Завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів
Скачати 158.58 Kb.
НазваЗавдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів
Дата конвертації26.02.2013
Розмір158.58 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Тести

Змістовий модуль 1.

1. Фінансовий ринок це:

А) державний інститут з регулювання фінансового обігу;

В) це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти;*

С) місце продажу фінансів.

2. Кредитний ринок це:

А) це механізм, за допомогою якого встановлюється взаємовідносини між підприємствами і громадянами, які мають потребу в фінансових ресурсах, та організаціями і громадянами, які можуть надати необхідні кошті на певних умовах;*

В) система розподілення кредитів від фінансово забезпечених суб’єктів ринку між суб’єктами ринку що потребують фінансів;

3. Валютний ринок це:

А) механізм, за допомогою якого встановлюються правові й економічні взаємовідносини між продавцями й покупцями валют;*

В) це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на валюти різних країн.

4. Ринок цінних паперів це частина:

А) ринку капіталів;

В) кредитного ринку;*

С) грошового ринку.

5. Позичальники це:

А) юридичні чи фізичні особи що потребують коштів;

В) це фізичні або юридичні особи, які залучають кошти інших суб’єктів для розвитку своєї діяльності;*

С) юридичні, фізичні особи чи держава що залучають кошти для розвитку своєї діяльності.

6. Гроші з економічної точки зору це:

А) готівкові запаси;

В) всі ліквідні активи, які можуть бути порівняно швидко та без великих втрат переведені в готівку;*

С) грошові знаки країн що випускають власні банкноти.

7. Цінні папери являють собою:

А) документи, що є предметом для куплі-продажу на фондовій біржі;

В) документи-свідоцтва про боргове зобов’язання або право власності.*

Змістовий модуль 2.

8. Фінансова політика це:

А) основний вектор розвитку фінансової системи країни;

В) комплекс державних заходів, що забезпечують ефективне функціонування фінансів і фінансової системи;*

С) бачення керуючими органами подальшого розвитку системи державних фінансів.

9. Управління фінансами проводять:

А) власники грошових накопичень;

В) самостійні спеціалізовані служби суб’єктів господарювання;*

10. Фінансові методи:

А) методи впливу на фінансові потоки;

В) це способи впливу фінансових відносин на господарський процес;*

С) методи забезпечення фінансування.

11. Прибуток є:

А) фінансовий важіль;*

В) фінансовий метод.

12. Фінансове планування це:

А) процес створення фінансового плану підприємства;

В) процес розробки системи фінансових планів з окремих аспектів фінансової діяльності, що забезпечують реалізацію фінансової стратегії підприємства в майбутньому періоді.*

13. Державний фінансовий контроль здійснюється:

А) Окремим парламентським комітетом;

В) державною контрольно-ревізійною службою, Національним банком;

С) Державною податковою службою, державною контрольно-ревізійною службою, Національним банком.

14. Метою розробки системи моніторингу фінансової діяльності є:

А) Контроль за фінансовою діяльністю;*

В) Стимулювання фінансової діяльності.

Змістовий модуль 3.

15. Фінансові посередники це:

А) представники банківської спеціальності;

В) фінансові організації, що надають посередницькі послуги у процесі здійснення операцій із цінними паперами.*

16. Фінансові посередники поділяються на:

А) торговці цінними паперами, інвестиційні фонди, довірчі товариства;

В) торговці цінними паперами, інвестиційні фонди, довірчі товариства, страхові компанії, товариства покупців, банки;*

С) інвестиційні фонди, довірчі товариства, страхові компанії, товариства покупців, банки.

17. Маркетинг це:

А) система внутрішньо фірмового управління, яка спрямована на вивчення і врахування попиту й вимог ринку для більш обґрунтованої орієнтації діяльності організацій;*

В) мистецтво та наука управління ринковими діями організацій.

18. Погашення це:

А) повернення коштів позичальником кредитору;*

В) перехід права власності на ЦП від однієї особи до іншої на основі договору дарування;

С) перехід права власності на ЦП від однієї особи до іншої.

19. спліт це:

А) форма передачі простих та переказних векселів;

В) поділ нереалізованих акцій акціонерних товариств на їх більшу кількість;*

С) встановлення ціни на цінні папери.

20. індосамент це:

А) система обліку ресурсів та результатів фінансової і господарської діяльності підприємств;

В) фінансовий аналіз;

С) форма передачі простих та переказних векселів.*

21. консолідація це:

А) порозуміння між двома чи декількома учасниками фінансового ринку в питанні подальшого їх розвитку;

В) форма передачі простих та переказних векселів;

С) вкладання прибутку, отриманого від торгівлі спекулятивними акціями, у надійніші акції; об’єднання, злиття, двох або декількох фірм, компаній; заміна національної валюти у валютних резервах країни міжнародними грошовими активами.

22. аудит це:

А) бухгалтерський контроль, ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм;

В) фінансовий аналіз, бухгалтерський контроль;

С) фінансовий аналіз, бухгалтерський контроль, ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, організацій, які проводяться незалежними службами кваліфікованих спеціалістів.*

23. консалтинг це:

А) діяльність банків з надання консультацій роздрібним клієнтам;

В) діяльність спеціальних компаній, що полягає в консультуванні продавців та покупців із широкого кола питань економіки, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності, дослідження, прогнозування ринку.*

24. права власників акцій:

А) право голосу, право на участь у прибутках, право відзиву невигідного рішення;

В) право голосу, право на участь у прибутках, першочергове право на купівлю нових акцій, право на активи при ліквідації товариства, право на інспекцію.*

25. Акції акціонерних товариств, що створюються під час приватизації, можуть бути лише:

А) іменними простими;*

В) іменними привілейованими;

С) простими на пред’явника;

D) привілейованими на пред’явника.

26. Кумулятивні акції:

А) дають власникам отримання додаткових дивідендів понад оголошену суму, якщо дивіденди на прості акції перевищують цю суму;

В) можуть бути обмінені на певну кількість простих акцій;

С) дивіденди на них накопичуються та сили чуються власникам акцій до оголошення про виплату дивідендів на прості акції;*некумулятивні — власники втрачають дивіденди за той період, коли не було оголошено про їх виплату.*

27. Особливість ретрективних акцій в тому що:

А) власник такої акції може змусити товариство погасити їх;*

В) можуть бути викуплені емітентом;

С) дають власникам отримання додаткових дивідендів понад оголошену суму, якщо дивіденди на прості акції перевищують цю суму.

28. Вексель простий це:

А) просте і нічим необумовлене зобов’язання векселедавця сплатити власнику векселя в зазначений термін у визначеному місці певну суму;*

В) вексель, що видається банківською установою іншій банківській установі для одержання замість неї грошей

С) грошовий документ встановленої форми, що містить безумовний наказ чекодавця кредитній установі про виплату тримачеві чека зазначеної в чеці суми.

Змістовий модуль 4.

29. Фінансові ризики це:

А) постійні ризики;

В) спекулятивні ризики.*

30. Для зниження ступеня фінансового ризику застосовуються такі способи:

А) диверсифікація, придбання додаткової інфор­мації;

В) придбання додаткової інфор­мації, лімітування;

С) диверсифікація, придбання додаткової інфор­мації, лімітування, страхування.*

31. Диверсифікація являє собою:

А) процес розподілу інвестованих коштів між різними об'єктами вкладення, які безпосередньо не пов'язані між собою.*

В) встановлення граничних сум.

32. Хеджування це:

А) купівля і/або продаж похідних цінних паперів (опціонів або ф'ючерсів) для того, щоб скоротити ризик можливих втрат від майбутніх біржових операцій;*

В) купівля і/або продаж сурогованих цінних паперів для того, щоб скоротити ризик можливих втрат від майбутніх біржових операцій;*

33. Ризик портфельний це:

А) ризик втрат, що виникають у зв’язку з невірним формуванням портфеля;

В) ризик невиконання зобов’язань партнерами;

С)ризик погіршення структури портфеля цінних паперів.*

34. Ризик підприємства це:

А) загальна сума ризиків підприємства;

В) ризик фінансових втрат коштів, вкладених у цінні папери конкретного підприємства, виникає при негативних фінансових результатах його фін діяльності.*

35. Ризик постачання це:

А) ризик втрати постачальника;

В) ризик невиконання постачання цінних паперів;*

С) ризик втрати постачальників цінних паперів.

36. Ризик структурний:

А) ризик спотворення структури портфеля цінних паперів;

В) ризик неправильного вибору структури портфеля цінних паперів.*

37. Ризик ліквідності це:

А) ризик, пов’язаний із можливістю втрат при реалізації цінного паперу через його інвестиційні властивості;*

В) ризик втрат коштів, вкладених у цінні папери, при зміні їх курсу.

38. Ризик галузевий це:

А) ризик що впливає на всю галузь фінансових операцій;

В) ризик, пов’язаний зі специфікою галузевого функціонування підприємств-емітентів.*

39. Ризик відсотковий це:

А) ризик втрат, що їх можуть зазнати інвестори й емітенти у зв’язку зі зміною ставок на ринку капіталів;*

В) ризик втрат, що їх можуть зазнати інвестори й емітенти у зв’язку з законодавчою зміною норм формування курсу акцій.

40. Реінвестування дивідендів це:

А) повторні додаткові вкладення коштів, за попереднім напрямом;

В) капіталізація частини прибутку акціонерного товариства, отриманого у формі дивідендів.*

41.Ризик інфляційний це:

А) ризик, що існує при високій інфляції, прибутки зменшуються швидше ніж зростають;*

В) акції обезцінюються через свою велику кількість.

42. Агресивні цінні папери це:

А) цінні папери що забезпечують високий рівень прибутковості;*

В) високо ризикові цінні папери.

Змістовий модуль 5.

43. Капітал це:

А) вкладені кошти;

В) Вкладене у справу джерело доходу.*

44. Капіталізація це:

А) перетворення частини прибутків в капітал;*

В) вкладання дивідендів в інвестиції.

45. Капіталовіддача це:

А) ефективність вкладення капіталу;*

В) повернення капіталу.

46. Кліринг це:

А) система проведення зібрань кліру;

В) система безготівкових розрахунків за товари.*

47. Банк іпотечний це:

А) спеціалізований банк, що видає кредити під заставу нерухомості;*

В) банк, що здійснює операції з нерухомістю.

48. Банк Центральний це:

А) державний банк, наділений правом випуску банкнот та регулювання грошового обігу, кредиту й валютного курсу.*

В) банк спеціалізуючийся на кумуляції коштів.

49. Кліринговий банк це:

А) церковний банк;

В) банк що проводить реалізації розрахунків з угод по цінним паперам.*

50. Банк спеціалізований це:

А) банк, що здійснює певний вид операцій, або обслуговує певний вид клієнтів;*

В) банк, що обслуговує лише окрему операцію.

51. Бони це:

А) боргові зобов’язання;*

В) інвестиційні вклади;

С) валюти неіснуючих нині держав.

52. „Бик” це:

А) біржовий маклер що грає на підвищення курсу акцій;*

В) біржовий маклер що грає на зниження курсу акцій.

53. Валютна біржа це:

А) біржа угод з валютою;*

В) біржа де всі угоди оформлюються у валюті.

54. Валютний курс це:

А) співвідношення між грошовими одиницями двох країн;*

В) співвідношення між валютами різних країн

55. Вексель авальований це:

А) вексель поставлений на облік в податковій службі;

В) вексель зі згодою платника оплатити його;

С) вексель з банківською гарантією.*

56. Бланко-вексель це:

А) вексель поставлений на облік в податковій службі;

В) вексель зі згодою платника оплатити його;

С) вексель з банківською гарантією.

D) порожній бланк векселя, що буде заповнений в майбутньому продавцем.*

57. Вексель дисконтний це:

А) вексель поставлений на облік в податковій службі;

В) вексель зі згодою платника оплатити його;

С) вексель реалізований нижче номінальної вартості.*

Змістовий модуль 6.

58. Деривативи це:

А) прямі фінансові інструменту;

В) похідні фінансові інструменти.*

59. Довге хеджування застосовується для:

А) для захисту від подорожчання попередньо визначеного активу;*

В) для підвищення динаміки біржових торгів;

С) для нарощування резервних активів.

60. Довге хеджування це:

А) хеджування купівлею;*

В) хеджування продажем.

61. Коротке хеджуання це:

А) хеджування купівлею;

В) хеджування продажем.*

62. Власники активі на ринку похідних фінансових інструментів схильні до:

А) хеджування;*

В) фінансових спекуляцій.

63. Фінансові посередники на ринку похідних фінансових інструментів схильні до:

А) хеджування;

В) фінансових спекуляцій. *

64. Ф’ючерс це:

А) захист від ризику;

В) засвідчення взаємних зобов’язань покупця, продавця та організатора щодо угоди;*

С) передача векселя на користь банку.

65. Опціон звичайний це:

А) опціон, що може бути реалізований у будь-який зручний для клієнта час протягом обумовленого періоду часу;

В) опціон, реалізація якого може бути здійснена тільки в останній день терміну його дії;

С) контракт з опціоном, укладений двома учасниками, не стандартизований відносно ціни і дати закінчення терміну опціону.*

66. Опціон американський це:

А) опціон, що може бути реалізований у будь-який зручний для клієнта час протягом обумовленого періоду часу;*

В) опціон, реалізація якого може бути здійснена тільки в останній день терміну його дії;

С) контракт з опціоном, укладений двома учасниками, не стандартизований відносно ціни і дати закінчення терміну опціону.

67. Опціон європейський це:

А) опціон, що може бути реалізований у будь-який зручний для клієнта час протягом обумовленого періоду часу;

В) опціон, реалізація якого може бути здійснена тільки в останній день терміну його дії;*

С) контракт з опціоном, укладений двома учасниками, не стандартизований відносно ціни і дати закінчення терміну опціону.

68. Варіаційна маржа це:

А) мінімальний рівень, до якого може знизитись залишок коштів на рахунку інвестора в результаті небажаного руху цін;

В) внесок для підтримки залишку коштів на клієнтському рахунку;

С)грошові кошти, що підлягають нарахуванню або списанню по кліринговому рахунку клієнта в разі відхилення ціни укладання угоди від котирування.*

69. Додаткова маржа це:

А) мінімальний рівень, до якого може знизитись залишок коштів на рахунку інвестора в результаті небажаного руху цін;

В) внесок для підтримки залишку коштів на клієнтському рахунку;*

С)грошові кошти, що підлягають нарахуванню або списанню по кліринговому рахунку клієнта в разі відхилення ціни укладання угоди від котирування.

70. Підтримуюча маржа це:

А) мінімальний рівень, до якого може знизитись залишок коштів на рахунку інвестора в результаті небажаного руху цін;*

В) внесок для підтримки залишку коштів на клієнтському рахунку;

С)грошові кошти, що підлягають нарахуванню або списанню по кліринговому рахунку клієнта в разі відхилення ціни укладання угоди від котирування.*

71. Ціна відкриття це:

А) поточна котирувальна ціна;

В) ціна першої укладеної угоди;*

С) котирувальна ціна відносно якої відбувається розрахунок варіаційної маржі за відкритими позиціями.

Змістовий модуль 7.

72. Облігаційний відсоток це:

А) норма доходу, встановлена за цінними паперами;*

В) узагальнена назва відсотків за операціями банків;

С) норма доходу, яку виплачують банки своїм клієнтам за їхніми депозитами.

73. Банківський відсоток це:

А) норма доходу, встановлена за цінними паперами;

В) узагальнена назва відсотків за операціями банків;*

С) норма доходу, яку виплачують банки своїм клієнтам за їхніми депозитами.

74. Депозитний відсоток це:

А) норма доходу, встановлена за цінними паперами;*

В) узагальнена назва відсотків за операціями банків;

С) норма доходу, яку виплачують банки своїм клієнтам за їхніми депозитами.*

75. Позиковий відсоток це:

А) норма доходу, яку стягує банк із позичальників за користування позиченими коштами.*

В) норма доходу, яку Центробанк стягує із комерційних банків за позики, видані під заставу комерційних векселів.

76. Обліковий відсоток це:

А) норма доходу, яку стягує банк із позичальників за користування позиченими коштами.

В) норма доходу, яку Центробанк стягує із комерційних банків за позики, видані під заставу комерційних векселів.*

77. Онкольний кредит це:

А) короткостроковий кредит, який погашається на першу вимогу;*

В) середньостроковий кредит, який погашається на першу вимогу;

С) довгостроковий кредит, який погашається на першу вимогу;

78. Комерційний вексель це:

А) вексель, що засвідчує право його власника одержати і безумовне зобов’язання векселедавця сплатити визначену суму грошей;

В) вексель, що засвідчує внесення його власником коштів до бюджету;

С)вексель, який видається позичальником під заставу товару.*

79. Банківський акцепт це:

А) форма гарантії оплати платіжних документів;

В) згода банку на оплату платіжних документів;

С) зазначені ствердження в п.п. А та В.*

80. Банківські акцепти за терміном оплати:

А) короткострокові;*

В) середньострокові;

С) довгострокові.

81. Банківські депозити пов’язані з:

А) кредитними операціями банків;

В) активними депозитними операціями банків;*

С) інкасо депозитними операціями банків.

82. Овердрафт за кореспондентськими рахунками обліковує суми:

А) на початок операційного дня;

В) на кінець операційного дня.*

83. Строк міжбанківського кредиту овернайт не перевищує:

А) доби;

В) не більше одного операційного дня.*

84. Акцепт оформлюється:

А) написом на чеці;

В) відміткою в державних установах (податковій адміністрації та Нацбанку);

С) написом на векселі та підписом платника.*

85. Депозитні сертифікати поділяються на:

А) коротко-, середньо- та довгострокові.

В) термінові та до запитання.*

86. Яка з організацій не входить до інституційної структури облікового ринку:

А) центральний банк;

В) комерційні банки;

С) спеціалізовані кредитні інститути;

D) податкова адміністрація.*

Змістовний модуль 8

87. Валюта України це:

А) грошові знаки, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України;

В) кошти на рахунках, внески у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України;

С) перераховане в пп..А та В.*

88. Для встановлення курсів іноземних валют впроваджено:

А) валютний баланс;

В) валютне котирування.

89. Курс попиту це:

А) курс, за яким фінансові посередники купують а споживачі продають валюту;*

В) курс, за яким фінансові посередники продають валюту а споживачі купують

90. До операцій фізичних осіб на валютному ринку не відноситься:

А) міжнародний туризм;

В) переказ заробітної плати, пенсій, гонорарів;

С) інвестування власних проектів.*

91. До найбільших валютно-фінансових центрів Європи невідноситься:

А) Лондон;

В) Цюріх

С) Мадрид.*

92. Сума комісії, що сплачується агенту з обміну валюти:

А) не перевищує 2%;*

В) не перевищує 5%;

С) не перевищує 10%.

93. Приховування валютного виторгу:

А) карається позбавлення волі строком до року;

В) карається позбавлення волі строком до двох років;*

С) карається позбавлення волі строком до трьох років.

94. При проведенні безготівкових операцій з куплі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України суб’єкти ринку отримують комісійну винагороду від клієнтів:

А) у валюті в якій була проведена операція;

В) у валюті по домовленості;

С) у гривнях.*

95. Який з відділів не відноситься до дилінгу?:

А) front-office;

B) back-office;

C) central-office.*

96. Основні функції відділу розрахунків за валютними операціями це:

А) видача комісійних за куплю-продаж валюти;

В) контроль за реальним рухом коштів;*

С) управління валютними потоками.

97. Ролловерний депозит:

А) короткостроковий;*

В) середньостроковий;

С) довгостроковий.

98. Сума валюти готівкою що дозволяється для вивезення з України:

А) не перевищує 1 000 дол. США;*

В) не перевищує 5 000 дол. США;

С) не перевищує 10 000 дол. США.

99. Іноземна валюта що допускається для ввезення в Україну за сумою:

А) не перевищує 1000 дол. США;

В) не перевищує 5000 дол. США;

С) не перевищує 10 000 дол. США.*

100. Дилери подають заявки на куплю-продаж валюти:

А) до початку торгів;*

В) в кінці попередньої операційної сесії;

С) під час торгів.

101.На ринку грошових цінних паперів перебувають у обігу боргові зобов’язання, що класифікуються за терміном обігу як:

101.1 Короткострокові*

101.2 Середньострокові

101.3 Довгострокові

101.4 Всі вище перелічені.

102. За умовами емісії та механізмом обігу цінних паперів фондовий ринок поділяють:

102.1 внутрішній та зовнішній

102.2 відкритий та тіньовий

102.3 міжнародний та національний*

103. За специфікою організаційної структури розрізняють:

103.1 вертикальний та горизонтальний ринки*

103.2 внутрішній та зовнішній ринки

103.3 відкритий та тіньовий ринк.

104. За місцем здійснення торгівлі цінними паперами розрізняють:

104.1 міжнародний та національний ринки

104.2 біржовий та позабіржовий ринки*

105.

Схожі:

Завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів iconЗавдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисци­пліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
Завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О. М., Щербина Є. М., Євтушенко Р. О
Завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні питання гідрогазодинаміки” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика»...
Завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
Завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка