Державний фінансовий контроль Навчальний посібник
НазваДержавний фінансовий контроль Навчальний посібник
Сторінка1/14
Дата конвертації07.07.2013
Розмір2.42 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Інститут післядипломної освіти
Зіміна І.А. , Корнієнко О.С., Трофімов А.О.

Державний фінансовий контроль

Навчальний посібник


Миколаїв 2008

УДК 334.02(075)
Навчальний посібник рекомендовано до видання науково-методичною радою НУК (протокол № 1 від 26 лютого 2008 р.)


Рецензенти: к.е.н., доцент Бурова Т.А.;

к.е.н., доцент Дубініна М.В.

Зіміна І.А. , Корнієнко О.С, Трофімов А.О. «Державний фінансовий контроль»: Навчальний посібник .  Миколаїв: НУК, 2008.  209 с.


Навчальний посібник включає лекційний матеріал та завдання для практичних робіт з дисципліни “Державний фінансовий контроль”.

Призначено для студентів Інституту післядипломної освіти економічних спеціальностей, можуть бути корисні аспірантам і викладачам, які підвищують свою кваліфікацію.
УДК 334.02(075)

© І.А. Зіміна, О.С. Корнієнко, А.О. Трофімов
©Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова, 2008


Зміст


Вступ

7

Тема 1. Суть і функції державного фінансового контролю

8
1.1. Поняття, суть і значення державного фінансового контролю

8
1.2. Види, форми і методи контролю

14
1.3. Суб’єкти державного фінансового контролю

20
Питання та завдання

27

Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів ДКРС України

33
2.1. Формування планів роботи органів ДКРС

33
2.2. Відбір об’єктів контролю та розподіл робочого часу

37
2.3. Звітність про результати фінансового контролю

40
Питання та завдання

42

Тема 3. Контроль статутної діяльності і фінансового стану

44
3.1. Мета, завдання, інформаційна база контролю статутної діяльності

44
3.2. Послідовність перевірки статутної діяльності

46
3.3. Контроль цільового фінансування підприємства

49
3.4. Контроль фінансового стану підприємства

52
Питання та завдання

60

Тема 4. Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій

61
4.1. Завдання, джерела та основні напрями контролю

61
4.2. Методика контролю грошових коштів у касі та на рахунках в банках


64
4.3. Методика контролю розрахункових операцій

72
4.4. Методика контролю кредитних операцій

80
Питання та завдання

82

Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів

83
5.1. Завдання, предмет, об’єкти та джерела контролю операцій з основними засобами


83
5.2. Методика контролю операцій з основними засобами підприємства


85
5.3. Перевірка операцій з нематеріальними активами

96
Питання та завдання

99

Тема 6. Контроль запасів

101
6.1. Завдання і джерела контролю запасів

101
6.2. Контроль наявності та збереження запасів

102
6.3. Контроль надходження, оцінки та оприбуткування запасів

107
6.4. Контроль операцій, пов'язаних з вибуттям запасів

108
Питання та завдання

110

Тема 7. Контроль витрат основної діяльності

112
7.1. Завдання і джерела контролю. Нормативно-правова база

112
7.2. Контроль основних прямих витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)


114
7.3. Контроль загальновиробничих витрат

117
7.4. Контроль правильності визначення фактичної виробничої собівартості готової продукції, робіт (послуг)


119
7.5. Контроль адміністративних витрат та витрат на збут продукції


122
Питання та завдання

125

Тема 8. Контроль доходів і фінансових результатів діяльності

127
8.1. Завдання, напрями та джерела контролю. Нормативно-правова база


127
8.2. Перевірка виконання виробничої програми підприємства

129
8.3. Контроль доходів і фінансових результатів від операційної діяльності

133
8.4. Перевірка доходів і фінансових результатів від іншої звичайної та надзвичайної діяльності


142
Питання та завдання

145

Тема 9. Контроль стану обліку, внутрішньогосподарського контролю та звітності


148
9.1. Мета, завдання, напрями та джерела контролю

148
9.2. Перевірка організації облікової і контрольної роботи на підприємстві


149
9.3. Перевірка стану внутрішньогосподарського контролю

152
9.4. Контроль звітності

154
Питання та завдання

156

Тема 10. Податковий контроль платників податків по розрахунках з бюджетом


158
10.1. Сутність і організація податкового контролю

158
10.2. Напрями та послідовність перевірки розрахунків платників податків з бюджетом


161
10.3. Контроль розрахунків за податком на додану вартість

161
10.4. Контроль розрахунків за акцизним збором

165
10.5. Контроль розрахунків за податком на прибуток

167
10.6. Податковий контроль в умовах спрощеної системи оподаткування


171
10.7. Контроль розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами за іншими податками та зборами


172
Питання та завдання

174

Тема 11. Контроль використання державних коштів Рахунковою палатою України


175
11.1. Мета та основні завдання контролю використання державних коштів Рахунковою палатою України


175
11.2. Перевірка використання коштів державного бюджету Украї­ни та загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів176
11.3. Перевірка використання коштів державного бюджету України підприємствами і установами


179
11.4. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю

179
11.5. Виконання рішень, прийнятих за матеріалами перевірок і ревізій


182
Питання та завдання

184

Тема 12. Державний фінансовий аудит бюджетних програм і суб’єктів державного сектору економіки


184
12.1. Поняття і суть державного фінансового аудиту

184
12.2. Підготовка до проведення державного фінансового аудиту

188
12.3. Проведення аудиторського дослідження

192
12.4. Реалізація результатів державного фінансового аудиту

195
Питання та завдання

197

Тема 13. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні


199
13.1. Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю


199
13.2. Особливості проведення перевірок органами внутрішнього фінансового контролю


201
13.3. Узагальнення та систематизація матеріалів відомчого фінан­сового контролю


203
Питання та завдання

204

Навчально-методичні матеріали

205


Вступ
Становлення ринкових відносин та формування реальної ринкової економіки в Україні передбачають об’єктивні передумови для утворення нової системи контролю за державними фінансами. Організаційні та методологічні зміни, що відбуваються сьогодні в проведенні контролю на макро- і мікроекономічному рівнях, пов’язані, з одного боку, з набуттям ним статусу фінансового контролю незалежної держави, а з іншого боку – зі створенням нового механізму господарювання і реформуванням форм власності. Це вимагає зміни підходів і принципів щодо організації, методології та методики здійснення державного фінансового контролю у різних сферах економіки. Вирішальну роль у цьому процесі відіграватиме прийняття Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна», «Про фінансовий контроль в Україні», «Про державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення» та інших нормативних актів.

Метою дисципліни є навчання студентів вміло застосовувати теоретичні знання з державного фінансового контролю на практиці, кваліфіковано використовувати методичні прийоми контролю для оцінки законності, обґрунтованості та ефективності використання державних коштів, систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів контрольно-ревізійної роботи щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Державний фінансовий контроль Навчальний посібник iconРеферат на тему: “Фінансовий контроль”
Ця робота присвячена фінансовому контролю в Україні. В ній висвітлюється сутність фінансового контролю, його види. В роботі окремо...
Державний фінансовий контроль Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Державний фінансовий контроль Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Державний фінансовий контроль Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Державний фінансовий контроль Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Державний фінансовий контроль Навчальний посібник iconДержавний вищий навчальний заклад
Об`єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал науки, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю І на іспиті...
Державний фінансовий контроль Навчальний посібник iconОпераційна система unix навчальний посібник
Жуковецька С. Л. Операційна система unix: навчальний посібник. Одеська державна академія холоду, 2008. – 123 с
Державний фінансовий контроль Навчальний посібник iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Дячек С. М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. І доп....
Державний фінансовий контроль Навчальний посібник iconКурсова робота “Доходи Державного бюджету України”
Державний бюджет України як головний фінансовий план країни
Державний фінансовий контроль Навчальний посібник iconНавчальний посібник адресовано тим учителям, котрі прагнуть пра­цювати...
Серед інших завдань різноманітні хвилинки, логічні вправи, лінгвістичні задачі, творчі роботи. Посібник містить також комплексні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка