Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф дис канд екон наук: 08. 06. 01
Скачати 28.45 Kb.
НазваГорячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф дис канд екон наук: 08. 06. 01
Дата конвертації30.04.2013
Розмір28.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
Фінансова безпека та її місце в системі економічної безпеки підприємства”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І ОЦІНКА МІСЦЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

1.1 ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ………………………………. 1-7

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………. 8-10

1.3 АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА… 11-12

РОЗДІЛ ІІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ПОКАЗНИКИ……………………………………………………….. 13-21

2.2 СИСТЕМА ОРГАНІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………….. 21-24

2.3 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ……………………… … 24-30

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА : 1. Александров І.А., Орлова О.А, Половян А.В. Оценка финансовой безопастности промышленного предпиятия // ДонНТУ. - 2001. – С. 12-19.

 2. Арефєва О.В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки // актуальні проблеми економіки, 2009. – №1. – 2009. – С.98-103

 3. Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічного прогнозування. – К. : Фенікс, 1999. – 338 с.

 4. Беликов О. Основы комплексной системы обеспечения экономической безопасности бизнеса // Менеджмент и менеджер, 2007. – №11. – 2007. – с.43-52.

 5. Бланк И.А. Концептуальньїе основи фінансового менеджменту. — К: Ника-Центр, Зльга, 2003. - 448 с.

 6. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.

 7. Герасименко С.С., Головач НА. Передбачення фінансового стану підприємства при оцінці його здатності до продовження діяльності //Акту­альні проблеми економіки. — 2003. — № 4. — С. 2-4.

 8. Горячева К.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової без­пеки підприємства//Актуальні проблеми економіки. — 2003. —№9.

 9. Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01. – К.: НАУ, 2006. – 17 с.

 10. Горячева К.С. Финансовая безопасность предприятия, сущность и место в системе экономической безопасности // Экономист. – 2003. – №8. – С.65-67.

 11. Гукова А.В., Аникина И.Д.. Роль финансовой безопасности предприятия в системе его экономической безопасности // Образование и общество. – 2006. – №3. – C. 98-102

 12. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення.

 13. Загорельская Т.Ю. Финансовая безопасность предприятия как объект управления // Наук. праці ДНТУ. Вип. 103-4. – Донецьк, ДонНТУ, 2006. – С. 215 – 218.

 14. Ільяшенко С.М. Составляющие экономической безопастности предприятия и подходы к ее оценке // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 3 (21). – С. 12-19.

 15. Кириченко О.А. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи // Финансовые рынки и ценные бумаги, 2009. – №16. – 2009. – С. 22-28

 16. Коженьовскі Л. Управління безпекою // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 1 (31). – С. 147.

 17. Кузенко Т.Б., Прохорова В.В., Саблина Н.В. Управление финасовой безопасностью на предприятии // Бизнес Информ № 12 (1),2007. – 2008. – C. 27-29.

 18. Папехин Р.С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий. – Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2007 – 16 с.

 19. Папехин Р.С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия: Автореф. дис. канд. эконом. наук. Волгоград., 2007. – 21с.

 20. Слизкая В.П. Управление финансовой безопасностью предприятия в условиях нестабильности // Проблемы современной экономики,2007. – № 4(24). – 2007. http://www.m-economy.ru

 21. Хлістунова Н.В. Фінансові ризики і платоспро можність підприємств //Актуальні проблеми економіки. —2003. -№ 7.-С. 63-68.

Схожі:

Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф дис канд екон наук: 08. 06. 01 iconБужиков Р. П. Педагогічні умови застосування інноваційно-комунікаційних...

Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф дис канд екон наук: 08. 06. 01 iconБиблиотека
Александров О. Л. Оптимізація диференційної діагностики доброякісних пухлин та пухлиноподібних утворень яєчників : автореф дис канд...
Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф дис канд екон наук: 08. 06. 01 iconБиблиотека
Акжитова Г. О. Підвищення резистентності твердих тканин тимчасових зубів у дітей із дисбактеріозом кишечнику : автореф дис канд мед...
Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф дис канд екон наук: 08. 06. 01 iconSpatial Research and Policy 2008. Guiding Principles for Spatial...
Ретроспективні аспекти суспільно-географічних процесів Полтавщини : автореф дис канд геогр наук : 11. 00. 02 / В. В. Єрмаков; Київський...
Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф дис канд екон наук: 08. 06. 01 iconБиблиотека
Анаам Хади Садек Стан регуляторних та захисно-пристосувальних механізмів плода при загрозі недоношування : автореф дис канд мед наук...
Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф дис канд екон наук: 08. 06. 01 iconМетодические рекомендации по интенсификации учебного процесса: при...
Авт. “Формирование информационных интересов средствами журналистики в процессе обучения русскому языку иностранцев” – Автореф дис....
Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф дис канд екон наук: 08. 06. 01 iconБиблиотека
Санбарі Азіз Мухаммед Корекція ангіогенної ланки у комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії : автореф дис канд мед наук : 14....
Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф дис канд екон наук: 08. 06. 01 iconБиблиотека
Т. П. Обгрунтування управління системою оцінки якості надання медичної допомоги дітям в умовах багатопрофільної лікарні : автореферат...
Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф дис канд екон наук: 08. 06. 01 icon1. Класифікація звітності та вимоги щодо її підготовці
Відповідальний за випуск: І. Д. Лазаришина, канд екон наук, доцент, завідувач кафедри обліку І аудиту
Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф дис канд екон наук: 08. 06. 01 iconДержавні будівельні норми україни захист від пожежі пожежна безпека...
Укрндіпб) мвс україни (канд техн наук Откідач М. Я., Нехаєв В. В. – керівник розробки, Сокол В. Г. – відповідальний виконавець розробки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка