Журнал-ордер №6 с г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями І замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати»
Скачати 171.68 Kb.
НазваЖурнал-ордер №6 с г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями І замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати»
Дата конвертації03.04.2013
Розмір171.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
Затверджено

Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390

___________________________________________________

назва підприємства
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________________

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 6 с.-г.
по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати»


за ________________ 20__ р.


N пор.

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Усього

36

N 70

N 71

N 72

N 73

N 74

N 75

N 79
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

16 “Довгострокові біологічні активи”

ххх

х2

30 “Каса”


х


х3

31 “Рахунки в банках”


х


х4

35 “Поточні фінансові інвестиції”
х

х

хх

х5

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

хх

х

х

х

х6

37 “Розрахунки з різними дебіторами”


х


х7

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

хх

х

х

х

х8

68 “Розрахунки за іншими операціями”


хх

х9

69 “Доходи майбутніх періодів”х

х

х
х

х10

70 “Доходи від реалізації”

х

х

х

х

х

х

х


11

71 “Інший операційний дохід”

х

х

х

х

х

х

х


12

72 “Дохід від участі в капіталі”

х

13

73 “Інші фінансові доходи”

х

х

х

х

х

х

х


14

74 “Інші доходи”

х

х

х

х

х

х

х


15

75 “Надзвичайні доходи”

х

16

10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 6515

Усього16

Відмітки^ II. Зведені аналітичні дані про доходи


N
пор.


Стаття доходів

Рахунок

Сума

за поточний місяць

за період з початку звітного року

1

2

3

4

5

1

Всього доходів від реалізації

70


з них:


1.1

від реалізації готової продукції

7011.2

від реалізації товарів

7021.3

від реалізації робіт і послуг

7032

Всього інших операційних доходів

71з них:
2.1

від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

7102.2

від реалізації іноземної валюти

7112.3

від реалізація інших оборотних активів

7122.4

від операційної оренди активів

7132.5

від операційної курсової різниці

714

2.6

одержані штрафи, пені, неустойки

715

2.7

відшкодування раніше списаних активів

716

2.8

від списання кредиторської заборгованості

717

2.9

від безоплатно одержаних оборотних активів

7182.10

інші доходи від операційної діяльності

7193

Всього доходів від участі в капіталі

72з них:
31

від інвестицій в асоційовані підприємства

721

3.2

від спільної діяльності

722

3.3

від інвестицій в дочірні підприємства

723

4

Всього інших фінансових доходів

73
з них:


4.1

дивіденди одержані

731

4.2

відсотки одержані

732

4.3

інші доходи від фінансових операцій

733

5

Всього інших доходів

74з них від:
5.1

реалізації фінансових інвестицій

741

5.2

відновлення корисності активів

742

5.3

реалізації майнових комплексів

743

5.4

неопераційної курсової різниці

744

5.5

безоплатно одержаних активів

745

5.6

інші доходи від звичайної діяльності

7466

Всього надзвичайних доходів

75


з них:

відшкодування збитків від надзвичайних подій

751


інші надзвичайні доходи

752


ЖУРНАЛ-ОРДЕР ЗАКІНЧЕНО "___" ______________ 20__ р.

Виконавець ________________
(підпис)

У Головній книзі суми оборотів відображено "___" _________________ 20__ р.Головний бухгалтер ____________________
(підпис)

Схожі:

Журнал-ордер №6 с г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями І замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» iconАбо за інший період звітного року
Доходи, одержані мною за місцем основної роботи (заробітна плата, дивіденди, премії, інші грошові та натуральні винагороди, доходи...
Журнал-ордер №6 с г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями І замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» iconАналізуємо доходи І витрати: звідки приходять І куди йдуть|вирушають| ваші гроші?
Якщо говорити про доходи І витрати, провівши порівняння людини або окремої сім'ї з|із| бізнесом або підприємством, то можна буде...
Журнал-ордер №6 с г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями І замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» icon36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними...
Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
Журнал-ордер №6 с г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями І замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» iconПідприємство, організація до Методичних рекомендацій про складання регістрів
Доходи від реалізації Дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) в т ч за групами готової продукції, товарів,...
Журнал-ордер №6 с г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями І замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» iconЇх розрахунок І розподіл на підприємствах
В системі економічних показників, що характеризують фінансові результати діяльності підприємств, важливу роль відіграють доходи,...
Журнал-ордер №6 с г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями І замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" /далі Положення (стандарт) 29/ визначає методологічні...
Журнал-ордер №6 с г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями І замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» iconНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному...
Це Національне положення (стандарт) визначає принципи та методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові...
Журнал-ордер №6 с г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями І замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» iconДодаток №1 до рішення сесії міської ради від 27. 01. 2012 року Доходи...

Журнал-ордер №6 с г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями І замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» iconМетодичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи...
Метою цих рекомендацій є ознайомлення кандидатів у народні депутати України з вимогами щодо заповнення Декларації про майно та доходи...
Журнал-ордер №6 с г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями І замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» iconДоходи та витрати населення України

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка