв. нака­зом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Га­лицькі контракти. — 1999. — № 32.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3. "Звіт про фінансові результати": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 берез­ня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. — 1999. — № 32.

21. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности пред­приятия. - Минск-М.: ИП "Экоперспектива", 2004.

22. Салига С.Я. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006

23. Фінансова звітність за національними положеннями (стан­дартами) бухгалтерського обліку: Практ. посібник. — К.: Лібра, 2002.

24. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. – К. : Кондор, 2005

Схожі:

Балабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта iconЗакон Украини «Про банки та банківську діяльність»
Инструкция «О порядке регулирования и анализ деятельности коммерческих банковских учреждений»; 6
Балабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта iconФлора чеченской республики и её анализ
Охватывают несколько флористических царств, условно отнесены к «плюрирегиональному элементу» данной флоры
Балабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта iconДніпропетровська обласна рада обласний комунальний вищий навчальний заклад
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 208 с
Балабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта iconБлейхер В. М. Патопсихологическая диагностика / Блейхер В. М., Крук И. В
Сравнительный анализ клинической картины органического шизофреноподобного расстройства и шизофренического психоза
Балабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта iconБорисенко, В. В. Наука и рыночные отношения в информа- ционном обществе:...
Матвєєва, Л. В. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук. – К.: Стилос, 2003. – 296 с. №19319
Балабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта iconЛекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми
Кунц Г., Донель С. О. Управление, системный и ситуационный анализ. Учебник для менеджеров США. М., Наука, 1981 г
Балабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта iconПатаракин Евгений Дмитриевич ( patarakin @ gmail com ) Нижегородский...
В работе представлен анализ совместной сетевой деятельности участников проекта построения всероссийской учебной энциклопедии в среде...
Балабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта iconКомплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.)
Прочитай текст,розстав розділові знаки, на місці крапок, де потрібно, встав пропущені букви. Доведи,що перед тобою розповідь. Дай...
Балабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта iconКомплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.)
Прочитай текст,розстав розділові знаки, на місці крапок, де потрібно, встав пропущені букви. Доведи,що перед тобою розповідь. Дай...
Балабанов Й. Т. Анализ й планироваие финансов хозяйствующего субьекта iconИнтермедиальный анализ в системе других подходов к исследованию литературных...
Последние несколько лет на страницах научных журналов (одним из наиболее авторитетных из которых является нло7) ведутся многочисленные...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка