Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи
Скачати 48.19 Kb.
НазваДоговір оренди легкового автомобіля у приватної особи
Дата конвертації04.04.2013
Розмір48.19 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
ДОГОВІР

оренди легкового автомобіля у приватної особи


м.___________

"___"_______________р.


ОРЕНДОДАВЕЦЬ:___________________________________________________,

(П.І.Б.)

з одного боку, і
ОРЕНДАР: ________________________________________________________,

в особі директора ________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з іншого боку,
уклали Даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння нас-

тупне майно:
1.1. Легковий автомобіль марки: ________________________________ .

1.2. Державний номер: __________________________________________ .

1.3. Вартість автомобіля: ______________________________________ .
2. МЕТА ТА ПОРЯДОК ОРЕНДИ
2.1. Автомобіль, що орендується, буде використовуватися ОРЕНДАРЕМ

для службових поїздок персоналу останнього, а також для вантажного

перевезення дрібних речей.
2.2. Територія службових поїздок визначається адміністративно-те-

риторіальними межами ___________________________ області.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ
3.1. Автомобіль, що орендується, передається ОРЕНДАРЮ протягом

____________ з моменту підписання Даного Договору.
3.2. Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом передачі.
4. ТЕРМІН ОРЕНДИ
4.1. Термін оренди складає ________________ років від <___>

_________________ р. до <___> __________________ р.
5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Орендна плата встановлюється в розмірі

_________________________ грн. на місяць.
5.2. Орендна плата сплачується готівкою через касу ОРЕНДАРЯ або

за заявою ОРЕНДОДАВЦЯ в безготівковому порядку на особовий рахунок

останнього в установі Ощадбанку не пізніше _____________________

числа кожного ___________________________________ місяця.
5.3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни

мінімального розміру заробітної плати.
5.4. Платежі, не обумовлені Даним Договором, ОРЕНДАРЕМ не

здійснюються.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за Даним Договором зобов'язується:
- надати в оренду автомобіль у технічно справному стані;
- здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля;
- здійснювати заправлення автомобіля ПММ;
- надати ОРЕНДАРЮ необхідну документацію на автомобіль, що орен-

дується, та необхідне приладдя;
- самостійно здійснювати обов'язкові для володаря автомобіля пла-

тежі до бюджету.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
7.1. ОРЕНДАР зобов'язується:
- використовувати автомобіль, що орендується, виключно за його

цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору;
- своєчасно здійснювати орендні платежі;
- фінансувати профілактичне обслуговування та поточний ремонт ав-

томобіля, що орендується;
- фінансувати усунення несправностей та поломок автомобіля;
- сприяти ОРЕНДОДАВЦЮ у придбанні необхідних деталей до авто-

мобіля та запасних частин;
- здійснювати заміну деталей та частин автомобіля;
- здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля ПММ в

період використання автомобіля за Даним Договором;
- усувати наслідки аварій та пошкоджень автомобіля, які виникли

під час експлуатації його ОРЕНДАРЕМ;
- застрахувати автомобіль, що орендується, на термін оренди за

власний рахунок.
7.2. ОРЕНДАР має право здавати автомобіль у суборенду лише за

згодою ОРЕНДОДАВЦЯ.
8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ОРЕНДОДАВЦЮ
8.1. Автомобіль повинен бути повернений ОРЕНДОДАВЦЮ по закінченні

терміну оренди за п.4 Даного Договору у справному стані з ураху-

ванням нормального зносу, що виник у період експлуатації.
8.2. Повернення автомобіля відбувається за актом.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за договором:
- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в

розмірі _______________ від суми боргу за кожен день прострочення;
- у випадку нецільового використання автомобіля штраф у розмірі

_________________ від його вартості;
9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за договором:
- у випадку прострочення по здачі автомобіля в оренду ОРЕНДАРЮ

штраф у розмірі __________________, який утримується із орендних

платежів, належних ОРЕНДОДАВЦЮ.
10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ
10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не

підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично

порушує умови договору і свої зобов'язання.
11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
12. ІНШІ УМОВИ
12.1. Даний Договір складений у двох оригінальних примірниках по

одному для кожної із сторін.
12.2. Даний Договір набирає чинності з моменту початку терміну

оренди за п.4 Даного Договору.
12.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керу-

ються чинним громадянським законодавством.
13. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
13.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
Поштова адреса та індекс: _______________________________________.

Дані паспорту: серія __________ № _________________________ виданий

<____> ___________ 200 ___ р. ____________________________________.
14.2. ОРЕНДАР:
Поштова адреса та індекс: ___________________________________________________________________

Телефон __________, телетайп______________________, факс __________

Розрахунковий рахунок № ________________ в банку___________________

МФО __________________________, КОД _____________________________.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР
_____________(.............) _____________(............) _____________(.............)
М.П. М.П.

Схожі:

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи iconДоговір оренди квартири у приватної особи
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом – "об’єкт оренди")
Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи iconДоговір оренди квартири у приватної особи

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи iconІнструкція з охорони праці № для водія легкового автомобіля інструкція...
До управління легковим автомобілем допускаються особи не молодше 18 років, призначені наказом по підприємству, які мають посвідчення...
Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи iconДоговір купівлі-продажу автомобіля
Главою 54, а також ст ст. 202-204, 626, 627 ЦК україни, уклали цей Договір про таке
Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи iconУклали цей договір оренди обладнання (далі «Договір») з наступними умовами

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи iconІнструкція про порядок застосування подорожнього листа службового...
Виконання положень Інструкції обов'язкове для всіх підприємств, установ І організацій незалежно від відомчого підпорядкування та...
Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи iconДоговір дарування автомобіля

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи iconДоговір оренди обладнання

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи iconДоговір оренди земельної ділянки

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи iconДоговір оренди транспортних засобів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка